Commit 59e5a13b authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 95737de0
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-tweaks/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-11 22:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-04 12:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-02 03:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-20 13:32+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -24,8 +24,8 @@ msgstr ""
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/org.gnome.tweaks.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:23 gtweak/utils.py:315
#: gtweak/utils.py:331
#: data/org.gnome.tweaks.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:23 gtweak/utils.py:314
#: gtweak/utils.py:330
msgid "GNOME Tweaks"
msgstr "Vyladění GNOME"
......@@ -116,108 +116,112 @@ msgstr "Různé"
msgid "Search Tweaks…"
msgstr "Hledat vylepšení…"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:29
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:54
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:42
msgid "Applications"
msgstr "Aplikace"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:63
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:88
msgid "Error writing setting"
msgstr "Chyba zápisu nastavení"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:69
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:94
msgid "Icons"
msgstr "Ikony"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:109
msgid "Cursor"
msgstr "Kurzor"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:108
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:133
msgid "Shell"
msgstr "Shell"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:108
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:133
msgid "Install custom or user themes for gnome-shell"
msgstr "Instalovat vlastní nebo uživatelský motiv pro gnome-shell"
#. check the shell is running and the usertheme extension is present
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:111
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:136
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznámá chyba"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:116
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:141
msgid "Shell not running"
msgstr "Shell neběží"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:138
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:163
msgid "Shell user-theme extension incorrectly installed"
msgstr "Rozšíření s uživatelským motivem shellu je nesprávně nainstalováno"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:141
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:166
msgid "Shell user-theme extension not enabled"
msgstr "Rozšíření s uživatelským motivem shellu není povoleno"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:144
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:169
msgid "Could not list shell extensions"
msgstr "Nelze vypsat seznam rozšíření shellu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:174
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:199
msgid "<i>Default</i>"
msgstr "<i>Výchozí</i>"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:180
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:205
msgid "Select a theme"
msgstr "Vybrat motiv"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:229
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:254
#, python-format
msgid "%s theme updated successfully"
msgstr "Motiv %s úspěšně aktualizován"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:231
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:256
#, python-format
msgid "%s theme installed successfully"
msgstr "Motiv %s úspěšně nainstalován"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:239
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:264
msgid "Error installing theme"
msgstr "Chyba instalace motivu"
#. does not look like a valid theme
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:244
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:269
msgid "Invalid theme"
msgstr "Neplatný motiv"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:256
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:281
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhled"
#. GSettingsSwitchTweak("Buttons Icons","org.gnome.desktop.interface", "buttons-have-icons"),
#. GSettingsSwitchTweak("Menu Icons","org.gnome.desktop.interface", "menus-have-icons"),
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:259
msgid "Animations"
msgstr "Animace"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:260
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:284
msgid "Themes"
msgstr "Motivy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:266
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:289
msgid "Sound"
msgstr "Zvuk"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:290
msgid "Specifies which sound theme to use for sound events."
msgstr "Určuje, který zvukový motiv se má použít pro zvukové události."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:292
msgid "Background"
msgstr "Pozadí"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:267
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:272
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:293
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:298
msgid "Image"
msgstr "Obrázek"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:269
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:274
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:295
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:300
msgid "Adjustment"
msgstr "Přizpůsobení"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:271
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:297
msgid "Lock Screen"
msgstr "Zamykací obrazovka"
......@@ -290,100 +294,124 @@ msgid "Fonts"
msgstr "Fonty"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:100
msgid "Interface"
msgstr "Rozhraní"
msgid "Interface Text"
msgstr "Text rozhraní"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:101
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
msgid "Document Text"
msgstr "Text dokumentů"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:102
msgid "Monospace"
msgstr "S pevnou šířkou"
msgid "Monospace Text"
msgstr "Text s pevnou šířkou"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:103
msgid "Legacy Window Title"
msgstr "Klasické záhlaví okna"
msgid "Legacy Window Titles"
msgstr "Klasická záhlaví oken"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:105
msgid "Scaling Factor"
msgstr "Měřítko"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:22
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:22
msgid "Suspend when laptop lid is closed"
msgstr "Při zavření víka uspat do paměti"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:46
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:47
msgid "Animations"
msgstr "Animace"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:49
msgid "Over-Amplification"
msgstr "Zesílení za hranici"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:50
msgid ""
"Allows raising the volume above 100%. This can result in a loss of audio "
"quality; it is better to increase application volume settings, if possible."
msgstr ""
"Umožňuje zvednout hlasitost nad 100 %. To může vést ke ztrátě kvality zvuku. "
"Lepší je zvýšit nastavení hlasitosti v aplikaci, pokud je to možné."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:21
msgid "Emacs Input"
msgstr "Vstup ve stylu Emacs"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:25
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:24
msgid "Overrides shortcuts to use keybindings from the Emacs editor."
msgstr "Přepíše klávesové zkratky tak, aby odpovídaly editoru Emacs."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:41
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:109
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:40
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:108
msgid "Compose Key"
msgstr "Klávesa Compose"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:97
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:179
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:96
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:178
msgid "Scroll Lock"
msgstr "Scroll Lock"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:97
msgid "PrtScn"
msgstr "PrtScn"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:99
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:100
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:99
msgid "Right Alt"
msgstr "Pravý Alt"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:101
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:100
msgid "Right Ctrl"
msgstr "Pravý Ctrl"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:102
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:201
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:101
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:200
msgid "Right Super"
msgstr "Pravý Super"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:103
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:102
msgid "Caps Lock"
msgstr "Caps Lock"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:104
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:103
msgid "Left Ctrl"
msgstr "Levý Ctrl"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:48
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:184
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:324
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:47
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:183
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:323
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:214 gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:39
msgid "Disabled"
msgstr "Vypnuto"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:52
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:51
msgid "Allows entering additional characters."
msgstr "Umožňuje zadávání méně běžných znaků."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:127
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:126
msgid ""
"The compose key allows a wide variety of characters to be entered. To use "
"it, press the compose key and then a sequence of characters.\n"
......@@ -400,29 +428,29 @@ msgstr ""
"Například zmáčknutí Compose následované <b>C</b> a <b>o</b> vloží <b>©</b>, "
"nebo <b>a</b> spolu s <b>'</b> vloží <b>á</b>.\n"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:190
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:189
msgid "Overview Shortcut"
msgstr "Klávesová zkratka přehledu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:197
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:196
msgid "Left Super"
msgstr "Levý Super"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:224
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:232
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:223
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:231
msgid "Additional Layout Options"
msgstr "Dodatečné volby rozložení"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:254
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:393
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:253
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:392
msgid "Mouse Click Emulation"
msgstr "Emulace kliknutí myší"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:272
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:271
msgid "Fingers"
msgstr "Prsty"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:274
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:273
msgid ""
"Click the touchpad with two fingers for right-click and three fingers for "
"middle-click."
......@@ -430,11 +458,11 @@ msgstr ""
"Klepněte na touchpad dvěma prsty pro kliknutí pravým tlačítkem a třemi prsty "
"pro kliknutí prostředním tlačítkem."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:298
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:297
msgid "Area"
msgstr "Oblast"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:300
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:299
msgid ""
"Click the bottom right of the touchpad for right-click and the bottom middle "
"for middle-click."
......@@ -442,63 +470,55 @@ msgstr ""
"Klepněte do pravého dolního rohu touchpadu pro kliknutí pravým tlačítkem a "
"na střed dolního okraje pro kliknutí prostředním tlačítkem."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:326
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:325
msgid "Don’t use mouse click emulation."
msgstr "Nepoužívat emulaci kliknutí myší."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:363
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:362
msgid "Keyboard & Mouse"
msgstr "Klávesnice a myš"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:364
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:363
msgid "Keyboard"
msgstr "Klávesnice"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:365
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:364
msgid "Show Extended Input Sources"
msgstr "Zobrazovat rozbalené zdroje pro vstup"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:368
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:367
msgid "Increases the choice of input sources in the Settings application."
msgstr ""
"Zvýší počet vstupních zdrojů, ze kterých můžete vybírat v aplikaci Nastavení."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:374
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:373
msgid "Mouse"
msgstr "Myš"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:375
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:374
msgid "Acceleration Profile"
msgstr "Profil zrychlení"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:379
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:378
msgid "Pointer Location"
msgstr "Určování pozice ukazatele"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:383
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:382
msgid "Press the Ctrl key to highlight the pointer."
msgstr "Zmáčknutí klávesy Ctrl zvýrazní ukazatel."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:384
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:383
msgid "Middle Click Paste"
msgstr "Vložení prostředním tlačítkem"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:388
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:387
msgid "Touchpad"
msgstr "Touchpad"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:389
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:388
msgid "Disable While Typing"
msgstr "Zablokovat během psaní"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:22
msgid "Suspend when laptop lid is closed"
msgstr "Při zavření víka uspat do paměti"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:46
msgid "Power"
msgstr "Napájení"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:49
msgid "No Extensions Installed"
msgstr "Nejsou nainstalována žádná rozšíření"
......@@ -539,22 +559,6 @@ msgstr "Aktualizovat"
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšíření"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_sound.py:12
msgid "Sound"
msgstr "Zvuk"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_sound.py:13
msgid "Over-Amplification"
msgstr "Zesílení za hranici"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_sound.py:14
msgid ""
"Allows raising the volume above 100%. This can result in a loss of audio "
"quality; it is better to increase application volume settings, if possible."
msgstr ""
"Umožňuje zvednout hlasitost nad 100 %. To může vést ke ztrátě kvality zvuku. "
"Lepší je zvýšit nastavení hlasitosti v aplikaci, pokud je to možné."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:30
msgid "Startup applications are automatically started when you log in."
msgstr ""
......@@ -673,14 +677,18 @@ msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:66
msgid "Weekday"
msgstr "Den v týdnu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
msgid "Seconds"
msgstr "Sekundy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:68
msgid "Calendar"
msgstr "Kalendář"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:68
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:69
msgid "Week Numbers"
msgstr "Čísla týdnů"
......@@ -700,8 +708,8 @@ msgid "Windows are focused when they are clicked."
msgstr "Okno se zaměří, když na něj kliknete"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:62
msgid "Sloppy"
msgstr "Jen tak ukazatelem"
msgid "Focus on Hover"
msgstr "Zaměření při najetí"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:64
msgid ""
......@@ -858,19 +866,25 @@ msgid "Wacom"
msgstr "Wacom"
#. indicates the default theme, e.g Adwaita (default)
#: gtweak/utils.py:60
#: gtweak/utils.py:59
#, python-format
msgid "%s <i>(default)</i>"
msgstr "%s <i>(výchozí)</i>"
#: gtweak/utils.py:333
#: gtweak/utils.py:332
msgid "Configuration changes require restart"
msgstr "Změny nastavení vyžadují restart"
#: gtweak/utils.py:334
#: gtweak/utils.py:333
msgid "Your session needs to be restarted for settings to take effect"
msgstr "Aby se nastavení projevilo, musí být vaše sezení restartováno"
#: gtweak/utils.py:338
#: gtweak/utils.py:337
msgid "Restart Session"
msgstr "Restartovat sezení"
#~ msgid "Power"
#~ msgstr "Napájení"
#~ msgid "Sloppy"
#~ msgstr "Jen tak ukazatelem"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment