Commit 634881d2 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 3f6742c5
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnote\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gnote&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-13 23:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-14 09:51+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-05 18:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-10 07:39+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr ""
"zařízeních naráz."
#: ../data/gnote.desktop.in.in.h:1 ../src/recentchanges.cpp:46
#: ../src/recentchanges.cpp:525
#: ../src/recentchanges.cpp:527
msgid "Gnote"
msgstr "Gnote"
......@@ -655,7 +655,7 @@ msgid "(none)"
msgstr "(žádná)"
#: ../src/addins/backlinks/backlinksnoteaddin.cpp:109
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:166
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:161
#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:179
msgid "_Back"
msgstr "_Zpět"
......@@ -1138,23 +1138,23 @@ msgstr "Luc Pionchon"
msgid "© 2013 Luc Pionchon"
msgstr "© 2013 Luc Pionchon"
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:151
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:220
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:148
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:215
msgid "Heading 1"
msgstr "Nadpis 1"
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:155
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:226
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:152
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:221
msgid "Heading 2"
msgstr "Nadpis 2"
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:159
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:232
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:156
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:227
msgid "Table of Contents Help"
msgstr "Nápověda k obsahu"
#. no toc items, and no action entries = empty menu
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:205
#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:200
msgid "(empty table of contents)"
msgstr "(prázdný obsah)"
......@@ -1430,7 +1430,7 @@ msgstr "Nový _sešit…"
msgid "%1% Notebook Template"
msgstr "Šablona sešitu %1%"
#: ../src/notebooks/notebook.cpp:185 ../src/notemanagerbase.cpp:301
#: ../src/notebooks/notebook.cpp:185 ../src/notemanagerbase.cpp:308
msgid "New Note"
msgstr "Nová poznámka"
......@@ -1480,11 +1480,11 @@ msgstr "Důležité"
msgid "Active"
msgstr "Aktivní"
#: ../src/notebuffer.cpp:1517
#: ../src/notebuffer.cpp:1534
msgid "</list> tag mismatch"
msgstr "Značka </list> nemá svůj protějšek"
#: ../src/notebuffer.cpp:1599
#: ../src/notebuffer.cpp:1616
#, c-format
msgid "Exception: %s"
msgstr "Výjimka: %s"
......@@ -1529,11 +1529,11 @@ msgstr "Chyba při ukládání: %s"
msgid "Setting text content for closed notes not supported"
msgstr "Nastavení textového obsahu pro uzavřenou poznámku není podporováno"
#: ../src/notemanagerbase.cpp:105 ../src/preferencesdialog.cpp:320
#: ../src/notemanagerbase.cpp:108 ../src/preferencesdialog.cpp:320
msgid "New Note Template"
msgstr "Nová šablona"
#: ../src/notemanagerbase.cpp:359
#: ../src/notemanagerbase.cpp:366
msgid "Describe your new note here."
msgstr "Sem napište svou novou poznámku."
......@@ -1721,66 +1721,63 @@ msgstr "U_ložit výběr"
msgid "Save _Title"
msgstr "Uloži_t název"
#: ../src/notewindow.cpp:544 ../src/notewindow.cpp:1079
#: ../src/notewindow.cpp:544 ../src/notewindow.cpp:1075
msgid "Cannot create note"
msgstr "Nelze vytvořit poznámku"
#: ../src/notewindow.cpp:830
#: ../src/notewindow.cpp:829
msgid "_Undo"
msgstr "_Zpět"
#: ../src/notewindow.cpp:833
#: ../src/notewindow.cpp:832
msgid "_Redo"
msgstr "Z_novu"
#: ../src/notewindow.cpp:842
#: ../src/notewindow.cpp:841
msgid "_Link"
msgstr "_Odkaz"
#: ../src/notewindow.cpp:844
#: ../src/notewindow.cpp:843
msgid "_Bold"
msgstr "_Tučné"
#: ../src/notewindow.cpp:845
#| msgid "<i>_Italic</i>"
#: ../src/notewindow.cpp:844
msgid "_Italic"
msgstr "_Kurzíva"
#: ../src/notewindow.cpp:846
#| msgid "<s>_Strikeout</s>"
#: ../src/notewindow.cpp:845
msgid "_Strikeout"
msgstr "_Přeškrtnuté"
#: ../src/notewindow.cpp:850
#: ../src/notewindow.cpp:849
msgid "_Highlight"
msgstr "_Zvýraznění"
#: ../src/notewindow.cpp:853
#: ../src/notewindow.cpp:852
msgid "_Normal"
msgstr "_Normální"
#: ../src/notewindow.cpp:854
#: ../src/notewindow.cpp:853
msgid "S_mall"
msgstr "_Malé"
#: ../src/notewindow.cpp:855
#: ../src/notewindow.cpp:854
msgid "_Large"
msgstr "_Velké"
#: ../src/notewindow.cpp:856
#: ../src/notewindow.cpp:855
msgid "Hu_ge"
msgstr "_Obrovské"
#: ../src/notewindow.cpp:882
#| msgid "Bullets"
#: ../src/notewindow.cpp:878
msgid "⦁ Bullets"
msgstr "⦁ Odrážky"
#: ../src/notewindow.cpp:884
#: ../src/notewindow.cpp:880
msgid "→ Increase indent"
msgstr "→ Zvětšit odsazení"
#: ../src/notewindow.cpp:886
#: ../src/notewindow.cpp:882
msgid "← Decrease indent"
msgstr "← Zmenšit odsazení"
......@@ -1912,8 +1909,8 @@ msgid "Not configurable"
msgstr "Nedostupné"
#: ../src/preferencesdialog.cpp:514
msgid "Automatical background s_ync interval (minutes)"
msgstr "Interval automatické s_ynchronizace na pozadí (v minutách)"
msgid "Automatic background s_ync interval (minutes)"
msgstr "Četnost automatické s_ynchronizace na pozadí (v minutách)"
#. "Advanced..." button to bring up extra sync config dialog
#: ../src/preferencesdialog.cpp:538
......@@ -2050,11 +2047,11 @@ msgstr "Hledat"
msgid "Find _Next"
msgstr "Hledat _následující"
#: ../src/recentchanges.cpp:245
#: ../src/recentchanges.cpp:246
msgid "Find _Previous"
msgstr "Hledat _předchozí"
#: ../src/recentchanges.cpp:777
#: ../src/recentchanges.cpp:771
msgid "_Close"
msgstr "_Zavřít"
......@@ -2615,54 +2612,3 @@ msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"
#: ../src/watchers.cpp:713
msgid "_Open Link"
msgstr "_Otevřít odkaz"
#~ msgid "Te_xt"
#~ msgstr "_Text"
#~ msgid "<b>_Bold</b>"
#~ msgstr "<b>_Tučné</b>"
#~ msgid "Quit Gnote"
#~ msgstr "Ukončit Gnote"
#~ msgid "_Contents"
#~ msgstr "_Obsah"
#~ msgid "Gnote Help"
#~ msgstr "Nápověda pro Gnote"
#~ msgid "About Gnote"
#~ msgstr "O aplikaci Gnote"
#~ msgid "TrayIcon"
#~ msgstr "Ikona v panelu"
#~ msgid "Create _New Note"
#~ msgstr "Vytvořit _novou poznámku"
#~ msgid "Create a new note"
#~ msgstr "Vytvořit novou poznámku"
#~ msgid "_Search All Notes"
#~ msgstr "_Hledat ve všech poznámkách"
#~ msgid "Open the Search All Notes window"
#~ msgstr "Otevřít okno Hledat ve všech poznámkách"
#~ msgid "Which notes have links to here?"
#~ msgstr "Které poznámky sem odkazují?"
#~ msgid "Export note as Getting Things GNOME task"
#~ msgstr "Exportovat poznámku jako úkol Getting Things GNOME"
#~ msgid "Export note to HTML"
#~ msgstr "Exportovat poznámku do HTML"
#~ msgid "Insert Timestamp into note"
#~ msgstr "Vložit do poznámky časové razítko"
#~ msgid "Print note"
#~ msgstr "Vytisknout poznámku"
#~ msgid "Make this note read-only"
#~ msgstr "Nastavit tuto poznámku jen ke čtení"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment