Commit 30ef6bff authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 2bfa66e8
......@@ -8,10 +8,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-27 11:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-27 18:39+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-26 22:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-26 23:38+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -75,147 +75,157 @@ msgstr "Myš"
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
#: ../gtweak/tweakmodel.py:48
#: ../gtweak/tweakmodel.py:49
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Různé"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_interface.py:88 ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:127
#: ../gtweak/tweaks/tweak_interface.py:88 ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:130
msgid "<i>Default</i>"
msgstr "<i>Výchozí</i>"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:38
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:39
msgid "Extension downloading"
msgstr "Rozšíření se stahuje"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:40
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:41
msgid "Error loading extension"
msgstr "Chyba načítání rozšíření"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:42
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:43
msgid "Extension does not support shell version"
msgstr "Rozšíření nepodporuje tuto verzi shellu"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:44
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:45
msgid "Unknown extension error"
msgstr "Neznámá chyba rozšíření"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:75
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:81
msgid "The shell must be restarted for changes to take effect"
msgstr "Shell musí být restartován, aby se změny projevily"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:76
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:148
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:82
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:171
msgid "Restart"
msgstr "Restartovat"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:82
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:88
#| msgid "Install Shell Extension"
msgid "Uninstall Extension"
msgstr "Odinstalovat rozšíření"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:89
#, python-format
msgid "Do you want to uninstall the '%s' extension?"
msgstr "Opravdu chcete odinstalovat rozšíření „%s“?"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:105
msgid "Install Shell Extension"
msgstr "Instalovat rozšíření shellu"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:87
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:110
msgid "Select an extension"
msgstr "Vybrat rozšíření"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:94
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:117
msgid "Get more extensions"
msgstr "Získat další rozšíření"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:142
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:165
#, python-format
msgid "%s extension updated successfully"
msgstr "Rozšíření %s úspěšně aktualizováno"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:144
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:167
#, python-format
msgid "%s extension installed successfully"
msgstr "Rozšíření %s úspěšně nainstalováno"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:152
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:175
msgid "Error installing extension"
msgstr "Chyba instalace rozšíření"
#. does not look like a valid theme
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:157
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:180
msgid "Invalid extension"
msgstr "Neplatné rozšíření"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:165
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:188
msgid "Shell Extensions"
msgstr "Rozšíření Shellu"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:44
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:46
msgid "Close Only"
msgstr "Jen zavřít"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:45
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:47
msgid "Minimize and Close"
msgstr "Minimalizovat a zavřít"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:46
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:48
msgid "Maximize and Close"
msgstr "Maximalizovat a zavřít"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:47
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:49
msgid "All"
msgstr "Všechna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:61
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:64
msgid "Shell theme"
msgstr "Motiv shellu"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:61
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:64
msgid "Install custom or user themes for gnome-shell"
msgstr "Instalovat vlastní nebo uživatelský motiv pro gnome-shell"
#. check the shell is running and the usertheme extension is present
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:64
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:67
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznámá chyba"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:72
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:75
msgid "Shell not running"
msgstr "Shell neběží"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:94
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:97
msgid "Shell user-theme extension incorrectly installed"
msgstr "Rozšíření s uživatelským motivem shellu je nesprávně nainstalováno"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:97
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:100
msgid "Shell user-theme extension not enabled"
msgstr "Rozšíření s uživatelským motivem shellu není povoleno"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:100
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:103
msgid "Could not list shell extensions"
msgstr "Nelze vypsat seznam rozšíření shellu"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:133
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:136
msgid "Select a theme"
msgstr "Vybrat motiv"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:184
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:187
#, python-format
msgid "%s theme updated successfully"
msgstr "Motiv %s úspěšně aktualizován"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:186
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:189
#, python-format
msgid "%s theme installed successfully"
msgstr "Motiv %s úspěšně nainstalován"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:194
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:197
msgid "Error installing theme"
msgstr "Chyba instalace motivu"
#. does not look like a valid theme
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:199
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:202
msgid "Invalid theme"
msgstr "Neplatný motiv"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:223
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:228
msgid "Dynamic workspaces"
msgstr "Dynamické pracovní plochy"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:223
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:228
msgid "Disable gnome-shell dynamic workspace management, use static workspaces"
msgstr ""
"Vypnout dynamickou správu pracovních ploch v gnome-shell, použít statické "
......@@ -241,4 +251,4 @@ msgstr "Zapnout tmavý motiv pro všechny aplikace v sezení"
#: ../gtweak/widgets.py:364
msgid "Error writing setting"
msgstr "Chyba zápisu nastavení"
\ No newline at end of file
msgstr "Chyba zápisu nastavení"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment