Getting colder with our second freeze... it's 3.31.91 release day and string freeze, upload a tarball and lock those strings 🏂

...
 
Commits (8)
build-fedora:
image: fedora:latest
before_script:
- dnf install -y git autoconf automake gettext itstool yelp-tools
script:
- ./autogen.sh
- make
AC_INIT([gnome-user-docs], [3.28.0],
[http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-user-docs])
[https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-user-docs/issues])
AM_INIT_AUTOMAKE([1.11 check-news tar-ustar dist-xz no-dist-gzip foreign])
AM_SILENT_RULES([yes])
......
This diff is collapsed.
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-user-docs master\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-12 21:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-13 06:48+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-19 16:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-24 08:37+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -6557,8 +6557,8 @@ msgstr ""
"různých zařízení:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/files-autorun.page:53 C/gnome-version.page:26
#: C/net-default-browser.page:40 C/net-default-email.page:41
#: C/files-autorun.page:53 C/net-default-browser.page:40
#: C/net-default-email.page:41
msgid ""
"Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> "
"overview and start typing <gui>Details</gui>."
......@@ -6567,8 +6567,8 @@ msgstr ""
"a začněte psát <gui>Podrobnosti</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/files-autorun.page:57 C/gnome-version.page:30
#: C/net-default-browser.page:44 C/net-default-email.page:45
#: C/files-autorun.page:57 C/net-default-browser.page:44
#: C/net-default-email.page:45
msgid "Click on <gui>Details</gui> to open the panel."
msgstr "Kliknutím na <gui>Podrobnosti</gui> otevřete příslušný panel."
......@@ -7690,7 +7690,9 @@ msgstr ""
"aplikaci <app>Sushi</app>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/files-preview.page:35
#. Translators: This button is only shown on Ubuntu, where this link
#. format is preferred over 'install:gnome-sushi'.
#: C/files-preview.page:36
msgid ""
"<link style=\"button\" href=\"apt:gnome-sushi\">Install <app>Sushi</app></"
"link>"
......@@ -7699,7 +7701,7 @@ msgstr ""
"<app>Sushi</app></link>"
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-preview.page:39
#: C/files-preview.page:40
msgid ""
"You can quickly preview files without opening them in a full-blown "
"application. Select any file and press the space bar. The file will open in "
......@@ -7711,7 +7713,7 @@ msgstr ""
"mezerníku náhled zmizí."
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-preview.page:43
#: C/files-preview.page:44
msgid ""
"The built-in preview supports most file formats for documents, images, "
"video, and audio. In the preview, you can scroll through your documents or "
......@@ -7721,7 +7723,7 @@ msgstr ""
"zvuku. V náhledu můžete procházet dokumenty a přeskakovat ve videu a zvuku."
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-preview.page:47
#: C/files-preview.page:48
msgid ""
"To view a preview full-screen, press <key>F</key> or <key>F11</key>. Press "
"<key>F</key> or <key>F11</key> again to leave full-screen, or press the "
......@@ -9040,10 +9042,24 @@ msgstr "Zjištění provozované verze GNOME"
#: C/gnome-version.page:21
msgid ""
"You can determine the version of GNOME that is running on your system by "
"going to the <gui>Details</gui> panel in <gui>Settings</gui>."
"going to the <gui>Details/About</gui> panel in <gui>Settings</gui>."
msgstr ""
"Verzi GNOME, která běží na vašem počítači můžete zjistit, když se podíváte "
"do panelu <gui>Podrobnosti</gui> v <gui>Nastaveních</gui>."
"Verzi GNOME, která běží na vašem počítači, zjistíte, když se podíváte do "
"panelu <gui>Podrobnosti/O systému</gui> v <gui>Nastaveních</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gnome-version.page:26
msgid ""
"Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> "
"overview and start typing <gui>About</gui>."
msgstr ""
"Otevřete přehled <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Činnosti</gui> "
"a začněte psát <gui>O systému</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gnome-version.page:30
msgid "Click on <gui>About</gui> to open the panel."
msgstr "Kliknutím na položku <gui>O systému</gui> otevřete příslušný panel."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gnome-version.page:31
......@@ -9706,13 +9722,40 @@ msgstr ""
"jazyk, který patří k danému rozložení, pak vyberte samotné rozložení a "
"zmáčkněte <gui>Přidat</gui>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/keyboard-layouts.page:68 C/session-formats.page:69
#: C/session-language.page:89
msgid ""
"If there are multiple user accounts on your system, there is a separate "
"instance of the <gui>Region &amp; Language</gui> panel for the login screen. "
"Click the <gui>Login Screen</gui> button at the top right to toggle between "
"the two instances."
msgstr ""
"Pokud v systému existuje více uživatelských účtů, je v panelu <gui>Region a "
"jazyk</gui> zvláštní část pro přihlašovací obrazovku. Kliknutím na tlačítko "
"<gui>Přihlašovací obrazovka</gui> v pravém horním rohu se přepínáte mezi "
"oběma nastaveními."
#. (itstool) path: note/p
#: C/keyboard-layouts.page:73
msgid ""
"Some rarely used keyboard layout variants are not available by default when "
"you click the <gui>+</gui> button. To make also those input sources "
"available you can open a terminal window by pressing <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>Alt</key><key>T</key></keyseq> and run this command:"
msgstr ""
"Některé málo používaná varianty rozložení klávesnice nejsou po kliknutí na "
"tlačítko <gui>+</gui> přímo dostupné. Aby byly dostupné i tyto zdroje "
"vstupu, můžete pomocí <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>T</key></"
"keyseq> otevřít okno s terminálem a napsat příkaz:"
#. (itstool) path: media/span
#: C/keyboard-layouts.page:70 C/keyboard-layouts.page:76
#: C/keyboard-layouts.page:83 C/keyboard-layouts.page:89
msgid "preview"
msgstr "náhled"
#. (itstool) path: note/p
#: C/keyboard-layouts.page:68
#: C/keyboard-layouts.page:81
msgid ""
"You can preview an image of any layout by selecting it in the list of "
"<gui>Input Sources</gui> and clicking <gui><_:media-1/></gui>"
......@@ -9721,12 +9764,12 @@ msgstr ""
"seznamu <gui>Vstupní zdroje</gui> a kliknout na <gui><_:media-1/></gui>."
#. (itstool) path: media/span
#: C/keyboard-layouts.page:79
#: C/keyboard-layouts.page:92
msgid "preferences"
msgstr "předvolby"
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-layouts.page:73
#: C/keyboard-layouts.page:86
msgid ""
"Certain languages offer some extra configuration options. You can identify "
"those languages because they have a <gui><_:media-1/></gui> icon next to "
......@@ -9741,7 +9784,7 @@ msgstr ""
"gui> vám poskytne přístup do dodatečných nastavení."
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-layouts.page:82
#: C/keyboard-layouts.page:95
msgid ""
"When you use multiple layouts, you can choose to have all windows use the "
"same layout or to set a different layout for each window. Using a different "
......@@ -9760,7 +9803,7 @@ msgstr ""
"více rozloženími, zmáčkněte tlačítko <gui style=\"button\">Volby</gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-layouts.page:90
#: C/keyboard-layouts.page:103
msgid ""
"The top bar will display a short identifier for the current layout, such as "
"<gui>en</gui> for the standard English layout. Click the layout indicator "
......@@ -9777,7 +9820,7 @@ msgstr ""
"pomoc si můžete také otevřít obrázek s aktuálním rozložením klávesnice."
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-layouts.page:97
#: C/keyboard-layouts.page:110
msgid ""
"The fastest way to change to another layout is by using the <gui>Input "
"Source</gui> <gui>Keyboard Shortcuts</gui>. These shortcuts open the "
......@@ -9801,7 +9844,7 @@ msgstr ""
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/keyboard-layouts.page:106
#: C/keyboard-layouts.page:119
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/input-methods-switcher.png' "
gnome-help/pl/figures/shell-exit.png

107 KB | W: | H:

gnome-help/pl/figures/shell-exit.png

90.3 KB | W: | H:

gnome-help/pl/figures/shell-exit.png
gnome-help/pl/figures/shell-exit.png
gnome-help/pl/figures/shell-exit.png
gnome-help/pl/figures/shell-exit.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
gnome-help/pl/figures/shell-lock.png

473 KB | W: | H:

gnome-help/pl/figures/shell-lock.png

474 KB | W: | H:

gnome-help/pl/figures/shell-lock.png
gnome-help/pl/figures/shell-lock.png
gnome-help/pl/figures/shell-lock.png
gnome-help/pl/figures/shell-lock.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-user-docs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"user-docs&component=gnome-help\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-13 15:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-14 20:14-0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-19 16:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-24 07:09-0200\n"
"Last-Translator: Rafael Fontenelle <rafaelff@gnome.org>\n"
"Language-Team: Brazilian Portuguese <gnome-pt_br-list@gnome.org>\n"
"Language: pt_BR\n"
......@@ -6672,8 +6672,8 @@ msgstr ""
"vários dispositivos:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/files-autorun.page:53 C/gnome-version.page:26
#: C/net-default-browser.page:40 C/net-default-email.page:41
#: C/files-autorun.page:53 C/net-default-browser.page:40
#: C/net-default-email.page:41
msgid ""
"Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> "
"overview and start typing <gui>Details</gui>."
......@@ -6682,8 +6682,8 @@ msgstr ""
"gui> e comece a digitar <gui>Detalhes</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/files-autorun.page:57 C/gnome-version.page:30
#: C/net-default-browser.page:44 C/net-default-email.page:45
#: C/files-autorun.page:57 C/net-default-browser.page:44
#: C/net-default-email.page:45
msgid "Click on <gui>Details</gui> to open the panel."
msgstr "Clique em <gui>Detalhes</gui> para abrir o painel."
......@@ -7825,16 +7825,18 @@ msgstr ""
"essas etapas."
#. (itstool) path: note/p
#: C/files-preview.page:35
#. Translators: This button is only shown on Ubuntu, where this link
#. format is preferred over 'install:gnome-sushi'.
#: C/files-preview.page:36
msgid ""
"<link style=\"button\" href=\"apt:gnome-sushi\">Install <app>Sushi</app></"
"link>"
msgstr ""
"<link style=\"button\" href=\"apt:gnome-sushi\">Instalar "
"<app>Sushi</app></link>"
"<link style=\"button\" href=\"apt:gnome-sushi\">Instalar <app>Sushi</app></"
"link>"
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-preview.page:39
#: C/files-preview.page:40
msgid ""
"You can quickly preview files without opening them in a full-blown "
"application. Select any file and press the space bar. The file will open in "
......@@ -7846,7 +7848,7 @@ msgstr ""
"espaço novamente para fechar a pré-visualização."
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-preview.page:43
#: C/files-preview.page:44
msgid ""
"The built-in preview supports most file formats for documents, images, "
"video, and audio. In the preview, you can scroll through your documents or "
......@@ -7857,7 +7859,7 @@ msgstr ""
"navegador nos documentos ou buscar no vídeo e áudio."
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-preview.page:47
#: C/files-preview.page:48
msgid ""
"To view a preview full-screen, press <key>F</key> or <key>F11</key>. Press "
"<key>F</key> or <key>F11</key> again to leave full-screen, or press the "
......@@ -9201,12 +9203,33 @@ msgstr "Determinando qual versão do GNOME está sendo usada"
#. (itstool) path: page/p
#: C/gnome-version.page:21
#| msgid ""
#| "You can determine the version of GNOME that is running on your system by "
#| "going to the <gui>Details</gui> panel in <gui>Settings</gui>."
msgid ""
"You can determine the version of GNOME that is running on your system by "
"going to the <gui>Details</gui> panel in <gui>Settings</gui>."
"going to the <gui>Details/About</gui> panel in <gui>Settings</gui>."
msgstr ""
"Você pode determinar a versão do GNOME em seu sistema indo no painel "
"<gui>Detalhes</gui> em <gui>Configurações</gui>."
"<gui>Detalhes/Sobre</gui> em <gui>Configurações</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gnome-version.page:26
#| msgid ""
#| "Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> "
#| "overview and start typing <gui>Sound</gui>."
msgid ""
"Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> "
"overview and start typing <gui>About</gui>."
msgstr ""
"Abra o panorama de <gui xref=\"shell-introduction#activities\""
">Atividades</gui> e comece a digitar <gui>Sobre</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gnome-version.page:30
#| msgid "Click on <gui>Sound</gui> to open the panel."
msgid "Click on <gui>About</gui> to open the panel."
msgstr "Clique em <gui>Sobre</gui> para abrir o painel."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gnome-version.page:31
......@@ -9883,13 +9906,42 @@ msgstr ""
"selecione um idioma que esteja associado com a disposição e, então, "
"selecione uma disposição e pressione <gui>Adicionar</gui>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/keyboard-layouts.page:68 C/session-formats.page:69
#: C/session-language.page:89
msgid ""
"If there are multiple user accounts on your system, there is a separate "
"instance of the <gui>Region &amp; Language</gui> panel for the login screen. "
"Click the <gui>Login Screen</gui> button at the top right to toggle between "
"the two instances."
msgstr ""
"Se houver várias contas de usuário em seu sistema, há uma instância separada "
"da região e do painel <gui>Região &amp; idioma</ gui> para a tela de início "
"de sessão. Clique no botão <gui>Tela de início de sessão</gui> no canto "
"superior direito para alternar entre as duas instâncias."
#. (itstool) path: note/p
#: C/keyboard-layouts.page:73
msgid ""
"Some rarely used keyboard layout variants are not available by default when "
"you click the <gui>+</gui> button. To make also those input sources "
"available you can open a terminal window by pressing <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>Alt</key><key>T</key></keyseq> and run this command:"
msgstr ""
"Algumas variantes de layout de teclado raramente usadas não estão "
"disponíveis por padrão quando você clica no botão <gui>+</ gui>. Para "
"disponibilizar também essas fontes de entrada, você pode abrir uma janela de "
"terminal pressionando "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>T</key></keyseq> e executar este "
"comando:"
#. (itstool) path: media/span
#: C/keyboard-layouts.page:70 C/keyboard-layouts.page:76
#: C/keyboard-layouts.page:83 C/keyboard-layouts.page:89
msgid "preview"
msgstr "visualizar"
#. (itstool) path: note/p
#: C/keyboard-layouts.page:68
#: C/keyboard-layouts.page:81
msgid ""
"You can preview an image of any layout by selecting it in the list of "
"<gui>Input Sources</gui> and clicking <gui><_:media-1/></gui>"
......@@ -9898,12 +9950,12 @@ msgstr ""
"lista de <gui>Fontes de entrada</gui> e clicando em <gui><_:media-1/></gui>"
#. (itstool) path: media/span
#: C/keyboard-layouts.page:79
#: C/keyboard-layouts.page:92
msgid "preferences"
msgstr "preferências"
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-layouts.page:73
#: C/keyboard-layouts.page:86
msgid ""
"Certain languages offer some extra configuration options. You can identify "
"those languages because they have a <gui><_:media-1/></gui> icon next to "
......@@ -9919,7 +9971,7 @@ msgstr ""
"configurações extras."
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-layouts.page:82
#: C/keyboard-layouts.page:95
msgid ""
"When you use multiple layouts, you can choose to have all windows use the "
"same layout or to set a different layout for each window. Using a different "
......@@ -9939,7 +9991,7 @@ msgstr ""
"múltiplas disposições."
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-layouts.page:90
#: C/keyboard-layouts.page:103
msgid ""
"The top bar will display a short identifier for the current layout, such as "
"<gui>en</gui> for the standard English layout. Click the layout indicator "
......@@ -9957,7 +10009,7 @@ msgstr ""
"com a disposição de teclado atual como referência."
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-layouts.page:97
#: C/keyboard-layouts.page:110
msgid ""
"The fastest way to change to another layout is by using the <gui>Input "
"Source</gui> <gui>Keyboard Shortcuts</gui>. These shortcuts open the "
......@@ -9981,7 +10033,7 @@ msgstr ""
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/keyboard-layouts.page:106
#: C/keyboard-layouts.page:119
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/input-methods-switcher.png' "
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-help\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-13 15:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-15 11:19+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-19 16:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-23 21:24+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -5604,7 +5604,7 @@ msgstr "För att bestämma vilka program som ska starta när du ansluter olika e
# Tweak tool, eller hur?
#. (itstool) path: item/p
#: C/files-autorun.page:53 C/gnome-version.page:26 C/net-default-browser.page:40 C/net-default-email.page:41
#: C/files-autorun.page:53 C/net-default-browser.page:40 C/net-default-email.page:41
msgid ""
"Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> overview and start typing "
"<gui>Details</gui>."
......@@ -5613,7 +5613,7 @@ msgstr ""
"<gui>Justeringsverktyg</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/files-autorun.page:57 C/gnome-version.page:30 C/net-default-browser.page:44 C/net-default-email.page:45
#: C/files-autorun.page:57 C/net-default-browser.page:44 C/net-default-email.page:45
msgid "Click on <gui>Details</gui> to open the panel."
msgstr "Klicka på <gui>Detaljer</gui> för att öppna panelen."
......@@ -6587,13 +6587,14 @@ msgid "You need to have <app>Sushi</app> installed on your computer to perform t
msgstr "Du måste ha <app>Sushi</app> installerat på din dator för att utföra dessa steg."
#. (itstool) path: note/p
#: C/files-preview.page:35
#| msgid "<link style=\"button\" action=\"install:gnome-tweaks\">Install <app>Tweaks</app></link>"
#. Translators: This button is only shown on Ubuntu, where this link
#. format is preferred over 'install:gnome-sushi'.
#: C/files-preview.page:36
msgid "<link style=\"button\" href=\"apt:gnome-sushi\">Install <app>Sushi</app></link>"
msgstr "<link style=\"button\" href=\"apt:gnome-sushi\">Installera <app>Sushi</app></link>"
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-preview.page:39
#: C/files-preview.page:40
msgid ""
"You can quickly preview files without opening them in a full-blown application. Select any file and press "
"the space bar. The file will open in a simple preview window. Press the space bar again to dismiss the "
......@@ -6604,7 +6605,7 @@ msgstr ""
"mellanslag igen för att avfärda förhandsgranskningen."
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-preview.page:43
#: C/files-preview.page:44
msgid ""
"The built-in preview supports most file formats for documents, images, video, and audio. In the preview, you "
"can scroll through your documents or seek through your video and audio."
......@@ -6613,7 +6614,7 @@ msgstr ""
"förhandsgranskningen kan du bläddra genom dina dokument eller söka genom din video eller ljud."
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-preview.page:47
#: C/files-preview.page:48
msgid ""
"To view a preview full-screen, press <key>F</key> or <key>F11</key>. Press <key>F</key> or <key>F11</key> "
"again to leave full-screen, or press the space bar to exit the preview completely."
......@@ -7762,12 +7763,26 @@ msgstr "Ta reda på vilken version av GNOME som kör"
#. (itstool) path: page/p
#: C/gnome-version.page:21
msgid ""
"You can determine the version of GNOME that is running on your system by going to the <gui>Details</gui> "
"panel in <gui>Settings</gui>."
"You can determine the version of GNOME that is running on your system by going to the <gui>Details/About</"
"gui> panel in <gui>Settings</gui>."
msgstr ""
"Du kan ta reda på vilken version av GNOME som kör på ditt system genom att gå till panelen <gui>Detaljer</"
"Du kan ta reda på vilken version av GNOME som kör på ditt system genom att gå till panelen <gui>Detaljer/Om</"
"gui> i <gui>Inställningar</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gnome-version.page:26
msgid ""
"Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> overview and start typing <gui>About</"
"gui>."
msgstr ""
"Öppna översiktsvyn <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Aktiviteter</gui> och börja skriv <gui>Om</"
"gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gnome-version.page:30
msgid "Click on <gui>About</gui> to open the panel."
msgstr "Klicka på <gui>Om</gui> för att öppna panelen."
#. (itstool) path: item/p
#: C/gnome-version.page:31
msgid ""
......@@ -8345,13 +8360,35 @@ msgstr ""
"Klicka på <gui>+</gui>-knappen i avsnittet <gui>Inmatningskällor</gui>, välj språket som är associerat med "
"layouten, välj sedan en layout och tryck på <gui>Add</gui>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/keyboard-layouts.page:68 C/session-formats.page:69 C/session-language.page:89
msgid ""
"If there are multiple user accounts on your system, there is a separate instance of the <gui>Region &amp; "
"Language</gui> panel for the login screen. Click the <gui>Login Screen</gui> button at the top right to "
"toggle between the two instances."
msgstr ""
"Om det finns flera användarkonton på ditt system finns det en separat instans av panelen <gui>Region &amp; "
"språk</gui> för inloggningsskärmen. Klicka på <gui>Inloggningsskärm</gui>-knappen längst upp till höger för "
"att växla mellan de två instanserna."
#. (itstool) path: note/p
#: C/keyboard-layouts.page:73
msgid ""
"Some rarely used keyboard layout variants are not available by default when you click the <gui>+</gui> "
"button. To make also those input sources available you can open a terminal window by pressing "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>T</key></keyseq> and run this command:"
msgstr ""
"Några sällan använda varianter av tangentbordslayout finns inte tillgängliga som standard då du klickar på "
"<gui>+</gui>-knappen. För att även göra dessa inmatningskällor tillgängliga kan du öppna ett terminalfönster "
"genom att trycka ned <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>T</key></keyseq> och köra detta kommando:"
#. (itstool) path: media/span
#: C/keyboard-layouts.page:70 C/keyboard-layouts.page:76
#: C/keyboard-layouts.page:83 C/keyboard-layouts.page:89
msgid "preview"
msgstr "förhandsgranska"
#. (itstool) path: note/p
#: C/keyboard-layouts.page:68
#: C/keyboard-layouts.page:81
msgid ""
"You can preview an image of any layout by selecting it in the list of <gui>Input Sources</gui> and clicking "
"<gui><_:media-1/></gui>"
......@@ -8360,12 +8397,12 @@ msgstr ""
"<gui>Inmatningskällor</gui> och klicka på <gui><_:media-1/></gui>"
#. (itstool) path: media/span
#: C/keyboard-layouts.page:79
#: C/keyboard-layouts.page:92
msgid "preferences"
msgstr "inställningar"
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-layouts.page:73
#: C/keyboard-layouts.page:86
msgid ""
"Certain languages offer some extra configuration options. You can identify those languages because they have "
"a <gui><_:media-1/></gui> icon next to them. If you want to access these extra parameters, select the "
......@@ -8378,7 +8415,7 @@ msgstr ""
"tillgång till de extra inställningarna."
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-layouts.page:82
#: C/keyboard-layouts.page:95
msgid ""
"When you use multiple layouts, you can choose to have all windows use the same layout or to set a different "
"layout for each window. Using a different layout for each window is useful, for example, if you’re writing "
......@@ -8394,7 +8431,7 @@ msgstr ""
# top bar
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-layouts.page:90
#: C/keyboard-layouts.page:103
msgid ""
"The top bar will display a short identifier for the current layout, such as <gui>en</gui> for the standard "
"English layout. Click the layout indicator and select the layout you want to use from the menu. If the "
......@@ -8409,7 +8446,7 @@ msgstr ""
"tangentbordslayouten för referens."
#. (itstool) path: page/p
#: C/keyboard-layouts.page:97
#: C/keyboard-layouts.page:110
msgid ""
"The fastest way to change to another layout is by using the <gui>Input Source</gui> <gui>Keyboard Shortcuts</"
"gui>. These shortcuts open the <gui>Input Source</gui> chooser where you can move forward and backward. By "
......@@ -8429,7 +8466,7 @@ msgstr ""
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/keyboard-layouts.page:106
#: C/keyboard-layouts.page:119
msgctxt "_"
msgid "external ref='figures/input-methods-switcher.png' md5='2ee80298080e748428543267cb499806'"
msgstr "external ref='figures/input-methods-switcher.png' md5='2ee80298080e748428543267cb499806'"
......@@ -14,13 +14,13 @@
The GNOME Documentation Project (GDP) is responsible for this documentation.</description>
<mailing-list rdf:resource="http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-doc-list" />
<download-page rdf:resource="http://download.gnome.org/sources/gnome-user-docs/" />
<bug-database rdf:resource="https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=gnome-user-docs" />
<bug-database rdf:resource="https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-user-docs/issues" />
<category rdf:resource="http://api.gnome.org/doap-extensions#core" />
<programming-language>Mallard</programming-language>
<repository>
<GitRepository>
<location rdf:resource="git://git.gnome.org/gnome-user-docs" />
<browse rdf:resource="https://git.gnome.org/browse/gnome-user-docs/" />
<location rdf:resource="git@gitlab.gnome.org:GNOME/gnome-user-docs.git" />
<browse rdf:resource="https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-user-docs" />
</GitRepository>
</repository>
......