Commit 8df5f0fd authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

parent a799760d
......@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool 3.26.x\n"
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool 3.27.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-12 15:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-08 20:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-13 21:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-20 12:27+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -18,20 +18,24 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:6 gtweak/app.py:36 gtweak/utils.py:311
#: gtweak/utils.py:327
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:7
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME prosjektet"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:23 gtweak/utils.py:298
#: gtweak/utils.py:314
msgid "GNOME Tweaks"
msgstr "GNOME Tweaks"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:7 data/gnome-tweak-tool.desktop.in:4
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:10 data/gnome-tweak-tool.desktop.in:4
msgid "Tweak advanced GNOME 3 settings"
msgstr "Endre avanserte GNOME 3 innstillinger"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:9
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:12
msgid "GNOME Tweaks allows adjusting advanced GNOME options."
msgstr "GNOME Tweaks lar deg justere avanserte innstillinger for GNOME."
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:12
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:15
msgid ""
"It can install and manage themes and extensions, change power settings, "
"manage startup applications, and enable desktop icons among other settings."
......@@ -40,7 +44,7 @@ msgstr ""
"strømstyring, håndtere oppstartsprogrammer og slå på skrivebordsikoner blant "
"andre innstillinger."
#: data/gnome-tweak-tool.desktop.in:3 gtweak/tweakview.py:103
#: data/gnome-tweak-tool.desktop.in:3 gtweak/tweakview.py:89
msgid "Tweaks"
msgstr "Konfigurasjonsendringer"
......@@ -73,619 +77,620 @@ msgstr "_Om"
msgid "_Quit"
msgstr "A_vslutt"
#: gtweak/app.py:80
#: gtweak/app.py:67
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Sett tilbake til utgangsverdier"
#: gtweak/app.py:81
#: gtweak/app.py:68
msgid "Reset all tweak settings to the original default state?"
msgstr "Tilbakestill alle innstillinger til utgangsverdiene?"
#: gtweak/app.py:102 gtweak/app.py:104
#: gtweak/app.py:89 gtweak/app.py:91
msgid "GNOME Shell"
msgstr "GNOME-shell"
#: gtweak/app.py:104
#: gtweak/app.py:91
#, python-format
msgid "(%s mode)"
msgstr "(%s modus)"
#: gtweak/app.py:107
#: gtweak/app.py:94
msgid "GNOME Shell is not running"
msgstr "GNOME-shell kjører ikke"
#: gtweak/app.py:109
#: gtweak/app.py:96
msgid "GTK+"
msgstr "GTK+"
#: gtweak/app.py:116
#: gtweak/app.py:103
msgid "Homepage"
msgstr "Nettside"
#: gtweak/tweakmodel.py:43
#: gtweak/tweakmodel.py:30
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Forskjellig"
#: gtweak/tweakview.py:119
#: gtweak/tweakview.py:105
msgid "Search Tweaks…"
msgstr "Søk konfigurasjon …"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:41
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:57
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:29
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:42
msgid "Applications"
msgstr "Programmer"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:65
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:66
msgid "Error writing setting"
msgstr "Feil under skriving av innstilling"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:72
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:83
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:90
msgid "Cursor"
msgstr "Markør"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:110
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:117
msgid "Shell"
msgstr "Skall"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:110
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:117
msgid "Install custom or user themes for gnome-shell"
msgstr "Installer egedefinerte tema eller brukertema for GNOME skallet"
#. check the shell is running and the usertheme extension is present
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:113
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:120
msgid "Unknown error"
msgstr "Ukjent feil"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:118
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:125
msgid "Shell not running"
msgstr "Skallet kjører ikke"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:140
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:147
msgid "Shell user-theme extension incorrectly installed"
msgstr "Skallutvidelse for brukertema ikke korrekt installert"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:143
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:150
msgid "Shell user-theme extension not enabled"
msgstr "Skallutvidelse for brukertema ikke slått på"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:146
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:153
msgid "Could not list shell extensions"
msgstr "Kunne ikke vise liste med skallutvidelser"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:175
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:183
msgid "<i>Default</i>"
msgstr "<i>Forvalgt</i>"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:181
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:189
msgid "Select a theme"
msgstr "Velg et tema"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:230
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:238
#, python-format
msgid "%s theme updated successfully"
msgstr "Oppdatering av tema %s fullført"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:232
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:240
#, python-format
msgid "%s theme installed successfully"
msgstr "Installering av tema %s fullført"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:240
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:248
msgid "Error installing theme"
msgstr "Feil under installering av tema"
#. does not look like a valid theme
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:245
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:253
msgid "Invalid theme"
msgstr "Ugyldig tema"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:257
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:265
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
#. GSettingsSwitchTweak("Buttons Icons","org.gnome.desktop.interface", "buttons-have-icons"),
#. GSettingsSwitchTweak("Menu Icons","org.gnome.desktop.interface", "menus-have-icons"),
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:261
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:268
msgid "Animations"
msgstr "Animasjoner"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:262
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:269
msgid "Themes"
msgstr "Tema"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:20
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:7
msgid "Show Icons"
msgstr "Vis ikoner"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:23
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:10
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivebord"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:24
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:11
msgid "Icons on Desktop"
msgstr "Ikoner på skrivebordet"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:26
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:13
msgid "Home"
msgstr "Hjemme"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:27
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:14
msgid "Network Servers"
msgstr "Nettverkstjenere"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:28
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:15
msgid "Trash"
msgstr "Papirkurv"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:29
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:16
msgid "Mounted Volumes"
msgstr "Monterte volumer"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:30
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:17
msgid "Background"
msgstr "Bakgrunn"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:31
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:34
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:18
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:21
msgid "Image"
msgstr "Bilde"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:32
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:35
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:19
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:22
msgid "Adjustment"
msgstr "Justering"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:33
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:20
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skjerm"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:28 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:35
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:15 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:22
msgid "Hinting"
msgstr "Hinting"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:28 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:67
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:15 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:54
msgid "Antialiasing"
msgstr "Skriftutjevning"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:44
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:31
msgid "Full"
msgstr "Full"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:50
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:37
msgid "Medium"
msgstr "Middels"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:56
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:43
msgid "Slight"
msgstr "Lett"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:62 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:87
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:49 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:74
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:75
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:62
msgid "Subpixel (for LCD screens)"
msgstr "Subpiksel (for LCD-skjermer)"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:81
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:68
msgid "Standard (grayscale)"
msgstr "Standard (gråtone)"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:112
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:99
msgid "Fonts"
msgstr "Skrifter"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:113
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:100
msgid "Window Title"
msgstr "Vindutittel"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:114
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:101
msgid "Interface"
msgstr "Grensesnitt"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:115
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:102
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:116
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:103
msgid "Monospace"
msgstr "Fast bredde"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:118
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:105
msgid "Scaling Factor"
msgstr "Skaleringsfaktor"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:52 gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:318
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:61
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:197
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:39 gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:305
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:48
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:184
msgid "Disabled"
msgstr "Slått av"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:179
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:166
msgid "Typing"
msgstr "Skriving"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:36
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:22
msgid "Suspend when laptop lid is closed"
msgstr "Hvilemodus når lokket lukkes"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:60
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:46
msgid "Power"
msgstr "Strøm"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:49
msgid "No Extensions Installed"
msgstr "Ingen utvidelser installert"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:53
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:56
msgid "Browse in Software"
msgstr "Bla gjennom i Programvare"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:116
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:118
msgid "Extension downloading"
msgstr "Laster ned utvidelse"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:118
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:120
msgid "Error loading extension"
msgstr "Feil under lasting av utvidelse"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:120
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:122
msgid "Extension does not support shell version"
msgstr "Utvidelsen støtter ikke denne versjonen av skallet"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:122
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:124
msgid "Unknown extension error"
msgstr "Ukjent feil med utvidelse"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:170
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:172
msgid "Updating"
msgstr "Oppdaterer"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:190
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:192
msgid "Error"
msgstr "Feil"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:194
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:196
msgid "Update"
msgstr "Oppdater"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:236
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:238
msgid "Extensions"
msgstr "Utvidelser"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:30
msgid "Startup applications are automatically started when you log in."
msgstr ""
msgstr "Oppstartsprogrammer startes automatisk når du logger inn."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:318
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:31
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:305
msgid "Startup Applications"
msgstr "Oppstartsprogrammer"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:63
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:48
msgid "Search Applications…"
msgstr "Søk i programmer …"
#. Translators: This is the accelerator for opening the AppChooser search-bar
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:71
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:58
msgid "<primary>f"
msgstr "<primær>f"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:90
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:77
msgid "running"
msgstr "kjører"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:100
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:87
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:101
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:88
msgid "_Add"
msgstr "_Legg til"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:244
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:231
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:268
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:255
msgid "New startup application"
msgstr "Nytt oppstartsprogram"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:269
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:256
msgid "Add a new application to be run at startup"
msgstr "Legg til et nytt program som skal kjøres ved oppstart"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:27
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:13
msgid "Activities Overview Hot Corner"
msgstr ""
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:32
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:18
msgid "Application Menu"
msgstr "Programmeny"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:75
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:61
msgid "Top Bar"
msgstr "Topplinje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:77
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:63
msgid "Battery Percentage"
msgstr "Batteriprosent"
#. Requires patch from https://bugzilla.gnome.org/688320
#. GSettingsSwitchTweak(_("Activities Overview Hot Corner"),"org.gnome.shell", "enable-hot-corners", loaded=_shell_loaded),
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:80
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:66
msgid "Clock"
msgstr "Klokke"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:81
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
msgid "Date"
msgstr "Dato"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:82
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:68
msgid "Seconds"
msgstr "Sekunder"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:83
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:69
msgid "Calendar"
msgstr "Kalender"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:70
msgid "Week Numbers"
msgstr "Ukenumre"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:32
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:319
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:19
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:306
msgid "Window Focus"
msgstr "Vindufokus"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:32
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:50
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:319
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:19
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:37
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:306
msgid "Click to Focus"
msgstr "Klikk for å fokusere"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:52
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:39
msgid "Windows are focused when they are clicked."
msgstr "Vinduer fokuseres når man klikker på dem."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:76
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:63
msgid "Sloppy"
msgstr ""
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:78
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:65
msgid ""
"Window is focused when hovered with the pointer. Windows remain focused when "
"the desktop is hovered."
msgstr ""
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:102
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:325
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:89
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:312
msgid "Secondary-Click"
msgstr "Sekundærklikk"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:104
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:91
msgid ""
"Window is focused when hovered with the pointer. Hovering the desktop "
"removes focus from the previous window."
msgstr ""
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:185
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:172
msgid "Placement"
msgstr "Plassering"
#. Translators: For RTL languages, this is the "Right" direction since the
#. interface is flipped
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:199
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:186
msgid "Left"
msgstr "Venstre"
#. Translators: For RTL languages, this is the "Left" direction since the
#. interface is flipped
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:205
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:192
msgid "Right"
msgstr "Høyre"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:237
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:224
msgid "Window scaling"
msgstr "Skalering av vindu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:237
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:224
msgid "Adjust GDK window scaling factor for HiDPI"
msgstr "Juster faktor for skalering av vindu fra GDK for HiDPI"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:265
#, python-format
msgid "Settings will be reverted in %d second"
msgid_plural "Settings will be reverted in %d seconds"
msgstr[0] "Innstillingene vil forkastes om %d sekund"
msgstr[1] "Innstillingene vil forkastes om %d sekunder"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:252
#, python-brace-format
msgid "Settings will be reverted in {0} second"
msgid_plural "Settings will be reverted in {0} seconds"
msgstr[0] "Innstillingene vil forkastes om {0} sekund"
msgstr[1] "Innstillingene vil forkastes om {0} sekunder"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:281
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:268
msgid "Do you want to keep these HiDPI settings?"
msgstr "Vil du beholde disse innstillingene for HiDPI?"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:288
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:275
msgid "Revert Settings"
msgstr "Forkast endringer"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:289
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:276
msgid "Keep Changes"
msgstr "Behold endringer"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:305
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:292
msgid "HiDPI"
msgstr "HiDPI"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:311
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:298
msgid "Windows"
msgstr "Vinduer"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:312
#, fuzzy
#| msgid "Attached Modal Dialogs"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:299
msgid "Attach Modal Dialogs"
msgstr "Festede modale dialoger"
msgstr "Fest modale dialoger"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:313
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:300
msgid ""
"When on, modal dialog windows are attached to their parent windows, and "
"cannot be moved."
msgstr ""
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:314
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:301
msgid "Resize with Secondary-Click"
msgstr "Endre størrelse med sekundærklikk"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:315
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:302
msgid "Window Action Key"
msgstr "Handlingstast for vindu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:321
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:308
msgid "Raise Windows When Focused"
msgstr ""
msgstr "Hev vindu når det fokuseres"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:322
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:309
msgid "Titlebar Actions"
msgstr "Handlinger for tittellinjen"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:323
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:310
msgid "Double-Click"
msgstr "Dobbeltklikk"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:324
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:311
msgid "Middle-Click"
msgstr "Midt-klikk"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:326
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:313
msgid "Titlebar Buttons"
msgstr "Knapper på tittellinjen"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:327
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:314
msgid "Maximize"
msgstr "Maksimer"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:328
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:315
msgid "Minimize"
msgstr "Minimer"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:34
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:52
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:19
msgid "Dynamic Workspaces"
msgstr "Dynamiske arbeidsområder"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:54
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:38
msgid ""
"Workspaces can be created on demand, and are automatically removed when "
"empty."
msgstr ""
msgstr "Arbeidsområder kan lages ved behov, og fjernes automatisk når de er tomme."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:78
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:62
msgid "Static Workspaces"
msgstr "Statiske arbeidsområder"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:80
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:64
msgid "Number of workspaces is fixed."
msgstr "Antall arbeidsområder er fast."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:112
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:195
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:95
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:174
msgid "Workspaces"
msgstr "Arbeidsområder"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:97
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:177
msgid "Display Handling"
msgstr "Håndtering av skjerm"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:112
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:157
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:97
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:139
msgid "Workspaces span displays"
msgstr "Arbeidsområder på flere skjermer"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:113
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:192
msgid "Workspaces"
msgstr "Arbeidsområder"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:131
msgid "Workspaces on primary display only"
msgstr "Arbeidsområder kun på primær skjerm"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:133
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:115
msgid "Additional displays are treated as independent workspaces."
msgstr ""
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:159
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:141
msgid "The current workspace includes additional displays."
msgstr ""
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:194
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:176
msgid "Number of Workspaces"
msgstr "Antall arbeidsområder"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:35
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:22
msgid "Emacs Input"
msgstr ""
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:38
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:25
msgid "Overrides shortcuts to use keybindings from the Emacs editor."
msgstr ""
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:54
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:122
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:41
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:109
msgid "Compose Key"
msgstr ""
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:110
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:192
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:97
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:179
msgid "Scroll Lock"
msgstr "Scroll lock"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:111
msgid "PrtScn"
msgstr "PrtScn"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:112
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:99
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:113
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:100
msgid "Right Alt"
msgstr "Høyre Alt"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59