Commit 482a91b0 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent de4c33b0
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweaks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-tweaks/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 19:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-04 22:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-02 03:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-11 22:12+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr ""
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/org.gnome.tweaks.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:23 gtweak/utils.py:315
#: gtweak/utils.py:331
#: data/org.gnome.tweaks.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:23 gtweak/utils.py:314
#: gtweak/utils.py:330
msgid "GNOME Tweaks"
msgstr "Dostrajanie środowiska GNOME"
......@@ -119,108 +119,112 @@ msgstr "Różne"
msgid "Search Tweaks…"
msgstr "Wyszukiwanie…"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:29
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:54
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:42
msgid "Applications"
msgstr "Programy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:63
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:88
msgid "Error writing setting"
msgstr "Błąd podczas zapisywania ustawień"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:69
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:94
msgid "Icons"
msgstr "Ikony"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:109
msgid "Cursor"
msgstr "Kursor"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:108
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:133
msgid "Shell"
msgstr "Powłoka"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:108
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:133
msgid "Install custom or user themes for gnome-shell"
msgstr "Instalacja zmienionych lub nowych motywów dla gnome-shell"
#. check the shell is running and the usertheme extension is present
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:111
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:136
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:116
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:141
msgid "Shell not running"
msgstr "Powłoka nie jest uruchomiona"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:138
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:163
msgid "Shell user-theme extension incorrectly installed"
msgstr "Niepoprawnie zainstalowano rozszerzenie motywu użytkownika powłoki"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:141
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:166
msgid "Shell user-theme extension not enabled"
msgstr "Rozszerzenie motywu użytkownika powłoki nie jest włączone"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:144
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:169
msgid "Could not list shell extensions"
msgstr "Nie można wyświetlić listy rozszerzeń powłoki"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:174
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:199
msgid "<i>Default</i>"
msgstr "<i>Domyślne</i>"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:180
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:205
msgid "Select a theme"
msgstr "Wybór motywu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:229
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:254
#, python-format
msgid "%s theme updated successfully"
msgstr "Pomyślnie zaktualizowano motyw „%s”"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:231
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:256
#, python-format
msgid "%s theme installed successfully"
msgstr "Pomyślnie zainstalowano motyw „%s”"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:239
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:264
msgid "Error installing theme"
msgstr "Błąd podczas instalowania motywu"
#. does not look like a valid theme
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:244
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:269
msgid "Invalid theme"
msgstr "Nieprawidłowy motyw"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:256
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:281
msgid "Appearance"
msgstr "Wygląd"
#. GSettingsSwitchTweak("Buttons Icons","org.gnome.desktop.interface", "buttons-have-icons"),
#. GSettingsSwitchTweak("Menu Icons","org.gnome.desktop.interface", "menus-have-icons"),
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:259
msgid "Animations"
msgstr "Animacje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:260
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:284
msgid "Themes"
msgstr "Motywy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:266
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:289
msgid "Sound"
msgstr "Dźwięk"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:290
msgid "Specifies which sound theme to use for sound events."
msgstr "Określa motyw dźwięków używany dla zdarzeń."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:292
msgid "Background"
msgstr "Tło"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:267
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:272
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:293
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:298
msgid "Image"
msgstr "Obraz"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:269
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:274
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:295
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:300
msgid "Adjustment"
msgstr "Dostosowanie"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:271
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:297
msgid "Lock Screen"
msgstr "Ekran blokady"
......@@ -228,27 +232,31 @@ msgstr "Ekran blokady"
msgid "Show Icons"
msgstr "Ikony"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:10
#. show-desktop-icons is in gsettings-desktop-schemas, but it won't actually
#. *work* unless we have a version of Nautilus that still has the ability to
#. draw the desktop; use one of the settings that was present in that version
#. to probe for it.
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:13
msgid "Home"
msgstr "Katalog domowy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:20
msgid "Desktop"
msgstr "Pulpit"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:11
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:21
msgid "Icons on Desktop"
msgstr "Ikony na pulpicie"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:13
msgid "Home"
msgstr "Katalog domowy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:14
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:24
msgid "Network Servers"
msgstr "Serwery sieciowe"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:15
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:25
msgid "Trash"
msgstr "Kosz"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:16
#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:26
msgid "Mounted Volumes"
msgstr "Zamontowane woluminy"
......@@ -289,43 +297,229 @@ msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:100
msgid "Window Title"
msgstr "Tytuły okien"
msgid "Interface Text"
msgstr "Tekst interfejsu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:101
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"
msgid "Document Text"
msgstr "Tekst dokumentów"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:102
msgid "Document"
msgstr "Dokumenty"
msgid "Monospace Text"
msgstr "Tekst o stałej szerokości"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:103
msgid "Monospace"
msgstr "Czcionka o stałej szerokości"
msgid "Legacy Window Titles"
msgstr "Przestarzałe tytuły okien"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:105
msgid "Scaling Factor"
msgstr "Współczynnik skalowania"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:39 gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:305
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:48
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:184
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:324
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:22
msgid "Suspend when laptop lid is closed"
msgstr "Uśpienie po zamknięciu pokrywy laptopa"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:46
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:47
msgid "Animations"
msgstr "Animacje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:49
msgid "Over-Amplification"
msgstr "Wzmocnienie głośności"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:50
msgid ""
"Allows raising the volume above 100%. This can result in a loss of audio "
"quality; it is better to increase application volume settings, if possible."
msgstr ""
"Umożliwia zwiększenie głośności ponad 100%. Może to spowodować utratę "
"jakości dźwięku. Lepiej jest zwiększyć ustawienia głośności programu, jeśli "
"to możliwe."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:21
msgid "Emacs Input"
msgstr "Wprowadzanie jak w programie Emacs"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:24
msgid "Overrides shortcuts to use keybindings from the Emacs editor."
msgstr "Zastępuje skróty tymi z edytora Emacs."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:40
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:108
msgid "Compose Key"
msgstr "Klawisz Compose"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:96
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:178
msgid "Scroll Lock"
msgstr "Scroll Lock"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:97
msgid "PrtScn"
msgstr "PrtSc"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:99
msgid "Right Alt"
msgstr "Prawy klawisz Alt"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:100
msgid "Right Ctrl"
msgstr "Prawy klawisz Ctrl"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:101
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:200
msgid "Right Super"
msgstr "Prawy klawisz Super"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:102
msgid "Caps Lock"
msgstr "Caps Lock"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:45
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:84
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:103
msgid "Left Ctrl"
msgstr "Lewy klawisz Ctrl"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:47
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:183
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:323
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:214 gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:39
msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:166
msgid "Typing"
msgstr "Pisanie"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:51
msgid "Allows entering additional characters."
msgstr "Umożliwia wprowadzanie dodatkowych znaków."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:22
msgid "Suspend when laptop lid is closed"
msgstr "Uśpienie po zamknięciu pokrywy laptopa"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:126
msgid ""
"The compose key allows a wide variety of characters to be entered. To use "
"it, press the compose key and then a sequence of characters.\n"
"\n"
"Many unusual characters can be entered by combining standard ones. For "
"example, compose key followed by <b>C</b> and <b>o</b> will enter <b>©</b>, "
"<b>a</b> followed by <b>'</b> will enter <b>á</b>.\n"
msgstr ""
"Klawisz Compose umożliwia wprowadzanie szerokiego zakresu znaków. Aby go "
"użyć, należy wcisnąć klawisz Compose, a następnie sekwencję znaków.\n"
"\n"
"Można wprowadzać wiele nietypowych znaków przez połączenie standardowych. Na "
"przykład, klawisz Compose plus znaki <b>C</b> i <b>o</b> wprowadzą znak "
"<b>©</b>, <b>a</b> i <b>'</b> wprowadzą <b>á</b> itp.\n"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:46
msgid "Power"
msgstr "Zasilanie"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:189
msgid "Overview Shortcut"
msgstr "Skrót ekranu podglądu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:196
msgid "Left Super"
msgstr "Lewy klawisz Super"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:223
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:231
msgid "Additional Layout Options"
msgstr "Dodatkowe opcje układu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:253
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:392
msgid "Mouse Click Emulation"
msgstr "Emulacja kliknięcia myszą"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:271
msgid "Fingers"
msgstr "Palce"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:273
msgid ""
"Click the touchpad with two fingers for right-click and three fingers for "
"middle-click."
msgstr ""
"Stuknięcie panelu dotykowego dwoma palcami, aby kliknąć prawym przyciskiem "
"myszy i trzema, aby kliknąć środkowym."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:297
msgid "Area"
msgstr "Obszar"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:299
msgid ""
"Click the bottom right of the touchpad for right-click and the bottom middle "
"for middle-click."
msgstr ""
"Stuknięcie prawego dolnego rogu panelu dotykowego, aby kliknąć prawym "
"przyciskiem myszy i środka dolnej krawędzi, aby kliknąć środkowym."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:325
msgid "Don’t use mouse click emulation."
msgstr "Bez używania emulacji kliknięcia myszą."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:362
msgid "Keyboard & Mouse"
msgstr "Klawiatura i mysz"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:363
msgid "Keyboard"
msgstr "Klawiatura"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:364
msgid "Show Extended Input Sources"
msgstr "Rozszerzone źródła wprowadzania"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:367
msgid "Increases the choice of input sources in the Settings application."
msgstr "Zwiększa wybór źródeł wprowadzania w Ustawieniach."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:373
msgid "Mouse"
msgstr "Mysz"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:374
msgid "Acceleration Profile"
msgstr "Profil przyspieszenia"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:378
msgid "Pointer Location"
msgstr "Położenie kursora"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:382
msgid "Press the Ctrl key to highlight the pointer."
msgstr "Naciśnięcie klawisza Ctrl wyróżnia kursor."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:383
msgid "Middle Click Paste"
msgstr "Wklejanie za pomocą kliknięcia środkowym przyciskiem myszy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:387
msgid "Touchpad"
msgstr "Panel dotykowy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:388
msgid "Disable While Typing"
msgstr "Wyłączenie podczas pisania"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:49
msgid "No Extensions Installed"
......@@ -409,81 +603,116 @@ msgstr "Nowy program startowy"
msgid "Add a new application to be run at startup"
msgstr "Dodanie nowego programu do uruchamiania podczas startu systemu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_sound.py:12
msgid "Sound"
msgstr "Dźwięk"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_title_bar.py:57
msgid "Placement"
msgstr "Położenie"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_sound.py:13
msgid "Over-Amplification"
msgstr "Wzmocnienie głośności"
#. Translators: For RTL languages, this is the "Right" direction since the
#. interface is flipped
#: gtweak/tweaks/tweak_group_title_bar.py:71
msgid "Left"
msgstr "Po lewej"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_sound.py:14
msgid ""
"Allows raising the volume above 100%. This can result in a loss of audio "
"quality; it is better to increase application volume settings, if possible."
msgstr ""
"Umożliwia zwiększenie głośności ponad 100%. Może to spowodować utratę "
"jakości dźwięku. Lepiej jest zwiększyć ustawienia głośności programu, jeśli "
"to możliwe."
#. Translators: For RTL languages, this is the "Left" direction since the
#. interface is flipped
#: gtweak/tweaks/tweak_group_title_bar.py:77
msgid "Right"
msgstr "Po prawej"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:13
msgid "Activities Overview Hot Corner"
msgstr "Wyświetlenie podglądu po najechaniu rogu ekranu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_title_bar.py:108
msgid "Window Titlebars"
msgstr "Paski tytułów okien"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_title_bar.py:109
msgid "Titlebar Actions"
msgstr "Działania paska tytułu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_title_bar.py:110
msgid "Double-Click"
msgstr "Podwójne kliknięcie"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:18
#: gtweak/tweaks/tweak_group_title_bar.py:111
msgid "Middle-Click"
msgstr "Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_title_bar.py:112
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:88
msgid "Secondary-Click"
msgstr "Kliknięcie pomocnicze"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_title_bar.py:113
msgid "Titlebar Buttons"
msgstr "Przyciski na pasku tytułu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_title_bar.py:114
msgid "Maximize"
msgstr "Maksymalizacja"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_title_bar.py:115
msgid "Minimize"
msgstr "Minimalizacja"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:16
msgid "Application Menu"
msgstr "Menu programu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:61
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:59
msgid "Top Bar"
msgstr "Górny pasek"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:63
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:61
msgid "Battery Percentage"
msgstr "Procent naładowania akumulatora"
#. Requires patch from https://bugzilla.gnome.org/688320
#. GSettingsSwitchTweak(_("Activities Overview Hot Corner"),"org.gnome.shell", "enable-hot-corners", loaded=_shell_loaded),
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:66
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:63
msgid "Activities Overview Hot Corner"
msgstr "Wyświetlenie podglądu po najechaniu rogu ekranu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:64
msgid "Clock"
msgstr "Zegar"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:65
msgid "Date"
msgstr "Data"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:68
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:66
msgid "Weekday"
msgstr "Dzień tygodnia"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
msgid "Seconds"
msgstr "Sekundy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:69
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:68
msgid "Calendar"
msgstr "Kalendarz"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:70
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:69
msgid "Week Numbers"
msgstr "Numery tygodni"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:19
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:306
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:18
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:215
msgid "Window Focus"
msgstr "Aktywacja okien"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:19
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:37
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:306
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:18
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:36
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:215
msgid "Click to Focus"
msgstr "Kliknięcie aktywuje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:39
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:38
msgid "Windows are focused when they are clicked."
msgstr "Okna są aktywowane po kliknięciu."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:63
msgid "Sloppy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:62
msgid "Focus on Hover"
msgstr "Najechanie aktywuje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:65
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:64
msgid ""
"Window is focused when hovered with the pointer. Windows remain focused when "
"the desktop is hovered."
......@@ -491,12 +720,7 @@ msgstr ""
"Okna są aktywowane po najechaniu na nie kursorem. Najechanie na pulpit nie "
"zmienia aktywacji."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:89
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:312
msgid "Secondary-Click"
msgstr "Kliknięcie pomocnicze"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:91
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:90
msgid ""
"Window is focused when hovered with the pointer. Hovering the desktop "
"removes focus from the previous window."
......@@ -504,31 +728,15 @@ msgstr ""
"Okna są aktywowane po najechaniu na nie kursorem. Najechanie na pulpit "
"dezaktywuje poprzednie okno."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:172
msgid "Placement"
msgstr "Położenie"
#. Translators: For RTL languages, this is the "Right" direction since the
#. interface is flipped
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:186
msgid "Left"
msgstr "Po lewej"
#. Translators: For RTL languages, this is the "Left" direction since the
#. interface is flipped
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:192
msgid "Right"
msgstr "Po prawej"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:224
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:129
msgid "Window scaling"
msgstr "Skalowanie okien"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:224
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:129
msgid "Adjust GDK window scaling factor for HiDPI"
msgstr "Dostosowuje skalowanie okien GDK dla HiDPI"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:252
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:157
#, python-brace-format
msgid "Settings will be reverted in {0} second"
msgid_plural "Settings will be reverted in {0} seconds"
......@@ -536,31 +744,31 @@ msgstr[0] "Ustawienia zostaną przywrócone za {0} sekundę"
msgstr[1] "Ustawienia zostaną przywrócone za {0} sekundy"
msgstr[2] "Ustawienia zostaną przywrócone za {0} sekund"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:268
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:173
msgid "Do you want to keep these HiDPI settings?"
msgstr "Zachować te ustawienia HiDPI?"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:275
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:180
msgid "Revert Settings"
msgstr "Przywróć ustawienia"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:276
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:181
msgid "Keep Changes"
msgstr "Zachowaj zmiany"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:292
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:197
msgid "HiDPI"
msgstr "HiDPI"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:298
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:203
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:299
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:204
msgid "Attach Modal Dialogs"
msgstr "Dołączone modalne okna dialogowe"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:300
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:205
msgid ""
"When on, modal dialog windows are attached to their parent windows, and "
"cannot be moved."
......@@ -568,42 +776,32 @@ msgstr ""
"Po włączeniu modalne okna dialogowe są dołączane do swoich okien nadrzędnych "
"i nie mogą być przenoszone."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:301
#. https://help.gnome.org/users/gnome-help/stable/shell-windows-tiled.html
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:207
msgid "Edge Tiling"
msgstr "Układanie przy krawędziach"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:208
msgid "When on, windows are tiled when dragged to screen edges."
msgstr ""
"Włączenie umożliwia układanie okien po przeciągnięciu ich do krawędzi ekranu."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:209
msgid "Center New Windows"
msgstr "Wyśrodkowywanie nowych okien"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:210
msgid "Resize with Secondary-Click"
msgstr "Zmiana rozmiaru za pomocą kliknięcia pomocniczego"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:302
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:211
msgid "Window Action Key"
msgstr "Klawisz działania okna"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:308
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:217
msgid "Raise Windows When Focused"
msgstr "Podnoszenie okien po aktywacji"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:309
msgid "Titlebar Actions"
msgstr "Działania paska tytułu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:310
msgid "Double-Click"
msgstr "Podwójne kliknięcie"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:311
msgid "Middle-Click"
msgstr "Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:313
msgid "Titlebar Buttons"
msgstr "Przyciski na pasku tytułu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:314
msgid "Maximize"
msgstr "Maksymalizacja"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:315
msgid "Minimize"
msgstr "Minimalizacja"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:19
msgid "Dynamic Workspaces"
msgstr "Dynamiczne obszary robocze"
......@@ -655,178 +853,9 @@ msgstr "Bieżący obszar roboczy zawiera dodatkowe ekrany."
msgid "Number of Workspaces"
msgstr "Liczba obszarów roboczych"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:22
msgid "Emacs Input"
msgstr "Wprowadzanie jak w programie Emacs"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:25
msgid "Overrides shortcuts to use keybindings from the Emacs editor."
msgstr "Zastępuje skróty tymi z edytora Emacs."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:41
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:109
msgid "Compose Key"
msgstr "Klawisz Compose"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:97
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:179
msgid "Scroll Lock"
msgstr "Scroll Lock"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
msgid "PrtScn"
msgstr "PrtSc"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:99
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:100
msgid "Right Alt"
msgstr "Prawy klawisz Alt"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:101
msgid "Right Ctrl"
msgstr "Prawy klawisz Ctrl"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:102
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:201
msgid "Right Super"
msgstr "Prawy klawisz Super"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:85
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:103