Commit 27795458 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 3474c1f2
Pipeline #234641 passed with stage
in 7 minutes and 35 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-user-docs\n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-16 15:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-22 13:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-22 16:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-29 12:20+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -61,7 +61,7 @@ msgstr ""
#: C/net-macaddress.page:14 C/net-wireless-adhoc.page:19
#: C/net-wrongnetwork.page:12 C/net.page:11 C/prefs-display.page:9
#: C/prefs-language.page:9 C/prefs.page:10 C/printing-setup.page:28
#: C/privacy-purge.page:24 C/privacy-screen-lock.page:18
#: C/privacy-purge.page:25 C/privacy-screen-lock.page:19
#: C/screen-shot-record.page:18 C/session-formats.page:15
#: C/session-language.page:18 C/shell-exit.page:20 C/shell-introduction.page:19
#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:19 C/shell-windows-maximize.page:14
......@@ -150,8 +150,8 @@ msgstr "Phil Bull"
#: C/power-whydim.page:22 C/power-wireless.page:14 C/power.page:17
#: C/prefs-display.page:13 C/prefs-language.page:13 C/prefs-sharing.page:13
#: C/printing-setup.page:32 C/privacy.page:23
#: C/privacy-history-recent-off.page:20 C/privacy-location.page:12
#: C/privacy-purge.page:20 C/privacy-screen-lock.page:22
#: C/privacy-history-recent-off.page:21 C/privacy-location.page:13
#: C/privacy-purge.page:21 C/privacy-screen-lock.page:23
#: C/screen-shot-record.page:23 C/session-formats.page:19
#: C/session-language.page:26 C/session-screenlocks.page:21
#: C/sharing-bluetooth.page:18 C/sharing-desktop.page:20
......@@ -1408,8 +1408,8 @@ msgstr ""
#: C/printing-envelopes.page:17 C/printing-name-location.page:20
#: C/printing-order.page:17 C/printing-paperjam.page:14
#: C/printing-setup-default-printer.page:15 C/printing-setup.page:20
#: C/privacy.page:18 C/privacy-history-recent-off.page:16
#: C/privacy-purge.page:16 C/privacy-screen-lock.page:26
#: C/privacy.page:18 C/privacy-history-recent-off.page:17
#: C/privacy-purge.page:17 C/privacy-screen-lock.page:27
#: C/session-fingerprint.page:29 C/sharing-desktop.page:24
msgid "Jim Campbell"
msgstr "Jim Campbell"
......@@ -1421,7 +1421,7 @@ msgstr "Jim Campbell"
#: C/bluetooth-turn-on-off.page:32 C/bluetooth-visibility.page:23
#: C/bluetooth-visibility.page:28 C/nautilus-list.page:27
#: C/net-fixed-ip-address.page:23 C/printing-setup-default-printer.page:30
#: C/privacy-location.page:14 C/session-fingerprint.page:31
#: C/privacy-location.page:15 C/session-fingerprint.page:31
#: C/sharing-bluetooth.page:20 C/sharing-displayname.page:15
msgid "2014"
msgstr "2014"
......@@ -1433,7 +1433,7 @@ msgstr "2014"
#: C/clock-world.page:16 C/gnome-version.page:11 C/mouse-middleclick.page:28
#: C/mouse.page:20 C/nautilus-list.page:32 C/net-wired-connect.page:20
#: C/net-wireless-airplane.page:22 C/net-wireless-airplane.page:27
#: C/net.page:17 C/privacy-purge.page:26 C/screen-shot-record.page:29
#: C/net.page:17 C/privacy-purge.page:27 C/screen-shot-record.page:29
#: C/shell-overview.page:20 C/wacom-multi-monitor.page:24
msgid "2015"
msgstr "2015"
......@@ -9914,7 +9914,7 @@ msgstr "Przytrzymaj wybraną kombinację klawiszy."
#: C/keyboard-layouts.page:36 C/mouse-wakeup.page:29 C/prefs-sharing.page:15
#: C/printing-cancel-job.page:24 C/printing-name-location.page:17
#: C/printing-name-location.page:22 C/printing-setup-default-printer.page:25
#: C/printing-to-file.page:15 C/privacy.page:20 C/privacy-screen-lock.page:28
#: C/printing-to-file.page:15 C/privacy.page:20 C/privacy-screen-lock.page:29
#: C/session-fingerprint.page:26 C/shell-apps-favorites.page:24
#: C/user-autologin.page:18
msgid "2013"
......@@ -14964,14 +14964,14 @@ msgstr ""
msgid ""
"Go to <gui>Activities</gui> in the top left corner of the screen and start "
"your firewall application. You may need to install a firewall manager "
"yourself if you can’t find one (for example, Firestarter or GUFW)."
"yourself if you can’t find one (for example, GUFW)."
msgstr ""
"Przejdź do <gui>ekranu podglądu</gui> w górnym lewym rogu ekranu i uruchom "
"program do zarządzania zaporą sieciową. Jeśli żadnego nie ma, to należy go "
"zainstalować (np. Firestarter lub GUFW)."
"zainstalować (np. GUFW)."
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-firewall-on-off.page:57
#: C/net-firewall-on-off.page:56
msgid ""
"Open or disable the port for your network service, depending on whether you "
"want people to be able to access it or not. Which port you need to change "
......@@ -14982,7 +14982,7 @@ msgstr ""
"firewall-ports\">zależy od usługi</link>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-firewall-on-off.page:63
#: C/net-firewall-on-off.page:62
msgid ""
"Save or apply the changes, following any additional instructions given by "
"the firewall tool."
......@@ -20726,19 +20726,19 @@ msgstr ""
"historii używanych plików na komputerze i usuwania niepotrzebnych plików."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/privacy-history-recent-off.page:26
#: C/privacy-history-recent-off.page:27
msgid "Stop or limit your computer from tracking your recently-used files."
msgstr ""
"Zatrzymywanie lub ograniczanie śledzenia ostatnio używanych plików przez "
"komputer."
#. (itstool) path: page/title
#: C/privacy-history-recent-off.page:30
#: C/privacy-history-recent-off.page:31
msgid "Turn off or limit file history tracking"
msgstr "Wyłączanie lub ograniczanie śledzenia historii plików"
#. (itstool) path: page/p
#: C/privacy-history-recent-off.page:32
#: C/privacy-history-recent-off.page:33
msgid ""
"Tracking recently used files and folders makes it easier to find items that "
"you have been working on in the file manager and in file dialogs in "
......@@ -20751,14 +20751,14 @@ msgstr ""
"lub śledzić tylko najnowszą historię."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/privacy-history-recent-off.page:38
#: C/privacy-history-recent-off.page:39
msgid "Turn off file history tracking"
msgstr "Wyłączanie śledzenia historii plików"
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-history-recent-off.page:40 C/privacy-history-recent-off.page:66
#: C/privacy-location.page:33 C/privacy-purge.page:50
#: C/privacy-screen-lock.page:54 C/session-screenlocks.page:47
#: C/privacy-history-recent-off.page:41 C/privacy-history-recent-off.page:64
#: C/privacy-location.page:34 C/privacy-purge.page:51
#: C/privacy-screen-lock.page:55 C/session-screenlocks.page:47
msgid ""
"Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> "
"overview and start typing <gui>Privacy</gui>."
......@@ -20767,40 +20767,32 @@ msgstr ""
"i zacznij pisać <gui>Prywatność</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-history-recent-off.page:44 C/privacy-history-recent-off.page:70
#: C/privacy-location.page:37 C/privacy-purge.page:54
#: C/privacy-screen-lock.page:58 C/session-screenlocks.page:52
msgid "Click on <gui>Privacy</gui> to open the panel."
msgstr "Kliknij <gui>Prywatność</gui>, aby otworzyć panel."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-history-recent-off.page:47 C/privacy-history-recent-off.page:73
msgid "Select <gui>Usage &amp; History</gui>."
msgstr "Kliknij <gui>Użycie i historia</gui>."
#: C/privacy-history-recent-off.page:45 C/privacy-purge.page:55
msgid "Click on <gui>File History &amp; Trash</gui> to open the panel."
msgstr "Kliknij <gui>Historia plików i kosz</gui>, aby otworzyć panel."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-history-recent-off.page:50
msgid "Switch the <gui>Recently Used</gui> switch to off."
msgstr "Przełącz <gui>Ostatnio używane</gui> na <gui>◯</gui> (wyłączone)."
#: C/privacy-history-recent-off.page:48
msgid "Switch the <gui>File History</gui> switch to off."
msgstr "Przełącz <gui>Historia plików</gui> na <gui>◯</gui> (wyłączone)."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-history-recent-off.page:51
#: C/privacy-history-recent-off.page:49
msgid ""
"To re-enable this feature, switch the <gui>Recently Used</gui> switch to on."
"To re-enable this feature, switch the <gui>File History</gui> switch to on."
msgstr ""
"Aby z powrotem włączyć tę funkcję, ustaw <gui>Ostatnio używane</gui> na "
"<gui>|</gui> (włączone)."
"Aby z powrotem włączyć tę funkcję, ustaw <gui>Historia plików</gui> na <gui>|"
"</gui> (włączone)."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-history-recent-off.page:55 C/privacy-history-recent-off.page:84
#: C/privacy-history-recent-off.page:53 C/privacy-history-recent-off.page:82
msgid ""
"Use the <gui>Clear Recent History</gui> button to purge the history "
"immediately."
"Use the <gui>Clear History…</gui> button to purge the history immediately."
msgstr ""
"Użyj przycisku <gui>Wyczyść historię</gui>, aby od razu usunąć historię."
"Użyj przycisku <gui>Wyczyść historię</gui>, aby od razu usunąć historię."
#. (itstool) path: note/p
#: C/privacy-history-recent-off.page:60
#: C/privacy-history-recent-off.page:58
msgid ""
"This setting will not affect how your web browser stores information about "
"the web sites you visit."
......@@ -20809,39 +20801,52 @@ msgstr ""
"o odwiedzanych stronach."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/privacy-history-recent-off.page:64
#: C/privacy-history-recent-off.page:62
msgid "Restrict the amount of time your file history is tracked"
msgstr "Ograniczanie czasu, przez jaki historia plików jest śledzona"
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-history-recent-off.page:76
msgid "Ensure the <gui>Recently Used</gui> switch is set to on."
#: C/privacy-history-recent-off.page:68 C/session-screenlocks.page:52
msgid "Click on <gui>Privacy</gui> to open the panel."
msgstr "Kliknij <gui>Prywatność</gui>, aby otworzyć panel."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-history-recent-off.page:71
msgid ""
"Click <gui>File History &amp; Trash</gui> in the sidebar to open the panel."
msgstr ""
"Upewnij się, że <gui>Ostatnio używane</gui> jest ustawione na <gui>|</gui> "
"Kliknij <gui>Historia plików i kosz</gui> na panelu bocznym, aby otworzyć "
"panel."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-history-recent-off.page:74
msgid "Ensure the <gui>File History</gui> switch is set to on."
msgstr ""
"Upewnij się, że <gui>Historia plików</gui> jest ustawione na <gui>|</gui> "
"(włączone)."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-history-recent-off.page:79
#: C/privacy-history-recent-off.page:77
msgid ""
"Select the length of time to <gui>Retain History</gui>. Choose from options "
"<gui>1 day</gui>, <gui>7 days</gui>, <gui>30 days</gui>, or <gui>Forever</"
"gui>."
"Under <gui>File History Duration</gui>, select how long to retain your file "
"history. Choose from options <gui>1 day</gui>, <gui>7 days</gui>, <gui>30 "
"days</gui>, or <gui>Forever</gui>."
msgstr ""
"Wybierz czas do <gui>Zachowywania historii</gui>: <gui>1 dzień</gui>, <gui>7 "
"dni</gui>, <gui>30 dni</gui> lub <gui>Bez ograniczenia</gui>."
"Wybierz <gui>Czas przechowywania historii plików</gui>: <gui>1 dzień</gui>, "
"<gui>7 dni</gui>, <gui>30 dni</gui> lub <gui>Bez ograniczenia</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/privacy-location.page:19
#: C/privacy-location.page:20
msgid "Enable or disable geolocation."
msgstr "Włączanie i wyłączanie geolokalizacji."
#. (itstool) path: page/title
#: C/privacy-location.page:22
#: C/privacy-location.page:23
msgid "Control location services"
msgstr "Sterowanie usługami ustalania położenia"
#. (itstool) path: page/p
#: C/privacy-location.page:24
#: C/privacy-location.page:25
msgid ""
"Geolocation, or location services, uses cell tower positioning, GPS, and "
"nearby Wi-Fi access points to determine your current location for use in "
......@@ -20856,17 +20861,22 @@ msgstr ""
"udostępniać swoje położenie przez sieć z bardzo wysoką dokładnością."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/privacy-location.page:31
#: C/privacy-location.page:32
msgid "Turn off the geolocation features of your desktop"
msgstr "Wyłączanie funkcji geolokalizacji"
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-location.page:40
#: C/privacy-location.page:38
msgid "Click on <gui>Location Services</gui> to open the panel."
msgstr "Kliknij <gui>Usługi położenia</gui>, aby otworzyć panel."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-location.page:41
msgid "Switch the <gui>Location Services</gui> switch to off."
msgstr "Przełącz <gui>Usługi położenia</gui> na <gui>◯</gui> (wyłączone)."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-location.page:41
#: C/privacy-location.page:42
msgid ""
"To re-enable this feature, set the <gui>Location Services</gui> switch to on."
msgstr ""
......@@ -20874,7 +20884,7 @@ msgstr ""
"<gui>|</gui> (włączone)."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/privacy-purge.page:31
#: C/privacy-purge.page:32
msgid ""
"Set how often your trash and temporary files will be cleared from your "
"computer."
......@@ -20883,12 +20893,12 @@ msgstr ""
"z komputera."
#. (itstool) path: page/title
#: C/privacy-purge.page:35
#: C/privacy-purge.page:36
msgid "Purge trash &amp; temporary files"
msgstr "Usuwanie plików w koszu i plików tymczasowych"
#. (itstool) path: page/p
#: C/privacy-purge.page:37
#: C/privacy-purge.page:38
msgid ""
"Clearing out your trash and temporary files removes unwanted and unneeded "
"files from your computer, and also frees up more space on your hard drive. "
......@@ -20901,7 +20911,7 @@ msgstr ""
"także ustawić komputer tak, aby automatycznie robił to za użytkownika."
#. (itstool) path: page/p
#: C/privacy-purge.page:43
#: C/privacy-purge.page:44
msgid ""
"Temporary files are files created automatically by applications in the "
"background. They can increase performance by providing a copy of data that "
......@@ -20912,45 +20922,41 @@ msgstr ""
"lub obliczone."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/privacy-purge.page:48
#: C/privacy-purge.page:49
msgid "Automatically empty your trash and clear temporary files"
msgstr "Automatyczne opróżnianie kosza i usuwanie plików tymczasowych"
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-purge.page:57
msgid "Select <gui>Purge Trash &amp; Temporary Files</gui>."
msgstr "Kliknij <gui>Usuwanie plików w koszu i plików tymczasowych</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-purge.page:60
#: C/privacy-purge.page:58
msgid ""
"Switch one or both of the <gui>Automatically empty Trash</gui> or "
"<gui>Automatically purge Temporary Files</gui> switches to on."
"Switch on one or both of <gui>Automatically Delete Trash Content</gui> or "
"<gui>Automatically Delete Temporary Files</gui>."
msgstr ""
"Przełącz opcję <gui>Automatyczne opróżnianie kosza</gui> lub "
"<gui>Automatyczne usuwanie plików tymczasowych</gui> (albo obie opcje) na "
"<gui>|</gui> (włączone)."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-purge.page:64
#: C/privacy-purge.page:62
msgid ""
"Set how often you would like your <em>Trash</em> and <em>Temporary Files</"
"em> to be purged by changing the <gui>Purge After</gui> value."
"em> to be purged by changing the <gui>Automatically Delete Period</gui> "
"value."
msgstr ""
"Ustaw, jak często opróżniać <em>kosz</em> i usuwać <em>pliki tymczasowe</em> "
"zmieniając wartość <gui>Usuwanie po</gui>."
"zmieniając <gui>Okres, po którym usuwać pliki</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-purge.page:69
#: C/privacy-purge.page:67
msgid ""
"Use the <gui>Empty Trash</gui> or <gui>Purge Temporary Files</gui> buttons "
"to perform these actions immediately."
"Use the <gui>Empty Trash…</gui> or <gui>Delete Temporary Files…</gui> "
"buttons to perform these actions immediately."
msgstr ""
"Użyj przycisków <gui>Opróżnij kosz</gui> lub <gui>Usuń pliki tymczasowe</"
"Użyj przycisków <gui>Opróżnij kosz</gui> lub <gui>Usuń pliki tymczasowe</"
"gui>, aby wykonać te działania od razu."
#. (itstool) path: note/p
#: C/privacy-purge.page:75
#: C/privacy-purge.page:73
msgid ""
"You can delete files immediately and permanently without using the Trash. "
"See <link xref=\"files-delete#permanent\"/> for information."
......@@ -20959,7 +20965,7 @@ msgstr ""
"\"files-delete#permanent\"/> zawiera więcej informacji."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/privacy-screen-lock.page:33
#: C/privacy-screen-lock.page:34
msgid ""
"Prevent other people from using your desktop when you go away from your "
"computer."
......@@ -20968,12 +20974,12 @@ msgstr ""
"nieobecny."
#. (itstool) path: page/title
#: C/privacy-screen-lock.page:37
#: C/privacy-screen-lock.page:38
msgid "Automatically lock your screen"
msgstr "Automatyczne blokowanie ekranu"
#. (itstool) path: page/p
#: C/privacy-screen-lock.page:39
#: C/privacy-screen-lock.page:40
msgid ""
"When you leave your computer, you should <link xref=\"shell-exit#lock-screen"
"\">lock the screen</link> to prevent other people from using your desktop "
......@@ -20989,7 +20995,7 @@ msgstr ""
"to zabezpieczyć komputer, kiedy nie jest używany."
#. (itstool) path: note/p
#: C/privacy-screen-lock.page:46
#: C/privacy-screen-lock.page:47
msgid ""
"When your screen is locked, your applications and system processes will "
"continue to run, but you will need to enter your password to begin using "
......@@ -20999,39 +21005,44 @@ msgstr ""
"trzeba wpisać hasło, aby znowu móc ich używać."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/privacy-screen-lock.page:51
#: C/privacy-screen-lock.page:52
msgid "To set the length of time before your screen locks automatically:"
msgstr "Aby ustawić czas przed automatycznym zablokowaniem ekranu:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-screen-lock.page:61
msgid "Select <gui>Screen Lock</gui>."
msgstr "Kliknij <gui>Blokada ekranu</gui>."
#: C/privacy-screen-lock.page:59
msgid "Click on <gui>Screen Lock</gui> to open the panel."
msgstr "Kliknij <gui>Blokada ekranu</gui>, aby otworzyć panel."
#. (itstool) path: item/p
#: C/privacy-screen-lock.page:64
#: C/privacy-screen-lock.page:62
msgid ""
"Make sure <gui>Automatic Screen Lock</gui> is switched on, then select a "
"length of time from the drop-down list."
"length of time from the <gui>Automatic Screen Lock Delay</gui> drop-down "
"list."
msgstr ""
"Upewnij się, że <gui>Automatyczne blokowanie ekranu</gui> jest ustawione na "
"<gui>|</gui> (włączone), a następnie wybierz czas z rozwijanej listy."
"<gui>|</gui> (włączone), a następnie wybierz czas z rozwijanej listy "
"<gui>Opóźnienie automatycznego blokowania ekranu</gui>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/privacy-screen-lock.page:70
#: C/privacy-screen-lock.page:68
msgid ""
"Applications can present notifications to you that are still displayed on "
"your lock screen. This is convenient, for example, to see if you have any "
"email without unlocking your screen. If you’re concerned about other people "
"seeing these notifications, switch <gui>Show Notifications</gui> off."
"seeing these notifications, switch <gui>Show Notifications on Lock Screen</"
"gui> off. For further notification settings, refer to <link xref=\"shell-"
"notifications\"/>."
msgstr ""
"Programy mogą wyświetlać powiadomienia także na ekranie blokady. Jest to "
"wygodne, na przykład, aby zobaczyć, czy jest nowa poczta bez odblokowywania "
"ekranu. W razie obaw, że inne osoby mogą widzieć te powiadomienia, wyłącz "
"<gui>Wyświetlanie powiadomień</gui>."
"<gui>Powiadomienia na ekranie blokady</gui>. <link xref=\"shell-notifications"
"\"/> zawiera więcej informacji o ustawieniach powiadomień."
#. (itstool) path: page/p
#: C/privacy-screen-lock.page:82
#: C/privacy-screen-lock.page:75
msgid ""
"When your screen is locked, and you want to unlock it, press <key>Esc</key>, "
"or swipe up from the bottom of the screen with your mouse. Then enter your "
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment