Commit a70429fd authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Updated Swedish translation

parent a4b8e0e4
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnote\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gnote&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-05 18:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-06 19:13+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-07-24 11:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-02 14:12+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
#: ../data/appdata/gnote.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
......@@ -39,8 +39,143 @@ msgstr ""
"Gnote stöder också synkronisering vilket möjliggör användning på flera "
"enheter."
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:1
msgctxt "shortcut window"
msgid "Main Window"
msgstr "Huvudfönster"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:2
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:3
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Visa hjälp"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:4
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open actions menu"
msgstr "Öppna åtgärdsmeny"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "Display search bar"
msgstr "Visa sökfältet"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:6
msgctxt "shortcut window"
msgid "Hide search bar"
msgstr "Dölj sökfältet"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:7
msgctxt "shortcut window"
msgid "Notes list"
msgstr "Anteckningslista"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:8
msgctxt "shortcut window"
msgid "Create new note"
msgstr "Skapa ny anteckning"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:9
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open selected note"
msgstr "Öppna vald anteckning"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:10
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open selected note in new window"
msgstr "Öppna vald anteckning i nytt fönster"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:11
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected note"
msgstr "Ta bort vald anteckning"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Note Window"
msgstr "Anteckningsfönster"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Editing"
msgstr "Redigering"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "Undo last edit"
msgstr "Ångra senaste redigering"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:15
msgctxt "shortcut window"
msgid "Redo last edit"
msgstr "Gör om senaste redigering"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:16
msgctxt "shortcut window"
msgid "Create link to note on selected text"
msgstr "Skapa länk till anteckning från markerad text"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Formatting"
msgstr "Formatering"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle bold"
msgstr "Växla fetstil"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle italic"
msgstr "Växla kursiv stil"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:20
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle strikethough"
msgstr "Växla genomstrykning"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:21
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle highlight"
msgstr "Växla färgmarkering"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:22
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fixed width"
msgstr "Växla fast bredd"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:23
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle underline"
msgstr "Växla understrykning"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Increase font size"
msgstr "Öka typsnittsstorlek"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decrease font size"
msgstr "Minska typsnittsstorlek"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Enable bullets/increase indent for line with selection"
msgstr "Aktivera punkter/öka indentering för rad med markering"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:27
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decrease indent/disable bullets for current line"
msgstr "Minska indentering/inaktivera punkter för aktuell rad"
#: ../data/gnote.desktop.in.in.h:1 ../src/recentchanges.cpp:46
#: ../src/recentchanges.cpp:525
#: ../src/recentchanges.cpp:527
msgid "Gnote"
msgstr "Gnote"
......@@ -556,27 +691,31 @@ msgstr ""
"Tidsintervall mellan kontroller av anteckningskatalog (i sekunder). Minsta "
"värde är 5."
#: ../src/actionmanager.cpp:131
#: ../src/actionmanager.cpp:132
msgid "_New Note"
msgstr "_Ny anteckning"
#: ../src/actionmanager.cpp:132
#: ../src/actionmanager.cpp:133
msgid "New _Window"
msgstr "Nytt _fönster"
#: ../src/actionmanager.cpp:133
#: ../src/actionmanager.cpp:134
msgid "_Preferences"
msgstr "_Inställningar"
#: ../src/actionmanager.cpp:134
#: ../src/actionmanager.cpp:135
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#: ../src/actionmanager.cpp:135
#: ../src/actionmanager.cpp:136
msgid "_Shortcuts"
msgstr "_Genvägar"
#: ../src/actionmanager.cpp:137
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../src/actionmanager.cpp:136
#: ../src/actionmanager.cpp:138
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"
......@@ -1251,15 +1390,19 @@ msgstr "Fjärranrop till %s misslyckades"
msgid "Exception thrown when creating note: %s"
msgstr "Undantag kastat vid skapande av anteckning: %s"
#: ../src/gnote.cpp:180
#: ../src/gnote.cpp:182
msgid "Gnote is already running. Exiting..."
msgstr "Gnote kör redan. Avslutar…"
#: ../src/gnote.cpp:273
#: ../src/gnote.cpp:274
msgid "Failed to get shortcuts window!"
msgstr "Misslyckades med att hämta genvägsfönster!"
#: ../src/gnote.cpp:288
msgid "and Tomboy original authors."
msgstr "och de ursprungliga utvecklarna av Tomboy."
#: ../src/gnote.cpp:279
#: ../src/gnote.cpp:294
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
......@@ -1270,7 +1413,7 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
#: ../src/gnote.cpp:288
#: ../src/gnote.cpp:303
msgid ""
"Copyright © 2010-2016 Aurimas Cernius\n"
"Copyright © 2009-2011 Debarshi Ray\n"
......@@ -1282,79 +1425,79 @@ msgstr ""
"Copyright © 2009 Hubert Figuiere\n"
"Copyright © 2004-2009 De ursprungliga Tomboy-upphovsmännen."
#: ../src/gnote.cpp:292
#: ../src/gnote.cpp:307
msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
msgstr "Ett enkelt och lättanvänt program för att ta anteckningar."
#: ../src/gnote.cpp:303
#: ../src/gnote.cpp:318
msgid "Homepage"
msgstr "Webbplats"
#: ../src/gnote.cpp:478
#: ../src/gnote.cpp:494
msgid "Run Gnote in background."
msgstr "Kör Gnote i bakgrunden."
#: ../src/gnote.cpp:479
#: ../src/gnote.cpp:495
msgid "Run Gnote as GNOME Shell search provider."
msgstr "Kör Gnote som söktjänst för GNOME Shell."
#: ../src/gnote.cpp:480
#: ../src/gnote.cpp:496
msgid "Specify the path of the directory containing the notes."
msgstr "Ange sökvägen för katalogen som innehåller anteckningarna."
#: ../src/gnote.cpp:480
#: ../src/gnote.cpp:496
msgid "path"
msgstr "sökväg"
#: ../src/gnote.cpp:481
#: ../src/gnote.cpp:497
msgid "Open the search all notes window with the search text."
msgstr "Öppna ”Sök i alla anteckningar”-fönstret med söktexten."
#: ../src/gnote.cpp:481 ../src/gnote.cpp:486
#: ../src/gnote.cpp:497 ../src/gnote.cpp:502
msgid "text"
msgstr "text"
#: ../src/gnote.cpp:482
#: ../src/gnote.cpp:498
msgid "Print version information."
msgstr "Skriv ut versionsinformation."
#: ../src/gnote.cpp:483
#: ../src/gnote.cpp:499
msgid "Create and display a new note, with a optional title."
msgstr "Skapa och visa en ny anteckning, med en valfri titel."
#: ../src/gnote.cpp:483
#: ../src/gnote.cpp:499
msgid "title"
msgstr "titel"
#: ../src/gnote.cpp:484
#: ../src/gnote.cpp:500
msgid "Display the existing note matching title."
msgstr "Visa den befintliga matchande titeln för anteckningen."
#: ../src/gnote.cpp:484
#: ../src/gnote.cpp:500
msgid "title/url"
msgstr "titel/url"
#: ../src/gnote.cpp:485
#: ../src/gnote.cpp:501
msgid "Display the 'Start Here' note."
msgstr "Visa ”Börja här”-anteckningen."
#: ../src/gnote.cpp:486
#: ../src/gnote.cpp:502
msgid "Search and highlight text in the opened note."
msgstr "Sök och färgmarkera text i den öppnade anteckningen."
#: ../src/gnote.cpp:490
#: ../src/gnote.cpp:506
msgid "A note taking application"
msgstr "Ett anteckningsblock"
#: ../src/gnote.cpp:490
#: ../src/gnote.cpp:506
msgid "Gnote options at launch"
msgstr "Gnote-alternativ vid uppstart"
#: ../src/gnote.cpp:567
#: ../src/gnote.cpp:583
msgid "Could not connect to remote instance."
msgstr "Kunde inte ansluta till fjärrinstans."
#: ../src/gnote.cpp:683
#: ../src/gnote.cpp:699
msgid "Version %1%"
msgstr "Version %1%"
......@@ -1421,7 +1564,7 @@ msgstr "Nytt antecknings_block…"
msgid "%1% Notebook Template"
msgstr "Anteckningsmall för %1%"
#: ../src/notebooks/notebook.cpp:185 ../src/notemanagerbase.cpp:301
#: ../src/notebooks/notebook.cpp:185 ../src/notemanagerbase.cpp:308
msgid "New Note"
msgstr "Ny anteckning"
......@@ -1472,11 +1615,11 @@ msgstr "Viktigt"
msgid "Active"
msgstr "Aktiva"
#: ../src/notebuffer.cpp:1517
#: ../src/notebuffer.cpp:1534
msgid "</list> tag mismatch"
msgstr "</list>-tagg ej korrekt matchad"
#: ../src/notebuffer.cpp:1599
#: ../src/notebuffer.cpp:1616
#, c-format
msgid "Exception: %s"
msgstr "Undantag: %s"
......@@ -1520,11 +1663,11 @@ msgstr "Fel vid sparande: %s"
msgid "Setting text content for closed notes not supported"
msgstr "Att ställa in textinnehåll för stängda anteckningar stöds inte"
#: ../src/notemanagerbase.cpp:105 ../src/preferencesdialog.cpp:320
#: ../src/notemanagerbase.cpp:108 ../src/preferencesdialog.cpp:320
msgid "New Note Template"
msgstr "Ny anteckningsmall"
#: ../src/notemanagerbase.cpp:359
#: ../src/notemanagerbase.cpp:366
msgid "Describe your new note here."
msgstr "Beskriv din nya anteckning här."
......@@ -2047,11 +2190,11 @@ msgstr "Sök"
msgid "Find _Next"
msgstr "Sök _nästa"
#: ../src/recentchanges.cpp:245
#: ../src/recentchanges.cpp:246
msgid "Find _Previous"
msgstr "Sök _föregående"
#: ../src/recentchanges.cpp:769
#: ../src/recentchanges.cpp:771
msgid "_Close"
msgstr "S_täng"
......@@ -2792,12 +2935,6 @@ msgstr "_Öppna länk"
#~ msgid "_File"
#~ msgstr "_Arkiv"
#~ msgid "Open the selected note"
#~ msgstr "Öppna den valda anteckningen"
#~ msgid "Delete the selected note"
#~ msgstr "Ta bort den valda anteckningen"
#~ msgid "Close this window"
#~ msgstr "Stäng det här fönstret"
......@@ -2864,12 +3001,6 @@ msgstr "_Öppna länk"
#~ msgid "_Find:"
#~ msgstr "_Sök:"
#~ msgid "Increase Font Size"
#~ msgstr "Öka typsnittsstorlek"
#~ msgid "Decrease Font Size"
#~ msgstr "Minska typsnittsstorlek"
#~ msgid "Font Size"
#~ msgstr "Typsnittsstorlek"
......@@ -2900,9 +3031,6 @@ msgstr "_Öppna länk"
#~ msgid "Open \"_Start Here\""
#~ msgstr "Öppna \"_Börja här\""
#~ msgid "Create _new note"
#~ msgstr "Skapa _ny anteckning"
#~ msgid "Open \"Search _All Notes\""
#~ msgstr "Öppna \"Sök i _alla anteckningar\""
......@@ -2944,9 +3072,6 @@ msgstr "_Öppna länk"
#~ msgstr[0] "Inom %1% dag"
#~ msgstr[1] "Inom %1% dagar"
#~ msgid "Editing"
#~ msgstr "Redigering"
#~ msgid "Accessories"
#~ msgstr "Tillbehör"
......@@ -3243,9 +3368,6 @@ msgstr "_Öppna länk"
#~ msgid "Word wrapping mode"
#~ msgstr "Radbrytningsläge"
#~ msgid "Highlight"
#~ msgstr "Färgmarkera"
#~ msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
#~ msgstr "Huruvida dokumentet ska skrivas ut med färgmarkerad syntax"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment