Commit c8d3e081 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 7b31c240
Pipeline #228669 passed with stage
in 9 minutes and 53 seconds
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-help\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-16 12:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-19 18:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-09 14:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-11 12:22+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr ""
#: C/files-open.page:17 C/files-preview.page:16 C/files-removedrive.page:9 C/files-rename.page:17
#: C/files-search.page:21 C/files-select.page:9 C/files-share.page:16 C/files.page:15 C/hardware-auth.page:9
#: C/hardware.page:9 C/keyboard-cursor-blink.page:15 C/keyboard-layouts.page:17 C/keyboard-nav.page:23
#: C/keyboard-repeat-keys.page:15 C/keyboard.page:18 C/look-background.page:28 C/media.page:9
#: C/keyboard-repeat-keys.page:15 C/keyboard.page:18 C/look-background.page:29 C/media.page:9
#: C/mouse-doubleclick.page:21 C/mouse-lefthanded.page:20 C/mouse-middleclick.page:18 C/mouse-mousekeys.page:21
#: C/mouse-problem-notmoving.page:17 C/mouse-sensitivity.page:25 C/mouse-touchpad-click.page:17
#: C/mouse-wakeup.page:17 C/nautilus-behavior.page:20 C/nautilus-connect.page:15 C/nautilus-display.page:13
......@@ -104,7 +104,7 @@ msgstr "Phil Bull"
#: C/files-lost.page:22 C/files-removedrive.page:17 C/files-rename.page:25 C/files-search.page:25
#: C/files-share.page:20 C/files-sort.page:21 C/files-templates.page:17 C/files-tilde.page:18 C/files.page:19
#: C/keyboard-cursor-blink.page:27 C/keyboard-layouts.page:26 C/keyboard-nav.page:15 C/keyboard-osk.page:24
#: C/keyboard-repeat-keys.page:27 C/keyboard-shortcuts-set.page:18 C/keyboard.page:26 C/look-background.page:36
#: C/keyboard-repeat-keys.page:27 C/keyboard-shortcuts-set.page:18 C/keyboard.page:26 C/look-background.page:37
#: C/look-display-fuzzy.page:27 C/look-resolution.page:26 C/mouse-doubleclick.page:25
#: C/mouse-lefthanded.page:24 C/mouse-middleclick.page:22 C/mouse-mousekeys.page:25 C/mouse-sensitivity.page:29
#: C/mouse-touchpad-click.page:21 C/mouse-wakeup.page:22 C/mouse.page:23 C/nautilus-behavior.page:24
......@@ -147,7 +147,7 @@ msgstr "Michael Hill"
#: C/contacts-search.page:22 C/display-brightness.page:30 C/display-brightness.page:38
#: C/display-dual-monitors.page:23 C/keyboard-key-menu.page:19 C/keyboard-key-super.page:19
#: C/keyboard-layouts.page:34 C/keyboard-nav.page:28 C/keyboard-osk.page:28 C/keyboard-shortcuts-set.page:34
#: C/look-background.page:44 C/look-resolution.page:34 C/mouse-lefthanded.page:28 C/mouse-middleclick.page:26
#: C/look-background.page:45 C/look-resolution.page:34 C/mouse-lefthanded.page:28 C/mouse-middleclick.page:26
#: C/mouse-mousekeys.page:29 C/mouse-touchpad-click.page:25 C/mouse.page:18 C/nautilus-list.page:25
#: C/nautilus-views.page:25 C/net-default-browser.page:23 C/net-default-email.page:22 C/net-findip.page:28
#: C/net-fixed-ip-address.page:21 C/net-macaddress.page:26 C/net-othersconnect.page:23 C/net-othersedit.page:23
......@@ -1086,7 +1086,7 @@ msgstr "Några tips om hur man använder hjälpguiden för skrivbordet."
#: C/disk-partitions.page:9 C/disk-repair.page:9 C/disk-resize.page:9 C/display-brightness.page:18
#: C/files-autorun.page:18 C/files-lost.page:14 C/files-recover.page:14 C/files-rename.page:13
#: C/files-search.page:17 C/gnome-classic.page:13 C/hardware-cardreader.page:14 C/hardware-driver.page:11
#: C/keyboard-key-super.page:15 C/look-background.page:16 C/look-display-fuzzy.page:15
#: C/keyboard-key-super.page:15 C/look-background.page:17 C/look-display-fuzzy.page:15
#: C/look-resolution.page:18 C/music-cantplay-drm.page:9 C/music-player-ipodtransfer.page:9
#: C/music-player-newipod.page:9 C/net-antivirus.page:12 C/net-mobile.page:16 C/net-vpn-connect.page:16
#: C/net-wired-connect.page:14 C/net-wireless-airplane.page:16 C/net-wireless-connect.page:17
......@@ -1461,7 +1461,7 @@ msgid "2012, 2013"
msgstr "2012, 2013"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/accounts-which-application.page:23 C/keyboard-shortcuts-set.page:38 C/look-background.page:32
#: C/accounts-which-application.page:23 C/keyboard-shortcuts-set.page:38 C/look-background.page:33
#: C/session-language.page:22 C/shell-exit.page:24 C/shell-introduction.page:31
#: C/shell-workspaces-movewindow.page:25 C/shell-workspaces-switch.page:19 C/shell-workspaces.page:20
#: C/tips-specialchars.page:27
......@@ -4671,7 +4671,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: credit/name
#: C/disk-benchmark.page:18 C/disk-capacity.page:12 C/disk-check.page:13 C/display-brightness.page:22
#: C/keyboard-cursor-blink.page:19 C/keyboard-repeat-keys.page:19 C/look-background.page:24
#: C/keyboard-cursor-blink.page:19 C/keyboard-repeat-keys.page:19 C/look-background.page:25
#: C/look-display-fuzzy.page:19 C/look-resolution.page:22
msgid "Natalia Ruz Leiva"
msgstr "Natalia Ruz Leiva"
......@@ -5868,7 +5868,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: credit/name
#: C/files-autorun.page:26 C/keyboard-cursor-blink.page:31 C/keyboard-repeat-keys.page:31
#: C/keyboard-shortcuts-set.page:30 C/look-background.page:40 C/look-display-fuzzy.page:31
#: C/keyboard-shortcuts-set.page:30 C/look-background.page:41 C/look-display-fuzzy.page:31
#: C/look-resolution.page:30 C/mouse-doubleclick.page:29 C/shell-apps-open.page:22
#: C/shell-windows-switching.page:20
msgid "Shobha Tyagi"
......@@ -10104,27 +10104,32 @@ msgid "Region &amp; Language"
msgstr "Region &amp; språk"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/look-background.page:20
#: C/look-background.page:21
msgid "April Gonzales"
msgstr "April Gonzales"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/look-background.page:49
msgid "Ivan Stanton"
msgstr "Ivan Stanton"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/look-background.page:50
msgid "Set an image as your desktop background or lock screen background."
msgstr "Ställ in en bild som din skrivbordsbakgrund eller låsskärmsbakgrund."
#: C/look-background.page:55
msgid "Set an image as your desktop background."
msgstr "Ställ in en bild som din skrivbordsbakgrund."
#. (itstool) path: page/title
#: C/look-background.page:53
msgid "Change the desktop and lock screen backgrounds"
msgstr "Ändra skrivbords- och låsskärmsbakgrunderna"
#: C/look-background.page:58
msgid "Change the desktop background"
msgstr "Ändra skrivbordsbakgrunden"
#. (itstool) path: page/p
#: C/look-background.page:55
#: C/look-background.page:60
msgid "To change the image used for your backgrounds:"
msgstr "För att ändra bilden som används för dina bakgrunder:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:59
#: C/look-background.page:64
msgid ""
"Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> overview and start typing "
"<gui>Background</gui>."
......@@ -10133,64 +10138,55 @@ msgstr ""
"<gui>Bakgrund</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:63
msgid ""
"Click <gui>Background</gui> to open the panel. The current selections for Background and Lock Screen are "
"shown at the top."
#: C/look-background.page:68
msgid "Click <gui>Background</gui> to open the panel. The currently selected wallpaper is shown at the top."
msgstr ""
"Klicka på <gui>Bakgrund</gui> för att öppna panelen. De aktuella valen för bakgrund och låsskärm visas högst "
"upp."
"Klicka på <gui>Bakgrund</gui> för att öppna panelen. Den för närvarande valda bakgrunden visas högst upp."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:67
#: C/look-background.page:72
msgid "There are two ways to change the image used for your backgrounds:"
msgstr "Det finns två sätt att ändra bilden som används för dina bakgrunder:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:70
msgid ""
"Click one of the background images which are shipped with the system. You can choose <gui>Set Background</"
"gui>, <gui>Set Lock Screen</gui>, or <gui>Set Background and Lock Screen</gui>."
msgstr ""
"Klicka på en av bakgrundsbilderna som kommer med systemet. Du kan välja <gui>Ställ in bakgrund</gui>, "
"<gui>Ställ in låsskärm</gui> eller <gui>Ställ in bakgrund och låsskärm</gui>."
#: C/look-background.page:75
msgid "Click one of the background images which are shipped with the system."
msgstr "Klicka på en av bakgrundsbilderna som kommer med systemet."
#. (itstool) path: note/p
#: C/look-background.page:74
#: C/look-background.page:78
msgid ""
"Some wallpapers change throughout the day. These wallpapers have a small clock icon in the bottom-right "
"corner."
msgstr "Vissa bakgrunder ändrar sig under dagen. Dessa bakgrunder har en liten klockikon i nedre högra hörnet."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:79
#: C/look-background.page:83
msgid ""
"Click <gui>Add Picture...</gui> to use one of your own photos from your <file>Pictures</file> folder. Most "
"photo management applications store photos there."
"Click <gui>Add Picture…</gui> to use one of your own photos. By default, the <file>Pictures</file> folder "
"will be opened, since most photo management applications store photos there."
msgstr ""
"Klicka på <gui>Lägg till bild…</gui> för att använda en av dina egna foton från din mapp <file>Bilder</"
"file>. De flesta fotohanteringsprogram lagrar foton där."
"Klicka på <gui>Lägg till bild…</gui> för att använda ett av dina egna foton. Som standard öppnas mappen "
"<file>Bilder</file>, då de flesta fotohanteringsprogram lagrar foton där."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:86
#: C/look-background.page:90
msgid "The settings are applied immediately."
msgstr "Ändringarna får effekt omedelbart."
#. (itstool) path: note/p
#: C/look-background.page:88
#: C/look-background.page:92
msgid ""
"If you would like to use an image that is not in your <file>Pictures</file> folder, right-click on the image "
"file in <app>Files</app> and select <gui>Set as Wallpaper</gui>, or open the image file in <app>Image "
"Viewer</app>, click the menu button in the titlebar and select <gui>Set as Wallpaper</gui>. This will affect "
"only the desktop background."
"For another way to set one of your own photos as the background, right-click on the image file in "
"<app>Files</app> and select <gui>Set as Wallpaper</gui>, or open the image file in <app>Image Viewer</app>, "
"click the menu button in the titlebar and select <gui>Set as Wallpaper</gui>."
msgstr ""
"Om du vill använda en bild som inte finns i din <file>Bilder</file>-mapp, högerklicka på bildfilen i "
"<app>Filer</app> och välj <gui>Använd som skrivbordsbakgrund</gui>, eller öppna bildfilen i <app>Bildvisare</"
"app>, klicka på menyknappen i namnlisten och välj <gui>Använd som skrivbordsbakgrund</gui>. Detta kommer "
"endast påverka skrivbordsbakgrunden."
"För ett annat sätt att ställa in ett av dina egna foton som bakgrund, högerklicka på bildfilen i <app>Filer</"
"app> och välj <gui>Använd som skrivbordsbakgrund</gui>, eller öppna bildfilen i <app>Bildvisare</app>, "
"klicka på menyknappen i namnlisten och välj <gui>Använd som skrivbordsbakgrund</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:97
#: C/look-background.page:100
msgid "<link xref=\"shell-workspaces-switch\">Switch to an empty workspace</link> to view your entire desktop."
msgstr ""
"<link xref=\"shell-workspaces-switch\">Växla till en tom arbetsyta</link> för att visa hela ditt skrivbord."
......@@ -23607,6 +23603,13 @@ msgstr ""
msgid "Wacom Graphics Tablet"
msgstr "Wacom ritplatta"
#~ msgid ""
#~ "Click one of the background images which are shipped with the system. You can choose <gui>Set Background</"
#~ "gui>, <gui>Set Lock Screen</gui>, or <gui>Set Background and Lock Screen</gui>."
#~ msgstr ""
#~ "Klicka på en av bakgrundsbilderna som kommer med systemet. Du kan välja <gui>Ställ in bakgrund</gui>, "
#~ "<gui>Ställ in låsskärm</gui> eller <gui>Ställ in bakgrund och låsskärm</gui>."
#~ msgid "Click the window menu in the toolbar and pick <gui>Bookmark this Location</gui>."
#~ msgstr "Klicka på fönstermenyn i verktygsfältet och välj <gui>Lägg till bokmärke för nuvarande plats</gui>."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment