Commit 590c1655 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 3393fba0
...@@ -2,34 +2,37 @@ ...@@ -2,34 +2,37 @@
# Copyright (C) 2011-2013 Free Software Foundation, Inc. # Copyright (C) 2011-2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-tweak-tool package. # This file is distributed under the same license as the gnome-tweak-tool package.
# Eliska Slobodova <eslobodo@redhat.com>, 2011. # Eliska Slobodova <eslobodo@redhat.com>, 2011.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2012-2013. # Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2012-2013, 2015.
#
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n" "Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-21 09:19+0000\n" "tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-21 16:46+0100\n" "POT-Creation-Date: 2015-03-17 18:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-17 21:50+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n" "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n" "Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.4\n" "X-Generator: Vé 0.1.4\n"
#: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:1 #: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Tweak Tool allows adjusting advanced GNOME options." msgid "GNOME Tweak Tool allows adjusting advanced GNOME options."
msgstr "Nástroj na vyladenie nastavení pre prostredie GNOME umožňuje upravovať pokročilé voľby prostredia GNOME." msgstr ""
"Nástroj na vyladenie nastavení pre prostredie GNOME umožňuje upravovať "
"pokročilé voľby prostredia GNOME."
#: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:2 #: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:2
msgid "" msgid ""
"It can install and manage themes and extensions, change power settings, manage startup applications, and enable desktop icons " "It can install and manage themes and extensions, change power settings, "
"among other settings." "manage startup applications, and enable desktop icons among other settings."
msgstr "" msgstr ""
"Dokáže nainštalovať a spravovať témy a rozšírenia, zmeniť nastavenia napájania, spravovať aplikácie spúšťané pri štarte systému, " "Dokáže nainštalovať a spravovať témy a rozšírenia, zmeniť nastavenia "
"povoliť ikony na pracovnej ploche a mnoho iných nastavení." "napájania, spravovať aplikácie spúšťané pri štarte systému, povoliť ikony na "
"pracovnej ploche a mnoho iných nastavení."
#: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:1 #: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:1
msgid "Tweak Tool" msgid "Tweak Tool"
...@@ -43,7 +46,8 @@ msgstr "Vyladenie pokročilých nastavení prostredia GNOME 3" ...@@ -43,7 +46,8 @@ msgstr "Vyladenie pokročilých nastavení prostredia GNOME 3"
# DK: viem.dal som tam predvolby kvoli tomu ze to su keywords, takze to neuskodi, skor pomoze.vela ludi ma zauzivane slovo predvolby. # DK: viem.dal som tam predvolby kvoli tomu ze to su keywords, takze to neuskodi, skor pomoze.vela ludi ma zauzivane slovo predvolby.
#: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:3 #: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:3
msgid "Settings;Advanced;Preferences;Extensions;Fonts;Theme;XKB;Keyboard;Typing;" msgid "Settings;Advanced;Preferences;Extensions;Fonts;Theme;XKB;Keyboard;Typing;"
msgstr "Nastavenia;Pokročilé;Predvoľby;Rozšírenia;Písma;Téma;XKB;Klávesnica;Písanie;" msgstr ""
"Nastavenia;Pokročilé;Predvoľby;Rozšírenia;Písma;Téma;XKB;Klávesnica;Písanie;"
#: ../data/shell.ui.h:1 #: ../data/shell.ui.h:1
msgid "_Reset to Defaults" msgid "_Reset to Defaults"
...@@ -95,7 +99,8 @@ msgstr "Domovská stránka" ...@@ -95,7 +99,8 @@ msgstr "Domovská stránka"
msgid "Appearance" msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad" msgstr "Vzhľad"
#: ../gtweak/tweakmodel.py:29 ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:300 #: ../gtweak/tweakmodel.py:29
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:300
msgid "Extensions" msgid "Extensions"
msgstr "Rozšírenia" msgstr "Rozšírenia"
...@@ -135,12 +140,12 @@ msgstr "Súbory" ...@@ -135,12 +140,12 @@ msgstr "Súbory"
msgid "Miscellaneous" msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rôzne" msgstr "Rôzne"
#: ../gtweak/tweakview.py:97 #: ../gtweak/tweakview.py:100
msgid "Tweaks" msgid "Tweaks"
msgstr "Vyladenia" msgstr "Vyladenia"
# Gtk.SearchEntry # Gtk.SearchEntry
#: ../gtweak/tweakview.py:113 #: ../gtweak/tweakview.py:116
msgid "Search Tweaks..." msgid "Search Tweaks..."
msgstr "Vyhľadajte vyladenia…" msgstr "Vyhľadajte vyladenia…"
...@@ -176,7 +181,8 @@ msgstr "Pripojené zväzky" ...@@ -176,7 +181,8 @@ msgstr "Pripojené zväzky"
msgid "Background" msgid "Background"
msgstr "Pozadie" msgstr "Pozadie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:33 ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:36 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:33
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:36
msgid "Mode" msgid "Mode"
msgstr "Režim" msgstr "Režim"
...@@ -263,7 +269,8 @@ msgstr "Nepodarilo sa zobraziť rozšírenia shellu" ...@@ -263,7 +269,8 @@ msgstr "Nepodarilo sa zobraziť rozšírenia shellu"
# tema klavesovych skratiek, druhy vyskyt som nenasiel v programe # tema klavesovych skratiek, druhy vyskyt som nenasiel v programe
# tyka sa to aj temy gnome-shell (Adwaita == default) # tyka sa to aj temy gnome-shell (Adwaita == default)
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:170 ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:170
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
msgid "<i>Default</i>" msgid "<i>Default</i>"
msgstr "<i>Predvolená</i>" msgstr "<i>Predvolená</i>"
...@@ -297,7 +304,12 @@ msgstr "Neplatná téma" ...@@ -297,7 +304,12 @@ msgstr "Neplatná téma"
msgid "Theme" msgid "Theme"
msgstr "Téma" msgstr "Téma"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:46 ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:134 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:261
msgid "Enable animations"
msgstr "Povoliť animácie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:46
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:143
msgid "Disabled" msgid "Disabled"
msgstr "Zakázané" msgstr "Zakázané"
...@@ -322,7 +334,8 @@ msgid "Unknown extension error" ...@@ -322,7 +334,8 @@ msgid "Unknown extension error"
msgstr "Neznáma chyba rozšírenia" msgstr "Neznáma chyba rozšírenia"
# gtk button # gtk button
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:104 ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:189 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:104
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:189
msgid "Remove" msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť" msgstr "Odstrániť"
...@@ -479,15 +492,15 @@ msgstr "Nová aplikácia po spustení" ...@@ -479,15 +492,15 @@ msgstr "Nová aplikácia po spustení"
msgid "Add a new application to be run at startup" msgid "Add a new application to be run at startup"
msgstr "Pridajte novú aplikáciu, ktorá sa spustí po spustení" msgstr "Pridajte novú aplikáciu, ktorá sa spustí po spustení"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:58 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:67
msgid "Window scaling" msgid "Window scaling"
msgstr "Mierka okien" msgstr "Mierka okien"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:58 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:67
msgid "Adjust GDK window scaling factor for HiDPI" msgid "Adjust GDK window scaling factor for HiDPI"
msgstr "Mení koeficient mierky HiDPI pre okná GDK" msgstr "Mení koeficient mierky HiDPI pre okná GDK"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:86 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:95
#, python-format #, python-format
msgid "Settings will be reverted in %d second" msgid "Settings will be reverted in %d second"
msgid_plural "Settings will be reverted in %d seconds" msgid_plural "Settings will be reverted in %d seconds"
...@@ -495,70 +508,70 @@ msgstr[0] "Zmeny budú vrátené o %d sekúnd" ...@@ -495,70 +508,70 @@ msgstr[0] "Zmeny budú vrátené o %d sekúnd"
msgstr[1] "Zmeny budú vrátené o %d sekundu" msgstr[1] "Zmeny budú vrátené o %d sekundu"
msgstr[2] "Zmeny budú vrátené o %d sekundy" msgstr[2] "Zmeny budú vrátené o %d sekundy"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:102 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:111
msgid "Do you want to keep these HiDPI settings?" msgid "Do you want to keep these HiDPI settings?"
msgstr "Chcete ponechať tieto nastavenia mierky HiDPI?" msgstr "Chcete ponechať tieto nastavenia mierky HiDPI?"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:109 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:118
msgid "Revert Settings" msgid "Revert Settings"
msgstr "Vrátiť nastavenia" msgstr "Vrátiť nastavenia"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:110 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:119
msgid "Keep Changes" msgid "Keep Changes"
msgstr "Ponechať zmeny" msgstr "Ponechať zmeny"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:128 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:137
msgid "Attached Modal Dialogs" msgid "Attached Modal Dialogs"
msgstr "Pripojené modálne dialógové okná" msgstr "Pripojené modálne dialógové okná"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:129 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:138
msgid "Automatically Raise Windows" msgid "Automatically Raise Windows"
msgstr "Automaticky presunúť okná do popredia" msgstr "Automaticky presunúť okná do popredia"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:130 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:139
msgid "Resize with Secondary-click" msgid "Resize with Secondary-click"
msgstr "Zmeniť veľkosť kliknutím vedľajšieho tlačidla" msgstr "Zmeniť veľkosť kliknutím vedľajšieho tlačidla"
# PM: čo je to za kláves? Nemyslí sa tým akčný kláves Windows? (ten s logom windows) # PM: čo je to za kláves? Nemyslí sa tým akčný kláves Windows? (ten s logom windows)
# Alebo sú to akčné klávesy pracujúce s oknom? # Alebo sú to akčné klávesy pracujúce s oknom?
# DK: suvisi to s akcnymi klavesmi okna.je tam na vyber moznost "super" a ta je spojena s windows klavesom # DK: suvisi to s akcnymi klavesmi okna.je tam na vyber moznost "super" a ta je spojena s windows klavesom
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:131 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:140
msgid "Window Action Key" msgid "Window Action Key"
msgstr "Kláves akcie okna" msgstr "Kláves akcie okna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:135 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:144
msgid "Focus Mode" msgid "Focus Mode"
msgstr "Režim zamerania" msgstr "Režim zamerania"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:136 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:145
msgid "Titlebar Actions" msgid "Titlebar Actions"
msgstr "Akcie v titulku okna" msgstr "Akcie v titulku okna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:137 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:146
msgid "Double-click" msgid "Double-click"
msgstr "Dvojité kliknutie" msgstr "Dvojité kliknutie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:138 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:147
msgid "Middle-click" msgid "Middle-click"
msgstr "Kliknutie stredným tlačidlom" msgstr "Kliknutie stredným tlačidlom"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:139 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:148
msgid "Secondary-click" msgid "Secondary-click"
msgstr "Kliknutie vedľajším tlačidlom" msgstr "Kliknutie vedľajším tlačidlom"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:140 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:149
msgid "Titlebar Buttons" msgid "Titlebar Buttons"
msgstr "Tlačidlá v záhlaví okna" msgstr "Tlačidlá v záhlaví okna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:141 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:150
msgid "Maximize" msgid "Maximize"
msgstr "Maximalizovať" msgstr "Maximalizovať"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:142 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:151
msgid "Minimize" msgid "Minimize"
msgstr "Minimalizovať" msgstr "Minimalizovať"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:143 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:152
msgid "HiDPI" msgid "HiDPI"
msgstr "HiDPI" msgstr "HiDPI"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment