Commit 8d216a13 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent cc2bbf23
......@@ -4,14 +4,14 @@
# FIRST AUTHOR <gymka@mail.ru>, 2011.
# Algimantas Margevičius <gymka@mail.ru>, 2011.
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 2012.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lithuanian-gnome tweak tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-tweaks/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-02 03:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-05 15:35+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-06 00:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 17:32+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -20,15 +20,15 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/org.gnome.tweaks.appdata.xml.in:7
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME projektas"
#: data/org.gnome.tweaks.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:23 gtweak/utils.py:314
#: gtweak/utils.py:330
#: data/org.gnome.tweaks.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:23 gtweak/utils.py:332
#: gtweak/utils.py:349
msgid "GNOME Tweaks"
msgstr "GNOME papildomų nustatymai"
......@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr ""
"valdymo nustatymus, tvarkyti paleidžiamas programas, įjungti darbalaukio "
"piktogramas ir kt."
#: data/org.gnome.tweaks.desktop.in:3 gtweak/tweakview.py:89
#: data/org.gnome.tweaks.desktop.in:3 gtweak/tweakview.py:83
msgid "Tweaks"
msgstr "Reguliavimai"
......@@ -77,50 +77,52 @@ msgid "Disable All Shell Extensions"
msgstr "Išjungti visus apvalkalo plėtinius"
#: data/shell.ui:17
msgid "_About"
msgstr "_Apie"
#| msgid "Tweaks"
msgid "_About Tweaks"
msgstr "_Apie reguliavimus"
#: data/shell.ui:21
msgid "_Quit"
msgstr "_Išeiti"
#: gtweak/app.py:67
#: gtweak/app.py:55
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Atstatyti numatytuosius"
#: gtweak/app.py:68
#: gtweak/app.py:56
msgid "Reset all tweak settings to the original default state?"
msgstr "Atstatyti visus tobulinimo nustatymus į jų pradines būsenas?"
#: gtweak/app.py:89 gtweak/app.py:91
#: gtweak/app.py:77 gtweak/app.py:79
msgid "GNOME Shell"
msgstr "GNOME apvalkalas"
#: gtweak/app.py:91
#: gtweak/app.py:79
#, python-format
msgid "(%s mode)"
msgstr "(%s veiksena)"
#: gtweak/app.py:94
#: gtweak/app.py:82
msgid "GNOME Shell is not running"
msgstr "GNOME apvalkalas nepaleistas"
#: gtweak/app.py:96
#: gtweak/app.py:84
msgid "GTK+"
msgstr "GTK+"
#: gtweak/app.py:103
#: gtweak/app.py:91
msgid "Homepage"
msgstr "Namų tinklalapis"
#: gtweak/tweakmodel.py:30
#: gtweak/tweakmodel.py:31
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Įvairūs"
#: gtweak/tweakview.py:105
#: gtweak/tweakview.py:111
msgid "Search Tweaks…"
msgstr "Ieškoti reguliavimų…"
#. "General" needs to be first item in sidebar
#: gtweak/tweakview.py:169 gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:53
msgid "General"
msgstr "Bendra"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:54
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:42
msgid "Applications"
......@@ -299,22 +301,18 @@ msgid "Fonts"
msgstr "Šriftai"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:100
#| msgid "Interface"
msgid "Interface Text"
msgstr "Sąsajos tekstas"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:101
#| msgid "Document"
msgid "Document Text"
msgstr "Dokumento tekstas"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:102
#| msgid "Monospace"
msgid "Monospace Text"
msgstr "Lygiaplotis tekstas"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:103
#| msgid "Window Title"
msgid "Legacy Window Titles"
msgstr "Seni langų pavadinimai"
......@@ -322,23 +320,20 @@ msgstr "Seni langų pavadinimai"
msgid "Scaling Factor"
msgstr "Didinimo laipsnis"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:22
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:28
msgid "Suspend when laptop lid is closed"
msgstr "Užmigdyti, kai nešiojamas kompiuteris užveriamas"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:46
msgid "General"
msgstr "Bendra"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:47
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:54
msgid "Animations"
msgstr "Animacijos"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:49
#. Don't show this setting in the Ubuntu session since this setting is in gnome-control-center there
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:57
msgid "Over-Amplification"
msgstr "Viršijamas stiprinimas"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:50
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:58
msgid ""
"Allows raising the volume above 100%. This can result in a loss of audio "
"quality; it is better to increase application volume settings, if possible."
......@@ -536,35 +531,35 @@ msgstr "Nėra įdiegtų plėtinių"
msgid "Browse in Software"
msgstr "Naršyti programinėje įrangoje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:118
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:119
msgid "Extension downloading"
msgstr "Plėtinių atsiuntimas"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:120
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:121
msgid "Error loading extension"
msgstr "Klaida įkeliant plėtinį"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:122
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:123
msgid "Extension does not support shell version"
msgstr "Plėtinys nepalaiko apvalkalo versijos"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:124
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:125
msgid "Unknown extension error"
msgstr "Nežinoma plėtinio klaida"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:172
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:173
msgid "Updating"
msgstr "Atnaujinama"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:192
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:193
msgid "Error"
msgstr "Klaida"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:196
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:197
msgid "Update"
msgstr "Atnaujinti"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:238
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:239
msgid "Extensions"
msgstr "Plėtiniai"
......@@ -627,7 +622,6 @@ msgid "Right"
msgstr "Dešinėje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_title_bar.py:108
#| msgid "Window Title"
msgid "Window Titlebars"
msgstr "Langų pavadinimų juostos"
......@@ -668,27 +662,27 @@ msgstr "Programos meniu"
msgid "Top Bar"
msgstr "Viršutinė juosta"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:61
msgid "Battery Percentage"
msgstr "Baterijos procentas"
#. Requires patch from https://bugzilla.gnome.org/688320
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:63
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:61
msgid "Activities Overview Hot Corner"
msgstr "Veiklų apžvalgos karštasis kampas"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:63
msgid "Battery Percentage"
msgstr "Baterijos procentas"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:64
msgid "Clock"
msgstr "Laikrodis"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:65
msgid "Date"
msgstr "Data"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:66
msgid "Weekday"
msgstr "Savaitės diena"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:66
msgid "Date"
msgstr "Data"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
msgid "Seconds"
msgstr "Sekundes"
......@@ -717,7 +711,6 @@ msgid "Windows are focused when they are clicked."
msgstr "Langai fokusuojami virš jų paspaudus."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:62
#| msgid "Focus Mode"
msgid "Focus on Hover"
msgstr "Koncentruotis ties pakibimu"
......@@ -874,23 +867,29 @@ msgid "Wacom"
msgstr "Wacom"
#. indicates the default theme, e.g Adwaita (default)
#: gtweak/utils.py:59
#: gtweak/utils.py:62
#, python-format
msgid "%s <i>(default)</i>"
msgstr "%s <i>(numatytoji)</i>"
#: gtweak/utils.py:332
#: gtweak/utils.py:351
msgid "Configuration changes require restart"
msgstr "Konfigūracijos pakeitimai reikalauja perleidimo"
#: gtweak/utils.py:333
#: gtweak/utils.py:352
msgid "Your session needs to be restarted for settings to take effect"
msgstr "Norint, jog keitimai įsigaliotų, reikia iš naujo paleisti seansą"
#: gtweak/utils.py:337
#: gtweak/utils.py:356
msgid "Restart Session"
msgstr "Paleisti seansą iš naujo"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Apie"
#~ msgid "_Quit"
#~ msgstr "_Išeiti"
#~ msgid "Power"
#~ msgstr "Energija"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment