Commit 869d3ea8 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent f5daf326
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnote\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-15 14:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-15 14:29+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-17 11:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-17 11:28+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1469,19 +1469,19 @@ msgstr "Zdalne wywołanie do %s się nie powiodło"
msgid "Exception thrown when creating note: %s"
msgstr "Wystąpił wyjątek podczas tworzenia notatki: %s"
#: ../src/gnote.cpp:188
#: ../src/gnote.cpp:189
msgid "Gnote is already running. Exiting..."
msgstr "Program Gnote jest już uruchomiony. Kończenie działania…"
#: ../src/gnote.cpp:265
#: ../src/gnote.cpp:266
msgid "Failed to get shortcuts window!"
msgstr "Uzyskanie okna skrótów się nie powiodło."
#: ../src/gnote.cpp:279
#: ../src/gnote.cpp:280
msgid "and Tomboy original authors."
msgstr "i oryginalni autorzy programu Tomboy."
#: ../src/gnote.cpp:285
#: ../src/gnote.cpp:286
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Marek Habersack <grendel@caudium.net>, 2004\n"
......@@ -1492,7 +1492,7 @@ msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2020\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2020"
#: ../src/gnote.cpp:294
#: ../src/gnote.cpp:295
msgid ""
"Copyright © 2010-2020 Aurimas Cernius\n"
"Copyright © 2009-2011 Debarshi Ray\n"
......@@ -1504,80 +1504,80 @@ msgstr ""
"Copyright © 2009 Hubert Figuiere\n"
"Copyright © 2004-2009 oryginalni autorzy programu Tomboy."
#: ../src/gnote.cpp:298
#: ../src/gnote.cpp:299
msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
msgstr "Prosty i łatwy w użyciu program do sporządzania notatek."
#: ../src/gnote.cpp:309
#: ../src/gnote.cpp:310
msgid "Homepage"
msgstr "Witryna programu"
#: ../src/gnote.cpp:518
#: ../src/gnote.cpp:519
msgid "Run Gnote in background."
msgstr "Uruchamia program Gnote w tle."
#: ../src/gnote.cpp:519
#: ../src/gnote.cpp:520
msgid "Run Gnote as GNOME Shell search provider."
msgstr "Uruchamia program Gnote jako dostawcę wyszukiwania GNOME Shell."
#: ../src/gnote.cpp:520
#: ../src/gnote.cpp:521
msgid "Specify the path of the directory containing the notes."
msgstr "Proszę wprowadzić ścieżkę do katalogu zawierającego notatki."
#: ../src/gnote.cpp:520
#: ../src/gnote.cpp:521
msgid "path"
msgstr "ścieżka"
#: ../src/gnote.cpp:521
#: ../src/gnote.cpp:522
msgid "Open the search all notes window with the search text."
msgstr "Otwiera okno przeszukiwania wszystkich notatek."
#: ../src/gnote.cpp:521 ../src/gnote.cpp:526
#: ../src/gnote.cpp:522 ../src/gnote.cpp:527
msgid "text"
msgstr "tekst"
#: ../src/gnote.cpp:522
#: ../src/gnote.cpp:523
msgid "Print version information."
msgstr "Wyświetla informacje o wersji."
#: ../src/gnote.cpp:523
#: ../src/gnote.cpp:524
msgid "Create and display a new note, with a optional title."
msgstr "Tworzy i wyświetla nową notatkę z opcjonalnym tytułem."
#: ../src/gnote.cpp:523
#: ../src/gnote.cpp:524
msgid "title"
msgstr "tytuł"
#: ../src/gnote.cpp:524
#: ../src/gnote.cpp:525
msgid "Display the existing note matching title."
msgstr "Wyświetla istniejącą notatkę o pasującym tytule."
#: ../src/gnote.cpp:524
#: ../src/gnote.cpp:525
msgid "title/url"
msgstr "tytuł/adres URL"
#: ../src/gnote.cpp:525
#: ../src/gnote.cpp:526
msgid "Display the 'Start Here' note."
msgstr "Wyświetla notatkę „Start”."
#: ../src/gnote.cpp:526
#: ../src/gnote.cpp:527
msgid "Search and highlight text in the opened note."
msgstr "Wyszukuje i wyróżnia tekst w otwartej notatce."
#: ../src/gnote.cpp:530
#: ../src/gnote.cpp:531
msgid "A note taking application"
msgstr "Program do sporządzania notatek"
#: ../src/gnote.cpp:530
#: ../src/gnote.cpp:531
msgid "Gnote options at launch"
msgstr "Opcje podczas uruchamiania programu Gnote"
#: ../src/gnote.cpp:607
#: ../src/gnote.cpp:608
msgid "Could not connect to remote instance."
msgstr "Nie można połączyć ze zdalną kopią."
#. TRANSLATORS: %1: format placeholder for the version string.
#: ../src/gnote.cpp:724
#: ../src/gnote.cpp:725
msgid "Version %1"
msgstr "Wersja %1"
......@@ -1596,7 +1596,7 @@ msgid "Window is not embedded"
msgstr "Okno nie jest osadzone"
#. Probably IOException or UnauthorizedAccessException?
#: ../src/notebase.cpp:195 ../src/note.cpp:361
#: ../src/notebase.cpp:195 ../src/note.cpp:362
#, c-format
msgid "Exception while saving note: %s"
msgstr "Wyjątek podczas zapisywania notatki: %s"
......@@ -1643,7 +1643,7 @@ msgstr "Nowy _notatnik…"
msgid "%1 Notebook Template"
msgstr "Szablon notatki „%1”"
#: ../src/notebooks/notebook.cpp:168 ../src/notemanagerbase.cpp:307
#: ../src/notebooks/notebook.cpp:168 ../src/notemanagerbase.cpp:304
msgid "New Note"
msgstr "Nowa notatka"
......@@ -1750,11 +1750,11 @@ msgstr "Ustawianie treści tekstu dla zamkniętych notatek nie jest obsługiwane
msgid "New Note Template"
msgstr "Szablon nowej notatki"
#: ../src/notemanagerbase.cpp:365
#: ../src/notemanagerbase.cpp:358
msgid "Describe your new note here."
msgstr "Treść nowej notatki…"
#: ../src/notemanager.cpp:130
#: ../src/notemanager.cpp:129
msgid ""
"<note-content xmlns:link=\"http://beatniksoftware.com/tomboy/link\">Start "
"Here\n"
......@@ -1794,7 +1794,7 @@ msgstr ""
"internal>, nazwa ta zostaje automatycznie podkreślona, a kliknięcie "
"odnośnika natychmiast otwiera tę notatkę.</note-content>"
#: ../src/notemanager.cpp:149
#: ../src/notemanager.cpp:148
msgid ""
"<note-content>Using Links in Gnote\n"
"\n"
......@@ -1825,21 +1825,21 @@ msgstr ""
"content>"
#. Attempt to find an existing Start Here note
#: ../src/notemanager.cpp:164 ../src/notemanager.cpp:202
#: ../src/notemanager.cpp:163 ../src/notemanager.cpp:201
msgid "Start Here"
msgstr "Start"
#: ../src/notemanager.cpp:170
#: ../src/notemanager.cpp:169
msgid "Using Links in Gnote"
msgstr "Używanie odnośników w programie Gnote"
#: ../src/notemanager.cpp:175
#: ../src/notemanager.cpp:174
#, c-format
msgid "Error creating start notes: %s"
msgstr "Błąd podczas tworzenia notatek „Start”: %s"
#. TRANSLATORS: first %s is file, second is error
#: ../src/notemanager.cpp:190
#: ../src/notemanager.cpp:189
#, c-format
msgid "Error parsing note XML, skipping \"%s\": %s"
msgstr "Błąd podczas przetwarzania kodu XML notatki, pomijanie „%s”: %s"
......@@ -2432,8 +2432,36 @@ msgstr "%1 się nie powiodło"
msgid "NULL stylesheet, please fill a bug"
msgstr "Arkusz stylów wynosi NULL, proszę zgłosić błąd"
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:363
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:367
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:120
#, c-format
msgid "Failed to upload note: %s"
msgstr "Wysłanie notatki się nie powiodło: %s"
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:140
msgid "Failed to upload %1 note"
msgid_plural "Failed to upload %1 notes"
msgstr[0] "Wysłanie %1 notatki się nie powiodło"
msgstr[1] "Wysłanie %1 notatek się nie powiodło"
msgstr[2] "Wysłanie %1 notatek się nie powiodło"
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:235
#, c-format
msgid "Exception when finishing note copy: %s"
msgstr "Wyjątek podczas kończenia kopiowania notatki: %s"
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:238
msgid "Exception when finishing note copy"
msgstr "Wyjątek podczas kończenia kopiowania notatki"
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:263
msgid "Failed to download %1 note update"
msgid_plural "Failed to download %1 note updates"
msgstr[0] "Pobranie %1 aktualizacji notatki się nie powiodło"
msgstr[1] "Pobranie %1 aktualizacji notatek się nie powiodło"
msgstr[2] "Pobranie %1 aktualizacji notatek się nie powiodło"
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:426
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:430
#, c-format
msgid ""
"Exception during server cleanup while committing. Server integrity is OK, "
......@@ -2442,12 +2470,12 @@ msgstr ""
"Wyjątek podczas czyszczenia serwera w czasie wysyłania. Spójność serwera "
"jest w porządku, ale mogły pozostać jakieś nadmiarowe pliki. Błąd: %s\n"
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:572
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:635
#, c-format
msgid "Error updating lock: %s"
msgstr "Błąd podczas aktualizowania blokady: %s"
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:611
#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:674
#, c-format
msgid "Error deleting the old synchronization lock \"%s\": %s"
msgstr "Błąd podczas usuwania poprzedniej blokady synchronizacji „%s”: %s"
......@@ -2485,13 +2513,13 @@ msgid "An error occurred while connecting to the specified server"
msgstr "Wystąpił błąd podczas łączenia z podanym serwerem"
#. TRANSLATORS: %s is file
#: ../src/synchronization/gnotesyncclient.cpp:152
#: ../src/synchronization/gnotesyncclient.cpp:157
#, c-format
msgid "Unparsable last-sync-date element in %s"
msgstr "Niemożliwy do przetworzenia element „last-sync-date” w %s"
#. TRANSLATORS: %s is file
#: ../src/synchronization/gnotesyncclient.cpp:162
#: ../src/synchronization/gnotesyncclient.cpp:167
#, c-format
msgid "Unparsable last-sync-rev element in %s"
msgstr "Niemożliwy do przetworzenia element „last-sync-rev” w %s"
......@@ -2703,7 +2731,7 @@ msgstr "Synchronizuj notatki"
#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:78
#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:95
#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:571
#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:574
#, c-format
msgid "Report a bug. Cast failed: %s"
msgstr "Proszę zgłosić błąd. Wywołanie się nie powiodło: %s"
......@@ -2718,7 +2746,7 @@ msgstr "Błąd podczas czyszczenia dodatku po synchronizacji: %s"
msgid "Exception while creating SyncServer: %s"
msgstr "Wyjątek podczas tworzenia SyncServer: %s"
#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:365
#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:367
#, c-format
msgid "Synchronization failed with the following Glib exception: %s"
msgstr ""
......@@ -2726,7 +2754,7 @@ msgstr ""
"GLib: %s"
#. top-level try
#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:369
#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:371
#, c-format
msgid "Synchronization failed with the following exception: %s"
msgstr "Synchronizacja się nie powiodła, wystąpił następujący wyjątek: %s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment