Commit 404c5de2 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 39d2292a
......@@ -6,10 +6,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-\n"
"tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-17 18:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-17 21:50+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-27 09:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-27 17:16+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -17,22 +16,19 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Vé 0.1.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.4\n"
#: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Tweak Tool allows adjusting advanced GNOME options."
msgstr ""
"Nástroj na vyladenie nastavení pre prostredie GNOME umožňuje upravovať "
"pokročilé voľby prostredia GNOME."
msgstr "Nástroj na vyladenie nastavení pre prostredie GNOME umožňuje upravovať pokročilé voľby prostredia GNOME."
#: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"It can install and manage themes and extensions, change power settings, "
"manage startup applications, and enable desktop icons among other settings."
"It can install and manage themes and extensions, change power settings, manage startup applications, and enable desktop icons "
"among other settings."
msgstr ""
"Dokáže nainštalovať a spravovať témy a rozšírenia, zmeniť nastavenia "
"napájania, spravovať aplikácie spúšťané pri štarte systému, povoliť ikony na "
"pracovnej ploche a mnoho iných nastavení."
"Dokáže nainštalovať a spravovať témy a rozšírenia, zmeniť nastavenia napájania, spravovať aplikácie spúšťané pri štarte systému, "
"povoliť ikony na pracovnej ploche a mnoho iných nastavení."
#: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:1
msgid "Tweak Tool"
......@@ -46,8 +42,7 @@ msgstr "Vyladenie pokročilých nastavení prostredia GNOME 3"
# DK: viem.dal som tam predvolby kvoli tomu ze to su keywords, takze to neuskodi, skor pomoze.vela ludi ma zauzivane slovo predvolby.
#: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:3
msgid "Settings;Advanced;Preferences;Extensions;Fonts;Theme;XKB;Keyboard;Typing;"
msgstr ""
"Nastavenia;Pokročilé;Predvoľby;Rozšírenia;Písma;Téma;XKB;Klávesnica;Písanie;"
msgstr "Nastavenia;Pokročilé;Predvoľby;Rozšírenia;Písma;Téma;XKB;Klávesnica;Písanie;"
#: ../data/shell.ui.h:1
msgid "_Reset to Defaults"
......@@ -99,8 +94,7 @@ msgstr "Domovská stránka"
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"
#: ../gtweak/tweakmodel.py:29
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:300
#: ../gtweak/tweakmodel.py:29 ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:300
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšírenia"
......@@ -181,8 +175,7 @@ msgstr "Pripojené zväzky"
msgid "Background"
msgstr "Pozadie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:33
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:36
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:33 ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:36
msgid "Mode"
msgstr "Režim"
......@@ -269,8 +262,7 @@ msgstr "Nepodarilo sa zobraziť rozšírenia shellu"
# tema klavesovych skratiek, druhy vyskyt som nenasiel v programe
# tyka sa to aj temy gnome-shell (Adwaita == default)
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:170
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:170 ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:46
msgid "<i>Default</i>"
msgstr "<i>Predvolená</i>"
......@@ -308,8 +300,7 @@ msgstr "Téma"
msgid "Enable animations"
msgstr "Povoliť animácie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:46
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:143
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:46 ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:143
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázané"
......@@ -334,8 +325,7 @@ msgid "Unknown extension error"
msgstr "Neznáma chyba rozšírenia"
# gtk button
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:104
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:189
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:104 ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:189
msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"
......@@ -504,9 +494,9 @@ msgstr "Mení koeficient mierky HiDPI pre okná GDK"
#, python-format
msgid "Settings will be reverted in %d second"
msgid_plural "Settings will be reverted in %d seconds"
msgstr[0] "Zmeny budú vrátené o %d sekúnd"
msgstr[1] "Zmeny budú vrátené o %d sekundu"
msgstr[2] "Zmeny budú vrátené o %d sekundy"
msgstr[0] "Zmeny budú vrátené o %d sekundu"
msgstr[1] "Zmeny budú vrátené o %d sekundy"
msgstr[2] "Zmeny budú vrátené o %d sekúnd"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:111
msgid "Do you want to keep these HiDPI settings?"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment