cs.po 411 KB
Newer Older
1 2 3 4
# Gnumeric Czech translation.
# Copyright (c) 1999, 2000, 2001, 2002, 2008 the author(s) of gnumeric.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the gnumeric package.
5 6 7
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999.
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
8
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002, 2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
9
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
10 11
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008.
12
#
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
13 14
msgid ""
msgstr ""
15
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
16
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
17
"POT-Creation-Date: 2008-09-14 07:36-0400\n"
18 19 20
"PO-Revision-Date: 2008-05-02 00:16+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
21
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
22
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
25

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
26 27 28
#: ../gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Calculation, Analysis, and Visualization of Information"
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
29

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
30
#. Keep in sync with .desktop file
31
#: ../gnumeric.desktop.in.h:2 ../src/main-application.c:393
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
32
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
33
msgstr "Tabulkový kalkulátor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
34

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
35
#: ../gnumeric.desktop.in.h:3
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
36 37 38
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Tabulkový kalkulátor"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
39
#: ../plugins/applix/applix-read.c:126
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
40
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
41
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
42

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
43
#: ../plugins/applix/applix-read.c:329
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
44
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
45
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
46

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
47
#: ../plugins/applix/applix-read.c:333
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
48
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
49
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
50
msgstr "Neplatné znaky pro kódování '%c%c'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
51

52
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1196
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
53 54
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
55
msgstr "Výraz nezačíná znakem '='? '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
56

57
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1207
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"     %s"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
63 64
"%s!%s : nelze zpracovat '%s'\n"
"     %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
65

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
66
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
67
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
68
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
69

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
70
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
71
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
72
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
73

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
74
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
75
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
76
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
77

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
78
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
79
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
80
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
81

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
82
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
83
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
84
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
85

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
86 87 88
#: ../plugins/derivatives/options.c:2278 ../plugins/derivatives/options.c:2283
#: ../plugins/derivatives/options.c:2288 ../plugins/derivatives/options.c:2293
#: ../plugins/derivatives/options.c:2308
89
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
90
msgstr ""
91 92
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
93

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
94
#: ../plugins/derivatives/options.c:2298 ../plugins/derivatives/options.c:2303
95
msgid "spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
96
msgstr ""
97
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
98

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
99
#: ../plugins/derivatives/options.c:2313
100 101
msgid "a, b, rho"
msgstr "a, b, rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
102

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
103
#: ../plugins/derivatives/options.c:2318
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
104
msgid ""
105
"call_put_flag, spot, strike, time, domestic_rate, foreign_rate, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
106
msgstr ""
107 108
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, domácí_úrok, "
"zahraniční_úrok, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
109

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
110
#: ../plugins/derivatives/options.c:2323
111
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, t2, rate, volatility, cost of carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
112
msgstr ""
113 114
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, t2, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
115

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
116
#: ../plugins/derivatives/options.c:2328
117
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, lambda, gamma"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
118
msgstr ""
119 120
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, lambda, gama"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
121

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
122
#: ../plugins/derivatives/options.c:2333
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
123
msgid ""
124
"call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
125
msgstr ""
126 127
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
128

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
129
#: ../plugins/derivatives/options.c:2338 ../plugins/derivatives/options.c:2348
130
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
131
msgstr ""
132 133
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
134

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
135
#: ../plugins/derivatives/options.c:2343
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
136
msgid ""
137 138
"call_put_flag, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, rho_ef, "
"kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
139
msgstr ""
140 141
"příznak_call_put, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, "
"rho_ef, kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
142

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
143 144 145
#: ../plugins/derivatives/options.c:2353
#, fuzzy
msgid "spot, strike, t1, t2, rate, d, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
146
msgstr ""
147
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, t1, t2, úrok, d, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
148

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
149
#: ../plugins/derivatives/options.c:2358
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
150
msgid ""
151
"call_put_flag, spot, alpha, time1, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
152
msgstr ""
153 154
"příznak_call_put, cena, alfa, čas1, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, "
"náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
155

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
156
#: ../plugins/derivatives/options.c:2363
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
157
msgid ""
158
"call_put_flag, spot, strike, a, time, m, dt, rate, cost_of_carry, volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
159
msgstr ""
160 161
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, a, doba_do_realizace, m, dt, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
162

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
163
#: ../plugins/derivatives/options.c:2368
164
msgid "spot, strike, time1, time2, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
165
msgstr ""
166 167
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
168

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
169
#: ../plugins/derivatives/options.c:2373
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
170
msgid ""
171 172
"spot, strike_call, strike_put, time, time_call, time_put, rate, "
"cost_of_carry, volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
173
msgstr ""
174 175 176
"cena, realizační_cena_call, realizační_cena_put, doba_do_realizace, "
"doba_do_realizace_call, doba_do_realizace_put, úrok, náklady_držení, "
"míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
177

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
178
#: ../plugins/derivatives/options.c:2378 ../plugins/derivatives/options.c:2383
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
179
msgid ""
180 181
"type_flag, spot, strike1, strike2, time1, time2, rate, cost_of_carry, "
"volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
182
msgstr ""
183 184
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
185

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
186
#: ../plugins/derivatives/options.c:2388
187
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
188
msgid ""
189 190
"type_flag, spot1, spot2, strike1, strike2, time, cost_of_carry1, "
"cost_of_carry2, rate, volatility1, volatility2, rho"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
191
msgstr ""
192 193
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
194

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
195
#: ../plugins/derivatives/options.c:2393 ../plugins/derivatives/options.c:2398
196
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
197
msgid ""
198 199
"spot1,spot2,qty1,qty2,time,rate,cost_of_carry1,cost_of_carry2,volatility1,"
"volatility2,rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
200
msgstr ""
201 202
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
203

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
204
#: ../plugins/derivatives/options.c:2403
205
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
206
msgid ""
207 208
"call_put_flag,fut_price1,fut_price2,strike,time, rate,volatility1,"
"volatility2,rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
209
msgstr ""
210 211
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
212

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
213
#: ../plugins/derivatives/options.c:2408
214 215
#, fuzzy
msgid "call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,time,rate,cost_of_carry,volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
216
msgstr ""
217 218
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
219

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
220
#: ../plugins/derivatives/options.c:2413
221
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
222
msgid ""
223 224
"call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
225
msgstr ""
226 227
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
228

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
229
#: ../plugins/derivatives/options.c:2419
230
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
231
msgid ""
232 233
"amer_euro_flag,call_put_flag,num_time_steps, spot, strike, time, rate, "
"volatility, cost_of_carry"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
234
msgstr ""
235 236
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
237

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
238 239 240
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/sample_datasource/plugin.xml.in.h:2
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
241 242
msgid "Finance"
msgstr "Finance"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
243

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
244
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
245
msgid "Financial Derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
246
msgstr "Finanční deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
247

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
248
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
249
msgid "Functions related to financial derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
250
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
251

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
252 253
#: ../plugins/dif/dif.c:71 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6574
#: ../plugins/mps/mps.c:535 ../src/xml-io.c:2704 ../src/xml-sax-read.c:2659
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
254
msgid "Reading file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
255
msgstr "Načítá se soubor..."
256

257
#: ../plugins/dif/dif.c:175
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
258 259
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
260
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
261

262
#: ../plugins/dif/dif.c:197
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
263 264 265 266
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown value type '%s' at line %d. Ignoring."
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."

267
#: ../plugins/dif/dif.c:236
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
268 269
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
270
msgstr "Neznámá hodnota dat \"%s\" na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
271

272
#: ../plugins/dif/dif.c:243
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
273 274
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
275
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
276

277
#: ../plugins/dif/dif.c:252
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
278 279 280 281
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
282 283
msgstr ""
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignoruji zbylé řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
284

285
#: ../plugins/dif/dif.c:256
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
286 287 288 289 290
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
291 292
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignoruji zbylé "
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
293

294
#: ../plugins/dif/dif.c:270
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
295 296
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
297
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
298

299
#: ../plugins/dif/dif.c:274
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
300 301
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
302
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
303

304
#: ../plugins/dif/dif.c:294
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
305
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
306
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
307

308 309
#: ../plugins/dif/dif.c:315 ../plugins/paradox/paradox.c:315
#: ../plugins/sylk/sylk-write.c:235
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
310
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
311
msgstr "Nelze získat výchozí list."
312

313
#: ../plugins/dif/dif.c:367
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
314
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
315
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
316

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
317
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
318
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
319
msgstr "Data Interchange Format (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
320

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
321
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
322
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
323
msgstr "Modul pro Data Interchange Format (DIF)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
324

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
325
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
326 327 328 329
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr ""
"Zapisuje a čte informace uložené ve formátu Data Interchange Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
330

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
331
#: ../plugins/excel/boot.c:187
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
332
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
333
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
334

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
335
#: ../plugins/excel/boot.c:256
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
336
msgid "Preparing to save..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
337
msgstr "Připravuje se ukládání..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
338

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
339
#: ../plugins/excel/boot.c:268
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
340
msgid "Saving file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
341
msgstr "Soubor se ukládá..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
342

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
343
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:132 ../src/xml-sax-read.c:393
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
344 345 346 347
#, c-format
msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == '%s'."

348
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1002
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
349
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2984 ../src/xml-sax-read.c:2677
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
350 351 352
msgid "XML document not well formed!"
msgstr "XML dokument není syntakticky správný!"

353
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1261 ../src/value.c:77
354
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
355
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
356

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
357 358
#. We can't use workbook_sheet_get_free_name since that would give us the same
#. name for multiple adds
359
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1344 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1355
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
360
#: ../plugins/oleo/oleo.c:230 ../plugins/psiconv/psiconv-read.c:545
361 362
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:518
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:522
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
363
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
364
msgid "Sheet%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
365
msgstr "List %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
366

367
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1359
368 369
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
370
msgstr "Makro%d"
371

372
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1363
373 374
#, c-format
msgid "Chart%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
375
msgstr "Graf%d"
376

377
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1366
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
378
#, c-format
379
msgid "Module%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
380
msgstr "Modul%d"
381

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
382
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3229
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
383
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
384
msgid "Failure parsing name '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
385
msgstr "Chyba při zpracování názvu '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
386

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
387
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3332
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
388 389 390 391
#, c-format
msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
392 393
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3337
#, fuzzy, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
394
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
395
"DDE links are not supported yet.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
396 397
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
398 399
"Odkazy DDE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
400

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
401 402
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3341
#, fuzzy, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
403
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
404
"OLE links are not supported yet.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
405 406
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
407 408
"Odkazy OLE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
409

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
410
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5727
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
411
msgid "external references"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
412
msgstr "externí odkazy"
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
413

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
414
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5766
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
415
msgid "No password supplied"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
416
msgstr "Nebylo zadáno žádné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
417

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
418
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:219
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u column, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u "
"columns, and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"
msgstr[1] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
433
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:231
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u row, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u rows, "
"and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"
msgstr[1] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
448
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:354
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
449 450 451 452 453
msgid ""
"This is somewhat corrupt.\n"
"We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
"encoding problems."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
454 455 456
"Toto je nějak poškozeno.\n"
"Byla už zapsána délka řetězce, který musí být zkrácen díky problémům s "
"kódováním."
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
457

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
458
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:5719
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
459
msgid "Couldn't open stream 'Book' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
460
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Book' pro zápis\n"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
461

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
462
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:5739
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
463
msgid "Couldn't open stream 'Workbook' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
464
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Workbook' pro zápis\n"
465

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
466
#: ../plugins/excel/ms-formula-read.c:656
467
msgid "Broken function"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
468
msgstr "Poškozená funkce"
469

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
470
#: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:535
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
471
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
472
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
473
"Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %d"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
474
msgstr "Příliš mnoho parametrů pro funkci '%s', MS Excel umí jen %d, ne %d"
475

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
msgstr "Import a export souborů MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:2
msgid "MS Excel (tm)"
msgstr "MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
msgid "MS Excel (tm) (*.xls)"
msgstr "MS Excel™ (*.xls)"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:4
#, fuzzy
msgid "MS Excel (tm) 2003 SpreadsheetML"
msgstr "MS Excel™ SpreadsheetML"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid "MS Excel (tm) 2007"
msgstr "MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:6
msgid "MS Excel (tm) 5.0/95"
msgstr "MS Excel™ 5.0/95"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:7
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP"
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:8
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP &amp; 5.0/95"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
510
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:233
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
511 512 513 514
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' is corrupt!"
msgstr "%s je zašifrovaný"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
515
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:326
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
516 517 518 519
#, c-format
msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
520
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:369 ../plugins/excel/xlsx-read.c:398
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
521 522 523 524
#, c-format
msgid "Integer '%s' is out of range, for attribute %s"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
525
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:373 ../plugins/excel/xlsx-read.c:402
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
526 527 528 529
#, c-format
msgid "Invalid integer '%s' for attribute %s"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
530
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:428
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
531 532 533 534
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid RRGGBB color '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatný počet parametrů"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
535
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:459
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
536 537 538 539
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid number '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatný počet parametrů"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
540
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:483
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
541 542 543 544
#, c-format
msgid "Invalid cell position '%s' for attribute %s"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
545
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:502
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
546 547 548 549
#, c-format
msgid "Invalid range '%s' for attribute %s"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
550
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:765
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
551
#, c-format
552 553 554
msgid "Undefined number format id '%s'"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
555
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1412
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
556 557 558 559
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown color '%s'"
msgstr "Neznámý sešit '%s'"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
560
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1415
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
561 562 563 564
#, fuzzy
msgid "Missing theme"
msgstr "Chybějící název souboru."

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
565
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2062
566
msgid "Dropping missing object"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
567 568
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
569
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2080
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
570
#, c-format
571
msgid "Dropping object with incomplete anchor %2x"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
572 573
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
574
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2191
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
575
#, c-format
576
msgid "Invalid color '%s' for attribute rgb"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
577 578
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
579
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2214
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
580
#, c-format
581 582 583
msgid "Undefined style record '%d'"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
584
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2223
585 586
#, c-format
msgid "Undefined partial style record '%d'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
587 588
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
589
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2252
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
590 591 592 593
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid sst ref '%s'"
msgstr "Neplatný soubor šablony: %s"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
594
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2373
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
595 596 597 598
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid cell %s"
msgstr "Neplatné měnící se buňky:"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
599
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2474
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
600 601 602
msgid "Ignoring column information that does not specify first or last."
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
603
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2766
604 605 606 607
#, c-format
msgid "Ignoring invalid data validation because : %s"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
608
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3191
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
609 610 611 612
#, fuzzy
msgid "Undefined"
msgstr "Podtrhnutí"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
613
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3234
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
614 615 616 617
#, c-format
msgid "Ignoring unhandled conditional format of type '%s'"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
618
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3615
619 620 621 622
#, fuzzy
msgid "Unknown type of hyperlink"
msgstr "Neznámý zásuvný modul"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
623
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3826
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
624 625 626
msgid "Ignoring a sheet without a name"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
627
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3854
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
628 629 630 631
#, c-format
msgid "Missing part-id for sheet '%s'"
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
632
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4327
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
633
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
634
msgid "Missing record '%d'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
635 636
msgstr ""

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
637
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4779
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
638 639 640 641 642
#, fuzzy
msgid "No workbook stream found."
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."

#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1607
643 644
msgid "real,im,suffix"
msgstr "reálná,im,přípona"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
645

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1610
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1613
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1616
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1619
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1622
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1628
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1631
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1634
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1637
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1643
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1646
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1649
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1659
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1662
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1665
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1671
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1674
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1677
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1680
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1683
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1686
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1689
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1692
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1695
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1698
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1701
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1704
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1707
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1710
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1713
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1716
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1719
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1722
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1725
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1728
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1731
682 683
msgid "inumber"
msgstr "komplex_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
684

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
685 686 687 688 689
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1625
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1640
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1652
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1655
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1668
690 691
msgid "inumber,inumber"
msgstr "komplex_číslo,komplex_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
692

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
693
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:1
694 695
msgid "Complex"
msgstr "Komplexní"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
696

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
697
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:2
698 699
msgid "Complex Functions"
msgstr "Komplexní funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
700

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
701
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:3
702 703
msgid "Functions for complex numbers"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
704

705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1248
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1251
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1254
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1257
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1260
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1263
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1266
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1269
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1272
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1275
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1278
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1281
717 718
msgid "database,field,criteria"
msgstr "databáze,pole,kritéria"
719

720
#. XL stores in lookup
721
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1286
722 723
msgid "pivot_table,field_name"
msgstr "kont_tabulka,název_pole"
724

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
725
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:1 ../plugins/gda/plugin.xml.in.h:1
726 727
msgid "Database"
msgstr "Databázové"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
728

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
729
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:2
730 731
msgid "Database Functions"
msgstr "Databázové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
732

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
733
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:3
734 735
msgid "Functions looking up values in databases"
msgstr "Funkce pro vyhledávání hodnot v databázích"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
736

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
737
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1432
738 739
msgid "year,month,day"
msgstr "rok,měsíc,den"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
740

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
741
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1436
742 743
msgid "date_str"
msgstr "řetězec_datum"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
744

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
745
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1440
746 747
msgid "date1,date2,interval"
msgstr "datum1,datum2,interval"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
748

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
749 750 751 752
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1444 ../plugins/fn-date/functions.c:1468
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1496 ../plugins/fn-date/functions.c:1500
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1508 ../plugins/fn-date/functions.c:1512
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1525 ../plugins/fn-date/functions.c:1529
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
753
#: ../src/print-info.c:576
754 755
msgid "date"
msgstr "datum"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
756

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
757
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1448
758 759
msgid "date1,date2,method"
msgstr "datum1,datum2,metoda"
760

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
761
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1452
762 763
msgid "date,months"
msgstr "datum,měsíce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
764

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
765
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1456
766 767
msgid "start_date,months"
msgstr "poč_datum,měsíce"
768

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
769 770
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1460 ../plugins/fn-date/functions.c:1464
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1480 ../src/print-info.c:577
771 772
msgid "time"
msgstr "čas"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
773

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
774
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1472
775 776
msgid "start_date,end_date,holidays"
msgstr "poč_datum,kon_datum,svátky"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
777

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
778
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1484
779 780
msgid "hours,minutes,seconds"
msgstr "hodiny,minuty,sekundy"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
781

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
782
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1488
783 784
msgid "timetext"
msgstr "textový_čas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
785

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
786
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1504
787 788
msgid "date,days,holidays"
msgstr "datum,dny,svátky"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
789

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
790
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1517
791 792
msgid "unixtime"
msgstr "unixčas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
793

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
794
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1521
795 796
msgid "serial"
msgstr "sériové_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
797

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
798
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:1
799 800
msgid "Date and Time Functions"
msgstr "Funkce pro datum a čas"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
801

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
802
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:2
803 804
msgid "Date/Time"
msgstr "Datum/Čas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
805

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
806
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:3
807 808
msgid "Functions manipulating dates and time"
msgstr "Funkce pro práci s daty a časem"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
809

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
810
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:1
811 812
msgid "Engineering"
msgstr "Inženýrské"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
813

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
814
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:2
815 816
msgid "Engineering Functions"
msgstr "Inženýrské funkce"
817

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
818
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:3
819 820
msgid "Functions for complex numbers, base conversions, and more"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla, převody mezi soustavami a další"
821

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
822
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:319 ../plugins/fn-erlang/functions.c:324
823 824
msgid "traffic,circuits"
msgstr "provoz,obvodů"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
825

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
826
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:329
827 828
msgid "traffic,gos"
msgstr "provoz,ss"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
829

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
830
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:334
831 832
msgid "circuits,gos"
msgstr "obvodů,ss"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
833

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
834
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:1
835 836
msgid "Erlang"
msgstr "Erlang"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
837

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
838
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:2
839 840 841
#, fuzzy
msgid "Erlang Functions"
msgstr "Textové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
842

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
843
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:3
844 845 846
#, fuzzy
msgid "Functions to help Erlang Analysis"
msgstr "Funkce pro práci s řetězci"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
847

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
848
#: ../plugins/fn-financial/functions.c:4114
849 850 851 852
#, fuzzy
msgid "rate,values"
msgstr "_Jiné hodnoty"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
853
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:2
854 855
msgid "Financial Functions"
msgstr "Finanční funkce"
856

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
857
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:3
858 859
msgid "Interest rate calculations"
msgstr "Výpočty úrokových měr"
860

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
861 862 863 864 865 866
#. Path of the current directory or folder.
#. Absolute A1-style reference, as text, prepended with "$A:"
#. * for Lotus 1-2-3 release 3.x compatibility. Returns the cell
#. * reference of the top and leftmost cell visible in the
#. * window, based on the current scrolling position.
#.
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
867
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1356 ../plugins/fn-info/functions.c:1372
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
868 869 870
msgid "Unimplemented"
msgstr "Neimplementováno"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
871
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1380
872 873
msgid "Unknown version"
msgstr "Neznámá verze"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
874

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
875
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1382
876 877 878
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s verze %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
879

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
880
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1397
881 882
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2207
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2211
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
883
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2219 ../src/wbc-gtk.c:2490
884 885
msgid "Automatic"
msgstr "Automatické"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
886

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
887
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1397
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
888 889 890
msgid "Manual"
msgstr "Ruční"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
891
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1407
892 893
msgid "Unknown system"
msgstr "Neznámý systém"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
894

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
895
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1423
896 897
msgid "Unknown info_type"
msgstr "Neznámý typ_informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
898

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
899
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1779
900 901
msgid "Invalid number of arguments"
msgstr "Neplatný počet parametrů"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
902

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
903
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1932
904 905
msgid "info_type, cell"
msgstr "info_type, buňka"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
906

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
907 908 909 910 911 912 913
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1935 ../plugins/fn-info/functions.c:1941
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1944 ../plugins/fn-info/functions.c:1947
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1950 ../plugins/fn-info/functions.c:1953
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1956 ../plugins/fn-info/functions.c:1959
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1962 ../plugins/fn-info/functions.c:1965
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1968 ../plugins/fn-info/functions.c:1971
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1974 ../plugins/fn-info/functions.c:1980
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
914
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1310
915 916
msgid "value"
msgstr "hodnota"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
917

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
918
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1938
919 920
msgid "info_type"
msgstr "info_type"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
921