cs.po 499 KB
Newer Older
1
# Gnumeric Czech translation.
2
# Copyright (c) 1999, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 the author(s) of gnumeric.
3 4
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the gnumeric package.
5 6 7
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999.
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
8
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002, 2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
9
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
10
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008.
11 12
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
13 14
#: ../src/sheet-control-gui.c:2115 ../src/sheet-control-gui.c:2124
#: ../src/sheet-control-gui.c:2132
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
15 16
msgid ""
msgstr ""
17
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
18
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
19 20 21
"POT-Creation-Date: 2011-03-13 21:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-12 10:05+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
22
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
23
"Language: cs\n"
24
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
25
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
28

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
29 30
#: ../gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Calculation, Analysis, and Visualization of Information"
31
msgstr "Výpočty, analýzy a vizualizace informací"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
32

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
33
#: ../gnumeric.desktop.in.h:2 ../src/func-builtin.c:440
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
34 35 36
msgid "Gnumeric"
msgstr "Gnumeric"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
37
#. Keep in sync with .desktop file
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
38
#: ../gnumeric.desktop.in.h:3 ../src/main-application.c:374
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
39
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
40
msgstr "Tabulkový kalkulátor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
41

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
42
#: ../gnumeric.desktop.in.h:4
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
43 44 45
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Tabulkový kalkulátor"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
46
#: ../plugins/applix/applix-read.c:123
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
47
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
48
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
49

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
50
#: ../plugins/applix/applix-read.c:321
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
51
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
52
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
53

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
54
#: ../plugins/applix/applix-read.c:325
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
55
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
56
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
57
msgstr "Neplatné znaky pro kódování „%c%c“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
58

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
59
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1201
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
60 61
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
62
msgstr "Výraz nezačíná znakem „=“ ? „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
63

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
64
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1212
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
65 66 67 68 69
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"     %s"
msgstr ""
70
"%s!%s : nelze zpracovat „%s“\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
71
"     %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
72

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
73
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
74
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
75
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
76

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
77
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
78
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
79
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
80

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
81
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
82
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
83
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
84

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
85
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
86
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
87
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
88

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
89
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
90
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
91
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
92

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
93
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6854
94
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8656 ../src/xml-sax-read.c:3193
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
95
msgid "Reading file..."
96
msgstr "Načítá se soubor…"
97

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
98
#: ../plugins/dif/dif.c:174
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
99 100
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
101
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
102

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
103
#: ../plugins/dif/dif.c:196
104
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
105
msgid "Unknown value type '%s' at line %d. Ignoring."
106
msgstr "Neznámý typ dat „%s“ na řádku „%d“. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
107

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
108
#: ../plugins/dif/dif.c:235
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
109 110
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
111
msgstr "Neznámá hodnota dat „%s“ na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
112

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
113
#: ../plugins/dif/dif.c:242
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
114 115
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
116
msgstr "Neznámý typ hodnoty %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
117

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
118
#: ../plugins/dif/dif.c:251
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
119 120 121 122
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
123
msgstr ""
124 125
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignorují se zbylé "
"řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
126

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
127
#: ../plugins/dif/dif.c:255
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
128 129 130 131 132
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
133
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignorují se zbylé "
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
134
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
135

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
136
#: ../plugins/dif/dif.c:269
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
137 138
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
139
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
140

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
141
#: ../plugins/dif/dif.c:273
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
142 143
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
144
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
145

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
146
#: ../plugins/dif/dif.c:293
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
147
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
148
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
149

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
150 151
#: ../plugins/dif/dif.c:314 ../plugins/paradox/paradox.c:311
#: ../plugins/sylk/sylk-write.c:234
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
152
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
153
msgstr "Nelze získat výchozí list."
154

155
#: ../plugins/dif/dif.c:363
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
156
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
157
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
158

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
159
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
160
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
161
msgstr "Výměnný formát dat (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
162

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
163
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
164
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
165
msgstr "Modul pro výměnný formát dat DIF (Data Interchange Format)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
166

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
167
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
168 169 170
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr ""
171 172
"Zapisuje a čte informace uložené ve výměnném formátu dat Data Interchange "
"Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
173

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
174
#: ../plugins/excel/boot.c:185
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
175
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
176
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
177

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
178
#: ../plugins/excel/boot.c:254
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
179
msgid "Preparing to save..."
180
msgstr "Připravuje se ukládání…"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
181

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
182
#: ../plugins/excel/boot.c:266
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
183
msgid "Saving file..."
184
msgstr "Ukládá se soubor…"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
185

186
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:130 ../src/xml-sax-read.c:435
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
187 188
#, c-format
msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
189
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == „%s“."
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
190

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
191
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1068
192
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8754 ../src/xml-sax-read.c:3210
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
193
msgid "XML document not well formed!"
194
msgstr "Dokument XML není syntakticky správný!"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
195

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
196
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1383 ../src/value.c:67
197
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
198
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
199

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
200
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1480 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1491
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
201
#: ../plugins/oleo/oleo.c:230 ../plugins/psiconv/psiconv-read.c:544
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
202
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
203
msgid "Sheet%d"
204
msgstr "List%d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
205

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
206
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1495
207 208
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
209
msgstr "Makro%d"
210

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
211
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1499
212 213
#, c-format
msgid "Chart%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
214
msgstr "Graf%d"
215

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
216
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1502
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
217
#, c-format
218
msgid "Module%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
219
msgstr "Modul%d"
220

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
221
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3402
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
222
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
223
msgid "Failure parsing name '%s'"
224
msgstr "Selhání při zpracování názvu „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
225

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
226
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3546
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
227 228
#, c-format
msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n"
229
msgstr "Nesprávný výraz pro název „%s“: obsah bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
230

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
231
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3551
232
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
233
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
234
"DDE links are not supported yet.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
235 236
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
237 238
"Odkazy DDE nejsou zatím podporovány.\n"
"Název „%s“ bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
239

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
240
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3555
241
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
242
msgid ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
243
"OLE links are not supported yet.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
244 245
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
246 247
"Odkazy OLE nejsou zatím podporovány.\n"
"Název „%s“ bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
248

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
249
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5995
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
250
msgid "external references"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
251
msgstr "externí odkazy"
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
252

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
253
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6034
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
254
msgid "No password supplied"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
255
msgstr "Nebylo zadáno žádné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
256

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
257
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:219
258
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
259 260 261 262 263 264 265
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u column, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u "
"columns, and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
266 267
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"sloupec a tento sešit jich má %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
268
msgstr[1] ""
269 270 271 272 273
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"sloupce a tento sešit jich má %d"
msgstr[2] ""
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"sloupců a tento sešit jich má %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
274

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
275
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:231
276
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
277 278 279 280 281 282 283
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u row, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u rows, "
"and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
284 285
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"řádek a tento sešit jich má %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
286
msgstr[1] ""
287 288 289 290 291
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"řádky a tento sešit jich má %d"
msgstr[2] ""
"Při ukládání bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát podporuje pouze %u "
"řádků a tento sešit jich má %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
292

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
293
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:354
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
294 295 296 297 298
msgid ""
"This is somewhat corrupt.\n"
"We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
"encoding problems."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
299
"Toto je nějak poškozeno.\n"
300
"Byla už zapsána délka řetězce, který bude zkrácen kvůli problémům s "
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
301
"kódováním."
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
302

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
303
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:6298
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
304
msgid "Couldn't open stream 'Book' for writing\n"
305
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál „Book“ (kniha) pro zápis\n"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
306

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
307
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:6320
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
308
msgid "Couldn't open stream 'Workbook' for writing\n"
309
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál „Workbook“ (sešit) pro zápis\n"
310

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
311
#: ../plugins/excel/ms-formula-read.c:655
312
msgid "Broken function"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
313
msgstr "Poškozená funkce"
314

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
315
#: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:563
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
316
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
317
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
318
"Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %d"
319
msgstr "Příliš mnoho parametrů pro funkci „%s“, MS Excel umí jen %d, ne %d"
320

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
msgstr "Import a export souborů MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:2
msgid "MS Excel (tm)"
msgstr "MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
msgid "MS Excel (tm) (*.xls)"
msgstr "MS Excel™ (*.xls)"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:4
msgid "MS Excel (tm) 2003 SpreadsheetML"
335
msgstr "MS Excel™ 2003 SpreadsheetML"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
336 337 338

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:5
msgid "MS Excel (tm) 2007"
339
msgstr "MS Excel™ 2007"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:6
msgid "MS Excel (tm) 5.0/95"
msgstr "MS Excel™ 5.0/95"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:7
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP"
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:8
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
351
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP a 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
352

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
353 354 355 356
#: ../plugins/excel/xlsx-read-pivot.c:1188
#, c-format
msgid "Skipping invalid pivot field group for field '%s' because : %s"
msgstr ""
357
"Přeskakuje se neplatná kontingenční skupina polí pro pole „%s“, protože: %s"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
358

359 360
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:271
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
361
msgid "'%s' is corrupt!"
362
msgstr "„%s“ je poškozený!"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
363

364
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:364
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
365 366
#, c-format
msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
367
msgstr "Neznámá výčtová hodnota „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
368

369
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:407 ../plugins/excel/xlsx-read.c:436
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
370 371
#, c-format
msgid "Integer '%s' is out of range, for attribute %s"
372
msgstr "Celé číslo „%s“ je mimo rozsah, pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
373

374
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:411 ../plugins/excel/xlsx-read.c:440
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
375 376
#, c-format
msgid "Invalid integer '%s' for attribute %s"
377
msgstr "Neplatné celé číslo „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
378

379 380
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:466
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
381
msgid "Invalid RRGGBB color '%s' for attribute %s"
382
msgstr "Neplatné barva RRGGBB „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
383

384 385
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:497
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
386
msgid "Invalid number '%s' for attribute %s"
387
msgstr "Neplatné číslo „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
388

389
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:522
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
390 391
#, c-format
msgid "Invalid cell position '%s' for attribute %s"
392
msgstr "Neplatná poloha buňky „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
393

394
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:545
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
395 396
#, c-format
msgid "Invalid range '%s' for attribute %s"
397
msgstr "Neplatný rozsah „%s“ pro atribut %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
398

399 400
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:737
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
401
msgid "Unknown theme color %d"
402
msgstr "Neznámá barva %d motivu"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
403

404
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:883
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
405
#, c-format
406
msgid "Undefined number format id '%s'"
407
msgstr "Nedefinované ID formátu čísla „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
408

409
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1064 ../plugins/excel/xlsx-read.c:3059
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
410
#, c-format
411
msgid "Invalid color '%s' for attribute rgb"
412
msgstr "Neplatná barva „%s“ pro atribut rgb"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
413

414
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1092 ../plugins/excel/xlsx-read.c:1101
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
415
#, c-format
416
msgid "Undefined style record '%d'"
417
msgstr "Nedefinovaný záznam stylu „%d“"
418

419
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1110
420 421
#, c-format
msgid "Undefined partial style record '%d'"
422
msgstr "Nedefinovaný částečný záznam stylu „%d“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
423

424 425
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1139
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
426
msgid "Invalid sst ref '%s'"
427
msgstr "Neplatný odkaz sst „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
428

429 430
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1266
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
431
msgid "Invalid cell %s"
432
msgstr "Neplatná buňka %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
433

434
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1379
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
435 436
msgid "Ignoring column information that does not specify first or last."
msgstr ""
437
"Ignoruje se informace o sloupci, která neurčuje ani první ani poslední."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
438

439 440
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1689
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1517
441 442
#, c-format
msgid "Ignoring invalid data validation because : %s"
443
msgstr "Ignoruje se kontrola platnosti neplatných dat protože: %s"
444

445
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2114
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
446
msgid "Undefined"
447
msgstr "Nedefinováno"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
448

449
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2157
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
450 451
#, c-format
msgid "Ignoring unhandled conditional format of type '%s'"
452
msgstr "Ignoruje se neobsluhovaný podmíněný formát u typu „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
453

454
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2538
455
msgid "Unknown type of hyperlink"
456
msgstr "Neznámý typ hypertextového odkazu"
457

458
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2796
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
459
msgid "Ignoring a sheet without a name"
460
msgstr "Ignoruje se list bez názvu"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
461

462 463 464 465 466 467
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2857
#, c-format
msgid "Failed to define name: %s"
msgstr "Selhalo definování názvu: %s"

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3231
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
468 469
#, c-format
msgid "Missing part-id for sheet '%s'"
470
msgstr "Schází part-id pro list „%s“"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
471

472
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4183
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
473
msgid "No workbook stream found."
474
msgstr "Nebyl nalezen žádný proud pro sešit."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
475

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
476
#. We don't attempt to flatten a 3D range to an array.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
477
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:309
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
478
msgid "Cannot convert 3D cell range to XLOPER."
479
msgstr "Nelze převést rozsah buněk 3D do XLOPER."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
480

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
481
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:350
482
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
483
msgid "Unsupported GnmValue type (%d)"
484
msgstr "Nepodporovaný typ GnmValue (%d)"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
485

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
486 487
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:610
#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:757
488
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
489
msgid "%s: %s"
490
msgstr "%s: %s"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
491

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
492
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:635
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
493 494 495 496 497
#, c-format
msgid ""
"Overriding function %s from XLL/DLL/SO file %s with function of the same "
"name from XLL/DLL/SO file %s."
msgstr ""
498 499
"Přepisuje se funkce %s ze souboru XLL/DLL/SO %s funkcí se stejným názvem ze "
"souboru XLL/DLL/SO %s."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
500

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
501
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:645
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
502 503
#, c-format
msgid "Failed to find function \"%s\" in XLL/DLL/SO %s .\n"
504
msgstr "Selhalo hledání funkce „%s“ v XLL/DLL/SO %s.\n"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
505

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
506
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:695
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
507 508 509 510
#, c-format
msgid ""
"Excel plugin loader / xlfRegister: at least three XLOPER arguments must be "
"provided (DLL name[ignored],exported name[mandatory],types string"
511 512
"[mandatory]). You supplied %d in some function loaded from XLL/DLL/SO file "
"%s."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
513
msgstr ""
514 515 516 517
"Načítání zásuvného modulu Excel / xlfRegister: musí být poskytnuty nejméně "
"tři argumenty XLOPER (název DLL [ignorováno],exportovaný název [povinné],"
"typový řetězec [povinné]). Ve funkci načtené ze souboru XLL/DLL/SO %2$s jste "
"poskytli %1$d."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
518

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
519
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:702
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
520 521 522 523
msgid ""
"Excel plugin loader / xlfRegister: the second and third argument must be "
"strings (DLL name[ignored],exported name[mandatory],types string[mandatory])."
msgstr ""
524 525 526
"Načítání zásuvného modulu Excel / xlfRegister: druhý a třetí argument musí "
"být řetězec (název DLL [ignorováno],exportovaný název [povinné],typový "
"řetězec [povinné])."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
527

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
528
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:931
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
529
msgid "Dynamic module loading is not supported on this system."
530
msgstr "Dynamické načítání modulů není v tomto systému podporováno."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
531

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
532
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:943
533
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
534
msgid "Unable to open module file \"%s\"."
535
msgstr "Nelze otevřít soubor modulu „%s“."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
536

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
537
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:948
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
538 539
#, c-format
msgid "Module \"%s\" doesn't contain (\"register_actual_excel4v\" symbol)."
540
msgstr "Modul „%s“ neobsahuje (symbol „register_actual_excel4v“)."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
541

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
542
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:992
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
543 544 545
#, c-format
msgid "No loadable worksheet functions found in XLL/DLL/SO file %s ."
msgstr ""
546 547
"V souboru XLL/DLL/SO %s nebyly nalezeny žádné funkce sešitu, které by šly "
"načíst."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
548

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
549 550
#. xgettext : %lu gives the number of functions. This is input to ngettext.
#: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:996
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
551
#, c-format
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
552 553
msgid "Loaded %lu function from XLL/DLL/SO %s."
msgid_plural "Loaded %lu functions from XLL/DLL/SO %s."
554 555 556
msgstr[0] "Načtena %lu funkce z XLL/DLL/SO %s."
msgstr[1] "Načteny %lu funkce z XLL/DLL/SO %s."
msgstr[2] "Načteno %lu funkcí z XLL/DLL/SO %s."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
557 558 559 560 561 562 563 564

#. *************************************************************************
#: ../plugins/excelplugins/plugin.xml.in.h:1
msgid ""
"Adapter interface to load Excel plugins (also known as XLLs). Only "
"operational for worksheet functions that expect only arguments of LPXLOPER "
"type (type 'P' or 'R') and return an LPXLOPER (type 'P' or 'R')."
msgstr ""
565 566 567
"Rozhraní adaptéru pro načítání zásuvných modulů Excel (známých také jako "
"XLLs). Funkční pouze pro funkce sešitu, které očekávají jen argumenty typu "
"LPXLOPER (typ „P“ nebo „R“) a vrací LPXLOPER (typ „P“ nebo „R“)."
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
568 569 570

#: ../plugins/excelplugins/plugin.xml.in.h:2
msgid "Excel plugins"
571
msgstr "Zásuvné moduly Excel"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
572 573 574

#: ../plugins/fn-christian-date/plugin.xml.in.h:1
msgid "Christian Date Functions"
575
msgstr "Funkce s křesťanskými daty"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
576 577 578 579 580 581 582 583 584

#: ../plugins/fn-christian-date/plugin.xml.in.h:2
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:2
#: ../plugins/fn-hebrew-date/plugin.xml.in.h:1
msgid "Date/Time"
msgstr "Datum/Čas"

#: ../plugins/fn-christian-date/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions manipulating dates of the Christian liturgical calendar"
585
msgstr "Funkce pracující s daty křesťanského liturgického kalendáře"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
586

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
587
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:1
588 589
msgid "Complex"
msgstr "Komplexní"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
590

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
591
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:2
592 593
msgid "Complex Functions"
msgstr "Komplexní funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
594

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
595
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:3
596 597
msgid "Functions for complex numbers"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
598

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
599
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:1 ../plugins/gda/plugin.xml.in.h:2
600 601
msgid "Database"
msgstr "Databázové"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
602

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
603
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:2
604 605
msgid "Database Functions"
msgstr "Databázové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
606

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
607
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:3
608 609
msgid "Functions looking up values in databases"
msgstr "Funkce pro vyhledávání hodnot v databázích"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
610

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
611
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:1
612
msgid "Date and Time Functions"
613
msgstr "Funkce data a času"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
614

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
615
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:3
616 617
msgid "Functions manipulating dates and time"
msgstr "Funkce pro práci s daty a časem"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
618

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632
#: ../plugins/fn-derivatives/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/sample_datasource/plugin.xml.in.h:2
msgid "Finance"
msgstr "Finance"

#: ../plugins/fn-derivatives/plugin.xml.in.h:2
msgid "Financial Derivatives"
msgstr "Finanční deriváty"

#: ../plugins/fn-derivatives/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions related to financial derivatives"
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
633
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:1
634 635
msgid "Engineering"
msgstr "Inženýrské"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
636

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
637
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:2
638 639
msgid "Engineering Functions"
msgstr "Inženýrské funkce"
640

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
641
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:3
642 643
msgid "Functions for complex numbers, base conversions, and more"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla, převody mezi soustavami a další"
644

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
645
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:1
646 647
msgid "Erlang"
msgstr "Erlang"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
648

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
649
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:2
650
msgid "Erlang Functions"
651
msgstr "Funkce Erlang"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
652

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
653
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:3
654
msgid "Functions to help Erlang Analysis"
655
msgstr "Funkce pro pomoc s analýzami Erlang"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
656

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
657
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:2
658 659
msgid "Financial Functions"
msgstr "Finanční funkce"
660

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
661
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:3
662
msgid "Interest rate calculations"
663
msgstr "Výpočty úrokových mír"
664

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
665 666 667 668
#. We are using the spellings as included in the
#. Merriam-Webster dictionary
#. xgettext: Tishri to Adar II are transliterations of the
#. xgettext: hebrew months' names using Latin characters.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
669
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:114
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
670
msgid "Tishri"
671
msgstr "Tishri"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
672

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
673
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:114
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
674
msgid "Heshwan"
675
msgstr "Heshwan"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
676

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
677
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:114
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
678
msgid "Kislev"
679
msgstr "Kislev"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
680

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
681
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:115
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
682
msgid "Tebet"
683
msgstr "Tebet"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
684

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
685
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:115
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
686
msgid "Shebat"
687
msgstr "Shebat"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
688

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
689
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:115
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
690
msgid "Adar"
691
msgstr "Adar"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
692

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
693
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
694
msgid "Nisan"
695
msgstr "Nisan"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
696

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
697
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
698
msgid "Iyar"
699
msgstr "Iyar"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
700

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
701
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
702
msgid "Sivan"
703
msgstr "Sivan"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
704

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
705
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:116
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
706
msgid "Tammuz"
707
msgstr "Tammuz"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
708

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
709
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
710
msgid "Ab"
711
msgstr "Ab"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
712

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
713
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
714
msgid "Elul"
715
msgstr "Elul"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
716

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
717
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
718
msgid "Adar I"
719
msgstr "Adar I"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
720

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
721
#: ../plugins/fn-hebrew-date/hdate_strings.c:117
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
722
msgid "Adar II"
723
msgstr "Adar II"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
724 725 726

#: ../plugins/fn-hebrew-date/plugin.xml.in.h:2
msgid "Functions manipulating Hebrew dates"
727
msgstr "Funkce pro práci s hebrejskými daty"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
728 729 730

#: ../plugins/fn-hebrew-date/plugin.xml.in.h:3
msgid "Hebrew Date Functions"
731
msgstr "Funkce s hebrejskými daty"
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
732

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
733 734 735 736 737 738
#. Path of the current directory or folder.
#. Absolute A1-style reference, as text, prepended with "$A:"
#. * for Lotus 1-2-3 release 3.x compatibility. Returns the cell
#. * reference of the top and leftmost cell visible in the
#. * window, based on the current scrolling position.
#.
Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
739
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1365 ../plugins/fn-info/functions.c:1381
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
740 741 742
msgid "Unimplemented"
msgstr "Neimplementováno"

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
743
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1389
744 745
msgid "Unknown version"
msgstr "Neznámá verze"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
746

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
747
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1391
748 749 750
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s verze %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
751

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
752
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1406
753 754 755
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2543
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2547
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2555 ../src/wbc-gtk.c:3382
756
msgid "Automatic"
757
msgstr "Automaticky"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
758

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
759
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1406
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
760
msgid "Manual"
761
msgstr "Ručně"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
762

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
763
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1416
764 765
msgid "Unknown system"
msgstr "Neznámý systém"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
766

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
767
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1432
768
msgid "Unknown info_type"
769
msgstr "Neznámý typ informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
770

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
771
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1693
772 773
msgid "Invalid number of arguments"
msgstr "Neplatný počet parametrů"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
774

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
775
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:1
776 777
msgid "Functions for inspecting values, cells, and more"
msgstr "Funkce pro zjišťování hodnot, buněk a další"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
778

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
779
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:2
780 781
msgid "Information"
msgstr "Informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
782

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
783
#: ../plugins/fn-info/plugin.xml.in.h:3
784 785
msgid "Information Functions"
msgstr "Informační funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
786

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
787
#: ../plugins/fn-logical/functions.c:116
788
msgid "Type Mismatch"
789
msgstr "Neodpovídající typ"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
790

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
791
#: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:1
792 793
msgid "Functions for manipulating truth values"
msgstr "Funkce pro práci s pravdivostními hodnotami"
794

Morten Welinder's avatar
Morten Welinder committed
795
#: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:2 ../src/func-builtin.c:448
796 797
msgid "Logic"
msgstr "Logické"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
798

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
799
#: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:3
800 801
msgid "Logic Functions"
msgstr "Logické funkce"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
802

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
803
#: ../plugins/fn-lookup/plugin.xml.in.h:1
804 805
msgid "Functions for looking up values in ranges"
msgstr "Funkce pro hledání hodnot v oblastech"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
806

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
807
#: ../plugins/fn-lookup/plugin.xml.in.h:2
808 809
msgid "Lookup"
msgstr "Vyhledávání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
810

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
811
#: ../plugins/fn-lookup/plugin.xml.in.h:3
812 813
msgid "Lookup Functions"
msgstr "Vyhledávací funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
814