cs.po 868 KB
Newer Older
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1
# translation of cs.po to Czech
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
2 3 4 5 6 7
# Czech translation of cs.po
# Gnumeric Czech translation
# Copyright (c) 1999,2000,2001,2002 The Free Software Foundation
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
8
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
9
#
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
10 11
msgid ""
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
12
"Project-Id-Version: cs\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
13 14
"POT-Creation-Date: 2003-03-15 12:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-15 17:07+0100\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
15
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
16
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
20

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
21 22
#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:1
msgid "Gnumeric Workbook"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
23
msgstr "Sešit Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
24 25 26

#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:2
msgid "Gnumeric Workbook Viewer"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
27
msgstr "Prohlížeč sešitů Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
28 29 30

#: GNOME_Gnumeric.server.in.in.h:3
msgid "Gnumeric Workbook viewer factory"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
31
msgstr "Generátor prohlížeče sešitů Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
32

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
33 34
#: gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
35
msgstr "Tabulkový editor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
36 37 38

#: gnumeric.desktop.in.h:2
msgid "The GNOME Spreadsheet"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
39
msgstr "Tabulkový editor pro prostředí GNOME"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
40

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
41
#: plugins/applix/applix-read.c:106
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
42
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
43
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
44

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
45
#: plugins/applix/applix-read.c:246
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
46
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
47
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
48

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
49
#: plugins/applix/applix-read.c:250
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
50
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
51
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
52
msgstr "Neplatné znaky pro kódování '%c%c'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
53

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
54
#: plugins/applix/applix-read.c:1083
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
55 56
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
57
msgstr "Výraz nezačíná znakem '='? '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
58

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
59
#: plugins/applix/applix-read.c:1094
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
60 61 62 63 64
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"   %s"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
65 66
"%s!%s : nelze zpracovat '%s'\n"
"   %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
67

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
68 69
#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
70
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
71 72 73

#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
74
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
75 76 77

#: plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
78
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
79

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
80 81
#: plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
82
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
83 84 85

#: plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
86
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
87

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
88
#: plugins/derivatives/options.c:149
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
89 90 91 92 93 94 95
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST\n"
"@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)\n"
"@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST calculates the cumulative bivariatenormal "
"distribution from parameters a, b & rho"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
96 97 98 99
"@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST\n"
"@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)\n"
"@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST počítá kumulativní dvojrozměrné normální "
"rozdělení z parametrů a, b a rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
100

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
101
#: plugins/derivatives/options.c:202
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
102
msgid ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
103
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
104 105 106 107 108
"@SYNTAX=OPT_BS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS uses the Black-Scholes model to calculate the price of a "
"European option using call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike on an "
"asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
109
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
110 111 112 113
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset or the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days to "
"exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in "
"percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
114 115
"\n"
"* The returned value will be expressed in the same units as @strike and "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
116
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
117
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
118 119
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
120
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
121
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
122
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
123 124 125
"@FUNCTION=OPT_BS\n"
"@SYNTAX=OPT_BS(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
126
"@DESCRIPTION=OPT_BS počítá hodnotu Evropské opce call nebo put (tedy opce "
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
"nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den "
"realizace) podle příznaku @příznak_call_put, pomocí Black-Scholesova modelu "
"při realizační ceně aktiva @realizační_cena, na aktivech s okamžitou (spot) "
"cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena ve stejných jednotkách jako "
"@realizační_cena a @cena.\n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS_PUT, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
143

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
144
#: plugins/derivatives/options.c:271
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
145
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
146 147 148 149 150 151 152 153 154
"@FUNCTION=OPT_BS_DELTA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"delta\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flagstruck at "
"@strike on an asset with spot price @spot.\n"
"\n"
"(The delta of an option is the rate of change of its price with respect to "
"the spot price of the underlying asset.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
155
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
156 157 158 159
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
160
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
161 162
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option value "
"per unit change in @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
163 164
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
165
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
166
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
"@FUNCTION=OPT_BS_DELTA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace,"
"úrok, míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA počítá hodnotu \"delta\" Evropské opce call nebo "
"put(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"delta\" představuje míru změny jeho ceny (první derivaci) "
"vzhledem k okamžité (spot) ceně zastoupeného aktiva.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na jednotku "
"změny okamžité (spot) ceny @cena.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
188

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
189
#: plugins/derivatives/options.c:328
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
190
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
191 192 193 194 195
"@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(spot,strike,time,rate,volatility,cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"gamma\" of a European option struck at @strike on an asset with spot price "
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
196
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
197 198
"(The gamma of an option is the second derivative of its price with respect "
"to the price of the underlying asset, and is the same for calls and puts.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
199
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
200 201 202 203
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
204
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
205 206
"* The returned value will be expressed as the rate of change of delta per "
"unit change in @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
207 208
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
209
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
210
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
"@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(cena,realizační_cena,doba_do_realizace,úrok, "
"míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA počítá hodnotu \"gama\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"gama\" představuje druhou derivaci její ceny vzhledem k "
"okamžité (spot)ceně aktiva, které představuje a je totožná u prodejních a "
"nákupních opcí.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míru změny hodnoty opce \"delta\" na "
"jednotku změny okamžité (spot) ceny @cena.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
232

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
233
#: plugins/derivatives/options.c:404
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
234
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
235 236 237 238 239 240
"@FUNCTION=OPT_BS_THETA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_THETA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"theta\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at "
"@strike on an asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
241
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
242 243
"(The theta of an option is the rate of change of its price with respect to "
"time to expiry.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
244
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
245 246 247 248
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
249
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
250 251
"* The returned value will be expressed as minus the rate of change of option "
"value, per 365.25 days.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
252 253
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
254
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
255
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
256
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
"@FUNCTION=OPT_BS_THETA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_THETA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,"
"doba_do_realizace, úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA počítá hodnotu \"theta\" Evropské opce call nebo "
"put(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"theta\" představuje míru změny ceny opce vzhledem k času "
"vypršení.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako záporná míra změny hodnoty opce, pro "
"365,25 dní.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, "
"OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
279

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
280
#: plugins/derivatives/options.c:461
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
281 282
#, no-c-format
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
283 284 285 286 287 288
"@FUNCTION=OPT_BS_VEGA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA uses the Black-Scholes model to calculate the \"vega"
"\" of a European option struck at @strike on an asset with spot price "
"@spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
289
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
290 291
"(The vega of an option is the rate of change of its price with respect to "
"volatility, and is the same for calls and puts.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
292
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
293
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
294 295 296
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days to "
"exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in "
"percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
297 298
"\n"
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
299
"value, per 100% volatilty.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
300 301
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
302
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
303
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
"@FUNCTION=OPT_BS_VEGA\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace, "
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA počítá hodnotu \"vega\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"vega\" představuje míru změny její ceny vzhledem k míře "
"kolísání a je totožná pro prodejní a nákupní opce.)\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na 100% míry "
"kolísání..\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
323

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
324
#: plugins/derivatives/options.c:542
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
325 326
#, no-c-format
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
327 328 329 330 331 332
"@FUNCTION=OPT_BS_RHO\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO uses the Black-Scholes model to calculate the \"rho"
"\" of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike "
"on an asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
333
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
334 335
"(The rho of an option is the rate of change of its price with respect to the "
"risk free interest rate.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
336
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
337 338 339 340
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
341 342 343
"\n"
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
"value, per 100% change in @rate.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
344 345
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
346
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
347
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368
"@FUNCTION=OPT_BS_RHO\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_RHO(příznak_call_put,cena,realizační_cena,doba_do_realizace, "
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO počítá hodnotu \"rho\" Evropské opce call nebo put"
"(tedy opce nákupní nebo prodejní, kterou lze uplatnit pouze v pevně "
"stanovený den realizace) podle příznaku @příznak_call_put pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Hodnota opce \"rho\" představuje míru změny její ceny vzhledem k "
"bezrizikové úrokové sazbě.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce na 100% změny "
"parametru @úrok.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
369

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
370
#: plugins/derivatives/options.c:612
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
371
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
372
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
373 374 375 376 377 378
"@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST uses the Black-Scholes model to calculate the "
"\"elasticity\" of a European option struck at @strike on an assetwith spot "
"price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
379
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
380 381
"(The elasticity of an option is the rate of change of its pricewith respect "
"to its cost of carry.)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
382
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
383 384 385 386
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days "
"to exercise, and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, "
"in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
387
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
388 389
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
"value, per 100% volatilty.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
390 391
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
392
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
393
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
"@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST\n"
"@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(příznak_call_put,cena,realizační_cena,"
"doba_do_realizace, úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST počítá \"elasticitu\" Evropské opce(tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) pomocí Black-"
"Scholesova modelu při realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou "
"(spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"(Elasticita opce představuje míru změny její ceny vzhledem k jejím nákladům "
"na držení.)\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, a "
"@úrok představuje bezrizikovou úrokovou míru v procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce při 100% míře "
"kolísání.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
414

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
415
#: plugins/derivatives/options.c:682
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
416
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
417
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
418 419 420 421 422
"@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN\n"
"@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(call_put_flag,spot,strike,time,domesitc_rate,"
"foreign_rate,volatility,cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN values the theoretical price of a European "
"option struck at @strike on an asset with spot price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
423
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days to "
"exercise, and @domestic_rate is the domestic risk-free interest rate to the "
"exercise date,@foreign_rate is the foreign risk-free interest rate to the "
"exercise date, in percent.\n"
"\n"
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
"value, per 100% volatilty.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453
"@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN\n"
"@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(příznak_call_put,cena,realizační_cena, "
"doba_do_realizace,domácí_úrok,zahraniční_úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN počítá teoretickou hodnotu Evropské opce "
"(tedy opce, kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) při "
"realizační ceně @realizační_cena na aktivu s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech, "
"@domácí_úrok představuje domácí bezrizikovou úrokovou míru v procentech, a "
"@zahraniční_úrok představuje zahraniční bezrizikovou úrokovou míru v "
"procentech.\n"
"\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce při 100% míry "
"kolísání.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
454

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
455
#: plugins/derivatives/options.c:748
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
456 457 458 459 460 461 462 463
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(call_put_flag,spot,strike,time,t2,rate,volatility,"
"cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH values the theoretical price of a European option "
"adjusted for trading day volatility, struck at @strike on an asset with spot "
"price @spot.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
464
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
465
"@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the "
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
466 467 468 469
"period through to the exercise date. @days_to_maturity the number of days to "
"exercise, and @domestic_rate is the domestic risk-free interest rate to the "
"exercise date,@foreign_rate is the foreign risk-free interest rate to the "
"exercise date, in percent.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
470
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
471 472
"* The returned value will be expressed as the rate of change of option "
"value, per 100% volatilty.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
473 474
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
475
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
476
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491
"@FUNCTION=OPT_FRENCH\n"
"@SYNTAX=OPT_FRENCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"t2,úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FRENCH počítá teoretickou hodnotu Evropské opce (tedy opce, "
"kterou lze uplatnit pouze v pevně stanovený den realizace) upravenou na míru "
"kolísání ve dni obchodování, při realizační ceně @realizační_cena na aktivu "
"s okamžitou (spot) cenou @cena.\n"
"\n"
"@míra_kolísání je míra kolísání ceny aktiva v procentech přepočtená na roční "
"bázi. @doba_do_realizace znamená dobu zbývající do realizace ve dnech.\n"
"* Vrácená hodnota bude vyjádřena jako míra změny hodnoty opce pro 100% míru "
"kolísání.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
492

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
493
#: plugins/derivatives/options.c:814
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
494
#, no-c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
495
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
496 497 498 499 500 501
"@FUNCTION=OPT_JUMP_DIFF\n"
"@SYNTAX=OPT_JUMP_DIFF(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,lambda,"
"gamma)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_JUMP_DIFF models the theoretical price of an option "
"according to the Jump Diffussion process (Merton).\n"
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
502
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
503 504
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
505 506 507 508 509 510 511 512 513
"@FUNCTION=OPT_JUMP_DIFF\n"
"@SYNTAX=OPT_JUMP_DIFF(příznak_call_put,cena,realizační_cena, "
"doba_do_realizace,úrok,míra_kolísání,lambda,gama)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_JUMP_DIFF modeluje teoretickou hodnotu opce podle procesu "
"Jump Diffussion (Merton).\n"
".\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
514

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
515
#: plugins/derivatives/options.c:901
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
516 517 518 519 520 521 522 523
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ\n"
"@SYNTAX=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ(call_put_flag,p_t,f_t,x,t1,t2,v_s,v_e,v_f,"
"rho_se,rho_sf,rho_ef,kappa_e,kappa_f)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ models the theoretical price of an "
"option according to Miltersen & Schwartz.\n"
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
524
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
525 526
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
527 528 529 530 531 532 533 534
"@FUNCTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ\n"
"@SYNTAX=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ(příznak_call_put,p_t,f_t,x,t1,t2,v_s,v_e,v_f,"
"rho_se,rho_sf,rho_ef,kappa_e,kappa_f)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ modeluje teoretickou cenu opce podle "
"Miltersena a Schwartze.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
535

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
536
#: plugins/derivatives/options.c:1002
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
537 538 539 540 541 542 543 544
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_RGW\n"
"@SYNTAX=OPT_RGW(call_put_flag,spot,strike,t1,t2,rate,d,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_RGW models the theoretical price of an option according to "
"the Roll Geske Whaley apporximation where t1 is the time to the dividend "
"payout and t2 is the time to option expiration.\n"
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
545
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
546 547
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
548 549 550 551 552 553 554 555 556
"@FUNCTION=OPT_RGW\n"
"@SYNTAX=OPT_RGW(příznak_call_put,cena,realizační_cena, t1,t2,úrok,d,"
"míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_RGW modeluje teoretickou cenu opce podle Roll-Geske-"
"Whaleyho aproximace, kde @t1 představuje čas do vyplacení dividend a @t2 "
"představuje čas do vypršení opce.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
557

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
558
#: plugins/derivatives/options.c:1044
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
559 560 561 562 563 564 565
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_BAW_AMER\n"
"@SYNTAX=OPT_BAW_AMER(call_put_flag,spot,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BAW_AMER models the theoretical price of an option "
"according to the Barone Adesie & Whaley approximation.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
566 567
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
568
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
569
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
570 571 572 573 574 575 576 577
"@FUNCTION=OPT_BAW_AMER\n"
"@SYNTAX=OPT_BAW_AMER(příznak_call_put,cena,realizační_cena, "
"doba_do_realizace,úrok,náklady_držení,míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BAW_AMER modeluje teoretickou cenu opce podle Barone-Adesie-"
"Whaleyho aproximace.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
578

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
579
#: plugins/derivatives/options.c:1227
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
580 581
#, no-c-format
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
582 583 584 585 586 587
"@FUNCTION=OPT_BJERSTENS\n"
"@SYNTAX=OPT_BJERSTENS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BJERSTENS models the theoretical price of american options "
"according to the Bjerksund & Stensland approximation technique.\n"
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
588
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
589 590
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
591 592 593 594 595 596 597 598
"@FUNCTION=OPT_BJERSTENS\n"
"@SYNTAX=OPT_BJERSTENS(příznak_call_put,cena,realizační_cena, "
"doba_do_realizace,úrok,náklady_držení,míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_BJERSTENS modeluje teoretickou cenu americké opce pomocí "
"aproximační techniky Bjerksunda a Stenslanda.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
599

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
600
#: plugins/derivatives/options.c:1306
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
601 602 603 604 605 606 607 608
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_EXEC\n"
"@SYNTAX=OPT_EXEC(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,"
"cost_of_carry,lambda)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXEC models the theoretical price of executive stock "
"options given lambda (jump rate for executives).\n"
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
609
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
610 611
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
612 613 614 615 616 617 618 619
"@FUNCTION=OPT_EXEC\n"
"@SYNTAX=OPT_EXEC(příznak_call_put,cena,realizační_cena, doba_do_realizace,"
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení,lambda)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXEC modeluje teoretickou cenu exekutivní akciové opce při "
"dané hodnotě lambda (míra přestupu exekutivy).\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
620

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
621
#: plugins/derivatives/options.c:1347
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
622 623 624 625 626 627 628 629
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_FORWARD_START\n"
"@SYNTAX=OPT_FORWARD_START(call_put_flag,spot,alpha,time1,time,rate,"
"volatility,cost_of_carry)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FORWARD_START models the theoretical price of forward start "
"options\n"
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
630
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
631 632
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
633 634 635 636 637 638 639 640
"@FUNCTION=OPT_FORWARD_START\n"
"@SYNTAX=OPT_FORWARD_START(příznak_call_put,cena,alfa,čas1,doba_do_realizace,"
"úrok,míra_kolísání,náklady_držení)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_FORWARD_START modeluje teoretickou cenu opce typu forward "
"start.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
641

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
642
#: plugins/derivatives/options.c:1404
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
643 644 645 646 647 648 649
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_TIME_SWITCH\n"
"@SYNTAX=OPT_TIME_SWITCH(call_put_flag,spot,strike,a,time,m,dt,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_TIME_SWITCH models the theoretical price of time switch "
"options.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
650 651
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
652 653
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
654 655 656 657 658 659 660 661
"@FUNCTION=OPT_TIME_SWITCH\n"
"@SYNTAX=OPT_TIME_SWITCH(příznak_call_put,cena,realizační_cena, a,"
"doba_do_realizace,m,dt,úrok,náklady_držení,míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_TIME_SWITCH modeluje teoretickou cenu opcí typu time "
"switch.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
662

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
663
#: plugins/derivatives/options.c:1448
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_SIMPLE_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike,time1,time2,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER models the theoretical price of simple "
"chooser options.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
675 676 677 678 679 680 681 682
"@FUNCTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_SIMPLE_CHOOSER(příznak_call_put,cena,realizační_cena, čas1,čas2,"
"úrok,náklady_držení,míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER modeluje teoretickou cenu opcí typu "
"jednoduchý výběr (simple chooser).\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
683

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
684
#: plugins/derivatives/options.c:1502
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_COMPLEX_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike_call,strike_put,time,"
"time_call,time_put,rate,cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER models the theoretical price of complex "
"chooser options.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
696 697 698 699 700 701 702 703 704
"@FUNCTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER\n"
"@SYNTAX=OPT_COMPLEX_CHOOSER(příznak_call_put,cena,realizační_cena_call, "
"realizační_cena_put,doba_do_realizace,čas_call,čas_put,úrok,náklady_držení,"
"míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER modeluje teoretickou cenu opcí typu "
"komplexní výběr (complex chooser).\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
705

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
706
#: plugins/derivatives/options.c:1608
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_ON_OPTIONS\n"
"@SYNTAX=OPT_ON_OPTIONS(type_flag,spot,strike1,strike1,time1,time2,rate,"
"cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_ON_OPTIONS models the theoretical price of options on "
"options\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
718 719 720 721 722 723 724
"@FUNCTION=OPT_ON_OPTIONS\n"
"@SYNTAX=OPT_ON_OPTIONS(příznak_typu,cena,realizační_cena1,realizační_cena2,"
"doba_do_realizace1,doba_do_realizace2,úrok,náklady_držení,míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_ON_OPTIONS modeluje teoretickou cenu opcí na opce.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
725

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
726
#: plugins/derivatives/options.c:1682
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
727 728 729 730 731 732 733 734 735 736
#, no-c-format
msgid ""
"@FUNCTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER\n"
"@SYNTAX=OPT_EXTENDIBLE_WRITER(call_put_flag,spot,strike1,strike2,time1,time2,"
"rate,cost_of_carry,volatility)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER models the theoretical price of "
"extendible writer options.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
737
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
738 739 740 741 742 743 744 745 746
"@FUNCTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER\n"
"@SYNTAX=OPT_EXTENDIBLE_WRITER(příznak_call_put,cena,realizační_cena1,"
"realizační_cena2,doba_do_realizace1,doba_do_realizace2,úrok,náklady_držení,"
"míra_kolísání)\n"
"@DESCRIPTION=OPT_EXTENDIBLE_WRITER modeluje teoretickou cenu opcí typu "
"extendible writer.\n"
"@EXAMPLES=\n"
"\n"
"@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
747

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
748 749 750
#: plugins/derivatives/options.c:1698 plugins/derivatives/options.c:1703
#: plugins/derivatives/options.c:1708 plugins/derivatives/options.c:1713
#: plugins/derivatives/options.c:1728
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
751 752
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
753 754
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
755

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
756
#: plugins/derivatives/options.c:1718 plugins/derivatives/options.c:1723
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
757
msgid "spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
758 759
msgstr ""
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
760

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
761
#: plugins/derivatives/options.c:1733
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
762
msgid "a, b, rho"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
763
msgstr "a, b, rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
764

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
765
#: plugins/derivatives/options.c:1738
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
766 767
msgid ""
"call_put_flag, spot, strike, time, domestic_rate, foreign_rate, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
768
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
769 770
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, domácí_úrok, "
"zahraniční_úrok, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
771

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
772
#: plugins/derivatives/options.c:1743
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
773 774
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, t2, rate, volatility, cost of carry"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
775 776
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, t2, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
777

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
778
#: plugins/derivatives/options.c:1748
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
779 780
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, lambda, gamma"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
781 782
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, lambda, gama"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
783

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
784
#: plugins/derivatives/options.c:1753
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
785 786
msgid ""
"call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
787
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
788 789
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
790

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
791
#: plugins/derivatives/options.c:1758 plugins/derivatives/options.c:1768
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
792 793
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
794 795
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
796

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
797
#: plugins/derivatives/options.c:1763
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
798 799 800 801
msgid ""
"call_put_flag, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, rho_ef, "
"kappa_e, kappa_f)"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
802 803
"příznak_call_put, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, "
"rho_ef, kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
804

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
805
#: plugins/derivatives/options.c:1773
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
806
msgid "call_put_flag, spot, strike, t1, t2, rate, d, volatility"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
807 808
msgstr ""
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, t1, t2, úrok, d, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
809

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
810
#: plugins/derivatives/options.c:1778
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
811 812
msgid ""
"call_put_flag, spot, alpha, time1, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
813
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
814 815
"příznak_call_put, cena, alfa, čas1, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, "
"náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
816

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
817
#: plugins/derivatives/options.c:1783
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
818 819
msgid ""
"call_put_flag, spot, strike, a, time, m, dt, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
820
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
821 822
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, a, doba_do_realizace, m, dt, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
823

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
824
#: plugins/derivatives/options.c:1788
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
825 826
msgid "spot, strike, time1, time2, rate, cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
827 828
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
829

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
830
#: plugins/derivatives/options.c:1793
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
831 832 833 834
msgid ""
"spot, strike_call, strike_put, time, time_call, time_put, rate, "
"cost_of_carry, volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
835 836 837
"cena, realizační_cena_call, realizační_cena_put, doba_do_realizace, "
"doba_do_realizace_call, doba_do_realizace_put, úrok, náklady_držení, "
"míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
838

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
839
#: plugins/derivatives/options.c:1798 plugins/derivatives/options.c:1803
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
840 841 842 843
msgid ""
"type_flag, spot, strike1, strike2, time1, time2, rate, cost_of_carry, "
"volatility"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
844 845
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
846

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
847 848
#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:1
#: plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
849
msgid "Financial"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
850
msgstr "Finanční"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
851 852 853

#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
msgid "Financial Derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
854
msgstr "Finanční deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
855 856 857

#: plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions related to financial derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
858
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
859

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
860
#: plugins/dif/dif.c:65 plugins/excel/ms-excel-read.c:5105
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
861
#: plugins/gnumeric_1_0/xml-io.c:3369 plugins/mps/mps.c:549 src/xml-io.c:3588
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
862
msgid "Reading file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
863
msgstr "Načítá se soubor..."
864

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
865
#: plugins/dif/dif.c:181
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
866 867
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
868
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
869

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
870
#: plugins/dif/dif.c:212
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
871 872
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
873
msgstr "Neznámá hodnota dat \"%s\" na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
874

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
875
#: plugins/dif/dif.c:219
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
876 877
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
878
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
879

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
880
#: plugins/dif/dif.c:228
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
881 882 883 884
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
885 886
msgstr ""
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignoruji zbylé řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
887

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
888
#: plugins/dif/dif.c:232
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
889 890 891 892 893
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
894 895
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignoruji zbylé "
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
896

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
897
#: plugins/dif/dif.c:244
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
898 899
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
900
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
901

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
902
#: plugins/dif/dif.c:248
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
903 904
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
905
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
906

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
907
#: plugins/dif/dif.c:266
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
908
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
909
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
910

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
911
#: plugins/dif/dif.c:286
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
912
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
913
msgstr "Nelze získat výchozí list."
914

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
915
#: plugins/dif/dif.c:325
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
916
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
917
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
918

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
919 920
#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
921
msgstr "Data Interchange Format (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
922 923 924

#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
925
msgstr "Modul pro Data Interchange Format (DIF)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
926 927

#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
928 929 930 931
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr ""
"Zapisuje a čte informace uložené ve formátu Data Interchange Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
932

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
933
#: plugins/excel/boot.c:166
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
934
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
935
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
936

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
937
#: plugins/excel/boot.c:209
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
938
msgid "Preparing to save..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
939
msgstr "Připravuje se ukládání..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
940

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
941
#: plugins/excel/boot.c:218
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
942
msgid "Saving file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
943
msgstr "Soubor se ukládá..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
944

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
945
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:993
946
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
947
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
948

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
949 950
#. We can't use workbook_sheet_get_free_name since that would give us the same
#. name for multiple adds
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
951
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1084 plugins/excel/ms-excel-read.c:1095
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
952
#: plugins/oleo/oleo.c:345 plugins/psiconv/psiconv-read.c:515
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
953
#: src/dialogs/dialog-sheet-order.c:433 src/dialogs/dialog-sheet-order.c:437
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
954
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
955
msgid "Sheet%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
956
msgstr "List %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
957

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
958
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1098
959 960
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
961
msgstr "Makro%d"
962

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
963
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1101
964 965
#, c-format
msgid "Chart%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
966
msgstr "Graf%d"
967

Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
968
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:1104
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
969
#, c-format
970
msgid "Module%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
971
msgstr "Modul%d"
972

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
973
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:2673
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
974
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
975
msgid "Failure parsing name '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
976
msgstr "Chyba při zpracování názvu '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
977

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
978
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:2729
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
979 980 981 982 983
#, c-format
msgid ""
"DDE links are no supported.\n"
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
984 985
"Odkazy DDE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
986

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
987
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:2735
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
988 989 990 991 992
#, c-format
msgid ""
"OLE links are no supported.\n"
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
993 994
"Odkazy OLE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
995

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
996
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:2787
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
997 998 999
msgid "Failure parsing AutoFilter."
msgstr "Chyba při zpracování AutoFiltru."

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1000
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:4517
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1001
msgid "external references"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1002
msgstr "externí odkazy"
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
1003

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1004
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:5251
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1005
msgid "No password supplied"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1006
msgstr "Nebylo zadáno žádné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1007

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1008
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:5255
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1009
msgid "Invalid password"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1010
msgstr "Neplatné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1011

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1012
#: plugins/excel/ms-excel-read.c:5350
1013
msgid "Unable to locate valid MS Excel workbook"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1014
msgstr "Nepodařilo se nalézt platný sešit MS Excel"
1015

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1016
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:150
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1017 1018 1019 1020 1021
msgid ""
"This is somewhat corrupt.\n"
"We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
"encoding problems."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1022 1023 1024
"Toto je nějak poškozeno.\n"
"Byla už zapsána délka řetězce, který musí být zkrácen díky problémům s "
"kódováním."
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1025

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1026
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:3676
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1027
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034
msgid ""
"Some content will be lost when saving as excel 95.It only supports %d rows, "
"and this workbook has %d"
msgstr ""
"Při ukládání ve formátu Excel 95 bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků, tento sešit jich má %d."

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1035
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:3683
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042
#, c-format
msgid ""
"Some content will be lost when saving as excel.It only supports %d rows, and "
"this workbook has %d"
msgstr ""
"Při ukládání ve formátu Excel bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků, tento sešit jich má %d."
1043

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1044
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:4087
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1045
msgid "Couldn't open stream 'Book' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1046
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Book' pro zápis\n"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1047

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1048
#: plugins/excel/ms-excel-write.c:4107
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1049
msgid "Couldn't open stream 'Workbook' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1050
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Workbook' pro zápis\n"
1051

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1052
#: plugins/excel/ms-formula-read.c:610
1053
msgid "Broken function"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1054
msgstr "Poškozená funkce"
1055

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1056
#: plugins/excel/ms-formula-write.c:428
1057
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1058 1059
msgid ""
"Too many arguments for function, MS Excel expects exactly %d and we have more"
1060
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1061 1062
"Příliš mnoho parametrů pro funkci, aplikace MS Excel očekává přesně %d a my "
"jich máme více"
1063

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1064
#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1065
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1066
msgstr "Import a export souborů MS Excel(tm)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1067 1068

#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1069
msgid "MS Excel (tm)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1070
msgstr "MS Excel (tm)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1071 1072

#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1073
msgid "MS Excel (tm) (*.xls)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1074
msgstr "MS Excel (tm) (*.xls)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1075 1076

#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:4
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1077
msgid "MS Excel (tm) 5.0/95"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1078
msgstr "MS Excel (tm) 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1079 1080

#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:5
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1081
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1082
msgstr "MS Excel (tm) 97/2000/XP"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1083

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1084 1085
#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:6
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP & 5.0/95"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1086
msgstr "MS Excel (tm) 97/2000/XP & 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1087

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1088 1089
#: plugins/excel/plugin.xml.in.h:7
msgid "MS Excel (tm) XML"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1090
msgstr "MS Excel (tm) XML"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1091

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1092
#: plugins/fn-complex/functions.c:80
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1093
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1094 1095
"@FUNCTION=COMPLEX\n"
"@SYNTAX=COMPLEX(real,im[,suffix])\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1096 1097
"@DESCRIPTION=COMPLEX returns a complex number of the form x + yi.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1098 1099 1100
"@real is the real and @im is the imaginary part of the complex number. "
"@suffix is the suffix for the imaginary part. If it is omitted, COMPLEX "
"uses 'i' by default.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1101 1102 1103 1104
"\n"
"* If @suffix is neither 'i' nor 'j', COMPLEX returns #VALUE! error.\n"
"* This function is Excel compatible.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1105 1106 1107 1108
"@EXAMPLES=\n"
"COMPLEX(1,-1) equals 1-i.\n"
"\n"
"@SEEALSO="
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1109
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122
"@FUNCTION=COMPLEX\n"
"@SYNTAX=COMPLEX(reálná,im[,přípona])\n"
"@DESCRIPTION=COMPLEX vrací komplexní číslo ve formátu x + yi.\n"
"\n"
"@reálná je reálná a @im je imaginární část komplexního čísla. @přípona je "
"přípona pro imaginární část. pokud není uvedená, COMPLEX použije znak 'i'.\n"
"\n"
"Pokud @přípona není 'i' nebo 'j', COMPLEX vrátí chybu #VALUE!.\n"
"Tato funkce je kompatibilní s Excelem. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"COMPLEX(1,-1) se rovná 1-i.\n"
"\n"
"@SEEALSO="
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1123

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1124
#: plugins/fn-complex/functions.c:119
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1125
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1126 1127
"@FUNCTION=IMAGINARY\n"
"@SYNTAX=IMAGINARY(inumber)\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1128
"@DESCRIPTION=IMAGINARY returns the imaginary part of a complex number.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1129 1130 1131 1132 1133
"\n"
"* If @inumber is not a valid complex number, IMAGINARY returns #VALUE! "
"error.\n"
"* This function is Excel compatible.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1134
"@EXAMPLES=\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1135
"IMAGINARY(\"132-j\") equals -1.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1136
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1137
"@SEEALSO=IMREAL"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1138
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150
"@FUNCTION=IMAGINARY\n"
"@SYNTAX=IMAGINARY(komplex_číslo)\n"
"@DESCRIPTION=IMAGINARY vrací imaginární část komplexního čísla.\n"
"\n"
"* Pokud @komplex_číslo není platné komplexní číslo, IMAGINARY vrátí chybu "
"#VALUE!\n"
"* Tato funkce je kompatibilní s Excelem. \n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMAGINARY(\"132-j\") se rovná -1.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMREAL"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1151

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1152
#: plugins/fn-complex/functions.c:152
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1153
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1154 1155 1156
"@FUNCTION=IMABS\n"
"@SYNTAX=IMABS(inumber)\n"
"@DESCRIPTION=IMABS returns the absolute value of a complex number.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1157 1158 1159 1160
"\n"
"* If @inumber is not a valid complex number, IMABS returns #VALUE! error.\n"
"* This function is Excel compatible.\n"
"\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1161 1162 1163 1164
"@EXAMPLES=\n"
"IMABS(\"2-j\") equals 2.23606798.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMAGINARY,IMREAL"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1165
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177
"@FUNCTION=IMABS\n"
"@SYNTAX=IMABS(komplex_číslo)\n"
"@DESCRIPTION=IMABS vrací absolutní hodnotu komplexního čísla.\n"
"\n"
"* Pokud @komplex_číslo není platné komplexní číslo, IMABS vrátí chybu "
"#VALUE!\n"
"* Tato funkce je kompatibilní s Excelem. \n"
"\n"
"@EXAMPLES=\n"
"IMABS(\"2-j\") se rovná 2.23606798.\n"
"\n"
"@SEEALSO=IMAGINARY,IMREAL"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1178

Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
1179
#: plugins/fn-complex/functions.c:185
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1180
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
1181 1182
"@FUNCTION=IMREAL\n"
"@SYNTAX=IMREAL(inumber)\n"