Commit be1ba3bd authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent b577ea3e
......@@ -15,11 +15,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnote\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gnote&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-05 18:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-10 07:39+0100\n"
"product=gnote&keywords=I18N+L10N&component=main\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-20 16:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-23 15:46+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -46,8 +46,148 @@ msgstr ""
"Gnote také podporuje synchronizaci, takže můžete poznámky používat na více "
"zařízeních naráz."
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:1
msgctxt "shortcut window"
msgid "Main Window"
msgstr "Hlavní okno"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:2
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:3
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:4
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open actions menu"
msgstr "Otevřít nabídku činností"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "Display search bar"
msgstr "Zobrazit vyhledávací lištu"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:6
msgctxt "shortcut window"
msgid "Hide search bar"
msgstr "Skrýt vyhledávací lištu"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:7
msgctxt "shortcut window"
msgid "Close window"
msgstr "Zavřít okno"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:8
msgctxt "shortcut window"
msgid "Notes list"
msgstr "Seznam poznámek"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:9
msgctxt "shortcut window"
msgid "Create new note"
msgstr "Vytvořit novou poznámku"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:10
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open selected note"
msgstr "Otevřít vybranou poznámku"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:11
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open selected note in new window"
msgstr "Otevřít vybranou poznámku v novém okně"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected note"
msgstr "Smazat vybranou poznámku"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Note Window"
msgstr "Okno s poznámkou"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "Editing"
msgstr "Úpravy"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:15
msgctxt "shortcut window"
msgid "Undo last edit"
msgstr "Vrátit zpět poslední úpravu"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:16
msgctxt "shortcut window"
msgid "Redo last edit"
msgstr "Znovu provést poslední úpravu"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Create link to note on selected text"
msgstr "Z vybraného textu udělat odkaz na poznámku"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Formatting"
msgstr "Formátování"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle bold"
msgstr "Přepnout tučné"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:20
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle italic"
msgstr "Přepnout kurzívu"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:21
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle strikethough"
msgstr "Přepnout přeškrtnutí"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:22
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle highlight"
msgstr "Přepnout tvýraznění"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:23
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fixed width"
msgstr "Přepnout pevnou šířku"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle underline"
msgstr "Přepnout podtržení"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Increase font size"
msgstr "Zvětšit velikost fontu"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decrease font size"
msgstr "Zmenšit velikost fontu"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:27
msgctxt "shortcut window"
msgid "Enable bullets/increase indent for line with selection"
msgstr "Zapnout odrážky/zvětšit odsazení pro vybrané řádky"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:28
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decrease indent/disable bullets for current line"
msgstr "Zmenšit odsazení/vypnout odrážky pro vybrané řádky"
#: ../data/gnote.desktop.in.in.h:1 ../src/recentchanges.cpp:46
#: ../src/recentchanges.cpp:527
#: ../src/recentchanges.cpp:536
msgid "Gnote"
msgstr "Gnote"
......@@ -134,28 +274,28 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:13
msgid "Enable custom font"
msgstr "Povolit vlastní písmo"
msgstr "Povolit vlastní font"
#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"If true, the font name set in custom-font-face will be used as the font when "
"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
msgstr ""
"Je-li zapnuto, bude se název písma nastavený v „custom_font_face“ používat "
"při zobrazování poznámek. Jinak se bude používat výchozí písmo prostřední "
"Je-li zapnuto, bude se název fontu nastavený v „custom_font_face“ používat "
"při zobrazování poznámek. Jinak se bude používat výchozí font prostřední "
"pracovní plochy."
#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:15
msgid "Custom Font Face"
msgstr "Vlastní řez písma"
msgstr "Vlastní řez fontu"
#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"If enable-custom-font is true, the font name set here will be used as the "
"font when displaying notes."
msgstr ""
"Je-li volba „enable_custom_font“ zapnuta, bude se zde nastavený název písma "
"používat jako písmo pro zobrazování poznámek."
"Je-li volba „enable_custom_font“ zapnuta, bude se zde nastavený název fontu "
"používat jako font pro zobrazování poznámek."
#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:17
msgid "Enable global keybindings"
......@@ -559,27 +699,31 @@ msgstr ""
"Časový interval mezi kontrolami složky s poznámkami (v sekundách). Nejnižší "
"možná hodnota je 5."
#: ../src/actionmanager.cpp:131
#: ../src/actionmanager.cpp:132
msgid "_New Note"
msgstr "_Nová poznámka"
#: ../src/actionmanager.cpp:132
#: ../src/actionmanager.cpp:133
msgid "New _Window"
msgstr "No_vé okno"
#: ../src/actionmanager.cpp:133
#: ../src/actionmanager.cpp:134
msgid "_Preferences"
msgstr "_Předvolby"
#: ../src/actionmanager.cpp:134
#: ../src/actionmanager.cpp:135
msgid "_Help"
msgstr "Nápo_věda"
#: ../src/actionmanager.cpp:135
#: ../src/actionmanager.cpp:136
msgid "_Shortcuts"
msgstr "_Klávesové zkratky"
#: ../src/actionmanager.cpp:137
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: ../src/actionmanager.cpp:136
#: ../src/actionmanager.cpp:138
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
......@@ -856,7 +1000,7 @@ msgstr "Pevná šířka"
#: ../src/addins/fixedwidth/fixedwidth.desktop.in.in.h:2
msgid "Adds fixed-width font style."
msgstr "Přidá styl písma s pevnou šířkou."
msgstr "Přidá styl fontu s pevnou šířkou."
#: ../src/addins/fixedwidth/fixedwidthnoteaddin.cpp:57
msgid "Fixed Wid_th"
......@@ -1261,15 +1405,19 @@ msgstr "Vzdálené volání funkce %s selhalo"
msgid "Exception thrown when creating note: %s"
msgstr "Došlo k výjimce při vytváření poznámky: %s"
#: ../src/gnote.cpp:180
#: ../src/gnote.cpp:182
msgid "Gnote is already running. Exiting..."
msgstr "Gnote již běží. Ukončuje se…"
#: ../src/gnote.cpp:273
#: ../src/gnote.cpp:274
msgid "Failed to get shortcuts window!"
msgstr "Selhalo zobrazení okna s klávesovými zkratkami!"
#: ../src/gnote.cpp:288
msgid "and Tomboy original authors."
msgstr "a původní autoři aplikace Tomboy."
#: ../src/gnote.cpp:279
#: ../src/gnote.cpp:294
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>, 2005, 2006\n"
......@@ -1279,7 +1427,7 @@ msgstr ""
"Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008, 2009\n"
"Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012"
#: ../src/gnote.cpp:288
#: ../src/gnote.cpp:303
msgid ""
"Copyright © 2010-2016 Aurimas Cernius\n"
"Copyright © 2009-2011 Debarshi Ray\n"
......@@ -1291,80 +1439,80 @@ msgstr ""
"Copyright © 2009 Hubert Figuiere\n"
"Copyright © 2004 – 2009 původní autoři Tomboy."
#: ../src/gnote.cpp:292
#: ../src/gnote.cpp:307
msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
msgstr ""
"Jednoduchá a snadno použitelná aplikace pro poznámky na pracovní ploše."
#: ../src/gnote.cpp:303
#: ../src/gnote.cpp:318
msgid "Homepage"
msgstr "Domovská stránka"
#: ../src/gnote.cpp:478
#: ../src/gnote.cpp:529
msgid "Run Gnote in background."
msgstr "Spustit Gnote na pozadí"
#: ../src/gnote.cpp:479
#: ../src/gnote.cpp:530
msgid "Run Gnote as GNOME Shell search provider."
msgstr "Spustit Gnote jako poskytovatele vyhledávání pro GNOME Shell"
#: ../src/gnote.cpp:480
#: ../src/gnote.cpp:531
msgid "Specify the path of the directory containing the notes."
msgstr "Určit cestu ke složce obsahující poznámky."
#: ../src/gnote.cpp:480
#: ../src/gnote.cpp:531
msgid "path"
msgstr "cesta"
#: ../src/gnote.cpp:481
#: ../src/gnote.cpp:532
msgid "Open the search all notes window with the search text."
msgstr "Otevřít okno Hledat ve všech poznámkách s hledaným textem."
#: ../src/gnote.cpp:481 ../src/gnote.cpp:486
#: ../src/gnote.cpp:532 ../src/gnote.cpp:537
msgid "text"
msgstr "text"
#: ../src/gnote.cpp:482
#: ../src/gnote.cpp:533
msgid "Print version information."
msgstr "Vypsat informace o verzi."
#: ../src/gnote.cpp:483
#: ../src/gnote.cpp:534
msgid "Create and display a new note, with a optional title."
msgstr "Vytvořit a zobrazit novou poznámku s volitelným názvem."
#: ../src/gnote.cpp:483
#: ../src/gnote.cpp:534
msgid "title"
msgstr "název"
#: ../src/gnote.cpp:484
#: ../src/gnote.cpp:535
msgid "Display the existing note matching title."
msgstr "Zobrazit existující poznámku odpovídající názvem."
#: ../src/gnote.cpp:484
#: ../src/gnote.cpp:535
msgid "title/url"
msgstr "název/url"
#: ../src/gnote.cpp:485
#: ../src/gnote.cpp:536
msgid "Display the 'Start Here' note."
msgstr "Zobrazit poznámku „Začněte zde“."
#: ../src/gnote.cpp:486
#: ../src/gnote.cpp:537
msgid "Search and highlight text in the opened note."
msgstr "Hledat a zvýraznit text v otevřené poznámce."
#: ../src/gnote.cpp:490
#: ../src/gnote.cpp:541
msgid "A note taking application"
msgstr "Aplikace na dělání poznámek"
#: ../src/gnote.cpp:490
#: ../src/gnote.cpp:541
msgid "Gnote options at launch"
msgstr "Volby Gnote při spouštění"
#: ../src/gnote.cpp:567
#: ../src/gnote.cpp:618
msgid "Could not connect to remote instance."
msgstr "Nelze se připojit ke vzdálené instanci."
#: ../src/gnote.cpp:683
#: ../src/gnote.cpp:734
msgid "Version %1%"
msgstr "Verze %1%"
......@@ -1835,7 +1983,7 @@ msgstr "Při započetí nového řádku znakem „-“ začít nový seznam s od
#: ../src/preferencesdialog.cpp:277
msgid "Use custom _font"
msgstr "Používat vlastní _písmo"
msgstr "Používat vlastní _font"
#: ../src/preferencesdialog.cpp:295
msgid "When renaming a linked note: "
......@@ -1941,7 +2089,7 @@ msgstr "Předvolby %1%"
#: ../src/preferencesdialog.cpp:935
msgid "Choose Note Font"
msgstr "Zvolte písmo poznámek"
msgstr "Zvolte font poznámek"
#. Create dialog
#: ../src/preferencesdialog.cpp:1033
......@@ -2035,23 +2183,23 @@ msgstr "Copyright:"
msgid "All Notes"
msgstr "Všechny poznámky"
#: ../src/recentchanges.cpp:157
#: ../src/recentchanges.cpp:158
msgid "New"
msgstr "Nová"
#: ../src/recentchanges.cpp:178
#: ../src/recentchanges.cpp:179
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
#: ../src/recentchanges.cpp:237
#: ../src/recentchanges.cpp:240
msgid "Find _Next"
msgstr "Hledat _následující"
#: ../src/recentchanges.cpp:246
#: ../src/recentchanges.cpp:249
msgid "Find _Previous"
msgstr "Hledat _předchozí"
#: ../src/recentchanges.cpp:771
#: ../src/recentchanges.cpp:791
msgid "_Close"
msgstr "_Zavřít"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment