Commit 761a8d99 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent e7eae7af
......@@ -10,10 +10,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-19 19:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-03 22:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-07 07:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-12 17:35+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -21,7 +21,8 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:6 gtweak/app.py:36 gtweak/utils.py:327
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:6 gtweak/app.py:36 gtweak/utils.py:311
#: gtweak/utils.py:327
msgid "GNOME Tweaks"
msgstr "Vyladění GNOME"
......@@ -297,7 +298,7 @@ msgstr "S pevnou šířkou"
msgid "Scaling Factor"
msgstr "Měřítko"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:52 gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:315
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:52 gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:318
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:61
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:197
msgid "Disabled"
......@@ -311,27 +312,7 @@ msgstr "Psaní"
msgid "Suspend when laptop lid is closed"
msgstr "Při zavření víka uspat do paměti"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:64 gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:177
msgid "Power Button Behavior"
msgstr "Činnost tlačítka napájení"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:80
msgid "Suspend"
msgstr "uspat do paměti"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:97
msgid "Hibernate"
msgstr "uspat na disk"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:114
msgid "Power Off"
msgstr "vypnout"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:132
msgid "No Action"
msgstr "žádná činnost"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:175
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:60
msgid "Power"
msgstr "Napájení"
......@@ -418,46 +399,52 @@ msgstr "Nová aplikace při spuštění"
msgid "Add a new application to be run at startup"
msgstr "Přidat novou aplikaci, která se má rozjet při spuštění"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:30
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:27
msgid "Activities Overview Hot Corner"
msgstr "Citlivý roh přehledu činností"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:32
msgid "Application Menu"
msgstr "Nabídka aplikace"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:75
msgid "Top Bar"
msgstr "Horní lišta"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:69
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:77
msgid "Battery Percentage"
msgstr "Procenta nabití baterie"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:70
#. Requires patch from https://bugzilla.gnome.org/688320
#. GSettingsSwitchTweak(_("Activities Overview Hot Corner"),"org.gnome.shell", "enable-hot-corners", loaded=_shell_loaded),
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:80
msgid "Clock"
msgstr "Hodiny"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:71
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:81
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:72
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:82
msgid "Seconds"
msgstr "Sekundy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:73
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:83
msgid "Calendar"
msgstr "Kalendář"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:74
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:84
msgid "Week Numbers"
msgstr "Čísla týdnů"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:32
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:316
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:319
msgid "Window Focus"
msgstr "Zaměřování oken"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:32
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:50
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:316
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:319
msgid "Click to Focus"
msgstr "Zaměřovat kliknutím"
......@@ -478,8 +465,7 @@ msgstr ""
"ukazatelem přejede nad volnou plochu."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:102
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:322
#| msgid "Secondary-click"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:325
msgid "Secondary-Click"
msgstr "Kliknutí vedlejším tlačítkem"
......@@ -535,15 +521,19 @@ msgstr "Vrátit nastavení"
msgid "Keep Changes"
msgstr "Zachovat změny"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:308
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:305
msgid "HiDPI"
msgstr "Vysoké rozlišení"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:311
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:309
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:312
msgid "Attach Modal Dialogs"
msgstr "Vázat modální dialogová okna"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:310
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:313
msgid ""
"When on, modal dialog windows are attached to their parent windows, and "
"cannot be moved."
......@@ -551,47 +541,42 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, modální dialogová okna se svážou se svým rodičovským oknem "
"a nelze je přesouvat."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:311
#| msgid "Resize with Secondary-click"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:314
msgid "Resize with Secondary-Click"
msgstr "Změnit velikost vedlejším tlačítkem myši"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:312
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:315
msgid "Window Action Key"
msgstr "Klávesa pro akci okna"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:318
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:321
msgid "Raise Windows When Focused"
msgstr "Zaměřené okno přenést do popředí"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:319
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:322
msgid "Titlebar Actions"
msgstr "Činnosti záhlaví okna"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:320
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:323
msgid "Double-Click"
msgstr "Dvojité kliknutí"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:321
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:324
msgid "Middle-Click"
msgstr "Prostřední tlačítko"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:323
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:326
msgid "Titlebar Buttons"
msgstr "Tlačítka v záhlaví okna"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:324
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:327
msgid "Maximize"
msgstr "Maximalizovat"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:325
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:328
msgid "Minimize"
msgstr "Minimalizovat"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:327
msgid "HiDPI"
msgstr "Vysoké rozlišení"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:34
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:52
msgid "Dynamic Workspaces"
......@@ -620,7 +605,6 @@ msgstr "Zacházení s displeji"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:112
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:157
#| msgid "Workspaces only on primary display"
msgid "Workspaces span displays"
msgstr "Pracovní plochy roztáhnout přes displeje"
......@@ -817,22 +801,37 @@ msgstr "Aby se nastavení projevilo, musí být vaše sezení restartováno"
msgid "Restart Session"
msgstr "Restartovat sezení"
#: gtweak/widgets.py:500
#: gtweak/widgets.py:501
msgid "Enable dark theme for all applications"
msgstr "Zapnout tmavý motiv pro všechny aplikace"
#: gtweak/widgets.py:501
#: gtweak/widgets.py:502
msgid "Enable the dark theme hint for all the applications in the session"
msgstr "Zapnout tmavý motiv pro všechny aplikace v sezení"
#: gtweak/widgets.py:510
#: gtweak/widgets.py:511
msgid "Global Dark Theme"
msgstr "Globální tmavý motiv"
#: gtweak/widgets.py:511
#: gtweak/widgets.py:512
msgid "Applications need to be restarted for this change to take place."
msgstr "Aby se tato změna projevila, musí být aplikace restartována"
#: gtweak/widgets.py:540
#: gtweak/widgets.py:541
msgid "Error writing setting"
msgstr "Chyba zápisu nastavení"
#~ msgid "Power Button Behavior"
#~ msgstr "Činnost tlačítka napájení"
#~ msgid "Suspend"
#~ msgstr "uspat do paměti"
#~ msgid "Hibernate"
#~ msgstr "uspat na disk"
#~ msgid "Power Off"
#~ msgstr "vypnout"
#~ msgid "No Action"
#~ msgstr "žádná činnost"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment