Commit b3269c53 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Pavol Klačanský

Updated Slovak translation

parent e074649d
# Slovak translation for gnome-tweak-tool.
# Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2011-2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-tweak-tool package.
# Eliska Slobodova <eslobodo@redhat.com>, 2011.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2012
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2012-2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-12 10:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-02 22:36+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-15 13:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-18 16:35+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -28,9 +28,13 @@ msgstr "Nástroj na vyladenie nastavení"
msgid "Tweak advanced GNOME 3 settings"
msgstr "Vyladenie pokročilých nastavení prostredia GNOME 3"
# JK: Preferences prekladame ako nastavenia
# DK: viem.dal som tam predvolby kvoli tomu ze to su keywords, takze to neuskodi, skor pomoze.vela ludi ma zauzivane slovo predvolby.
#: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:3
msgid "Settings;Advanced;Preferences;Extensions;Fonts;Theme;"
msgstr "Nastavenia;Pokročilé;Rozšírenia;Písma;Téma;"
msgid ""
"Settings;Advanced;Preferences;Extensions;Fonts;Theme;XKB;Keyboard;Typing;"
msgstr ""
"Nastavenia;Pokročilé;Predvoľby;Rozšírenia;Písma;Téma;XKB;Klávesnica;Písanie;"
#: ../data/shell.ui.h:2
msgid "welcome"
......@@ -73,155 +77,165 @@ msgstr "Myš"
msgid "Files"
msgstr "Súbory"
#: ../gtweak/tweakmodel.py:48
#: ../gtweak/tweakmodel.py:49
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rôzne"
# tema klavesovych skratiek, druhy vyskyt som nenasiel v programe
# tyka sa to aj temy gnome-shell (Adwaita == default)
#: ../gtweak/tweaks/tweak_interface.py:88 ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:127
#: ../gtweak/tweaks/tweak_interface.py:88 ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:130
msgid "<i>Default</i>"
msgstr "<i>Predvolená</i>"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:38
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:43
msgid "Extension downloading"
msgstr "Rozšírenie sa sťahuje"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:40
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:45
msgid "Error loading extension"
msgstr "Chyba počas načítavania rozšírenia"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:42
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:47
msgid "Extension does not support shell version"
msgstr "Rozšírenie nepodporuje verziu shellu"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:44
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:49
msgid "Unknown extension error"
msgstr "Neznáma chyba rozšírenia"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:75
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:85
msgid "The shell must be restarted for changes to take effect"
msgstr "Aby sa prejavili zmeny, musíte reštartovať shell"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:76
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:148
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:86
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:198
msgid "Restart"
msgstr "Reštartovať"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:82
# Predpokladám, že si to len zabudol odmazať. Upravil som. Ak nie ozvi sa.
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:92
msgid "Uninstall Extension"
msgstr "Odinštalovať rozšírenie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:93
#, python-format
msgid "Do you want to uninstall the '%s' extension?"
msgstr "Chcete odinštalovať rozšírenie „%s“?"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:130
msgid "Install Shell Extension"
msgstr "Nainštalovať rozšírenie shellu"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:87
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:135
msgid "Select an extension"
msgstr "Výber rozšírenia"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:94
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:142
msgid "Get more extensions"
msgstr "Získať viac rozšírení"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:142
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:192
#, python-format
msgid "%s extension updated successfully"
msgstr "Rozšírenie %s bolo úspešne aktualizované"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:144
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:194
#, python-format
msgid "%s extension installed successfully"
msgstr "Rozšírenie %s bolo úspešne nainštalované"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:152
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:202
msgid "Error installing extension"
msgstr "Chyba pri inštalácii rozšírenia"
#. does not look like a valid theme
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:157
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:207
msgid "Invalid extension"
msgstr "Neplatné rozšírenie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:165
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:215
msgid "Shell Extensions"
msgstr "Rozšírenia pre Shell"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:44
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:48
msgid "Close Only"
msgstr "Iba zavrieť"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:45
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:49
msgid "Minimize and Close"
msgstr "Minimalizovať a zavrieť"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:46
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:50
msgid "Maximize and Close"
msgstr "Maximalizovať a zavrieť"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:47
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:51
msgid "All"
msgstr "Všetky"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:61
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:67
msgid "Shell theme"
msgstr "Téma pre Shell"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:61
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:67
msgid "Install custom or user themes for gnome-shell"
msgstr "Nainštalovať vlastné alebo používateľské témy pre gnome-shell"
#. check the shell is running and the usertheme extension is present
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:64
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:70
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznáma chyba"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:72
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:75
msgid "Shell not running"
msgstr "Shell nie je spustený"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:94
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:97
msgid "Shell user-theme extension incorrectly installed"
msgstr "Rozšírenie s používateľskou témou shellu je nesprávne nainštalované"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:97
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:100
msgid "Shell user-theme extension not enabled"
msgstr "Rozšírenie s používateľskou témou shellu nie je povolené"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:100
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:103
msgid "Could not list shell extensions"
msgstr "Nepodarilo sa zobraziť rozšírenia shellu"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:133
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:136
msgid "Select a theme"
msgstr "Výber témy"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:184
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:187
#, python-format
msgid "%s theme updated successfully"
msgstr "Téma %s bola úspešne aktualizovaná"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:186
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:189
#, python-format
msgid "%s theme installed successfully"
msgstr "Téma %s bola úspešne nainštalovaná"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:194
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:197
msgid "Error installing theme"
msgstr "Chyba pri inštalácii témy"
#. does not look like a valid theme
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:199
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:202
msgid "Invalid theme"
msgstr "Neplatná téma"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:223
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:227
msgid "Dynamic workspaces"
msgstr "Dynamické pracovné priestory"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:223
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:227
msgid "Disable gnome-shell dynamic workspace management, use static workspaces"
msgstr ""
"Zakázať správu dynamických pracovných priestorov prostredia gnome-shell, "
"použiť pevne určené pracovné plochy"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_typing.py:42 ../gtweak/tweaks/tweak_windows.py:51
#: ../gtweak/tweaks/tweak_typing.py:42 ../gtweak/tweaks/tweak_windows.py:50
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázané"
......@@ -235,9 +249,10 @@ msgstr "%s <i>(predvolená)</i>"
msgid "Enable dark theme for all applications"
msgstr "Povoliť tmavú tému pre všetky aplikácie"
# description
#: ../gtweak/widgets.py:346
msgid "Enable the dark theme hint for all the applications in the session"
msgstr "Povoliť informáciu o tmavej téme pre všetky aplikácie v relácii"
msgstr "Povolí radu o tmavej téme pre všetky aplikácie v relácii"
#: ../gtweak/widgets.py:364
msgid "Error writing setting"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment