Commit 66b40164 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 5ea6f359
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-tweaks/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-08 07:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-17 20:49+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-06 11:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-09 21:30+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -26,8 +26,8 @@ msgstr ""
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/org.gnome.tweaks.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:23 gtweak/utils.py:314
#: gtweak/utils.py:330
#: data/org.gnome.tweaks.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:23 gtweak/utils.py:332
#: gtweak/utils.py:349
msgid "GNOME Tweaks"
msgstr "GNOME Tweaks"
......@@ -48,7 +48,7 @@ msgstr ""
"Omogoča nameščanje in urejanje tem in razširitev, spreminjanje nastavitev "
"porabe energije, urejanje zagonskih programov in drugo."
#: data/org.gnome.tweaks.desktop.in:3 gtweak/tweakview.py:82
#: data/org.gnome.tweaks.desktop.in:3 gtweak/tweakview.py:83
msgid "Tweaks"
msgstr "Prilagoditve okolja"
......@@ -74,52 +74,48 @@ msgid "Disable All Shell Extensions"
msgstr "Onemogoči vse razširitve lupine"
#: data/shell.ui:17
msgid "_About"
msgid "_About Tweaks"
msgstr "_O programu"
#: data/shell.ui:21
msgid "_Quit"
msgstr "_Končaj"
#: gtweak/app.py:67
#: gtweak/app.py:55
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Ponastavi na privzeto"
#: gtweak/app.py:68
#: gtweak/app.py:56
msgid "Reset all tweak settings to the original default state?"
msgstr "Ali naj se vse nastavitve ponastavijo na osnovno privzeto stanje?"
#: gtweak/app.py:89 gtweak/app.py:91
#: gtweak/app.py:77 gtweak/app.py:79
msgid "GNOME Shell"
msgstr "Lupina GNOME"
#: gtweak/app.py:91
#: gtweak/app.py:79
#, python-format
msgid "(%s mode)"
msgstr "(način %s)"
#: gtweak/app.py:94
#: gtweak/app.py:82
msgid "GNOME Shell is not running"
msgstr "Lupina GNOME ni zagnana ..."
#: gtweak/app.py:96
#: gtweak/app.py:84
msgid "GTK+"
msgstr "GTK+"
#: gtweak/app.py:103
#: gtweak/app.py:91
msgid "Homepage"
msgstr "Domača stran"
#: gtweak/tweakmodel.py:30
#: gtweak/tweakmodel.py:31
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
#: gtweak/tweakview.py:98
#: gtweak/tweakview.py:111
msgid "Search Tweaks…"
msgstr "Iskanje prilagoditev ..."
#. "General" needs to be first item in sidebar
#: gtweak/tweakview.py:156 gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:50
#: gtweak/tweakview.py:169 gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:53
msgid "General"
msgstr "Splošno"
......@@ -204,7 +200,7 @@ msgstr "Videz"
#. GSettingsSwitchTweak("Menu Icons","org.gnome.desktop.interface", "menus-have-icons"),
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:284
msgid "Themes"
msgstr "Teme"
msgstr "Tema"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:289
msgid "Sound"
......@@ -216,7 +212,7 @@ msgstr "Določa, katera zvokovna shema naj se uporabi za zvoke dogodkov."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:292
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
msgstr "Ozadje namizja"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:293
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:298
......@@ -230,7 +226,7 @@ msgstr "Prilagoditev"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:297
msgid "Lock Screen"
msgstr "Zakleni zaslon"
msgstr "Zaklenjen zaslon"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:7
msgid "Show Icons"
......@@ -274,15 +270,15 @@ msgstr "Glajenje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:31
msgid "Full"
msgstr "Polna"
msgstr "Polno"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:37
msgid "Medium"
msgstr "Srednja"
msgstr "Srednje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:43
msgid "Slight"
msgstr "Majhna"
msgstr "Malo"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:49 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:74
msgid "None"
......@@ -320,20 +316,20 @@ msgstr "Opuščeni nazivi oken"
msgid "Scaling Factor"
msgstr "Faktor povečave"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:25
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:28
msgid "Suspend when laptop lid is closed"
msgstr "Postavi v pripravljenost, ko je pokrov računalnika zaprt"
msgstr "Postavi v pripravljenost, pri poklopljenem pokrovu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:51
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:54
msgid "Animations"
msgstr "Animacije"
msgstr "Animiraj dejanja"
#. Don't show this setting in the Ubuntu session since this setting is in gnome-control-center there
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:54
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:57
msgid "Over-Amplification"
msgstr "Prekoračitev glasnosti"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:55
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:58
msgid ""
"Allows raising the volume above 100%. This can result in a loss of audio "
"quality; it is better to increase application volume settings, if possible."
......@@ -453,7 +449,7 @@ msgstr "Posnemanje klika miške"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:271
msgid "Fingers"
msgstr "Prsti"
msgstr "Upravljanje s sledilno ploščico"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:273
msgid ""
......@@ -461,7 +457,7 @@ msgid ""
"middle-click."
msgstr ""
"Pritisk na sledilno ploščico z dvema prstoma posnema klik desnega in s tremi "
"prsti za klik srednjega gumba miške."
"prsti klik srednjega gumba miške."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:297
msgid "Area"
......@@ -472,12 +468,12 @@ msgid ""
"Click the bottom right of the touchpad for right-click and the bottom middle "
"for middle-click."
msgstr ""
"Pritisk na desni spodnji rob sledilne ploščice posnema klik desnega in "
"spodnjega levega za klik srednjega gumba miške."
"Pritisk na desni spodnji rob sledilne ploščice posnema klik desnega, pritisk "
"na sredino spodnjega roba pa klik srednjega gumba miške."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:325
msgid "Don’t use mouse click emulation."
msgstr "Ne uporabi posnemanja klikov miške."
msgstr "Ne uporabljaj posnemanja klikov miške."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:362
msgid "Keyboard & Mouse"
......@@ -521,7 +517,7 @@ msgstr "Sledilna ploščica"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:388
msgid "Disable While Typing"
msgstr "Onemogoči med tipkanjem"
msgstr "Onemogoči delovanje ploščice med tipkanjem"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:49
msgid "No Extensions Installed"
......@@ -531,41 +527,41 @@ msgstr "Ni nameščenih razširitev"
msgid "Browse in Software"
msgstr "Prebrskajte programsko opremo"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:118
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:119
msgid "Extension downloading"
msgstr "Prejemanje razširitve"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:120
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:121
msgid "Error loading extension"
msgstr "Napaka med nalaganjem razširitve"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:122
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:123
msgid "Extension does not support shell version"
msgstr "Razširitev ni prirejena za trenutno različico lupine"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:124
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:125
msgid "Unknown extension error"
msgstr "Neznana napaka razširitve"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:172
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:173
msgid "Updating"
msgstr "Posodabljanje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:192
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:193
msgid "Error"
msgstr "Napaka"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:196
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:197
msgid "Update"
msgstr "Posodobi"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:238
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:239
msgid "Extensions"
msgstr "Razširitve"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:30
msgid "Startup applications are automatically started when you log in."
msgstr "Zagonski programi so zagnani samodejno ob prijavi uporabnika."
msgstr "Programi, zagnani samodejno ob prijavi uporabnika v sistem."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:31
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:305
......@@ -656,7 +652,7 @@ msgstr "Skrči"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:16
msgid "Application Menu"
msgstr "Meni programov"
msgstr "Pokaži meni programov"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:59
msgid "Top Bar"
......@@ -665,11 +661,11 @@ msgstr "Vrhnja vrstica"
#. Requires patch from https://bugzilla.gnome.org/688320
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:61
msgid "Activities Overview Hot Corner"
msgstr "Vroči kot predogleda dejavnosti"
msgstr "Omogoči vroči kot predogleda dejavnosti"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:63
msgid "Battery Percentage"
msgstr "Odstotek polnosti baterija"
msgstr "Pokaži odstotek polnosti baterije"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:64
msgid "Clock"
......@@ -677,15 +673,15 @@ msgstr "Ura"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:65
msgid "Weekday"
msgstr "Dan tedna"
msgstr "Pokaži dan v tednu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:66
msgid "Date"
msgstr "Datum"
msgstr "Izpiši datum"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
msgid "Seconds"
msgstr "sekunde"
msgstr "Pokaži sekunde"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:68
msgid "Calendar"
......@@ -693,7 +689,7 @@ msgstr "Koledar"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:69
msgid "Week Numbers"
msgstr "Številke tednov"
msgstr "Izpiši številke tednov"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:18
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:215
......@@ -870,23 +866,29 @@ msgid "Wacom"
msgstr "Tablica Wacom"
#. indicates the default theme, e.g Adwaita (default)
#: gtweak/utils.py:59
#: gtweak/utils.py:62
#, python-format
msgid "%s <i>(default)</i>"
msgstr "%s <i>(privzeto)</i>"
#: gtweak/utils.py:332
#: gtweak/utils.py:351
msgid "Configuration changes require restart"
msgstr "Nastavitev zahteva ponovni zagon"
msgstr "Spreminjanje teh nastavitev zahteva ponovni zagon sistema."
#: gtweak/utils.py:333
#: gtweak/utils.py:352
msgid "Your session needs to be restarted for settings to take effect"
msgstr "Sejo je treba ponovno zagnati za uveljavitev novih nastavitev"
msgstr "Za uveljavitev spremenjenih nastavitev je treba sejo ponovno zagnati."
#: gtweak/utils.py:337
#: gtweak/utils.py:356
msgid "Restart Session"
msgstr "Ponovno zaženi sejo"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_O programu"
#~ msgid "_Quit"
#~ msgstr "_Končaj"
#~ msgid "Sloppy"
#~ msgstr "Ohlapno"
......@@ -1029,9 +1031,6 @@ msgstr "Ponovno zaženi sejo"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "Pomo_č"
#~ msgid "_About Tweak Tool"
#~ msgstr "_O programu"
#~ msgid "The shell must be restarted for changes to take effect"
#~ msgstr ""
#~ "Lupino je treba po posodobitvi za uveljavitev sprememb ponovno zagnati."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment