Commit d9eca35d authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent c8d3e081
Pipeline #229866 passed with stage
in 10 minutes and 20 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-user-docs\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-16 12:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-18 12:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-09 14:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-15 12:35+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr ""
#: C/files-select.page:9 C/files-share.page:16 C/files.page:15
#: C/hardware-auth.page:9 C/hardware.page:9 C/keyboard-cursor-blink.page:15
#: C/keyboard-layouts.page:17 C/keyboard-nav.page:23
#: C/keyboard-repeat-keys.page:15 C/keyboard.page:18 C/look-background.page:28
#: C/keyboard-repeat-keys.page:15 C/keyboard.page:18 C/look-background.page:29
#: C/media.page:9 C/mouse-doubleclick.page:21 C/mouse-lefthanded.page:20
#: C/mouse-middleclick.page:18 C/mouse-mousekeys.page:21
#: C/mouse-problem-notmoving.page:17 C/mouse-sensitivity.page:25
......@@ -126,7 +126,7 @@ msgstr "Phil Bull"
#: C/files.page:19 C/keyboard-cursor-blink.page:27 C/keyboard-layouts.page:26
#: C/keyboard-nav.page:15 C/keyboard-osk.page:24 C/keyboard-repeat-keys.page:27
#: C/keyboard-shortcuts-set.page:18 C/keyboard.page:26
#: C/look-background.page:36 C/look-display-fuzzy.page:27
#: C/look-background.page:37 C/look-display-fuzzy.page:27
#: C/look-resolution.page:26 C/mouse-doubleclick.page:25
#: C/mouse-lefthanded.page:24 C/mouse-middleclick.page:22
#: C/mouse-mousekeys.page:25 C/mouse-sensitivity.page:29
......@@ -188,7 +188,7 @@ msgstr "Michael Hill"
#: C/display-brightness.page:38 C/display-dual-monitors.page:23
#: C/keyboard-key-menu.page:19 C/keyboard-key-super.page:19
#: C/keyboard-layouts.page:34 C/keyboard-nav.page:28 C/keyboard-osk.page:28
#: C/keyboard-shortcuts-set.page:34 C/look-background.page:44
#: C/keyboard-shortcuts-set.page:34 C/look-background.page:45
#: C/look-resolution.page:34 C/mouse-lefthanded.page:28
#: C/mouse-middleclick.page:26 C/mouse-mousekeys.page:29
#: C/mouse-touchpad-click.page:25 C/mouse.page:18 C/nautilus-list.page:25
......@@ -1300,7 +1300,7 @@ msgstr "Kilka wskazówek używania podręcznika użytkownika."
#: C/files-lost.page:14 C/files-recover.page:14 C/files-rename.page:13
#: C/files-search.page:17 C/gnome-classic.page:13 C/hardware-cardreader.page:14
#: C/hardware-driver.page:11 C/keyboard-key-super.page:15
#: C/look-background.page:16 C/look-display-fuzzy.page:15
#: C/look-background.page:17 C/look-display-fuzzy.page:15
#: C/look-resolution.page:18 C/music-cantplay-drm.page:9
#: C/music-player-ipodtransfer.page:9 C/music-player-newipod.page:9
#: C/net-antivirus.page:12 C/net-mobile.page:16 C/net-vpn-connect.page:16
......@@ -1736,7 +1736,7 @@ msgstr "2012, 2013"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/accounts-which-application.page:23 C/keyboard-shortcuts-set.page:38
#: C/look-background.page:32 C/session-language.page:22 C/shell-exit.page:24
#: C/look-background.page:33 C/session-language.page:22 C/shell-exit.page:24
#: C/shell-introduction.page:31 C/shell-workspaces-movewindow.page:25
#: C/shell-workspaces-switch.page:19 C/shell-workspaces.page:20
#: C/tips-specialchars.page:27
......@@ -5431,7 +5431,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: credit/name
#: C/disk-benchmark.page:18 C/disk-capacity.page:12 C/disk-check.page:13
#: C/display-brightness.page:22 C/keyboard-cursor-blink.page:19
#: C/keyboard-repeat-keys.page:19 C/look-background.page:24
#: C/keyboard-repeat-keys.page:19 C/look-background.page:25
#: C/look-display-fuzzy.page:19 C/look-resolution.page:22
msgid "Natalia Ruz Leiva"
msgstr "Natalia Ruz Leiva"
......@@ -6801,7 +6801,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: credit/name
#: C/files-autorun.page:26 C/keyboard-cursor-blink.page:31
#: C/keyboard-repeat-keys.page:31 C/keyboard-shortcuts-set.page:30
#: C/look-background.page:40 C/look-display-fuzzy.page:31
#: C/look-background.page:41 C/look-display-fuzzy.page:31
#: C/look-resolution.page:30 C/mouse-doubleclick.page:29
#: C/shell-apps-open.page:22 C/shell-windows-switching.page:20
msgid "Shobha Tyagi"
......@@ -11572,27 +11572,32 @@ msgid "Region &amp; Language"
msgstr "Region i język"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/look-background.page:20
#: C/look-background.page:21
msgid "April Gonzales"
msgstr "April Gonzales"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/look-background.page:49
msgid "Ivan Stanton"
msgstr "Ivan Stanton"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/look-background.page:50
msgid "Set an image as your desktop background or lock screen background."
msgstr "Ustawianie obrazu jako tło pulpitu i ekranu blokady."
#: C/look-background.page:55
msgid "Set an image as your desktop background."
msgstr "Ustawianie obrazu jako tło pulpitu."
#. (itstool) path: page/title
#: C/look-background.page:53
msgid "Change the desktop and lock screen backgrounds"
msgstr "Zmiana tła pulpitu i ekranu blokady"
#: C/look-background.page:58
msgid "Change the desktop background"
msgstr "Zmiana tła pulpitu"
#. (itstool) path: page/p
#: C/look-background.page:55
#: C/look-background.page:60
msgid "To change the image used for your backgrounds:"
msgstr "Aby zmienić obraz używany jako tła:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:59
#: C/look-background.page:64
msgid ""
"Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> "
"overview and start typing <gui>Background</gui>."
......@@ -11601,32 +11606,26 @@ msgstr ""
"i zacznij pisać <gui>Tło</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:63
#: C/look-background.page:68
msgid ""
"Click <gui>Background</gui> to open the panel. The current selections for "
"Background and Lock Screen are shown at the top."
"Click <gui>Background</gui> to open the panel. The currently selected "
"wallpaper is shown at the top."
msgstr ""
"Kliknij <gui>Tło</gui>, aby otworzyć panel. Na górze wyświetlane są obecnie "
"wybrane tło i ekran blokady."
"Kliknij <gui>Tło</gui>, aby otworzyć panel. Na górze wyświetlana jest "
"obecnie wybrana tapeta."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:67
#: C/look-background.page:72
msgid "There are two ways to change the image used for your backgrounds:"
msgstr "Są dwa sposoby na zmianę obrazu używanego jako tła:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:70
msgid ""
"Click one of the background images which are shipped with the system. You "
"can choose <gui>Set Background</gui>, <gui>Set Lock Screen</gui>, or "
"<gui>Set Background and Lock Screen</gui>."
msgstr ""
"Kliknij jedno z wielu teł dostarczanych z systemem. Można wybrać <gui>Ustaw "
"tło</gui>, <gui>Ustaw ekran blokady</gui> lub <gui>Ustaw tło i ekran "
"blokady</gui>."
#: C/look-background.page:75
msgid "Click one of the background images which are shipped with the system."
msgstr "Kliknij jedno z wielu teł dostarczanych z systemem."
#. (itstool) path: note/p
#: C/look-background.page:74
#: C/look-background.page:78
msgid ""
"Some wallpapers change throughout the day. These wallpapers have a small "
"clock icon in the bottom-right corner."
......@@ -11635,38 +11634,37 @@ msgstr ""
"w dolnym prawym rogu."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:79
#: C/look-background.page:83
msgid ""
"Click <gui>Add Picture...</gui> to use one of your own photos from your "
"<file>Pictures</file> folder. Most photo management applications store "
"photos there."
"Click <gui>Add Picture…</gui> to use one of your own photos. By default, the "
"<file>Pictures</file> folder will be opened, since most photo management "
"applications store photos there."
msgstr ""
"Kliknij przycisk <gui>Dodaj obraz…</gui>, aby użyć jedno ze swoich zdjęć "
"z katalogu <file>Obrazy</file>. Większość programów do zarządzania zdjęciami "
"przechowuje w nim zdjęcia."
"Kliknij przycisk <gui>Dodaj obraz…</gui>, aby użyć jedno ze swoich zdjęć. "
"Domyślnie zostanie otwarty katalog <file>Obrazy</file>, ponieważ większość "
"programów do zarządzania zdjęciami przechowuje w nim zdjęcia."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:86
#: C/look-background.page:90
msgid "The settings are applied immediately."
msgstr "Ustawienia są zastosowywane od razu."
#. (itstool) path: note/p
#: C/look-background.page:88
#: C/look-background.page:92
msgid ""
"If you would like to use an image that is not in your <file>Pictures</file> "
"folder, right-click on the image file in <app>Files</app> and select "
"<gui>Set as Wallpaper</gui>, or open the image file in <app>Image Viewer</"
"app>, click the menu button in the titlebar and select <gui>Set as "
"Wallpaper</gui>. This will affect only the desktop background."
"For another way to set one of your own photos as the background, right-click "
"on the image file in <app>Files</app> and select <gui>Set as Wallpaper</"
"gui>, or open the image file in <app>Image Viewer</app>, click the menu "
"button in the titlebar and select <gui>Set as Wallpaper</gui>."
msgstr ""
"Aby użyć obrazu spoza katalogu <file>Obrazy</file>, kliknij go prawym "
"przyciskiem myszy w programie <app>Pliki</app> i wybierz <gui>Ustaw jako "
"tapetę</gui>, albo otwórz go w <app>Przeglądarce obrazów</app>, kliknij "
"przycisk menu na pasku tytułowym i wybierz <gui>Ustaw jako tapetę</gui>. "
"Ustawi to tylko tło pulpitu."
"Innym sposobem na ustawienie jednego ze swoich zdjęć jako tła jest "
"kliknięcie go prawym przyciskiem myszy w programie <app>Pliki</app> "
"i wybranie <gui>Ustaw jako tapetę</gui>, albo otwarcie go "
"w <app>Przeglądarce obrazów</app>, kliknięcie przycisku menu na pasku "
"tytułowym i wybranie <gui>Ustaw jako tapetę</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:97
#: C/look-background.page:100
msgid ""
"<link xref=\"shell-workspaces-switch\">Switch to an empty workspace</link> "
"to view your entire desktop."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment