Commit 31be445b authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 64fd07c0
......@@ -11,20 +11,19 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-13 19:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-18 10:49+0200\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at ubuntu dot com>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-07 07:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-10 20:27+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:6 gtweak/app.py:36 gtweak/utils.py:311
#: gtweak/utils.py:327
#| msgid "GNOME Tweak Tool"
msgid "GNOME Tweaks"
msgstr "GNOME Finomhangoló"
......@@ -33,11 +32,9 @@ msgid "Tweak advanced GNOME 3 settings"
msgstr "A GNOME 3 speciális beállításainak módosítása"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:9
#| msgid "GNOME Tweak Tool allows adjusting advanced GNOME options."
msgid "GNOME Tweaks allows adjusting advanced GNOME options."
msgstr ""
"A GNOME Finomhangoló lehetővé teszi speciális GNOME beállítások "
"módosítását."
"A GNOME Finomhangoló lehetővé teszi speciális GNOME beállítások módosítását."
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:12
msgid ""
......@@ -404,35 +401,41 @@ msgstr "Új bejelentkezési alkalmazás"
msgid "Add a new application to be run at startup"
msgstr "Új, bejelentkezéskor futtatandó alkalmazás hozzáadása"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:30
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:27
msgid "Activities Overview Hot Corner"
msgstr "Tevékenységek áttekintés forró sarok"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:32
msgid "Application Menu"
msgstr "Alkalmazásmenü"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:75
msgid "Top Bar"
msgstr "Felső sáv"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:69
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:77
msgid "Battery Percentage"
msgstr "Töltöttség százalékosan"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:70
#. Requires patch from https://bugzilla.gnome.org/688320
#. GSettingsSwitchTweak(_("Activities Overview Hot Corner"),"org.gnome.shell", "enable-hot-corners", loaded=_shell_loaded),
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:80
msgid "Clock"
msgstr "Óra"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:71
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:81
msgid "Date"
msgstr "Dátum"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:72
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:82
msgid "Seconds"
msgstr "Másodperc"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:73
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:83
msgid "Calendar"
msgstr "Naptár"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:74
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:84
msgid "Week Numbers"
msgstr "Hetek száma"
......@@ -819,77 +822,3 @@ msgstr "A változtatás életbe lépéséhez újra kell indítani az alkalmazás
msgid "Error writing setting"
msgstr "Hiba a beállítás írásakor"
#~ msgid "Tweak Tool"
#~ msgstr "Finomhangoló eszköz"
#~| msgid "When Power Button is Pressed"
#~ msgid "Power Button Behavior"
#~ msgstr "Bekapcsoló gomb viselkedése"
#~ msgid "Suspend"
#~ msgstr "Felfüggesztés"
#~ msgid "Hibernate"
#~ msgstr "Hibernálás"
#~| msgid "Power"
#~ msgid "Power Off"
#~ msgstr "Kikapcsolás"
#~| msgid "Action"
#~ msgid "No Action"
#~ msgstr "Nincs művelet"
#~ msgid "GNOME Shell v%s (%s mode)"
#~ msgstr "GNOME Shell v%s (%s mód)"
#~ msgid "Files"
#~ msgstr "Fájlok"
#~ msgid "Computer"
#~ msgstr "Sajátgép"
#~ msgid "Mode"
#~ msgstr "Mód"
#~ msgid "Lock Screen Location"
#~ msgstr "Képernyő zárolásának helye"
#~ msgid "Enable animations"
#~ msgstr "Animáció engedélyezése"
#~ msgid "Workspace Creation"
#~ msgstr "Munkaterület-létrehozás"
#~ msgid "Dynamic"
#~ msgstr "Dinamikus"
#~ msgid "Static"
#~ msgstr "Statikus"
#~ msgid "Don't suspend on lid close"
#~ msgstr "Ne függessze fel a fedél lezárásakor"
#~ msgid "Show date"
#~ msgstr "Dátum megjelenítése"
#~ msgid "When plugged in"
#~ msgstr "Ha csatlakoztatva van"
#~ msgid "Suspend even if an external monitor is plugged in"
#~ msgstr "Felfüggesztés külső monitor csatlakoztatásakor"
#~ msgid "Automatically Raise Windows"
#~ msgstr "Ablakok előtérbe hozása automatikusan"
#~ msgid "Focus Mode"
#~ msgstr "Fókuszmód"
#~ msgid "Key theme"
#~ msgstr "Billentyűtéma"
#~ msgid "Switch between overview and desktop"
#~ msgstr "Váltás az áttekintés és az asztal között"
#~ msgid "Show location of pointer"
#~ msgstr "Mutató helyének kiemelése"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment