Commit da8d2ad0 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Updated Hungarian translation

parent 296e4db0
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnote master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gnote&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-05 18:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-29 16:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-07-29 19:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-31 12:20+0200\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <meskobalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -44,8 +44,143 @@ msgstr ""
"A Gnote támogatja a szinkronizálást is, a több eszközön való használat "
"lehetővé tétele érdekében."
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:1
msgctxt "shortcut window"
msgid "Main Window"
msgstr "Főablak"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:2
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Általános"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:3
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Súgó megjelenítése"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:4
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open actions menu"
msgstr "Műveletek menü megnyitása"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "Display search bar"
msgstr "Keresősáv megjelenítése"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:6
msgctxt "shortcut window"
msgid "Hide search bar"
msgstr "Keresősáv elrejtése"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:7
msgctxt "shortcut window"
msgid "Notes list"
msgstr "Jegyzetek listája"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:8
msgctxt "shortcut window"
msgid "Create new note"
msgstr "Új jegyzet létrehozása"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:9
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open selected note"
msgstr "Kiválasztott jegyzet megnyitása"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:10
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open selected note in new window"
msgstr "Kiválasztott jegyzet megnyitása új ablakban"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:11
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected note"
msgstr "Kiválasztott jegyzet törlése"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Note Window"
msgstr "Jegyzet ablak"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Editing"
msgstr "Szerkesztés"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "Undo last edit"
msgstr "Legutóbbi szerkesztés visszavonása"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:15
msgctxt "shortcut window"
msgid "Redo last edit"
msgstr "Legutóbbi szerkesztés ismételt végrehajtása"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:16
msgctxt "shortcut window"
msgid "Create link to note on selected text"
msgstr "Jegyzethivatkozás létrehozása a kijelölt szövegen"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Formatting"
msgstr "Formázás"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle bold"
msgstr "Félkövér szöveg bekapcsolása"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle italic"
msgstr "Dőlt szöveg bekapcsolása"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:20
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle strikethough"
msgstr "Áthúzott szöveg bekapcsolása"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:21
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle highlight"
msgstr "Kiemelés bekapcsolása"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:22
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fixed width"
msgstr "Rögzített szélességű szöveg bekapcsolása"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:23
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle underline"
msgstr "Aláhúzás bekapcsolása"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Increase font size"
msgstr "Betűméret növelése"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decrease font size"
msgstr "Betűméret csökkentése"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Enable bullets/increase indent for line with selection"
msgstr "Lista engedélyezése/behúzás növelése a kijelölés sorában"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:27
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decrease indent/disable bullets for current line"
msgstr "Behúzás csökkentése/lista letiltása a kijelölés sorában"
#: ../data/gnote.desktop.in.in.h:1 ../src/recentchanges.cpp:46
#: ../src/recentchanges.cpp:525
#: ../src/recentchanges.cpp:527
msgid "Gnote"
msgstr "Gnote jegyzettömb"
......@@ -563,27 +698,31 @@ msgstr ""
"A jegyzetkönyvtárak ellenőrzései közötti idő (másodpercben). A minimális "
"érték 5."
#: ../src/actionmanager.cpp:131
#: ../src/actionmanager.cpp:132
msgid "_New Note"
msgstr "Ú_j jegyzet"
#: ../src/actionmanager.cpp:132
#: ../src/actionmanager.cpp:133
msgid "New _Window"
msgstr "Új _ablak"
#: ../src/actionmanager.cpp:133
#: ../src/actionmanager.cpp:134
msgid "_Preferences"
msgstr "_Beállítások"
#: ../src/actionmanager.cpp:134
#: ../src/actionmanager.cpp:135
msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"
#: ../src/actionmanager.cpp:135
#: ../src/actionmanager.cpp:136
msgid "_Shortcuts"
msgstr "Gy_orsbillentyűk"
#: ../src/actionmanager.cpp:137
msgid "_About"
msgstr "_Névjegy"
#: ../src/actionmanager.cpp:136
#: ../src/actionmanager.cpp:138
msgid "_Quit"
msgstr "_Kilépés"
......@@ -1258,15 +1397,19 @@ msgstr "%s távoli hívása sikertelen"
msgid "Exception thrown when creating note: %s"
msgstr "Kivétel történt a jegyzet létrehozásakor: %s"
#: ../src/gnote.cpp:180
#: ../src/gnote.cpp:182
msgid "Gnote is already running. Exiting..."
msgstr "A Gnote már fut, kilépés."
#: ../src/gnote.cpp:273
#: ../src/gnote.cpp:274
msgid "Failed to get shortcuts window!"
msgstr "A gyorsbillentyűk ablak nem kérhető le!"
#: ../src/gnote.cpp:288
msgid "and Tomboy original authors."
msgstr "és a Tomboy eredeti szerzői."
#: ../src/gnote.cpp:279
#: ../src/gnote.cpp:294
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kelemen Gábor <kelemeng at gnome dot hu>\n"
......@@ -1274,9 +1417,10 @@ msgstr ""
"Török Gábor <gabo at linuxportal dot hu>\n"
"Balint Laza <laza at szentkoronaradio dot com>\n"
"István Nyitrai <sianis at gmail dot com>\n"
"Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>"
"Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>\n"
"Meskó Balázs <meskobalazs at gmail dot com>"
#: ../src/gnote.cpp:288
#: ../src/gnote.cpp:303
msgid ""
"Copyright © 2010-2016 Aurimas Cernius\n"
"Copyright © 2009-2011 Debarshi Ray\n"
......@@ -1288,79 +1432,79 @@ msgstr ""
"Copyright © 2009 Hubert Figuiere\n"
"Copyright © 2004-2009 a Tomboy eredeti szerzői."
#: ../src/gnote.cpp:292
#: ../src/gnote.cpp:307
msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
msgstr "Egyszerű és könnyen használható asztali jegyzetkezelő alkalmazás."
#: ../src/gnote.cpp:303
#: ../src/gnote.cpp:318
msgid "Homepage"
msgstr "Honlap"
#: ../src/gnote.cpp:478
#: ../src/gnote.cpp:494
msgid "Run Gnote in background."
msgstr "A Gnote futtatása a háttérben."
#: ../src/gnote.cpp:479
#: ../src/gnote.cpp:495
msgid "Run Gnote as GNOME Shell search provider."
msgstr "A Gnote futtatása GNOME parancsértelmező keresőszolgáltatóként."
#: ../src/gnote.cpp:480
#: ../src/gnote.cpp:496
msgid "Specify the path of the directory containing the notes."
msgstr "Adja meg a jegyzeteket tartalmazó könyvtár útvonalát."
#: ../src/gnote.cpp:480
#: ../src/gnote.cpp:496
msgid "path"
msgstr "útvonal"
#: ../src/gnote.cpp:481
#: ../src/gnote.cpp:497
msgid "Open the search all notes window with the search text."
msgstr "A Keresés minden jegyzetben ablak megnyitása a keresőkifejezéssel."
#: ../src/gnote.cpp:481 ../src/gnote.cpp:486
#: ../src/gnote.cpp:497 ../src/gnote.cpp:502
msgid "text"
msgstr "szöveg"
#: ../src/gnote.cpp:482
#: ../src/gnote.cpp:498
msgid "Print version information."
msgstr "Verzióinformációk kiírása."
#: ../src/gnote.cpp:483
#: ../src/gnote.cpp:499
msgid "Create and display a new note, with a optional title."
msgstr "Új jegyzet létrehozása és megjelenítése, elhagyható címmel."
#: ../src/gnote.cpp:483
#: ../src/gnote.cpp:499
msgid "title"
msgstr "cím"
#: ../src/gnote.cpp:484
#: ../src/gnote.cpp:500
msgid "Display the existing note matching title."
msgstr "Az illeszkedő című meglévő jegyzet megjelenítése."
#: ../src/gnote.cpp:484
#: ../src/gnote.cpp:500
msgid "title/url"
msgstr "cím/url"
#: ../src/gnote.cpp:485
#: ../src/gnote.cpp:501
msgid "Display the 'Start Here' note."
msgstr "A „Kezdje itt” jegyzet megjelenítése."
#: ../src/gnote.cpp:486
#: ../src/gnote.cpp:502
msgid "Search and highlight text in the opened note."
msgstr "Szöveg keresése és kiemelése megnyitott jegyzetben."
#: ../src/gnote.cpp:490
#: ../src/gnote.cpp:506
msgid "A note taking application"
msgstr "Jegyzetkezelő alkalmazás"
#: ../src/gnote.cpp:490
#: ../src/gnote.cpp:506
msgid "Gnote options at launch"
msgstr "A Gnote indítási kapcsolói"
#: ../src/gnote.cpp:567
#: ../src/gnote.cpp:583
msgid "Could not connect to remote instance."
msgstr "Nem lehet kapcsolódni a távoli példányhoz."
#: ../src/gnote.cpp:683
#: ../src/gnote.cpp:699
msgid "Version %1%"
msgstr "%1% verzió"
......@@ -1426,7 +1570,7 @@ msgstr "Új jeg_yzettömb…"
msgid "%1% Notebook Template"
msgstr "%1% jegyzet sablon"
#: ../src/notebooks/notebook.cpp:185 ../src/notemanagerbase.cpp:301
#: ../src/notebooks/notebook.cpp:185 ../src/notemanagerbase.cpp:308
msgid "New Note"
msgstr "Új jegyzet"
......@@ -1477,11 +1621,11 @@ msgstr "Fontos"
msgid "Active"
msgstr "Aktív"
#: ../src/notebuffer.cpp:1517
#: ../src/notebuffer.cpp:1534
msgid "</list> tag mismatch"
msgstr "</list> címke eltérés"
#: ../src/notebuffer.cpp:1599
#: ../src/notebuffer.cpp:1616
#, c-format
msgid "Exception: %s"
msgstr "Kivétel: %s"
......@@ -1525,11 +1669,11 @@ msgstr "Hiba a mentéskor: %s"
msgid "Setting text content for closed notes not supported"
msgstr "A szövegtartalom beállítása nem támogatott a zárolt jegyzetekhez"
#: ../src/notemanagerbase.cpp:105 ../src/preferencesdialog.cpp:320
#: ../src/notemanagerbase.cpp:108 ../src/preferencesdialog.cpp:320
msgid "New Note Template"
msgstr "Új jegyzet sablon"
#: ../src/notemanagerbase.cpp:359
#: ../src/notemanagerbase.cpp:366
msgid "Describe your new note here."
msgstr "Ide írhatja a jegyzet tartalmát."
......@@ -2049,11 +2193,11 @@ msgstr "Keresés"
msgid "Find _Next"
msgstr "_Következő találat"
#: ../src/recentchanges.cpp:245
#: ../src/recentchanges.cpp:246
msgid "Find _Previous"
msgstr "_Előző találat"
#: ../src/recentchanges.cpp:769
#: ../src/recentchanges.cpp:771
msgid "_Close"
msgstr "_Bezárás"
......@@ -2796,9 +2940,6 @@ msgstr "_Hivatkozás megnyitása"
#~ msgid "Open \"_Start Here\""
#~ msgstr "„_Kezdje itt!” megnyitása"
#~ msgid "Create _new note"
#~ msgstr "Ú_j jegyzet létrehozása"
#~ msgid "Open Search _Window"
#~ msgstr "Keresési _ablak megnyitása"
......@@ -2826,12 +2967,6 @@ msgstr "_Hivatkozás megnyitása"
#~ msgid "_Text"
#~ msgstr "_Szöveg"
#~ msgid "Increase Font Size"
#~ msgstr "Betűméret növelése"
#~ msgid "Decrease Font Size"
#~ msgstr "Betűméret csökkentése"
#~ msgid "Open \"Search _All Notes\""
#~ msgstr "A „Keresés _minden jegyzetben” megnyitása"
......@@ -2933,18 +3068,9 @@ msgstr "_Hivatkozás megnyitása"
#~ msgid "_File"
#~ msgstr "_Fájl"
#~ msgid "Open the selected note"
#~ msgstr "A kijelölt jegyzet megnyitása"
#~ msgid "Delete the selected note"
#~ msgstr "A kijelölt jegyzet törlése"
#~ msgid "Close this window"
#~ msgstr "Az ablak bezárása"
#~ msgid "_Edit"
#~ msgstr "_Módosítás"
#~ msgid "S_ynchronize Notes"
#~ msgstr "_Jegyzetek szinkronizálása"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment