cs.po 500 KB
Newer Older
1
# Gnumeric Czech translation.
2
# Copyright (c) 1999, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 the author(s) of gnumeric.
3 4
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the gnumeric package.
5 6 7
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999.
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
8
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002, 2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
9
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
10
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008.
11 12
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011.
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
13
#
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
14 15
#: ../src/sheet-control-gui.c:2115 ../src/sheet-control-gui.c:2124
#: ../src/sheet-control-gui.c:2132
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
16 17
msgid ""
msgstr ""
18
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
19 20 21 22
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gnumeric&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-14 07:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-14 11:29+0100\n"
23
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
24
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
25
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
26
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
28
"Language: cs\n"
29
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
30

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
31 32
#: ../gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Calculation, Analysis, and Visualization of Information"
33
msgstr "Výpočty, analýzy a vizualizace informací"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
34

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
35
#: ../gnumeric.desktop.in.h:2 ../src/func-builtin.c:440
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
36 37 38
msgid "Gnumeric"
msgstr "Gnumeric"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
39
#. Keep in sync with .desktop file
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
40
#: ../gnumeric.desktop.in.h:3 ../src/main-application.c:374
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
41
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
42
msgstr "Tabulkový kalkulátor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
43

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
44
#: ../gnumeric.desktop.in.h:4
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
45 46 47
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Tabulkový kalkulátor"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
48
#: ../plugins/applix/applix-read.c:123
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
49
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
50
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
51

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
52
#: ../plugins/applix/applix-read.c:321
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
53
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
54
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
55

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
56
#: ../plugins/applix/applix-read.c:325
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
57
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
58
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
59
msgstr "Neplatné znaky pro kódování „%c%c“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
60

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
61
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1201
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
62 63
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
64
msgstr "Výraz nezačíná znakem „=“ ? „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
65

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
66
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1212
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
67 68 69 70 71
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"     %s"
msgstr ""
72
"%s!%s : nelze zpracovat „%s“\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
73
"     %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
74

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
75
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
76
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
77
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
78

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
79
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
80
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
81
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
82

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
83
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
84
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
85
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
86

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
87
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
88
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
89
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
90

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
91
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
92
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
93
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
94

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
95
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6854
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
96
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8691 ../src/xml-sax-read.c:3193
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
97
msgid "Reading file..."
98
msgstr "Načítá se soubor…"
99

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
100
#: ../plugins/dif/dif.c:174
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
101 102
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
103
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
104

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
105
#: ../plugins/dif/dif.c:196
106
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
107
msgid "Unknown value type '%s' at line %d. Ignoring."
108
msgstr "Neznámý typ dat „%s“ na řádku „%d“. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
109

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
110
#: ../plugins/dif/dif.c:235
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
111 112
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
113
msgstr "Neznámá hodnota dat „%s“ na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
114

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
115
#: ../plugins/dif/dif.c:242
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
116 117
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
118
msgstr "Neznámý typ hodnoty %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
119

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
120
#: ../plugins/dif/dif.c:251
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
121 122 123 124
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
125
msgstr ""
126 127
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignorují se zbylé "
"řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
128

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
129
#: ../plugins/dif/dif.c:255
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
130 131 132 133 134
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
135
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignorují se zbylé "
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
136
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
137

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
138
#: ../plugins/dif/dif.c:269
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
139 140
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
141
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
142

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
143
#: ../plugins/dif/dif.c:273
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
144 145
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
146
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
147

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
148
#: ../plugins/dif/dif.c:293
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
149
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
150
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
151

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
152 153
#: ../plugins/dif/dif.c:314 ../plugins/paradox/paradox.c:311
#: ../plugins/sylk/sylk-write.c:234
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
154
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
155
msgstr "Nelze získat výchozí list."
156

157
#: ../plugins/dif/dif.c:363
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
158
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
159
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
160

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
161
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
162
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
163
msgstr "Výměnný formát dat (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
164

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
165
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
166
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
167
msgstr "Modul pro výměnný formát dat DIF (Data Interchange Format)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
168

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
169
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
170 171 172
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr ""
173 174
"Zapisuje a čte informace uložené ve výměnném formátu dat Data Interchange "
"Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
175

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
176
#: ../plugins/excel/boot.c:185
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
177
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
178
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
179

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
180
#: ../plugins/excel/boot.c:254
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
181
msgid "Preparing to save..."
182
msgstr "Připravuje se ukládání…"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
183

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
184
#: ../plugins/excel/boot.c:266
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
185
msgid "Saving file..."
186
msgstr "Ukládá se soubor…"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
187

188
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:130 ../src/xml-sax-read.c:435
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
189 190
#, c-format
msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
191
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == „%s“."
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
192

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
193
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1068
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
194
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8789 ../src/xml-sax-read.c:3210
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
195
msgid "XML document not well formed!"
196
msgstr "Dokument XML není syntakticky správný!"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
197

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
198
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1383 ../src/value.c:67
199
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
200
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
201

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
202
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1480 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1491
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
203
#: ../plugins/oleo/oleo.c:230 ../plugins/psiconv/psiconv-read.c:544
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
204
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
205
msgid "Sheet%d"
206
msgstr "List%d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
207

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
208
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1495
209 210
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
211
msgstr "Makro%d"
212

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
213
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1499
214 215
#, c-format
msgid "Chart%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
216
msgstr "Graf%d"
217

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
218
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1502
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
219
#, c-format
220
msgid "Module%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
221
msgstr "Modul%d"
222

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
223
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3402
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
224
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
225
msgid "Failure parsing name '%s'"
226
msgstr "Selhání při zpracování názvu „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
227

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
228
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3546
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
229 230
#, c-format
msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n"
231
msgstr "Nesprávný výraz pro název „%s“: obsah bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
232

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
233
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3551
234
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
235
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
236
"DDE links are not supported yet.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
237 238
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
239 240
"Odkazy DDE nejsou zatím podporovány.\n"
"Název „%s“ bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
241

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
242
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3555
243
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
244
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
245
"OLE links are not supported yet.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
246 247
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
248 249
"Odkazy OLE nejsou zatím podporovány.\n"
"Název „%s“ bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
250

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
251
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5995
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
252
msgid "external references"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
253
msgstr "externí odkazy"
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
254

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
255
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6034
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
256
msgid "No password supplied"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
257
msgstr "Nebylo zadáno žádné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
258

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
259
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:219
260
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
261 262 263 264 265 266 267
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u column, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u "
"columns, and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
268 269
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"sloupec a tento sešit jich má %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
270
msgstr[1] ""
271 272 273 274 275
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"sloupce a tento sešit jich má %d"
msgstr[2] ""
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"sloupců a tento sešit jich má %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
276

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
277
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:231
278
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
279 280 281 282 283 284 285
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u row, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u rows, "
"and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
286 287
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"řádek a tento sešit jich má %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
288
msgstr[1] ""
289 290 291 292 293
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"řádky a tento sešit jich má %d"
msgstr[2] ""
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"řádků a tento sešit jich má %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
294

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
295
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:354
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
296 297 298 299 300
msgid ""
"This is somewhat corrupt.\n"
"We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
"encoding problems."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
301
"Toto je nějak poškozeno.\n"
302
"Byla už zapsána délka řetězce, který bude zkrácen kvůli problémům s "
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
303
"kódováním."
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
304

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
305
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:6298
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
306
msgid "Couldn't open stream 'Book' for writing\n"
307
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál „Book“ (kniha) pro zápis\n"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
308

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
309
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:6320
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
310
msgid "Couldn't open stream 'Workbook' for writing\n"
311
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál „Workbook“ (sešit) pro zápis\n"
312

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
313
#: ../plugins/excel/ms-formula-read.c:655
314
msgid "Broken function"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
315
msgstr "Poškozená funkce"
316

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
317
#: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:563
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
318
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
319
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
320
"Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %d"
321
msgstr "Příliš mnoho parametrů pro funkci „%s“, MS Excel umí jen %d, ne %d"
322

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
msgstr "Import a export souborů MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:2
msgid "MS Excel (tm)"
msgstr "MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
msgid "MS Excel (tm) (*.xls)"
msgstr "MS Excel™ (*.xls)"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:4
msgid "MS Excel (tm) 2003 SpreadsheetML"
337
msgstr "MS Excel™ 2003 SpreadsheetML"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
338 339 340

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:5
msgid "MS Excel (tm) 2007"
341
msgstr "MS Excel™ 2007"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:6
msgid "MS Excel (tm) 5.0/95"
msgstr "MS Excel™ 5.0/95"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:7
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP"
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:8
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
353
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP a 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
354

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
355 356 357 358
#: ../plugins/excel/xlsx-read-pivot.c:1188
#, c-format
msgid "Skipping invalid pivot field group for field '%s' because : %s"
msgstr ""
359
"Přeskakuje se neplatná kontingenční skupina polí pro pole „%s“, protože: %s"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
360

361 362
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:271
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
363
msgid "'%s' is corrupt!"
364
msgstr "„%s“ je poškozený!"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
365

366
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:364
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
367 368
#, c-format
msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
369
msgstr "Neznámá výčtová hodnota „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
370

371
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:407 ../plugins/excel/xlsx-read.c:436
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
372 373
#, c-format
msgid "Integer '%s' is out of range, for attribute %s"
374
msgstr "Celé číslo „%s“ je mimo rozsah, pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
375

376
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:411 ../plugins/excel/xlsx-read.c:440
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
377 378
#, c-format
msgid "Invalid integer '%s' for attribute %s"
379
msgstr "Neplatné celé číslo „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
380

381 382
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:466
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
383
msgid "Invalid RRGGBB color '%s' for attribute %s"
384
msgstr "Neplatné barva RRGGBB „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
385

386 387
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:497
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
388
msgid "Invalid number '%s' for attribute %s"
389
msgstr "Neplatné číslo „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
390

391
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:522
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
392 393
#, c-format
msgid "Invalid cell position '%s' for attribute %s"
394
msgstr "Neplatná poloha buňky „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
395

396
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:545
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
397 398
#, c-format
msgid "Invalid range '%s' for attribute %s"
399
msgstr "Neplatný rozsah „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
400

401 402
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:737
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
403
msgid "Unknown theme color %d"
404
msgstr "Neznámá barva %d motivu"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
405

406
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:883
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
407
#, c-format
408
msgid "Undefined number format id '%s'"
409
msgstr "Nedefinované ID formátu čísla „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
410

411
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1064 ../plugins/excel/xlsx-read.c:3059
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
412
#, c-format
413
msgid "Invalid color '%s' for attribute rgb"
414
msgstr "Neplatná barva „%s“ pro atribut rgb"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
415

416
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1092 ../plugins/excel/xlsx-read.c:1101
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
417
#, c-format
418
msgid "Undefined style record '%d'"
419
msgstr "Nedefinovaný záznam stylu „%d“"
420

421
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1110
422 423
#, c-format
msgid "Undefined partial style record '%d'"
424
msgstr "Nedefinovaný částečný záznam stylu „%d“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
425

426 427
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1139
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
428
msgid "Invalid sst ref '%s'"
429
msgstr "Neplatný odkaz sst „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
430

431 432
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1266
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
433
msgid "Invalid cell %s"
434
msgstr "Neplatná buňka %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
435

436
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1379
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
437 438
msgid "Ignoring column information that does not specify first or last."
msgstr ""
439
"Ignoruje se informace o sloupci, která neurčuje ani první ani poslední."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
440

441 442
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1689
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1517
443 444
#, c-format
msgid "Ignoring invalid data validation because : %s"
445
msgstr "Ignoruje se kontrola platnosti neplatných dat protože: %s"
446

447
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2114
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
448
msgid "Undefined"
449
msgstr "Nedefinováno"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
450

451
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2157
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
452 453
#, c-format
msgid "Ignoring unhandled conditional format of type '%s'"
454
msgstr "Ignoruje se neobsluhovaný podmíněný formát u typu „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
455

456
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2538
457
msgid "Unknown type of hyperlink"
458
msgstr "Neznámý typ hypertextového odkazu"
459

460
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2796
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
461
msgid "Ignoring a sheet without a name"
462
msgstr "Ignoruje se list bez názvu"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
463

464 465 466 467 468 469
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2857
#, c-format
msgid "Failed to define name: %s"
msgstr "Selhalo definování názvu: %s"

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3231
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
470 471
#, c-format
msgid "Missing part-id for sheet '%s'"
472
msgstr "Schází part-id pro list „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
473

474
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4183
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
475
msgid "No workbook stream found."
476
msgstr "Nebyl nalezen žádný proud pro sešit."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
477

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
478
#. We don't attempt to flatten a 3D range to an array.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
479
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:309
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
480
msgid "Cannot convert 3D cell range to XLOPER."
481
msgstr "Nelze převést rozsah buněk 3D do XLOPER."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
482

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
483
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:350
484
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
485
msgid "Unsupported GnmValue type (%d)"
486
msgstr "Nepodporovaný typ GnmValue (%d)"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
487

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
488 489
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:610
#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:757
490
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
491
msgid "%s: %s"
492
msgstr "%s: %s"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
493

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
494
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:635
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
495 496 497 498 499
#, c-format
msgid ""
"Overriding function %s from XLL/DLL/SO file %s with function of the same "
"name from XLL/DLL/SO file %s."
msgstr ""
500 501
"Přepisuje se funkce %s ze souboru XLL/DLL/SO %s funkcí se stejným názvem ze "
"souboru XLL/DLL/SO %s."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
502

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
503
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:645
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
504 505
#, c-format
msgid "Failed to find function \"%s\" in XLL/DLL/SO %s .\n"
506
msgstr "Selhalo hledání funkce „%s“ v XLL/DLL/SO %s.\n"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
507

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
508
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:695
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
509 510 511 512
#, c-format
msgid ""
"Excel plugin loader / xlfRegister: at least three XLOPER arguments must be "
"provided (DLL name[ignored],exported name[mandatory],types string"
513 514
"[mandatory]). You supplied %d in some function loaded from XLL/DLL/SO file "
"%s."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
515
msgstr ""
516 517 518 519
"Načítání zásuvného modulu Excel / xlfRegister: musí být poskytnuty nejméně "
"tři argumenty XLOPER (název DLL [ignorováno],exportovaný název [povinné],"
"typový řetězec [povinné]). Ve funkci načtené ze souboru XLL/DLL/SO %2$s jste "
"poskytli %1$d."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
520

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
521
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:702
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
522 523 524 525
msgid ""
"Excel plugin loader / xlfRegister: the second and third argument must be "
"strings (DLL name[ignored],exported name[mandatory],types string[mandatory])."
msgstr ""
526 527 528
"Načítání zásuvného modulu Excel / xlfRegister: druhý a třetí argument musí "
"být řetězec (název DLL [ignorováno],exportovaný název [povinné],typový "
"řetězec [povinné])."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
529

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
530
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:931
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
531
msgid "Dynamic module loading is not supported on this system."
532
msgstr "Dynamické načítání modulů není v tomto systému podporováno."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
533

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
534
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:943
535
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
536
msgid "Unable to open module file \"%s\"."
537
msgstr "Nelze otevřít soubor modulu „%s“."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
538

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
539
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:948
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
540 541
#, c-format
msgid "Module \"%s\" doesn't contain (\"register_actual_excel4v\" symbol)."
542
msgstr "Modul „%s“ neobsahuje (symbol „register_actual_excel4v“)."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
543

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
544
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:992
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
545 546 547
#, c-format
msgid "No loadable worksheet functions found in XLL/DLL/SO file %s ."
msgstr ""
548 549
"V souboru XLL/DLL/SO %s nebyly nalezeny žádné funkce sešitu, které by šly "
"načíst."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
550

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
551 552
#. xgettext : %lu gives the number of functions. This is input to ngettext.
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:996
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
553
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
554 555
msgid "Loaded %lu function from XLL/DLL/SO %s."
msgid_plural "Loaded %lu functions from XLL/DLL/SO %s."
556 557 558
msgstr[0] "Načtena %lu funkce z XLL/DLL/SO %s."
msgstr[1] "Načteny %lu funkce z XLL/DLL/SO %s."
msgstr[2] "Načteno %lu funkcí z XLL/DLL/SO %s."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
559 560 561 562 563 564 565 566

#. *************************************************************************
#: ../plugins/excelplugins/plugin.xml.in.h:1
msgid ""
"Adapter interface to load Excel plugins (also known as XLLs). Only "
"operational for worksheet functions that expect only arguments of LPXLOPER "
"type (type 'P' or 'R') and return an LPXLOPER (type 'P' or 'R')."
msgstr ""
567 568 569
"Rozhraní adaptéru pro načítání zásuvných modulů Excel (známých také jako "
"XLLs). Funkční pouze pro funkce sešitu, které očekávají jen argumenty typu "
"LPXLOPER (typ „P“ nebo „R“) a vrací LPXLOPER (typ „P“ nebo „R“)."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
570 571 572

#: ../plugins/excelplugins/plugin.xml.in.h:2
msgid "Excel plugins"
573
msgstr "Zásuvné moduly Excel"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
574 575 576

#: ../plugins/fn-christian-date/plugin.xml.in.h:1
msgid "Christian Date Functions"
577
msgstr "Funkce s křesťanskými daty"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
578 579 580 581 582 583 584 585 586

#: ../plugins/fn-christian-date/plugin.xml.in.h:2
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:2
#: ../plugins/fn-hebrew-date/plugin.xml.in.h:1
msgid "Date/Time"
msgstr "Datum/Čas"

#: ../plugins/fn-christian-date/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions manipulating dates of the Christian liturgical calendar"
587
msgstr "Funkce pracující s daty křesťanského liturgického kalendáře"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
588

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
589
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:1
590 591
msgid "Complex"
msgstr "Komplexní"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
592

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
593
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:2
594 595
msgid "Complex Functions"
msgstr "Komplexní funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
596

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
597
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:3
598 599
msgid "Functions for complex numbers"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
600

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
601
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:1 ../plugins/gda/plugin.xml.in.h:2
602 603
msgid "Database"
msgstr "Databázové"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
604

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
605
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:2
606 607
msgid "Database Functions"
msgstr "Databázové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
608

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
609
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:3
610 611
msgid "Functions looking up values in databases"
msgstr "Funkce pro vyhledávání hodnot v databázích"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
612

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
613
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:1
614
msgid "Date and Time Functions"
615
msgstr "Funkce data a času"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
616

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
617
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:3
618 619
msgid "Functions manipulating dates and time"
msgstr "Funkce pro práci s daty a časem"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
620

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
#: ../plugins/fn-derivatives/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/sample_datasource/plugin.xml.in.h:2
msgid "Finance"
msgstr "Finance"

#: ../plugins/fn-derivatives/plugin.xml.in.h:2
msgid "Financial Derivatives"
msgstr "Finanční deriváty"

#: ../plugins/fn-derivatives/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions related to financial derivatives"
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
635
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:1
636 637
msgid "Engineering"
msgstr "Inženýrské"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
638

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
639
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:2
640 641
msgid "Engineering Functions"
msgstr "Inženýrské funkce"
642

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
643
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:3
644 645
msgid "Functions for complex numbers, base conversions, and more"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla, převody mezi soustavami a další"
646

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
647
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:1
648 649
msgid "Erlang"
msgstr "Erlang"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
650

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
651
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:2
652
msgid "Erlang Functions"
653
msgstr "Funkce Erlang"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
654

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
655
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:3
656
msgid "Functions to help Erlang Analysis"
657
msgstr "Funkce pro pomoc s analýzami Erlang"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
658

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
659
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:2
660 661
msgid "Financial Functions"
msgstr "Finanční funkce"
662

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
663
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:3
664
msgid "Interest rate calculations"
665
msgstr "Výpočty úrokových mír"
666

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
667 668 669 670
#. We are using the spellings as included in the
#. Merriam-Webster dictionary
#. xgettext: Tishri to Adar II are transliterations of the
#. xgettext: hebrew months' names using Latin characters.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
671
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:114
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
672
msgid "Tishri"
673
msgstr "Tishri"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
674

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
675
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:114
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
676
msgid "Heshwan"
677
msgstr "Heshwan"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
678

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
679
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:114
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
680
msgid "Kislev"
681
msgstr "Kislev"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
682

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
683
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:115
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
684
msgid "Tebet"
685
msgstr "Tebet"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
686

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
687
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:115
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
688
msgid "Shebat"
689
msgstr "Shebat"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
690

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
691
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:115
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
692
msgid "Adar"
693
msgstr "Adar"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
694

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
695
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
696
msgid "Nisan"
697
msgstr "Nisan"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
698

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
699
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
700
msgid "Iyar"
701
msgstr "Iyar"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
702

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
703
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
704
msgid "Sivan"
705
msgstr "Sivan"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
706

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
707
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
708
msgid "Tammuz"
709
msgstr "Tammuz"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
710

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
711
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
712
msgid "Ab"
713
msgstr "Ab"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
714

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
715
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
716
msgid "Elul"
717
msgstr "Elul"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
718

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
719
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
720
msgid "Adar I"
721
msgstr "Adar I"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
722

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
723
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
724
msgid "Adar II"
725
msgstr "Adar II"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
726 727 728

#: ../plugins/fn-hebrew-date/plugin.xml.in.h:2
msgid "Functions manipulating Hebrew dates"
729
msgstr "Funkce pro práci s hebrejskými daty"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
730 731 732

#: ../plugins/fn-hebrew-date/plugin.xml.in.h:3
msgid "Hebrew Date Functions"
733
msgstr "Funkce s hebrejskými daty"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
734

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
735 736 737 738 739 740
#. Path of the current directory or folder.
#. Absolute A1-style reference, as text, prepended with "$A:"
#. * for Lotus 1-2-3 release 3.x compatibility. Returns the cell
#. * reference of the top and leftmost cell visible in the
#. * window, based on the current scrolling position.
#.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
741
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1365 ../plugins/fn-info/functions.c:1381
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
742 743 744
msgid "Unimplemented"
msgstr "Neimplementováno"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
745
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1389
746 747
msgid "Unknown version"
msgstr "Neznámá verze"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
748

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
749
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1391
750 751 752
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s verze %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
753

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
754
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1406
755 756 757
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2543
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2547
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2555 ../src/wbc-gtk.c:3382
758
msgid "Automatic"
759
msgstr "Automaticky"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
760

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
761
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1406
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
762
msgid "Manual"
763
msgstr "Ručně"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
764

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
765
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1416
766 767
msgid "Unknown system"
msgstr "Neznámý systém"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
768

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
769
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1432
770
msgid "Unknown info_type"
771
msgstr "Neznámý typ informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
772

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
773
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1693
774 775
msgid "Invalid number of arguments"
msgstr "Neplatný počet parametrů"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
776

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
777
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:1
778 779
msgid "Functions for inspecting values, cells, and more"
msgstr "Funkce pro zjišťování hodnot, buněk a další"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
780

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
781
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:2
782 783
msgid "Information"
msgstr "Informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
784

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
785
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:3
786 787
msgid "Information Functions"
msgstr "Informační funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
788

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
789
#: ../plugins/fn-logical/functions.c:116
790
msgid "Type Mismatch"
791
msgstr "Neodpovídající typ"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
792

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
793
#: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:1
794 795
msgid "Functions for manipulating truth values"
msgstr "Funkce pro práci s pravdivostními hodnotami"
796

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
797
#: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:2 ../src/func-builtin.c:448
798 799
msgid "Logic"
msgstr "Logické"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
800

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
801
#: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:3
802 803
msgid "Logic Functions"
msgstr "Logické funkce"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
804

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
805
#: ../plugins/fn-lookup/plugin.xml.in.h:1
806 807
msgid "Functions for looking up values in ranges"
msgstr "Funkce pro hledání hodnot v oblastech"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
808

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
809
#: ../plugins/fn-lookup/plugin.xml.in.h:2
810 811
msgid "Lookup"
msgstr "Vyhledávání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
812

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
813
#: ../plugins/fn-lookup/plugin.xml.in.h:3
814 815
msgid "Lookup Functions"
msgstr "Vyhledávací funkce"