Commit a799760d authored by Nurperi Utlu's avatar Nurperi Utlu Committed by Administrator

Update Turkish translation

parent 1829969c
......@@ -14,15 +14,16 @@
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016.
# Furkan Ahmet Kara <furkanahmetkara.fk@gmail.com>, 2017.
# Furkan Tokaç <developmentft@gmail.com>, 2017.
# Nurperi Utlu <utlunurperi@gmail.com>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-12 14:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-13 12:14-0400\n"
"Last-Translator: Furkan Tokaç <developmentft@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-13 21:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-19 07:51-0500\n"
"Last-Translator: Nurperi Utlu <utlunurperi@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -32,22 +33,24 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1420705374.000000\n"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:6 gtweak/app.py:36 gtweak/utils.py:311
#: gtweak/utils.py:327
#| msgid "GNOME Tweak Tool"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:7
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME Projesi"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:23 gtweak/utils.py:298
#: gtweak/utils.py:314
msgid "GNOME Tweaks"
msgstr "GNOME İnce Ayarlar"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:7 data/gnome-tweak-tool.desktop.in:4
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:10 data/gnome-tweak-tool.desktop.in:4
msgid "Tweak advanced GNOME 3 settings"
msgstr "Gelişmiş GNOME 3 ayarlarını yapılandırın"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:9
#| msgid "GNOME Tweak Tool allows adjusting advanced GNOME options."
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:12
msgid "GNOME Tweaks allows adjusting advanced GNOME options."
msgstr "GNOME İnce Ayarlar, gelişmiş GNOME ayarları yapabilmenizi sağlar."
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:12
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:15
msgid ""
"It can install and manage themes and extensions, change power settings, "
"manage startup applications, and enable desktop icons among other settings."
......@@ -56,7 +59,7 @@ msgstr ""
"başlangıç uygulamalarını yönetebilir, masa üstü simgelerini ve diğer birçok "
"ayarları etkinleştirebilir."
#: data/gnome-tweak-tool.desktop.in:3 gtweak/tweakview.py:103
#: data/gnome-tweak-tool.desktop.in:3 gtweak/tweakview.py:89
msgid "Tweaks"
msgstr "İnce Ayarlar"
......@@ -88,380 +91,390 @@ msgstr "_Hakkında"
msgid "_Quit"
msgstr "_Çıkış"
#: gtweak/app.py:80
#: gtweak/app.py:67
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Öntanımlı Değerlere Sıfırla"
#: gtweak/app.py:81
#: gtweak/app.py:68
msgid "Reset all tweak settings to the original default state?"
msgstr "Tüm ince ayarlar öntanımlı hallerine getirilsin mi?"
#: gtweak/app.py:102 gtweak/app.py:104
#: gtweak/app.py:89 gtweak/app.py:91
msgid "GNOME Shell"
msgstr "GNOME Shell"
#: gtweak/app.py:104
#: gtweak/app.py:91
#, python-format
msgid "(%s mode)"
msgstr "(%s kipi)"
#: gtweak/app.py:107
#: gtweak/app.py:94
msgid "GNOME Shell is not running"
msgstr "GNOME Shell çalışmıyor"
#: gtweak/app.py:109
#: gtweak/app.py:96
msgid "GTK+"
msgstr "GTK+"
#: gtweak/app.py:116
#: gtweak/app.py:103
msgid "Homepage"
msgstr "Başlangıç Sayfası"
#: gtweak/tweakmodel.py:43
#: gtweak/tweakmodel.py:30
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Çeşitli"
#: gtweak/tweakview.py:119
#: gtweak/tweakview.py:105
msgid "Search Tweaks…"
msgstr "İnce Ayar Ara..."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:41
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:57
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:29
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:42
msgid "Applications"
msgstr "Uygulamalar"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:65
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:66
msgid "Error writing setting"
msgstr "Ayar kaydedilirken hata"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:72
msgid "Icons"
msgstr "Simgeler"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:83
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:90
msgid "Cursor"
msgstr "İmleç"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:110
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:117
msgid "Shell"
msgstr "Kabuk"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:110
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:117
msgid "Install custom or user themes for gnome-shell"
msgstr "gnome-shell için özel temalar veya kullanıcı temaları kur"
#. check the shell is running and the usertheme extension is present
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:113
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:120
msgid "Unknown error"
msgstr "Bilinmeyen hata"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:118
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:125
msgid "Shell not running"
msgstr "Kabuk çalışmıyor"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:140
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:147
msgid "Shell user-theme extension incorrectly installed"
msgstr "Shell user-theme eklentisi hatalı yüklenmiş"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:143
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:150
msgid "Shell user-theme extension not enabled"
msgstr "Shell user-theme eklentisi aktifleştirilmedi"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:146
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:153
msgid "Could not list shell extensions"
msgstr "Kabuk eklentileri listelenemiyor"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:175
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:183
msgid "<i>Default</i>"
msgstr "<i>Öntanımlı</i>"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:181
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:189
msgid "Select a theme"
msgstr "Tema seçin"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:230
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:238
#, python-format
msgid "%s theme updated successfully"
msgstr "%s teması başarıyla güncellendi"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:232
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:240
#, python-format
msgid "%s theme installed successfully"
msgstr "%s teması başarıyla kuruldu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:240
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:248
msgid "Error installing theme"
msgstr "Tema kurulurken hata"
#. does not look like a valid theme
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:245
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:253
msgid "Invalid theme"
msgstr "Geçersiz tema"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:257
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:265
msgid "Appearance"
msgstr "Görünüm"
#. GSettingsSwitchTweak("Buttons Icons","org.gnome.desktop.interface", "buttons-have-icons"),
#. GSettingsSwitchTweak("Menu Icons","org.gnome.desktop.interface", "menus-have-icons"),
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:261
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:268
msgid "Animations"
msgstr "Animasyonlar"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:262
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:269
msgid "Themes"
msgstr "Temalar"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:20
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:7
msgid "Show Icons"
msgstr "Simgeleri Göster"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:23
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:10
msgid "Desktop"
msgstr "Masaüstü"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:24
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:11
msgid "Icons on Desktop"
msgstr "Masaüstü Simgeleri"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:26
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:13
msgid "Home"
msgstr "Başlangıç"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:27
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:14
msgid "Network Servers"
msgstr "Ağ Sunucuları"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:28
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:15
msgid "Trash"
msgstr "Çöp"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:29
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:16
msgid "Mounted Volumes"
msgstr "Bağlı Birimler"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:30
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:17
msgid "Background"
msgstr "Arkaplan"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:31
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:34
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:18
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:21
msgid "Image"
msgstr "Görüntü"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:32
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:35
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:19
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:22
msgid "Adjustment"
msgstr "Ayarlama"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:33
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:20
msgid "Lock Screen"
msgstr "Kilit Ekranı"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:28 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:35
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:15 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:22
msgid "Hinting"
msgstr "Düzeltme"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:28 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:67
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:15 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:54
msgid "Antialiasing"
msgstr "Yumuşatma"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:44
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:31
msgid "Full"
msgstr "Tam"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:50
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:37
msgid "Medium"
msgstr "Orta"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:56
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:43
msgid "Slight"
msgstr "Düşük"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:62 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:87
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:49 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:74
msgid "None"
msgstr "Hiçbiri"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:75
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:62
msgid "Subpixel (for LCD screens)"
msgstr "Subpixel (LCD ekranlar için)"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:81
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:68
msgid "Standard (grayscale)"
msgstr "Standart (gri tonlama)"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:112
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:99
msgid "Fonts"
msgstr "Yazı Tipleri"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:113
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:100
msgid "Window Title"
msgstr "Pencere Başlığı"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:114
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:101
msgid "Interface"
msgstr "Arayüz"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:115
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:102
msgid "Document"
msgstr "Belge"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:116
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:103
msgid "Monospace"
msgstr "Eşaralıklı (Monospace)"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:118
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:105
msgid "Scaling Factor"
msgstr "Ölçekleme Oranı"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:52 gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:318
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:61
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:197
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:39 gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:305
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:48
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:184
msgid "Disabled"
msgstr "Devre dışı"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:179
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:166
msgid "Typing"
msgstr "Yazma"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:36
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:22
msgid "Suspend when laptop lid is closed"
msgstr "Dizüstü kapağı kapatıldığında askıya al"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:60
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:46
msgid "Power"
msgstr "Güç"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:49
msgid "No Extensions Installed"
msgstr "Yüklü Eklenti Yok"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:53
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:56
msgid "Browse in Software"
msgstr "Software içinde ara"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:116
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:118
msgid "Extension downloading"
msgstr "Eklenti indiriliyor"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:118
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:120
msgid "Error loading extension"
msgstr "Eklenti çalıştırılırken hata"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:120
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:122
msgid "Extension does not support shell version"
msgstr "Eklenti kabuk sürümünü desteklemiyor"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:122
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:124
msgid "Unknown extension error"
msgstr "Bilinmeyen eklenti hatası"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:170
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:172
msgid "Updating"
msgstr "Güncelleniyor"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:190
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:192
msgid "Error"
msgstr "Hata"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:194
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:196
msgid "Update"
msgstr "Güncelle"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:236
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:238
msgid "Extensions"
msgstr "Eklentiler"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:30
msgid "Startup applications are automatically started when you log in."
msgstr "Başlangıç uygulamaları oturum açtığınızda otomatik olarak başlar."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:318
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:31
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:305
msgid "Startup Applications"
msgstr "Başlangıç Uygulamaları"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:63
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:48
msgid "Search Applications…"
msgstr "Uygulama Ara…"
#. Translators: This is the accelerator for opening the AppChooser search-bar
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:71
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:58
msgid "<primary>f"
msgstr "<primary>f"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:90
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:77
msgid "running"
msgstr "çalışıyor"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:100
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:87
msgid "_Close"
msgstr "_Kapat"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:101
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:88
msgid "_Add"
msgstr "_Ekle"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:244
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:231
msgid "Remove"
msgstr "Kaldır"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:268
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:255
msgid "New startup application"
msgstr "Yeni başlangıç uygulaması"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:269
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:256
msgid "Add a new application to be run at startup"
msgstr "Başlangıçta çalışacak yeni bir uygulama ekle"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:30
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:13
msgid "Activities Overview Hot Corner"
msgstr ""
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:18
msgid "Application Menu"
msgstr "Uygulama Menüsü"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:61
msgid "Top Bar"
msgstr "Tepe Çubuğu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:69
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:63
msgid "Battery Percentage"
msgstr "Pil Yüzdesi"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:70
#. Requires patch from https://bugzilla.gnome.org/688320
#. GSettingsSwitchTweak(_("Activities Overview Hot Corner"),"org.gnome.shell", "enable-hot-corners", loaded=_shell_loaded),
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:66
msgid "Clock"
msgstr "Saat"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:71
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
msgid "Date"
msgstr "Tarih"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:72
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:68
msgid "Seconds"
msgstr "Saniye"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:73
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:69
msgid "Calendar"
msgstr "Takvim"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:74
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:70
msgid "Week Numbers"
msgstr "Hafta Numaraları"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:32
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:319
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:19
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:306
msgid "Window Focus"
msgstr "Pencere Odağı"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:32
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:50
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:319
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:19
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:37
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:306
msgid "Click to Focus"
msgstr "Odaklanmak için Tıkla"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:52
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:39
msgid "Windows are focused when they are clicked."
msgstr "Pencereler tıklandıklarında odaklanılır."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:76
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:63
msgid "Sloppy"
msgstr "Karışık"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:78
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:65
msgid ""
"Window is focused when hovered with the pointer. Windows remain focused when "
"the desktop is hovered."
......@@ -469,12 +482,12 @@ msgstr ""
"İmleç pencerenin üzerine geldiğinde odaklanılır. İmleç masaüstüne geldiğinde "
"odaklanılmış pencere değişmez."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:102
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:325
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:89
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:312
msgid "Secondary-Click"
msgstr "İkincil Tıklama"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:104
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:91
msgid ""
"Window is focused when hovered with the pointer. Hovering the desktop "
"removes focus from the previous window."
......@@ -482,61 +495,63 @@ msgstr ""
"İmleç pencerenin üzerine geldiğinde odaklanılır. İmleç masaüstüne geldiğinde "
"pencere odağı kaldırılır."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:185
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:172
msgid "Placement"
msgstr "Yerleştirme"
#. Translators: For RTL languages, this is the "Right" direction since the
#. interface is flipped
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:199
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:186
msgid "Left"
msgstr "Sol"
#. Translators: For RTL languages, this is the "Left" direction since the
#. interface is flipped
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:205
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:192
msgid "Right"
msgstr "Sağ"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:237
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:224
msgid "Window scaling"
msgstr "Pencere ölçekleme"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:237
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:224
msgid "Adjust GDK window scaling factor for HiDPI"
msgstr "GDK pencere ölçekleme oranını HiDPI için ayarla"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:265
#, python-format
msgid "Settings will be reverted in %d second"
msgid_plural "Settings will be reverted in %d seconds"
msgstr[0] "Ayarlar %d saniye içinde eski haline döndürülecek"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:252
#, python-brace-format
#| msgid "Settings will be reverted in %d second"
#| msgid_plural "Settings will be reverted in %d seconds"
msgid "Settings will be reverted in {0} second"
msgid_plural "Settings will be reverted in {0} seconds"
msgstr[0] "Ayarlar {0} saniye içinde eski haline döndürülecek"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:281
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:268
msgid "Do you want to keep these HiDPI settings?"
msgstr "Bu HiDPI ayarlarını saklamak istiyor musunuz?"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:288
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:275
msgid "Revert Settings"
msgstr "Ayarları Eski Haline Getir"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:289
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:276
msgid "Keep Changes"
msgstr "Değişiklikleri Onayla"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:305
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:292
msgid "HiDPI"
msgstr "HiDPI"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:311
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:298
msgid "Windows"
msgstr "Pencereler"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:312
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:299
msgid "Attach Modal Dialogs"
msgstr "Yardımcı İletişim Pencerelerini Tuttur"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:313
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:300
msgid ""
"When on, modal dialog windows are attached to their parent windows, and "
"cannot be moved."
......@@ -544,48 +559,47 @@ msgstr ""
"Açıkken, yardımcı iletişim pencereleri ana pencereye tutturulur ve pencere "
"hareket ettirilemez."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:314
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:301
msgid "Resize with Secondary-Click"
msgstr "İkincil Tıklama ile Yeniden Boyutlandır"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:315
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:302
msgid "Window Action Key"
msgstr "Pencere Eylem Tuşu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:321
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:308
msgid "Raise Windows When Focused"
msgstr "Odaklandığında Pencereyi Öne Çıkar"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:322
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:309
msgid "Titlebar Actions"
msgstr "Başlık Çubuğu Eylemleri"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:323
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:310
msgid "Double-Click"
msgstr "Çift Tıklama"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:324
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:311
msgid "Middle-Click"
msgstr "Orta Tıklama"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:326
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:313
msgid "Titlebar Buttons"
msgstr "Başlık Çubuğu Düğmeleri"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:327
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:314
msgid "Maximize"
msgstr "Ekranı Kapla"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:328
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:315
msgid "Minimize"
msgstr "Küçült"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:34
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:52
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:19
msgid "Dynamic Workspaces"
msgstr "Dinamik Çalışma Alanları"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:54
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:38
msgid ""
"Workspaces can be created on demand, and are automatically removed when "
"empty."
......@@ -593,113 +607,113 @@ msgstr ""
"Boş bir çalışma alanı kalmadığında otomatik olarak yenisi oluşturulur, "
"boşaldığında silinir."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:78
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:62
msgid "Static Workspaces"
msgstr "Sabit Çalışma Alanları"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:80
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:64
msgid "Number of workspaces is fixed."
msgstr "Çalışma alanı sayısı sabit."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:112
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:195
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:95
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:174
msgid "Workspaces"
msgstr "Çalışma Alanları"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:97
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:177
msgid "Display Handling"
msgstr "Ekran İşlemleri"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:112
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:157
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:97
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:139
msgid "Workspaces span displays"
msgstr "Çalışma alanlarını ekranlara yay"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:113
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:192
msgid "Workspaces"
msgstr "Çalışma Alanları"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:131
msgid "Workspaces on primary display only"
msgstr "Çalışma alanları sadece birincil ekranda"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:133
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:115
msgid "Additional displays are treated as independent workspaces."
msgstr "Ek ekranlara, bağımsız çalışma alanları gibi davran."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:159
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:141
msgid "The current workspace includes additional displays."
msgstr "Geçerli çalışma alanı ek ekranlar içerir."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:194
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:176
msgid "Number of Workspaces"
msgstr "Çalışma Alanı Sayısı"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:35
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:22
msgid "Emacs Input"
msgstr "Emacs Girdisi"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:38
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:25
msgid "Overrides shortcuts to use keybindings from the Emacs editor."
msgstr "Emacs editöründe Emacs kısayollarını diğer kısayolların üzerine yaz."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:54
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:122
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:41
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:109
msgid "Compose Key"
msgstr "Birleştirme Tuşu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:110
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:192
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:97
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:179
msgid "Scroll Lock"
msgstr "Kaydırma Kilidi"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:111
msgid "PrtScn"
msgstr "Prt Sc"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:112
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:99
msgid "Menu"
msgstr "Menü"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:113
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46