Commit 590c1655 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 3393fba0
......@@ -2,34 +2,37 @@
# Copyright (C) 2011-2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-tweak-tool package.
# Eliska Slobodova <eslobodo@redhat.com>, 2011.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2012-2013.
#
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2012-2013, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-21 09:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-21 16:46+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-\n"
"tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-17 18:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-17 21:50+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Vé 0.1.4\n"
#: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Tweak Tool allows adjusting advanced GNOME options."
msgstr "Nástroj na vyladenie nastavení pre prostredie GNOME umožňuje upravovať pokročilé voľby prostredia GNOME."
msgstr ""
"Nástroj na vyladenie nastavení pre prostredie GNOME umožňuje upravovať "
"pokročilé voľby prostredia GNOME."
#: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"It can install and manage themes and extensions, change power settings, manage startup applications, and enable desktop icons "
"among other settings."
"It can install and manage themes and extensions, change power settings, "
"manage startup applications, and enable desktop icons among other settings."
msgstr ""
"Dokáže nainštalovať a spravovať témy a rozšírenia, zmeniť nastavenia napájania, spravovať aplikácie spúšťané pri štarte systému, "
"povoliť ikony na pracovnej ploche a mnoho iných nastavení."
"Dokáže nainštalovať a spravovať témy a rozšírenia, zmeniť nastavenia "
"napájania, spravovať aplikácie spúšťané pri štarte systému, povoliť ikony na "
"pracovnej ploche a mnoho iných nastavení."
#: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:1
msgid "Tweak Tool"
......@@ -43,7 +46,8 @@ msgstr "Vyladenie pokročilých nastavení prostredia GNOME 3"
# DK: viem.dal som tam predvolby kvoli tomu ze to su keywords, takze to neuskodi, skor pomoze.vela ludi ma zauzivane slovo predvolby.
#: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:3
msgid "Settings;Advanced;Preferences;Extensions;Fonts;Theme;XKB;Keyboard;Typing;"
msgstr "Nastavenia;Pokročilé;Predvoľby;Rozšírenia;Písma;Téma;XKB;Klávesnica;Písanie;"
msgstr ""
"Nastavenia;Pokročilé;Predvoľby;Rozšírenia;Písma;Téma;XKB;Klávesnica;Písanie;"
#: ../data/shell.ui.h:1
msgid "_Reset to Defaults"
......@@ -95,7 +99,8 @@ msgstr "Domovská stránka"
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"
#: ../gtweak/tweakmodel.py:29 ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:300
#: ../gtweak/tweakmodel.py:29
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:300
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšírenia"
......@@ -135,12 +140,12 @@ msgstr "Súbory"
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rôzne"
#: ../gtweak/tweakview.py:97
#: ../gtweak/tweakview.py:100
msgid "Tweaks"
msgstr "Vyladenia"
# Gtk.SearchEntry
#: ../gtweak/tweakview.py:113
#: ../gtweak/tweakview.py:116
msgid "Search Tweaks..."
msgstr "Vyhľadajte vyladenia…"
......@@ -176,7 +181,8 @@ msgstr "Pripojené zväzky"
msgid "Background"
msgstr "Pozadie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:33 ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:36
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:33
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:36
msgid "Mode"
msgstr "Režim"
......@@ -263,7 +269,8 @@ msgstr "Nepodarilo sa zobraziť rozšírenia shellu"
# tema klavesovych skratiek, druhy vyskyt som nenasiel v programe
# tyka sa to aj temy gnome-shell (Adwaita == default)
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:170 ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:170
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
msgid "<i>Default</i>"
msgstr "<i>Predvolená</i>"
......@@ -297,7 +304,12 @@ msgstr "Neplatná téma"
msgid "Theme"
msgstr "Téma"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:46 ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:134
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:261
msgid "Enable animations"
msgstr "Povoliť animácie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:46
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:143
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázané"
......@@ -322,7 +334,8 @@ msgid "Unknown extension error"
msgstr "Neznáma chyba rozšírenia"
# gtk button
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:104 ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:189
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:104
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:189
msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"
......@@ -479,15 +492,15 @@ msgstr "Nová aplikácia po spustení"
msgid "Add a new application to be run at startup"
msgstr "Pridajte novú aplikáciu, ktorá sa spustí po spustení"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:58
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:67
msgid "Window scaling"
msgstr "Mierka okien"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:58
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:67
msgid "Adjust GDK window scaling factor for HiDPI"
msgstr "Mení koeficient mierky HiDPI pre okná GDK"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:86
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:95
#, python-format
msgid "Settings will be reverted in %d second"
msgid_plural "Settings will be reverted in %d seconds"
......@@ -495,70 +508,70 @@ msgstr[0] "Zmeny budú vrátené o %d sekúnd"
msgstr[1] "Zmeny budú vrátené o %d sekundu"
msgstr[2] "Zmeny budú vrátené o %d sekundy"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:102
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:111
msgid "Do you want to keep these HiDPI settings?"
msgstr "Chcete ponechať tieto nastavenia mierky HiDPI?"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:109
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:118
msgid "Revert Settings"
msgstr "Vrátiť nastavenia"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:110
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:119
msgid "Keep Changes"
msgstr "Ponechať zmeny"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:128
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:137
msgid "Attached Modal Dialogs"
msgstr "Pripojené modálne dialógové okná"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:129
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:138
msgid "Automatically Raise Windows"
msgstr "Automaticky presunúť okná do popredia"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:130
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:139
msgid "Resize with Secondary-click"
msgstr "Zmeniť veľkosť kliknutím vedľajšieho tlačidla"
# PM: čo je to za kláves? Nemyslí sa tým akčný kláves Windows? (ten s logom windows)
# Alebo sú to akčné klávesy pracujúce s oknom?
# DK: suvisi to s akcnymi klavesmi okna.je tam na vyber moznost "super" a ta je spojena s windows klavesom
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:131
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:140
msgid "Window Action Key"
msgstr "Kláves akcie okna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:135
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:144
msgid "Focus Mode"
msgstr "Režim zamerania"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:136
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:145
msgid "Titlebar Actions"
msgstr "Akcie v titulku okna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:137
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:146
msgid "Double-click"
msgstr "Dvojité kliknutie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:138
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:147
msgid "Middle-click"
msgstr "Kliknutie stredným tlačidlom"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:139
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:148
msgid "Secondary-click"
msgstr "Kliknutie vedľajším tlačidlom"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:140
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:149
msgid "Titlebar Buttons"
msgstr "Tlačidlá v záhlaví okna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:141
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:150
msgid "Maximize"
msgstr "Maximalizovať"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:142
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:151
msgid "Minimize"
msgstr "Minimalizovať"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:143
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:152
msgid "HiDPI"
msgstr "HiDPI"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment