Commit 338799e3 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent b6206dab
Pipeline #245058 passed with stage
in 6 minutes and 50 seconds
......@@ -329,7 +329,7 @@ msgstr ""
"modificar el temps que les tecles de salt esperen per a registrar una nova "
"pulsació després que hàgiu fet la primera. Seleccioneu <gui>Fes un avís "
"sonor quan es denegui una tecla</gui> si voleu que l'ordinador emeti un so "
"cada vegada que ignora la pulsació d'una tecla ja que aquesta ha succeït "
"cada vegada que ignora la pulsació d'una tecla, ja que aquesta ha succeït "
"massa aviat respecte a la pulsació anterior."
#. (itstool) path: credit/name
......@@ -4396,7 +4396,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Sharing color profiles is never a good idea as hardware changes over time."
msgstr ""
"Compartir perfils de color no és una bona idea ja que el maquinari canvia "
"Compartir perfils de color no és una bona idea, ja que el maquinari canvia "
"amb el temps."
#. (itstool) path: page/title
......@@ -4937,7 +4937,7 @@ msgid ""
"archival. It can encode nearly the whole range of colors detected by the "
"human eye, and even encode colors that the eye cannot detect!"
msgstr ""
"El ProPhoto és el major espai disponible i s'utilitza amb freqüència per a "
"El ProPhoto és l'espai més gran disponible i s'utilitza amb freqüència per a "
"l'arxiu de documents. Pot codificar gairebé tota la gamma de colors "
"detectats per l'ull humà, i fins i tot codificar colors que l'ull no pot "
"detectar!"
......@@ -5908,7 +5908,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Els discs durs porten una eina integrada per a la verificació del seu estat "
"que s'anomena <app>SMART</app> (Auto-Monitoring, Analysis i Reporting "
"Technology), que controla contínuament el disc per detectar possibles "
"Technology), que controla contínuament el disc per a detectar possibles "
"problemes. SMART també us avisa si el disc està a punt de fallar, ajudant-"
"vos a evitar la pèrdua de dades importants."
......@@ -8612,8 +8612,9 @@ msgid ""
"To apply filters, select the drop-down menu button to the left of the file "
"manager's <_:media-1/> icon, and choose from the available filters:"
msgstr ""
"Per aplicar filtres, seleccioneu el botó desplegable de menú a l'esquerra de "
"la icona <_:media-1/> del gestor de fitxers i trieu els filtres disponibles:"
"Per a aplicar filtres, seleccioneu el botó desplegable de menú a l'esquerra "
"de la icona <_:media-1/> del gestor de fitxers i trieu els filtres "
"disponibles:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/files-search.page:85
......@@ -8675,7 +8676,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"És possible que vulgueu incloure o excloure determinats directoris de les "
"cerques a l'aplicació <app>Fitxers</app>. Per a personalitzar a quins "
"directoris es cerca:"
"directoris se cerca:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/files-search.page:122
......@@ -10536,7 +10537,7 @@ msgid ""
"plus the underlined letter to activate a control, just as if you had clicked "
"on it."
msgstr ""
"Mantingueu premuda la tecla <key>Alt</key> per revelar <em>els acceleradors</"
"Mantingueu premuda la tecla <key>Alt</key> per a revelar <em>els acceleradors</"
"em>: lletres subratllades en els elements del menú, botons i altres "
"controls. Premeu <key>Alt</key> la tecla subratllada per a activar un "
"control, tal com si fes clic a sobre."
......@@ -12316,10 +12317,10 @@ msgid ""
"\"get-involved\">help improve this guide</link>, <link xref=\"help-mailing-"
"list\">mailing list</link>, <link xref=\"help-irc\">IRC</link>…"
msgstr ""
"<link xref=\"about-this-guide\">Consells per usar aquesta guia</link>, <link "
"xref=\"get-involved\">ajudeu a millorar aquesta guia</link>, <link xref="
"\"help-mailing-list\">llista de correu</link>, <link xref=\"help-irc\">IRC</"
"link>…"
"<link xref=\"about-this-guide\">Consells per a usar aquesta guia</link>, "
"<link xref=\"get-involved\">ajudeu a millorar aquesta guia</link>, <link "
"xref=\"help-mailing-list\">llista de correu</link>, <link xref=\"help-irc"
"\">IRC</link>…"
#. (itstool) path: page/title
#: C/more-help.page:26
......@@ -12897,7 +12898,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/mouse-touchpad-click.page:47
msgid "Tap to click"
msgstr "Tocar per clicar"
msgstr "Tocar per a clicar"
#. (itstool) path: section/p
#: C/mouse-touchpad-click.page:49
......@@ -13323,7 +13324,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Per a configurar el vostre iPod, instal·leu iTunes en un ordinador Windows o "
"Mac i connecteu-lo. Se us dirigirà per uns quants passos per a configurar-"
"lo. Si es sol·licita el <gui>Format de volum</gui>, trieu <gui>MS-DOS (FAT)</"
"lo. Si se sol·licita el <gui>Format de volum</gui>, trieu <gui>MS-DOS (FAT)</"
"gui>, <gui>Windows</gui> o similar. L'altre format (HFS / Mac) tampoc "
"funciona amb Linux."
......@@ -14049,7 +14050,7 @@ msgid ""
"example, if you often need to see who owns a file or when it was last "
"modified."
msgstr ""
"Quan utilitzi la vista d'icones, pot optar per tenir informació addicional "
"Quan utilitzi la vista d'icones, pot optar per a tenir informació addicional "
"sobre els fitxers i les carpetes que es mostren amb una llegenda sota cada "
"icona. Això és útil, per exemple, si sovint necessita veure qui és el "
"propietari d'un fitxer o quan s'ha modificat per última vegada."
......@@ -15116,7 +15117,7 @@ msgstr ""
"d'un virus a través del correu electrònic o d'una altra manera</link>. Si "
"rebeu un correu electrònic amb un virus amagat, probablement no tindrà "
"efecte a l'ordinador. Per tant, és probable que no hàgiu d'escanejar el "
"vostre correu electrònic per detectar virus."
"vostre correu electrònic per a detectar virus."
#. (itstool) path: page/p
#: C/net-email-virus.page:37
......@@ -15131,7 +15132,7 @@ msgid ""
"software of their own anyway."
msgstr ""
"Tanmateix, és possible que vulgueu escanejar el vostre correu electrònic per "
"detectar virus en cas de passar correus electrònics d'una persona a una "
"a detectar virus en cas de passar correus electrònics d'una persona a una "
"altra. Per exemple, si un dels vostres amics té un ordinador amb Windows amb "
"un virus i us envia un correu electrònic infectat, i després reenvieu aquest "
"correu electrònic a un altre amic amb un ordinador amb Windows, el segon "
......@@ -17295,7 +17296,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: info/desc
#: C/net-wireless-noconnection.page:18
msgid "Double-check the password, and other things to try."
msgstr "Comproveu la contrasenya i altres coses per provar."
msgstr "Comproveu la contrasenya i altres coses per a provar."
#. (itstool) path: page/title
#: C/net-wireless-noconnection.page:22
......@@ -18696,7 +18697,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Com que les bateries del portàtil envelleixen, empitjoren emmagatzemant la "
"càrrega i la seva capacitat disminueix gradualment. Hi ha algunes tècniques "
"que es poden utilitzar per allargar-ne la vida útil, encara que no s'hagi "
"que es poden utilitzar per a allargar-ne la vida útil, encara que no s'hagi "
"d'esperar una gran diferència."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -19183,7 +19184,7 @@ msgid ""
"Some wireless devices have problems handling when your computer is suspended "
"and does not resume properly."
msgstr ""
"Alguns dispositius sense fil tenen problemes quan se suspenen ja que després "
"Alguns dispositius sense fil tenen problemes quan se suspenen, ja que després "
"no es poden reprendre correctament."
#. (itstool) path: page/title
......@@ -20715,7 +20716,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: steps/title
#: C/printing-order.page:59
msgid "To collate:"
msgstr "Per intercalar:"
msgstr "Per a intercalar:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/printing-order.page:65
......@@ -22140,7 +22141,7 @@ msgstr ""
#: C/session-screenlocks.page:43
msgid "To wait a longer period before the screen is automatically locked:"
msgstr ""
"Per esperar un període més llarg abans de bloquejar automàticament la "
"Per a esperar un període més llarg abans de bloquejar automàticament la "
"pantalla:"
#. (itstool) path: item/p
......@@ -23984,7 +23985,7 @@ msgid ""
"while you have been away. The lock screen provides useful information:"
msgstr ""
"La pantalla de bloqueig us permet veure què està passant mentre l'ordinador "
"és bloquejat i us proporciona un resum del que ha passat mentre no hi éreu. "
"és bloquejat i us proporciona un resum de què ha passat mentre no hi éreu. "
"La pantalla de bloqueig facilita informació útil:"
#. (itstool) path: item/p
......@@ -24108,7 +24109,7 @@ msgstr ""
"notificacions quan us sembli convenient. Apareix quan feu clic al rellotge o "
"premeu <keyseq><key xref=\"keyboard-key-super\">Súper</key><key>V</key></"
"keyseq>. La llista de notificacions conté totes les notificacions sobre les "
"que no heu actuat o que hi resideixen permanentment."
"quals no heu actuat o que hi resideixen permanentment."
#. (itstool) path: section/p
#: C/shell-notifications.page:72
......@@ -24310,8 +24311,8 @@ msgstr ""
"Premeu <keyseq><key xref=\"keyboard-key-super\">Súper</key><key>Tab</key></"
"keyseq> per a mostrar el <link xref=\"shell-windows-switching\">canviador de "
"finestres</link>. Continueu mantenint premuda la tecla <key>Súper</key> i "
"premeu <key>Tab</key> per saltar cíclicament entre les finestres obertes, o "
"<keyseq><key>Maj</key><key>Tab</key> </keyseq> per a fer el cercle enrere."
"premeu <key>Tab</key> per a saltar cíclicament entre les finestres obertes, "
"o <keyseq><key>Maj</key><key>Tab</key> </keyseq> per a fer el cercle enrere."
#. (itstool) path: item/p
#: C/shell-windows-lost.page:69
......@@ -24536,7 +24537,7 @@ msgid ""
"<keyseq><key>Shift</key><key>Tab</key></keyseq> to cycle backwards."
msgstr ""
"En cas contrari, manteniu premuda la tecla <key xref=\"keyboard-key-super\"> "
"Súper</key>, premeu <key>Tab</key> per saltar cíclicament entre les "
"Súper</key>, premeu <key>Tab</key> per a saltar cíclicament entre les "
"finestres obertes, o <keyseq><key>Maj</key><key>Tab</key></keyseq> per a fer "
"el cercle enrere."
......@@ -24560,7 +24561,7 @@ msgstr ""
"Les finestres al canviador de finestres s'agrupen per l'aplicació. Les "
"visualitzacions prèvies d'aplicacions amb finestres múltiples apareixen a "
"mesura que hi feu clic. Manteniu premuda <key xref=\"keyboard-key-super"
"\">Súper</key> i premeu <key>`</key> (o la tecla sobre <key>Tab</key>) per "
"\">Súper</key> i premeu <key>`</key> (o la tecla sobre <key>Tab</key>) per a "
"saltar per la llista."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -24854,7 +24855,7 @@ msgid ""
"activate the workspace."
msgstr ""
"A la part inferior dreta de la pantalla, feu clic en un dels quatre espais "
"de treball per activar l'espai de treball."
"de treball per a activar l'espai de treball."
#. (itstool) path: item/p
#: C/shell-workspaces-switch.page:39
......@@ -25394,7 +25395,7 @@ msgid ""
"Run the <cmd>lspci</cmd> command in the Terminal to find out what sound card "
"you have:"
msgstr ""
"Executeu l'ordre <cmd>lspci</cmd> al Terminal per esbrinar quina targeta de "
"Executeu l'ordre <cmd>lspci</cmd> al Terminal per a esbrinar quina targeta de "
"so teniu:"
#. (itstool) path: item/p
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment