cs.po 398 KB
Newer Older
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
1 2
# Gnumeric Czech translation
# Copyright (c) 1999,2000,2001,2002 The Free Software Foundation
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
3
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
4 5 6
# Petr Vyhnalek <petr.vyhnalek@email.cz>, 1999.
# David Sauer <davids@penguin.cz>, 1999.
# Partially based on Slovak translation by Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
7
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
8
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
9
#
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
10 11
msgid ""
msgstr ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
12
"Project-Id-Version: gnumeric VERSION\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14
"POT-Creation-Date: 2007-09-09 21:27-0400\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
15
"PO-Revision-Date: 2005-08-29 22:49+0200\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
16
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
17
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
21

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
22 23 24
#: ../gnumeric.desktop.in.h:1
msgid "Calculation, Analysis, and Visualization of Information"
msgstr ""
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
25

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
26
#. Keep in sync with .desktop file
27
#: ../gnumeric.desktop.in.h:2 ../src/main-application.c:422
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
28
msgid "Gnumeric Spreadsheet"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
29
msgstr "Tabulkový kalkulátor Gnumeric"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
30

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
31
#: ../gnumeric.desktop.in.h:3
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
32 33 34
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Tabulkový kalkulátor"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
35
#: ../plugins/applix/applix-read.c:110
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
36
msgid "Parse error while reading Applix file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
37
msgstr "Chyba zpracování při načítání souboru Applix."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
38

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
39
#: ../plugins/applix/applix-read.c:313
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
40
msgid "Missing characters for character encoding"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
41
msgstr "Chybějící znaky pro kódování znaků"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
42

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
43
#: ../plugins/applix/applix-read.c:317
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
44
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
45
msgid "Invalid characters for encoding '%c%c'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
46
msgstr "Neplatné znaky pro kódování '%c%c'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
47

48
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1169
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
49 50
#, c-format
msgid "Expression did not start with '=' ? '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
51
msgstr "Výraz nezačíná znakem '='? '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
52

53
#: ../plugins/applix/applix-read.c:1180
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
54 55 56 57 58
#, c-format
msgid ""
"%s!%s : unable to parse '%s'\n"
"     %s"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
59 60
"%s!%s : nelze zpracovat '%s'\n"
"     %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
61

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
62
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
63
msgid "Applix"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
64
msgstr "Applix"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
65

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
66
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
67
msgid "Applix (*.as)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
68
msgstr "Applix (*.as)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
69

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
70
#: ../plugins/applix/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
71
msgid "Imports version 4.[234] spreadsheets"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
72
msgstr "Import tabulek verzí 4.[234]"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
73

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
74
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
75
msgid "CORBA Interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
76
msgstr "Rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
77

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
78
#: ../plugins/corba/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
79
msgid "Provides a CORBA scripting interface"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
80
msgstr "Poskytuje skriptovací rozhraní CORBA"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
81

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
82 83 84
#: ../plugins/derivatives/options.c:2277 ../plugins/derivatives/options.c:2282
#: ../plugins/derivatives/options.c:2287 ../plugins/derivatives/options.c:2292
#: ../plugins/derivatives/options.c:2307
85
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
86
msgstr ""
87 88
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
89

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
90
#: ../plugins/derivatives/options.c:2297 ../plugins/derivatives/options.c:2302
91
msgid "spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
92
msgstr ""
93
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
94

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
95
#: ../plugins/derivatives/options.c:2312
96 97
msgid "a, b, rho"
msgstr "a, b, rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
98

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
99
#: ../plugins/derivatives/options.c:2317
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
100
msgid ""
101
"call_put_flag, spot, strike, time, domestic_rate, foreign_rate, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
102
msgstr ""
103 104
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, domácí_úrok, "
"zahraniční_úrok, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
105

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
106
#: ../plugins/derivatives/options.c:2322
107
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, t2, rate, volatility, cost of carry"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
108
msgstr ""
109 110
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, t2, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
111

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
112
#: ../plugins/derivatives/options.c:2327
113
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, lambda, gamma"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
114
msgstr ""
115 116
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, lambda, gama"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
117

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
118
#: ../plugins/derivatives/options.c:2332
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
119
msgid ""
120
"call_put_flag, spot, strike, time, rate, volatility, cost_of_carry, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
121
msgstr ""
122 123
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení, lambda"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
124

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
125
#: ../plugins/derivatives/options.c:2337 ../plugins/derivatives/options.c:2347
126
msgid "call_put_flag, spot, strike, time, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
127
msgstr ""
128 129
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
130

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
131
#: ../plugins/derivatives/options.c:2342
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
132
msgid ""
133 134
"call_put_flag, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, rho_ef, "
"kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
135
msgstr ""
136 137
"příznak_call_put, p_t, f_t, x, t1, t2, v_s, v_e, v_f, rho_se, rho_sf, "
"rho_ef, kappa_e, kappa_f)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
138

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
139
#: ../plugins/derivatives/options.c:2352
140
msgid "call_put_flag, spot, strike, t1, t2, rate, d, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
141
msgstr ""
142
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, t1, t2, úrok, d, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
143

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
144
#: ../plugins/derivatives/options.c:2357
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
145
msgid ""
146
"call_put_flag, spot, alpha, time1, time, rate, volatility, cost_of_carry"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
147
msgstr ""
148 149
"příznak_call_put, cena, alfa, čas1, doba_do_realizace, úrok, míra_kolísání, "
"náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
150

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
151
#: ../plugins/derivatives/options.c:2362
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
152
msgid ""
153
"call_put_flag, spot, strike, a, time, m, dt, rate, cost_of_carry, volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
154
msgstr ""
155 156
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, a, doba_do_realizace, m, dt, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
157

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
158
#: ../plugins/derivatives/options.c:2367
159
msgid "spot, strike, time1, time2, rate, cost_of_carry, volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
160
msgstr ""
161 162
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
163

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
164
#: ../plugins/derivatives/options.c:2372
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
165
msgid ""
166 167
"spot, strike_call, strike_put, time, time_call, time_put, rate, "
"cost_of_carry, volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
168
msgstr ""
169 170 171
"cena, realizační_cena_call, realizační_cena_put, doba_do_realizace, "
"doba_do_realizace_call, doba_do_realizace_put, úrok, náklady_držení, "
"míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
172

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
173
#: ../plugins/derivatives/options.c:2377 ../plugins/derivatives/options.c:2382
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
174
msgid ""
175 176
"type_flag, spot, strike1, strike2, time1, time2, rate, cost_of_carry, "
"volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
177
msgstr ""
178 179
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
180

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
181
#: ../plugins/derivatives/options.c:2387
182
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
183
msgid ""
184 185
"type_flag, spot1, spot2, strike1, strike2, time, cost_of_carry1, "
"cost_of_carry2, rate, volatility1, volatility2, rho"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
186
msgstr ""
187 188
"příznak_typu, cena, realizační_cena1, realizační_cena2, doba_do_realizace1, "
"doba_do_realizace2, úrok, náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
189

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
190
#: ../plugins/derivatives/options.c:2392 ../plugins/derivatives/options.c:2397
191
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
192
msgid ""
193 194
"spot1,spot2,qty1,qty2,time,rate,cost_of_carry1,cost_of_carry2,volatility1,"
"volatility2,rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
195
msgstr ""
196 197
"cena, realizační_cena, doba_do_realizace1, doba_do_realizace2, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
198

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
199
#: ../plugins/derivatives/options.c:2402
200
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
201
msgid ""
202 203
"call_put_flag,fut_price1,fut_price2,strike,time, rate,volatility1,"
"volatility2,rho"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
204
msgstr ""
205 206
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
207

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
208
#: ../plugins/derivatives/options.c:2407
209 210
#, fuzzy
msgid "call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,time,rate,cost_of_carry,volatility"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
211
msgstr ""
212 213
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
214

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
215
#: ../plugins/derivatives/options.c:2412
216
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
217
msgid ""
218 219
"call_put_flag,spot,spot_min,spot_max,strike,time,rate,cost_of_carry,"
"volatility"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
220
msgstr ""
221 222
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"náklady_držení, míra_kolísání"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
223

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
224
#: ../plugins/derivatives/options.c:2418
225
#, fuzzy
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
226
msgid ""
227 228
"amer_euro_flag,call_put_flag,num_time_steps, spot, strike, time, rate, "
"volatility, cost_of_carry"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
229
msgstr ""
230 231
"příznak_call_put, cena, realizační_cena, doba_do_realizace, úrok, "
"míra_kolísání, náklady_držení"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
232

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
233 234 235
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:1
#: ../plugins/sample_datasource/plugin.xml.in.h:2
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
236 237
msgid "Finance"
msgstr "Finance"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
238

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
239
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
240
msgid "Financial Derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
241
msgstr "Finanční deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
242

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
243
#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
244
msgid "Functions related to financial derivatives"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
245
msgstr "Funkce spojené s finančními deriváty"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
246

247 248
#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6159
#: ../plugins/mps/mps.c:534 ../src/xml-io.c:2631 ../src/xml-sax-read.c:2513
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
249
msgid "Reading file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
250
msgstr "Načítá se soubor..."
251

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
252
#: ../plugins/dif/dif.c:174
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
253 254
#, c-format
msgid "Syntax error at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
255
msgstr "Syntaktická chyba na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
256

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
257 258 259 260 261 262
#: ../plugins/dif/dif.c:196
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown value type '%s' at line %d. Ignoring."
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."

#: ../plugins/dif/dif.c:235
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
263 264
#, c-format
msgid "Unknown data value \"%s\" at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
265
msgstr "Neznámá hodnota dat \"%s\" na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
266

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
267
#: ../plugins/dif/dif.c:242
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
268 269
#, c-format
msgid "Unknown value type %d at line %d. Ignoring."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
270
msgstr "Neznámý typ dat %d na řádku %d. Ignoruje se."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
271

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
272
#: ../plugins/dif/dif.c:251
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
273 274 275 276
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of rows %d. Ignoring remaining "
"rows."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
277 278
msgstr ""
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet řádků %d. Ignoruji zbylé řádky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
279

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
280
#: ../plugins/dif/dif.c:255
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
281 282 283 284 285
#, c-format
msgid ""
"DIF file has more than the maximum number of columns %d. Ignoring remaining "
"columns."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
286 287
"Soubor DIF obsahuje více než maximální počet sloupců %d. Ignoruji zbylé "
"sloupce."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
288

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
289
#: ../plugins/dif/dif.c:269
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
290 291
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading header."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
292
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení hlavičky."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
293

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
294
#: ../plugins/dif/dif.c:273
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
295 296
#, c-format
msgid "Unexpected end of file at line %d while reading data."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
297
msgstr "Neočekávaný konec souboru na řádku %d při čtení dat."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
298

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
299
#: ../plugins/dif/dif.c:293
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
300
msgid "Error while reading DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
301
msgstr "Chyba při čtení souboru DIF."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
302

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
303
#: ../plugins/dif/dif.c:314
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
304
msgid "Cannot get default sheet."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
305
msgstr "Nelze získat výchozí list."
306

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
307
#: ../plugins/dif/dif.c:366
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
308
msgid "Error while saving DIF file."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
309
msgstr "Chyba při zápisu souboru DIF."
310

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
311
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
312
msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
313
msgstr "Data Interchange Format (*.dif)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
314

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
315
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
316
msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
317
msgstr "Modul pro Data Interchange Format (DIF)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
318

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
319
#: ../plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
320 321 322 323
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr ""
"Zapisuje a čte informace uložené ve formátu Data Interchange Format (*.dif)"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
324

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
325
#: ../plugins/excel/boot.c:186
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
326
msgid "No Workbook or Book streams found."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
327
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."
328

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
329
#: ../plugins/excel/boot.c:239
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
330
msgid "Preparing to save..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
331
msgstr "Připravuje se ukládání..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
332

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
333
#: ../plugins/excel/boot.c:251
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
334
msgid "Saving file..."
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
335
msgstr "Soubor se ukládá..."
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
336

337
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:132 ../src/xml-sax-read.c:369
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
338 339 340 341
#, c-format
msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
msgstr "Neočekávaný atribut %s::%s == '%s'."

342 343
#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1002
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2846 ../src/xml-sax-read.c:2530
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
344 345 346
msgid "XML document not well formed!"
msgstr "XML dokument není syntakticky správný!"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
347
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1093 ../src/value.c:78
348
msgid "#UNKNOWN!"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
349
msgstr "#NEZNÁMÝ!"
350

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
351 352
#. We can't use workbook_sheet_get_free_name since that would give us the same
#. name for multiple adds
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
353
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1175 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1187
354 355 356
#: ../plugins/oleo/oleo.c:230 ../plugins/psiconv/psiconv-read.c:513
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:518
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:522
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
357
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
358
msgid "Sheet%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
359
msgstr "List %d"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
360

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
361
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1191
362 363
#, c-format
msgid "Macro%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
364
msgstr "Makro%d"
365

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
366
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1195
367 368
#, c-format
msgid "Chart%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
369
msgstr "Graf%d"
370

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
371
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1198
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
372
#, c-format
373
msgid "Module%d"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
374
msgstr "Modul%d"
375

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
376
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3021
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
377
#, c-format
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
378
msgid "Failure parsing name '%s'"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
379
msgstr "Chyba při zpracování názvu '%s'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
380

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
381 382 383 384 385 386
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3124
#, c-format
msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3134
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
387 388
#, c-format
msgid ""
389
"DDE links are not supported.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
390 391
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
392 393
"Odkazy DDE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
394

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
395
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3140
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
396 397
#, c-format
msgid ""
398
"OLE links are not supported.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
399 400
"Name '%s' will be lost.\n"
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
401 402
"Odkazy OLE nejsou podporovány.\n"
"Název '%s' bude ztracen.\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
403

404
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5427
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
405
msgid "external references"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
406
msgstr "externí odkazy"
Arturo Espinosa's avatar
0.46  
Arturo Espinosa committed
407

408
#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:5453
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
409
msgid "No password supplied"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
410
msgstr "Nebylo zadáno žádné heslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
411

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:195
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u column, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u "
"columns, and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"
msgstr[1] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"

#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:207
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u row, "
"and this workbook has %d"
msgid_plural ""
"Some content will be lost when saving.  This format only supports %u rows, "
"and this workbook has %d"
msgstr[0] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"
msgstr[1] ""
"Při ukládání jako MS Excel™ bude něco z obsahu ztraceno. Tento formát "
"podporuje pouze %d řádků a tento sešit jich má %d"

#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:312
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
443 444 445 446 447
msgid ""
"This is somewhat corrupt.\n"
"We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
"encoding problems."
msgstr ""
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
448 449 450
"Toto je nějak poškozeno.\n"
"Byla už zapsána délka řetězce, který musí být zkrácen díky problémům s "
"kódováním."
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
451

452
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:5489
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
453
msgid "Couldn't open stream 'Book' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
454
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Book' pro zápis\n"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
455

456
#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:5509
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
457
msgid "Couldn't open stream 'Workbook' for writing\n"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
458
msgstr "Nepodařilo se otevřít kanál 'Workbook' pro zápis\n"
459

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
460
#: ../plugins/excel/ms-formula-read.c:656
461
msgid "Broken function"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
462
msgstr "Poškozená funkce"
463

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
464
#: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:535
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
465
#, c-format
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
466
msgid ""
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
467
"Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %d"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
468
msgstr "Příliš mnoho parametrů pro funkci '%s', MS Excel umí jen %d, ne %d"
469

470
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:200
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
471 472 473 474
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' is corrupt!"
msgstr "%s je zašifrovaný"

475
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:281
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
476 477 478 479
#, c-format
msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
msgstr ""

480
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:324 ../plugins/excel/xlsx-read.c:353
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
481 482 483 484
#, c-format
msgid "Integer '%s' is out of range, for attribute %s"
msgstr ""

485
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:328 ../plugins/excel/xlsx-read.c:357
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
486 487 488 489
#, c-format
msgid "Invalid integer '%s' for attribute %s"
msgstr ""

490
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:382
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
491 492 493 494
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid number '%s' for attribute %s"
msgstr "Neplatný počet parametrů"

495
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:406
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
496 497 498 499
#, c-format
msgid "Invalid cell position '%s' for attribute %s"
msgstr ""

500
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:425
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
501 502 503 504
#, c-format
msgid "Invalid range '%s' for attribute %s"
msgstr ""

505
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:652
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
506
#, c-format
507 508 509 510 511
msgid "Undefined number format id '%s'"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1287
msgid "Dropping missing object"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
512 513
msgstr ""

514
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1305
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
515
#, c-format
516
msgid "Dropping object with incomplete anchor %2x"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
517 518
msgstr ""

519
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1416
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
520
#, c-format
521
msgid "Invalid color '%s' for attribute rgb"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
522 523
msgstr ""

524
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1439
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
525
#, c-format
526 527 528 529 530 531
msgid "Undefined style record '%d'"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1448
#, c-format
msgid "Undefined partial style record '%d'"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
532 533
msgstr ""

534
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1477
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
535 536 537 538
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid sst ref '%s'"
msgstr "Neplatný soubor šablony: %s"

539
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1598
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
540 541 542 543
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid cell %s"
msgstr "Neplatné měnící se buňky:"

544
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1699
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
545 546 547
msgid "Ignoring column information that does not specify first or last."
msgstr ""

548 549 550 551 552 553
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1976
#, c-format
msgid "Ignoring invalid data validation because : %s"
msgstr ""

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2400
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
554 555 556 557
#, fuzzy
msgid "Undefined"
msgstr "Podtrhnutí"

558
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2432
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
559 560 561 562
#, c-format
msgid "Ignoring unhandled conditional format of type '%s'"
msgstr ""

563 564 565 566 567 568
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2726
#, fuzzy
msgid "Unknown type of hyperlink"
msgstr "Neznámý zásuvný modul"

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2889
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
569 570 571
msgid "Ignoring a sheet without a name"
msgstr ""

572
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2917
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
573 574 575 576
#, c-format
msgid "Missing part-id for sheet '%s'"
msgstr ""

577
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3351
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
578 579 580 581
#, c-format
msgid "Undefined font record '%d'"
msgstr ""

582
#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3686
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
583 584 585 586 587 588 589
#, fuzzy
msgid "No workbook stream found."
msgstr "Nebyly nalezeny žádné kanály pro sešit nebo knihu."

#. TODO * TODO * TODO
#. *
#. * IMPROVE
590
#. * 	- column widths : Don't use hard coded font size
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603
#. * 	- share colours
#. * 	- conditional formats
#. * 		: why do we need to flip fg and bg for solid in xf but not for dxf
#. * 		: other condition types
#. * 		: check binary operators
#. *
#. * ".xlam",	"application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12" ,
#. * ".xlsb",	"application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12" ,
#. * ".xlsm",	"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12" ,
#. * ".xlsx",	"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ,
#. * ".xltm",	"application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12" ,
#. * ".xltx",	"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template"
#. *
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
604
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
605
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
606
msgstr "Import a export souborů MS Excel™"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
607

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
608
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
609
msgid "MS Excel (tm)"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
610
msgstr "MS Excel™"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
611

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
612
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
613
msgid "MS Excel (tm) (*.xls)"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
614
msgstr "MS Excel™ (*.xls)"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
615

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
616
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:4
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
617 618 619 620 621 622 623 624 625 626
#, fuzzy
msgid "MS Excel (tm) 2003 SpreadsheetML"
msgstr "MS Excel™ SpreadsheetML"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid "MS Excel (tm) 2007"
msgstr "MS Excel™"

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:6
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
627
msgid "MS Excel (tm) 5.0/95"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
628
msgstr "MS Excel™ 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
629

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
630
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:7
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
631
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
632
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
633

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
634
#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:8
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
635
msgid "MS Excel (tm) 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
636
msgstr "MS Excel™ 97/2000/XP &amp; 5.0/95"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
637

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
638
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1607
639 640
msgid "real,im,suffix"
msgstr "reálná,im,přípona"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
641

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1610
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1613
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1616
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1619
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1622
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1628
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1631
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1634
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1637
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1643
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1646
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1649
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1659
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1662
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1665
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1671
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1674
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1677
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1680
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1683
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1686
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1689
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1692
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1695
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1698
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1701
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1704
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1707
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1710
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1713
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1716
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1719
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1722
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1725
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1728
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1731
678 679
msgid "inumber"
msgstr "komplex_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
680

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
681 682 683 684 685
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1625
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1640
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1652
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1655
#: ../plugins/fn-complex/functions.c:1668
686 687
msgid "inumber,inumber"
msgstr "komplex_číslo,komplex_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
688

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
689
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:1
690 691
msgid "Complex"
msgstr "Komplexní"
Michal Bukovjan's avatar
Michal Bukovjan committed
692

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
693
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:2
694 695
msgid "Complex Functions"
msgstr "Komplexní funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
696

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
697
#: ../plugins/fn-complex/plugin.xml.in.h:3
698 699
msgid "Functions for complex numbers"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
700

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1237
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1240
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1243
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1246
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1249
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1252
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1255
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1258
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1261
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1264
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1267
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1270
713 714
msgid "database,field,criteria"
msgstr "databáze,pole,kritéria"
715

716
#. XL stores in lookup
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
717
#: ../plugins/fn-database/functions.c:1275
718 719
msgid "pivot_table,field_name"
msgstr "kont_tabulka,název_pole"
720

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
721
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:1 ../plugins/gda/plugin.xml.in.h:1
722 723
msgid "Database"
msgstr "Databázové"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
724

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
725
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:2
726 727
msgid "Database Functions"
msgstr "Databázové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
728

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
729
#: ../plugins/fn-database/plugin.xml.in.h:3
730 731
msgid "Functions looking up values in databases"
msgstr "Funkce pro vyhledávání hodnot v databázích"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
732

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
733
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1446
734 735
msgid "year,month,day"
msgstr "rok,měsíc,den"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
736

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
737
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1450
738 739
msgid "date_str"
msgstr "řetězec_datum"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
740

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
741
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1454
742 743
msgid "date1,date2,interval"
msgstr "datum1,datum2,interval"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
744

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
745 746 747 748 749
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1458 ../plugins/fn-date/functions.c:1482
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1510 ../plugins/fn-date/functions.c:1514
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1522 ../plugins/fn-date/functions.c:1526
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1539 ../plugins/fn-date/functions.c:1543
#: ../src/print-info.c:522
750 751
msgid "date"
msgstr "datum"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
752

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
753
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1462
754 755
msgid "date1,date2,method"
msgstr "datum1,datum2,metoda"
756

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
757
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1466
758 759
msgid "date,months"
msgstr "datum,měsíce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
760

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
761
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1470
762 763
msgid "start_date,months"
msgstr "poč_datum,měsíce"
764

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
765 766
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1474 ../plugins/fn-date/functions.c:1478
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1494 ../src/print-info.c:523
767 768
msgid "time"
msgstr "čas"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
769

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
770
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1486
771 772
msgid "start_date,end_date,holidays"
msgstr "poč_datum,kon_datum,svátky"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
773

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
774
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1498
775 776
msgid "hours,minutes,seconds"
msgstr "hodiny,minuty,sekundy"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
777

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
778
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1502
779 780
msgid "timetext"
msgstr "textový_čas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
781

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
782
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1518
783 784
msgid "date,days,holidays"
msgstr "datum,dny,svátky"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
785

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
786
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1531
787 788
msgid "unixtime"
msgstr "unixčas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
789

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
790
#: ../plugins/fn-date/functions.c:1535
791 792
msgid "serial"
msgstr "sériové_číslo"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
793

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
794
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:1
795 796
msgid "Date and Time Functions"
msgstr "Funkce pro datum a čas"
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
797

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
798
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:2
799 800
msgid "Date/Time"
msgstr "Datum/Čas"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
801

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
802
#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:3
803 804
msgid "Functions manipulating dates and time"
msgstr "Funkce pro práci s daty a časem"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
805

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
806
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:1
807 808
msgid "Engineering"
msgstr "Inženýrské"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
809

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
810
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:2
811 812
msgid "Engineering Functions"
msgstr "Inženýrské funkce"
813

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
814
#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:3
815 816
msgid "Functions for complex numbers, base conversions, and more"
msgstr "Funkce pro komplexní čísla, převody mezi soustavami a další"
817

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
818
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:319 ../plugins/fn-erlang/functions.c:324
819 820
msgid "traffic,circuits"
msgstr "provoz,obvodů"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
821

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
822
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:329
823 824
msgid "traffic,gos"
msgstr "provoz,ss"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
825

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
826
#: ../plugins/fn-erlang/functions.c:334
827 828
msgid "circuits,gos"
msgstr "obvodů,ss"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
829

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
830
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:1
831 832
msgid "Erlang"
msgstr "Erlang"
Jody Goldberg's avatar
update  
Jody Goldberg committed
833

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
834
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:2
835 836 837
#, fuzzy
msgid "Erlang Functions"
msgstr "Textové funkce"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
838

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
839
#: ../plugins/fn-erlang/plugin.xml.in.h:3
840 841 842
#, fuzzy
msgid "Functions to help Erlang Analysis"
msgstr "Funkce pro práci s řetězci"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
843

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
844
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:2
845 846
msgid "Financial Functions"
msgstr "Finanční funkce"
847

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
848
#: ../plugins/fn-financial/plugin.xml.in.h:3
849 850
msgid "Interest rate calculations"
msgstr "Výpočty úrokových měr"
851

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862
#. Path of the current directory or folder.
#. Absolute A1-style reference, as text, prepended with "$A:"
#. * for Lotus 1-2-3 release 3.x compatibility. Returns the cell
#. * reference of the top and leftmost cell visible in the
#. * window, based on the current scrolling position.
#.
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1297 ../plugins/fn-info/functions.c:1313
msgid "Unimplemented"
msgstr "Neimplementováno"

#: ../plugins/fn-info/functions.c:1321
863 864
msgid "Unknown version"
msgstr "Neznámá verze"
Arturo Espinosa's avatar
0.33  
Arturo Espinosa committed
865

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
866
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1323
867 868 869
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s verze %s"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
870

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
871
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1338
872 873 874
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2220
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2224
#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2232 ../src/wbc-gtk.c:2501
875 876
msgid "Automatic"
msgstr "Automatické"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
877

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
878
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1338
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
879 880 881
msgid "Manual"
msgstr "Ruční"

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
882
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1348
883 884
msgid "Unknown system"
msgstr "Neznámý systém"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
885

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
886
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1364
887 888
msgid "Unknown info_type"
msgstr "Neznámý typ_informace"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
889

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
890
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1720
891 892
msgid "Invalid number of arguments"
msgstr "Neplatný počet parametrů"
Arturo Espinosa's avatar
Changes  
Arturo Espinosa committed
893

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
894
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1873
895 896
msgid "info_type, cell"
msgstr "info_type, buňka"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
897

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
898 899
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1876 ../plugins/fn-info/functions.c:1882
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1885 ../plugins/fn-info/functions.c:1888
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
900 901 902 903
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1891 ../plugins/fn-info/functions.c:1894
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1897 ../plugins/fn-info/functions.c:1900
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1903 ../plugins/fn-info/functions.c:1906
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1909 ../plugins/fn-info/functions.c:1912
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
904 905
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1915 ../plugins/fn-info/functions.c:1921
#: ../plugins/fn-string/functions.c:1310
906 907
msgid "value"
msgstr "hodnota"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
908

Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
909
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1879
910 911
msgid "info_type"
msgstr "info_type"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
912

913
#. XL stores this in statistical ?
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
914
#: ../plugins/fn-info/functions.c:1926
915 916
msgid "range"
msgstr "oblast"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed