Commit 338b0ba3 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 52d1ea81
Pipeline #74585 passed with stage
in 7 minutes and 57 seconds
......@@ -15,8 +15,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-help.master\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-27 21:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-29 22:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-08 18:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-11 08:09+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -7124,12 +7124,13 @@ msgid ""
"<gui style=\"menuitem\">Add to Bookmarks</gui>."
msgstr ""
"Az <em>oldalsávból</em> gyorsan elérheti az általános helyeket. Ha nem látja "
"az oldalsávot, akkor nyomja meg az ablak jobb felső sarkában lévő menügombot, "
"és válassza az <gui>Oldalsáv</gui> menüpontot. A gyakran használt mappákra "
"könyvjelzőket is készíthet, ezek is az oldalsávban jelennek meg. Ehhez "
"húzzon egy mappát az oldalsávra, és ejtse a dinamikusan megjelenő <gui>Új "
"könyvjelző</gui> elemre, vagy kattintson az ablak menüjére, majd válassza a "
"<gui style=\"menuitem\">Hely könyvjelzőzése</gui> menüpontot."
"az oldalsávot, akkor nyomja meg az ablak jobb felső sarkában lévő "
"menügombot, és válassza az <gui>Oldalsáv</gui> menüpontot. A gyakran "
"használt mappákra könyvjelzőket is készíthet, ezek is az oldalsávban "
"jelennek meg. Ehhez húzzon egy mappát az oldalsávra, és ejtse a dinamikusan "
"megjelenő <gui>Új könyvjelző</gui> elemre, vagy kattintson az ablak "
"menüjére, majd válassza a <gui style=\"menuitem\">Hely könyvjelzőzése</gui> "
"menüpontot."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/files-copy.page:14 C/files-delete.page:15 C/files-open.page:13
......@@ -12583,7 +12584,7 @@ msgstr ""
#: C/mouse-touchpad-click.page:63
msgid ""
"The <gui>Touchpad</gui> section only appears if your system has a touchpad."
msgstr " "
msgstr ""
"Az <gui>Érintőtábla</gui> szakasz csak akkor jelenik meg, ha rendszere "
"rendelkezik érintőtáblával."
......@@ -17323,15 +17324,15 @@ msgstr ""
#: C/net-wireless-troubleshooting-hardware-check.page:45
#, no-wrap
msgid ""
"*-network\n "
" description: Wireless interface\n "
" product: PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection\n "
" vendor: Intel Corporation"
"*-network\n"
" description: Wireless interface\n"
" product: PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection\n"
" vendor: Intel Corporation"
msgstr ""
"*-network\n "
" description: Wireless interface\n "
" product: PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection\n "
" vendor: Intel Corporation"
"*-network\n"
" description: Wireless interface\n"
" product: PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection\n"
" vendor: Intel Corporation"
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-wireless-troubleshooting-hardware-check.page:51
......@@ -20958,7 +20959,7 @@ msgstr "A helymeghatározás engedélyezése vagy letiltása."
#. (itstool) path: page/title
#: C/privacy-location.page:21
msgid "Control location services"
msgstr "Helymeghatározási szolgáltatások irányítása"
msgstr "Helymeghatározási szolgáltatások vezérlése"
#. (itstool) path: page/p
#: C/privacy-location.page:23
......@@ -23533,12 +23534,15 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: td/p
#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:181
#| msgid ""
#| "<link xref=\"screen-shot-record#screencast\">Start and end screencast "
#| "recording.</link>"
msgid ""
"<link xref=\"screen-shot-record#screencast\">Start and end screencast "
"<link xref=\"screen-shot-record#screencast\">Start and stop screencast "
"recording.</link>"
msgstr ""
"<link xref=\"screen-shot-record#screencast\">Képernyővideó felvételének "
"indítása és befejezése.</link>"
"indítása és leállítása.</link>"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/shell-lockscreen.page:19
......@@ -24074,8 +24078,13 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/shell-windows-switching.page:55
#| msgid ""
#| "Otherwise, still holding down the <key xref=\"keyboard-key-super\"> "
#| "Super</key> key, press <key>Tab</key> to cycle through the list of open "
#| "windows, or <keyseq><key>Shift</key><key>Tab</key></keyseq> to cycle "
#| "backwards."
msgid ""
"Otherwise, still holding down the <key xref=\"keyboard-key-super\"> Super</"
"Otherwise, still holding down the <key xref=\"keyboard-key-super\">Super</"
"key> key, press <key>Tab</key> to cycle through the list of open windows, or "
"<keyseq><key>Shift</key><key>Tab</key></keyseq> to cycle backwards."
msgstr ""
......@@ -27319,3 +27328,4 @@ msgstr ""
#: C/wacom.page:29
msgid "Wacom Graphics Tablet"
msgstr "Wacom rajztábla"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment