Commit 8b0ce0d2 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent 71d4c9a9
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnote.master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gnote&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-05 18:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-08 18:47+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-13 16:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-14 21:55+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -43,6 +43,159 @@ msgstr ""
"Gnote taip pat palaiko sinchronizavimą, kad būtų galima ją naudoti keliuose "
"įrenginiuose."
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:1
#| msgid "New _Window"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Main Window"
msgstr "Pagrindinis langas"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:2
#| msgid "General"
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Pagrindiniai"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:3
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Rodyti žinyną"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:4
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open actions menu"
msgstr "Atverti veiksmų meniu"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "Display search bar"
msgstr "Rodyti paieškos juostą"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:6
msgctxt "shortcut window"
msgid "Hide search bar"
msgstr "Slėpti paieškos juostą"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:7
#| msgid "New _Window"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Close window"
msgstr "Užverti langą"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:8
#| msgid "Note Title"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Notes list"
msgstr "Raštelių sąrašas"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:9
#| msgid "Create _new note"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Create new note"
msgstr "Sukurti naują raštelį"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:10
#| msgid "_Open Template Note"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open selected note"
msgstr "Atverti pažymėtą raštelį"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:11
#| msgid "Open notes in new window"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open selected note in new window"
msgstr "Atverti pažymėtą raštelį naujame lange"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:12
#| msgid "Delete this note"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected note"
msgstr "Ištrinti pažymėtą raštelį"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:13
#| msgid "New _Window"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Note Window"
msgstr "Naujas langas"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "Editing"
msgstr "Redagavimas"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:15
msgctxt "shortcut window"
msgid "Undo last edit"
msgstr "Atšaukti paskutinį redagavimo veiksmą"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:16
msgctxt "shortcut window"
msgid "Redo last edit"
msgstr "Pakartoti paskutinį redagavimo veiksmą"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Create link to note on selected text"
msgstr "Sukurti saitą į raštelį naudojant pažymėtą tekstą"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:18
#| msgid "Formatting"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Formatting"
msgstr "Formatavimas"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle bold"
msgstr "Perjungti pusjuodį"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:20
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle italic"
msgstr "Perjungti kursyvą"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:21
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle strikethough"
msgstr "Perjungti perbraukimą"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:22
#| msgid "_Highlight"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle highlight"
msgstr "Perjungti paryškinimą"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:23
#| msgid "Fixed Width"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fixed width"
msgstr "Perjungti fiksuotą plotį"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:24
#| msgid "Underline"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle underline"
msgstr "Perjungti pabraukimą"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Increase font size"
msgstr "Padidinti šriftą"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decrease font size"
msgstr "Sumažinti šriftą"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:27
msgctxt "shortcut window"
msgid "Enable bullets/increase indent for line with selection"
msgstr "Įjungti punktus arba padidinti įtrauką eilutei su pažymėjimu"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:28
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decrease indent/disable bullets for current line"
msgstr "Sumažinti įtrauką ar panaikinti punktus dabartinei eilutei"
#: ../data/gnote.desktop.in.in.h:1 ../src/recentchanges.cpp:46
#: ../src/recentchanges.cpp:527
msgid "Gnote"
......@@ -550,27 +703,31 @@ msgstr ""
"Laiko tarpas tarp raštelių aplanko tikrinimų (sekundėmis). Mažiausia vertė "
"yra 5."
#: ../src/actionmanager.cpp:131
#: ../src/actionmanager.cpp:132
msgid "_New Note"
msgstr "_Naujas raštelis"
#: ../src/actionmanager.cpp:132
#: ../src/actionmanager.cpp:133
msgid "New _Window"
msgstr "Naujas _langas"
#: ../src/actionmanager.cpp:133
#: ../src/actionmanager.cpp:134
msgid "_Preferences"
msgstr "_Nuostatos"
#: ../src/actionmanager.cpp:134
#: ../src/actionmanager.cpp:135
msgid "_Help"
msgstr "_Žinynas"
#: ../src/actionmanager.cpp:135
#: ../src/actionmanager.cpp:136
msgid "_Shortcuts"
msgstr "_Trumpiniai"
#: ../src/actionmanager.cpp:137
msgid "_About"
msgstr "_Apie"
#: ../src/actionmanager.cpp:136
#: ../src/actionmanager.cpp:138
msgid "_Quit"
msgstr "Iš_eiti"
......@@ -1240,22 +1397,26 @@ msgstr "Nuotolinis %s iškvietimas nepavyko"
msgid "Exception thrown when creating note: %s"
msgstr "Kilo išskirtinė situacija kuriant raštelį: %s"
#: ../src/gnote.cpp:180
#: ../src/gnote.cpp:182
msgid "Gnote is already running. Exiting..."
msgstr "Gnote jau paleista. Išeinama..."
#: ../src/gnote.cpp:273
#: ../src/gnote.cpp:274
msgid "Failed to get shortcuts window!"
msgstr "Nepavyko gauti trumpinių lango!"
#: ../src/gnote.cpp:288
msgid "and Tomboy original authors."
msgstr "ir Tomboy kūrėjai."
#: ../src/gnote.cpp:279
#: ../src/gnote.cpp:294
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Giedrius Slavinskas <giedrius25@gmail.com>\n"
"Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>"
#: ../src/gnote.cpp:288
#: ../src/gnote.cpp:303
msgid ""
"Copyright © 2010-2016 Aurimas Cernius\n"
"Copyright © 2009-2011 Debarshi Ray\n"
......@@ -1267,79 +1428,79 @@ msgstr ""
"Autorinės teisės priklauso © 2009 Hubert Figuiere\n"
"Autorinės teisės priklauso © 2004-2009 Tomboy originalo autoriams."
#: ../src/gnote.cpp:292
#: ../src/gnote.cpp:307
msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
msgstr "Paprasta ir lengvai naudojama darbalaukio užrašinė."
#: ../src/gnote.cpp:303
#: ../src/gnote.cpp:318
msgid "Homepage"
msgstr "Tinklalapis"
#: ../src/gnote.cpp:478
#: ../src/gnote.cpp:494
msgid "Run Gnote in background."
msgstr "Paleisti Gnote fone."
#: ../src/gnote.cpp:479
#: ../src/gnote.cpp:495
msgid "Run Gnote as GNOME Shell search provider."
msgstr "Vykdyti Gnote kaip GNOME Shell paieškos tiekėją."
#: ../src/gnote.cpp:480
#: ../src/gnote.cpp:496
msgid "Specify the path of the directory containing the notes."
msgstr "Nurodykite kelią iki aplanko su rašteliais."
#: ../src/gnote.cpp:480
#: ../src/gnote.cpp:496
msgid "path"
msgstr "kelias"
#: ../src/gnote.cpp:481
#: ../src/gnote.cpp:497
msgid "Open the search all notes window with the search text."
msgstr "Atverti paieškos visuose rašteliuose langą su ieškomu tekstu."
#: ../src/gnote.cpp:481 ../src/gnote.cpp:486
#: ../src/gnote.cpp:497 ../src/gnote.cpp:502
msgid "text"
msgstr "tekstas"
#: ../src/gnote.cpp:482
#: ../src/gnote.cpp:498
msgid "Print version information."
msgstr "Rodyti versijos informaciją."
#: ../src/gnote.cpp:483
#: ../src/gnote.cpp:499
msgid "Create and display a new note, with a optional title."
msgstr "Sukurti ir parodyti naują raštelį, pavadinimas nebūtinas."
#: ../src/gnote.cpp:483
#: ../src/gnote.cpp:499
msgid "title"
msgstr "pavadinimas"
#: ../src/gnote.cpp:484
#: ../src/gnote.cpp:500
msgid "Display the existing note matching title."
msgstr "Parodyti esamą raštelį su tokiu pavadinimu."
#: ../src/gnote.cpp:484
#: ../src/gnote.cpp:500
msgid "title/url"
msgstr "pavadinimas/url"
#: ../src/gnote.cpp:485
#: ../src/gnote.cpp:501
msgid "Display the 'Start Here' note."
msgstr "Raštelis „Pradėkite čia“"
#: ../src/gnote.cpp:486
#: ../src/gnote.cpp:502
msgid "Search and highlight text in the opened note."
msgstr "Surasti ir paryškinti tekstą atvertame raštelyje."
#: ../src/gnote.cpp:490
#: ../src/gnote.cpp:506
msgid "A note taking application"
msgstr "Raštelių rašymo programa"
#: ../src/gnote.cpp:490
#: ../src/gnote.cpp:506
msgid "Gnote options at launch"
msgstr "Gnote parametrai paleidžiant"
#: ../src/gnote.cpp:567
#: ../src/gnote.cpp:583
msgid "Could not connect to remote instance."
msgstr "Nepavyko prisijungti prie nutolusios programos."
#: ../src/gnote.cpp:683
#: ../src/gnote.cpp:699
msgid "Version %1%"
msgstr "Versija %1%"
......@@ -1888,7 +2049,6 @@ msgid "Not configurable"
msgstr "Nekonfigūruojama"
#: ../src/preferencesdialog.cpp:514
#| msgid "Automatical background s_ync interval (minutes)"
msgid "Automatic background s_ync interval (minutes)"
msgstr "Automatinio foninio sinchronizavimo laikotarpis (minutėmis)"
......@@ -2652,9 +2812,6 @@ msgstr "_Atverti nuorodą"
#~ msgid "Toggle notes presence in Important Notes notebook"
#~ msgstr "Įdėti arba išimti raštelį iš svarbių raštelių užrašinės"
#~ msgid "Delete this note"
#~ msgstr "Ištrinti šį raštelį"
#~ msgid "Check spelling in this note"
#~ msgstr "Šiame raštelyje tikrinti rašybą"
......@@ -2770,9 +2927,6 @@ msgstr "_Atverti nuorodą"
#~ msgid "Open \"_Start Here\""
#~ msgstr "Atverti „Pradėti čia“"
#~ msgid "Create _new note"
#~ msgstr "Sukurti _naują raštelį"
#~| msgid "Open Search Dialog"
#~ msgid "Open Search _Window"
#~ msgstr "Atverti paieškos _langą"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment