Commit 07ca0a32 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 604d5a27
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-07 07:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-12 17:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-08 20:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-29 18:14+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -21,20 +21,24 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:6 gtweak/app.py:36 gtweak/utils.py:311
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:7
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:36 gtweak/utils.py:311
#: gtweak/utils.py:327
msgid "GNOME Tweaks"
msgstr "Vyladění GNOME"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:7 data/gnome-tweak-tool.desktop.in:4
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:10 data/gnome-tweak-tool.desktop.in:4
msgid "Tweak advanced GNOME 3 settings"
msgstr "Vylaďte si pokročilá nastavení GNOME 3"
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:9
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:12
msgid "GNOME Tweaks allows adjusting advanced GNOME options."
msgstr "Vyladění GNOME umožňuje přizpůsobit si pokročilé volby GNOME."
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:12
#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:15
msgid ""
"It can install and manage themes and extensions, change power settings, "
"manage startup applications, and enable desktop icons among other settings."
......@@ -324,35 +328,35 @@ msgstr "Nejsou nainstalována žádná rozšíření"
msgid "Browse in Software"
msgstr "Vyhledat v Sotwaru"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:116
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:115
msgid "Extension downloading"
msgstr "Rozšíření se stahuje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:118
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:117
msgid "Error loading extension"
msgstr "Chyba načítání rozšíření"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:120
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:119
msgid "Extension does not support shell version"
msgstr "Rozšíření nepodporuje tuto verzi shellu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:122
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:121
msgid "Unknown extension error"
msgstr "Neznámá chyba rozšíření"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:170
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:169
msgid "Updating"
msgstr "Aktualizuje se"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:190
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:189
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:194
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:193
msgid "Update"
msgstr "Aktualizovat"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:236
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:235
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšíření"
......@@ -362,7 +366,7 @@ msgstr ""
"Aplikace při spuštění se automaticky spustí pokaždé, když se přihlásíte."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:46
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:318
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:320
msgid "Startup Applications"
msgstr "Aplikace při spuštění"
......@@ -371,31 +375,31 @@ msgid "Search Applications…"
msgstr "Vyhledat aplikace…"
#. Translators: This is the accelerator for opening the AppChooser search-bar
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:71
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:73
msgid "<primary>f"
msgstr "<primary>f"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:90
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:92
msgid "running"
msgstr "běží"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:100
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:102
msgid "_Close"
msgstr "_Zavřít"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:101
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:103
msgid "_Add"
msgstr "Přid_at"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:244
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:246
msgid "Remove"
msgstr "Odstranit"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:268
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:270
msgid "New startup application"
msgstr "Nová aplikace při spuštění"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:269
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:271
msgid "Add a new application to be run at startup"
msgstr "Přidat novou aplikaci, která se má rozjet při spuštění"
......@@ -577,12 +581,11 @@ msgstr "Maximalizovat"
msgid "Minimize"
msgstr "Minimalizovat"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:34
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:52
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:33
msgid "Dynamic Workspaces"
msgstr "Dynamické pracovní plochy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:54
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:52
msgid ""
"Workspaces can be created on demand, and are automatically removed when "
"empty."
......@@ -590,42 +593,42 @@ msgstr ""
"Pracovní plochy se vytvářejí podle potřeby a když jsou prázdné, tak se "
"automaticky odstraní."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:78
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:76
msgid "Static Workspaces"
msgstr "Statické pracovní plochy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:80
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:78
msgid "Number of workspaces is fixed."
msgstr "Počet pracovních ploch je pevně daný."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:112
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:195
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:109
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:188
msgid "Workspaces"
msgstr "Pracovní plochy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:111
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:191
msgid "Display Handling"
msgstr "Zacházení s displeji"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:112
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:157
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:111
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:153
msgid "Workspaces span displays"
msgstr "Pracovní plochy roztáhnout přes displeje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:113
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:192
msgid "Workspaces"
msgstr "Pracovní plochy"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:131
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:127
msgid "Workspaces on primary display only"
msgstr "Pracovní plochy jen na hlavní obrazovce"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:133
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:129
msgid "Additional displays are treated as independent workspaces."
msgstr "S dalšími displeji je zacházeno jako s nezávislými pracovními plochami"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:159
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:155
msgid "The current workspace includes additional displays."
msgstr "Aktuální pracovní plocha pokryje další displeje."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:194
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:190
msgid "Number of Workspaces"
msgstr "Počet pracovních ploch"
......@@ -801,23 +804,23 @@ msgstr "Aby se nastavení projevilo, musí být vaše sezení restartováno"
msgid "Restart Session"
msgstr "Restartovat sezení"
#: gtweak/widgets.py:501
#: gtweak/widgets.py:503
msgid "Enable dark theme for all applications"
msgstr "Zapnout tmavý motiv pro všechny aplikace"
#: gtweak/widgets.py:502
#: gtweak/widgets.py:504
msgid "Enable the dark theme hint for all the applications in the session"
msgstr "Zapnout tmavý motiv pro všechny aplikace v sezení"
#: gtweak/widgets.py:511
#: gtweak/widgets.py:513
msgid "Global Dark Theme"
msgstr "Globální tmavý motiv"
#: gtweak/widgets.py:512
#: gtweak/widgets.py:514
msgid "Applications need to be restarted for this change to take place."
msgstr "Aby se tato změna projevila, musí být aplikace restartována"
#: gtweak/widgets.py:541
#: gtweak/widgets.py:543
msgid "Error writing setting"
msgstr "Chyba zápisu nastavení"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment