Commit bad4171a authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 5293c882
Pipeline #228216 passed with stage
in 9 minutes and 36 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-user-docs\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-16 12:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-26 19:39+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-09 14:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-09 18:27+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -50,7 +50,7 @@ msgstr ""
#: C/files-select.page:9 C/files-share.page:16 C/files.page:15
#: C/hardware-auth.page:9 C/hardware.page:9 C/keyboard-cursor-blink.page:15
#: C/keyboard-layouts.page:17 C/keyboard-nav.page:23
#: C/keyboard-repeat-keys.page:15 C/keyboard.page:18 C/look-background.page:28
#: C/keyboard-repeat-keys.page:15 C/keyboard.page:18 C/look-background.page:29
#: C/media.page:9 C/mouse-doubleclick.page:21 C/mouse-lefthanded.page:20
#: C/mouse-middleclick.page:18 C/mouse-mousekeys.page:21
#: C/mouse-problem-notmoving.page:17 C/mouse-sensitivity.page:25
......@@ -127,7 +127,7 @@ msgstr "Phil Bull"
#: C/files.page:19 C/keyboard-cursor-blink.page:27 C/keyboard-layouts.page:26
#: C/keyboard-nav.page:15 C/keyboard-osk.page:24 C/keyboard-repeat-keys.page:27
#: C/keyboard-shortcuts-set.page:18 C/keyboard.page:26
#: C/look-background.page:36 C/look-display-fuzzy.page:27
#: C/look-background.page:37 C/look-display-fuzzy.page:27
#: C/look-resolution.page:26 C/mouse-doubleclick.page:25
#: C/mouse-lefthanded.page:24 C/mouse-middleclick.page:22
#: C/mouse-mousekeys.page:25 C/mouse-sensitivity.page:29
......@@ -189,7 +189,7 @@ msgstr "Michael Hill"
#: C/display-brightness.page:38 C/display-dual-monitors.page:23
#: C/keyboard-key-menu.page:19 C/keyboard-key-super.page:19
#: C/keyboard-layouts.page:34 C/keyboard-nav.page:28 C/keyboard-osk.page:28
#: C/keyboard-shortcuts-set.page:34 C/look-background.page:44
#: C/keyboard-shortcuts-set.page:34 C/look-background.page:45
#: C/look-resolution.page:34 C/mouse-lefthanded.page:28
#: C/mouse-middleclick.page:26 C/mouse-mousekeys.page:29
#: C/mouse-touchpad-click.page:25 C/mouse.page:18 C/nautilus-list.page:25
......@@ -1316,7 +1316,7 @@ msgstr "Pár tipů k používání příručky k uživatelskému prostředí."
#: C/files-lost.page:14 C/files-recover.page:14 C/files-rename.page:13
#: C/files-search.page:17 C/gnome-classic.page:13 C/hardware-cardreader.page:14
#: C/hardware-driver.page:11 C/keyboard-key-super.page:15
#: C/look-background.page:16 C/look-display-fuzzy.page:15
#: C/look-background.page:17 C/look-display-fuzzy.page:15
#: C/look-resolution.page:18 C/music-cantplay-drm.page:9
#: C/music-player-ipodtransfer.page:9 C/music-player-newipod.page:9
#: C/net-antivirus.page:12 C/net-mobile.page:16 C/net-vpn-connect.page:16
......@@ -1756,7 +1756,7 @@ msgstr "2012, 2013"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/accounts-which-application.page:23 C/keyboard-shortcuts-set.page:38
#: C/look-background.page:32 C/session-language.page:22 C/shell-exit.page:24
#: C/look-background.page:33 C/session-language.page:22 C/shell-exit.page:24
#: C/shell-introduction.page:31 C/shell-workspaces-movewindow.page:25
#: C/shell-workspaces-switch.page:19 C/shell-workspaces.page:20
#: C/tips-specialchars.page:27
......@@ -5468,7 +5468,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: credit/name
#: C/disk-benchmark.page:18 C/disk-capacity.page:12 C/disk-check.page:13
#: C/display-brightness.page:22 C/keyboard-cursor-blink.page:19
#: C/keyboard-repeat-keys.page:19 C/look-background.page:24
#: C/keyboard-repeat-keys.page:19 C/look-background.page:25
#: C/look-display-fuzzy.page:19 C/look-resolution.page:22
msgid "Natalia Ruz Leiva"
msgstr "Natalia Ruz Leiva"
......@@ -6846,7 +6846,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: credit/name
#: C/files-autorun.page:26 C/keyboard-cursor-blink.page:31
#: C/keyboard-repeat-keys.page:31 C/keyboard-shortcuts-set.page:30
#: C/look-background.page:40 C/look-display-fuzzy.page:31
#: C/look-background.page:41 C/look-display-fuzzy.page:31
#: C/look-resolution.page:30 C/mouse-doubleclick.page:29
#: C/shell-apps-open.page:22 C/shell-windows-switching.page:20
msgid "Shobha Tyagi"
......@@ -11647,28 +11647,32 @@ msgid "Region &amp; Language"
msgstr "Region a jazyk"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/look-background.page:20
#: C/look-background.page:21
msgid "April Gonzales"
msgstr "April Gonzales"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/look-background.page:49
msgid "Ivan Stanton"
msgstr "Ivan Stanton"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/look-background.page:50
msgid "Set an image as your desktop background or lock screen background."
msgstr ""
"Jak nastavit obrázek jako pozadí pracovní plochy nebo uzamknuté obrazovky."
#: C/look-background.page:55
msgid "Set an image as your desktop background."
msgstr "Jak nastavit obrázek jako pozadí plochy."
#. (itstool) path: page/title
#: C/look-background.page:53
msgid "Change the desktop and lock screen backgrounds"
msgstr "Změna pozadí pracovní plochy a uzamknuté obrazovky"
#: C/look-background.page:58
msgid "Change the desktop background"
msgstr "Změna pozadí plochy"
#. (itstool) path: page/p
#: C/look-background.page:55
#: C/look-background.page:60
msgid "To change the image used for your backgrounds:"
msgstr "Když chcete změnit obrázek použitý jako pozadí:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:59
#: C/look-background.page:64
msgid ""
"Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> "
"overview and start typing <gui>Background</gui>."
......@@ -11677,33 +11681,28 @@ msgstr ""
"a začněte psát <gui>Pozadí</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:63
#: C/look-background.page:68
msgid ""
"Click <gui>Background</gui> to open the panel. The current selections for "
"Background and Lock Screen are shown at the top."
"Click <gui>Background</gui> to open the panel. The currently selected "
"wallpaper is shown at the top."
msgstr ""
"Kliknutím na <gui>Pozadí</gui> otevřete panel. V horní části se ukáže "
"aktuální nastavení pozadí a uzamknuté obrazovky."
"aktuálně nastavená tapeta."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:67
#: C/look-background.page:72
msgid "There are two ways to change the image used for your backgrounds:"
msgstr "Existují dva způsoby, jak obrázek použitý pro pozadí změnit:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:70
msgid ""
"Click one of the background images which are shipped with the system. You "
"can choose <gui>Set Background</gui>, <gui>Set Lock Screen</gui>, or "
"<gui>Set Background and Lock Screen</gui>."
#: C/look-background.page:75
msgid "Click one of the background images which are shipped with the system."
msgstr ""
"Klikněte na jeden z mnoha profesionálních obrázků pro pozadí, které jsou "
"šířeny přímo s GNOME. Můžete zvolit, jestli jej <gui>Nastavit jako pozadí</"
"gui>, <gui>Nastavit jako uzamknutou obrazovku</gui> nebo <gui>Nastavit jako "
"pozadí a uzamknutou obrazovku</gui>."
"šířeny přímo s GNOME."
#. (itstool) path: note/p
#: C/look-background.page:74
#: C/look-background.page:78
msgid ""
"Some wallpapers change throughout the day. These wallpapers have a small "
"clock icon in the bottom-right corner."
......@@ -11712,39 +11711,37 @@ msgstr ""
"dolním rohu malou ikonu hodin."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:79
#: C/look-background.page:83
msgid ""
"Click <gui>Add Picture...</gui> to use one of your own photos from your "
"<file>Pictures</file> folder. Most photo management applications store "
"photos there."
"Click <gui>Add Picture…</gui> to use one of your own photos. By default, the "
"<file>Pictures</file> folder will be opened, since most photo management "
"applications store photos there."
msgstr ""
"Kliknutím na <gui>Přidat obrázek…</gui> můžete použít některou ze svých "
"fotografií ve vaší složce <file>Obrázky</file>. Většina aplikací pro práci s "
"obrázky ukládá fotografie právě tam."
"fotografií. Jako výchozí umístění se otevře složka <file>Obrázky</file>, "
"protože většina aplikací pro práci s obrázky ukládá fotografie právě tam."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:86
#: C/look-background.page:90
msgid "The settings are applied immediately."
msgstr "Toto nastavení se použije bezprostředně."
#. (itstool) path: note/p
#: C/look-background.page:88
#: C/look-background.page:92
msgid ""
"If you would like to use an image that is not in your <file>Pictures</file> "
"folder, right-click on the image file in <app>Files</app> and select "
"<gui>Set as Wallpaper</gui>, or open the image file in <app>Image Viewer</"
"app>, click the menu button in the titlebar and select <gui>Set as "
"Wallpaper</gui>. This will affect only the desktop background."
"For another way to set one of your own photos as the background, right-click "
"on the image file in <app>Files</app> and select <gui>Set as Wallpaper</"
"gui>, or open the image file in <app>Image Viewer</app>, click the menu "
"button in the titlebar and select <gui>Set as Wallpaper</gui>."
msgstr ""
"V případě, že chcete použít nějaký obrázek, které není ve složce "
"<file>Obrázky</file>, klikněte na daný obrázek pravým tlačítkem v aplikaci "
"<app>Soubory</app> a zvolte <gui>Nastavit jako tapetu na pozadí</gui>, nebo "
"obrázek otevřete v aplikaci <app>Prohlížeč obrázků</app>, kliknete na "
"tlačítko nabídky na záhlavní liště a vyberete <gui>Nastavit jako tapetu</"
"gui>. Takto se dá změnit pouze obrázek pozadí pracovní plochy."
"Dalším způsobem, jak nastavit některou ze svých fotografií jako pozadí, je "
"kliknout na daný obrázek pravým tlačítkem v aplikaci <app>Soubory</app> a "
"zvolit <gui>Nastavit jako tapetu na pozadí</gui>, nebo obrázek otevřít v "
"aplikaci <app>Prohlížeč obrázků</app>, kliknout na tlačítko nabídky na "
"záhlavní liště a vybrat <gui>Nastavit jako tapetu</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/look-background.page:97
#: C/look-background.page:100
msgid ""
"<link xref=\"shell-workspaces-switch\">Switch to an empty workspace</link> "
"to view your entire desktop."
......@@ -13285,8 +13282,8 @@ msgid ""
"Click the current folder in the path bar and then select <gui style="
"\"menuitem\">Add to Bookmarks</gui>."
msgstr ""
"Klikněte na aktuální složku v adresní liště a vyberte <gui style=\"menuitem\">"
"Přidat do záložek</gui>."
"Klikněte na aktuální složku v adresní liště a vyberte <gui style=\"menuitem"
"\">Přidat do záložek</gui>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:44
......@@ -13294,8 +13291,8 @@ msgid ""
"You can also drag a folder to the sidebar, and drop it over <gui>New "
"bookmark</gui>, which appears dynamically."
msgstr ""
"Můžete také složku přetáhnout do postranního panelu a upustit na popisek <gui>"
"Nová záložka</gui>, který se dynamicky objeví."
"Můžete také složku přetáhnout do postranního panelu a upustit na popisek "
"<gui>Nová záložka</gui>, který se dynamicky objeví."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:51
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment