Commit e55a05a3 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Added Norwegian bokmål translation.

parent df817435
# Norwegian bokmål translation of gnome-todo.
# Copyright (C) 1998-2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2015.
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
# Alexander Strand <godsetalex@gmail.com>
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-todo 3.17.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-06 16:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-06 16:08+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: Norsk bokmål\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:1
msgid "Todo"
msgstr ""
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:2
msgid "Todo manager for GNOME"
msgstr ""
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"GNOME Todo is a simple task management application designed to integrate "
"with GNOME."
msgstr ""
#: ../data/gtk/menus.ui.h:1
msgid "New List…"
msgstr "Ny liste …"
#: ../data/gtk/menus.ui.h:2
msgid "Change default storage location…"
msgstr ""
#: ../data/gtk/menus.ui.h:3
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../data/gtk/menus.ui.h:4
msgid "_Quit"
msgstr "A_vslutt"
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:2
msgid "Manage your personal tasks"
msgstr "Håndter dine personlige oppgaver"
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:3
msgid "Task;Productivity;"
msgstr "Oppgaver;Produktivitet;"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:1
msgid "Window maximized"
msgstr "Vinduet er maksimert"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:2
#, fuzzy
msgid "Window maximized state"
msgstr "Om vinduet er maksimert"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:3
#, fuzzy
msgid "Window size"
msgstr "Delt Windows-ressurs"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:4
msgid "Window size (width and height)."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:5
msgid "Window position"
msgstr "Vindusposisjon"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:6
msgid "Window position (x and y)."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:7
msgid "First run of GNOME To Do"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Whether it's the first run of GNOME To Do (to run the initial setup) or not"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:9
msgid "Default location to add new lists to"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:10
msgid "The identifier of the default location to add new lists to"
msgstr ""
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:1
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:2
msgid "Notes"
msgstr "Notater"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:3
msgid "Due Date"
msgstr "Ferdig-dato"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:4
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:5
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:6
msgid "Low"
msgstr "Lav"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:7
msgid "Medium"
msgstr "Middels"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:8
msgid "High"
msgstr "Høy"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:9
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:1
msgid "Welcome"
msgstr "Velkommen"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:2
msgid "Login to online accounts to access your tasks"
msgstr ""
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:3 ../data/ui/storage-popover.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:4 ../data/ui/list-view.ui.h:4
#: ../src/gtd-task-list-view.c:288
msgid "Done"
msgstr "Ferdig"
#: ../data/ui/list-view.ui.h:1
msgid "No tasks found"
msgstr "Ingen oppgaver funnet"
#: ../data/ui/list-view.ui.h:2
msgid "You can add tasks to lists in the <b>Lists</b> view"
msgstr ""
#: ../data/ui/list-view.ui.h:3
msgid "Show or hide completed tasks"
msgstr "Vis eller skjul fullførte oppgaver"
#: ../data/ui/storage-dialog.ui.h:1
msgid "Select the default storage location to create task lists:"
msgstr ""
#: ../data/ui/storage-dialog.ui.h:2
#, fuzzy
msgid "Default storage location"
msgstr "Meldingsadresse"
#: ../data/ui/storage-popover.ui.h:1
msgid "Create"
msgstr "Opprett"
#: ../data/ui/storage-popover.ui.h:3
msgid "List Name"
msgstr "Listenavn"
#: ../data/ui/storage-popover.ui.h:4
#, fuzzy
msgid "Select a storage location"
msgstr "Velg mål"
#: ../data/ui/storage-row.ui.h:1
msgid "Off"
msgstr "Av"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:1
msgid "Click to add a new Google account"
msgstr "Klikk for å legge til et notat"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:2
msgid "Google"
msgstr "Google"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:3
#, fuzzy
msgid "Click to add a new ownCloud account"
msgstr "Klikk for å legge til et notat"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:4
msgid "ownCloud"
msgstr "ownCloud"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:5
msgid "Click to add a new Microsoft Exchange account"
msgstr ""
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:6
msgid "Microsoft Exchange"
msgstr "Microsoft Exchange"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:7
msgid "Or you can just store your tasks on this computer"
msgstr ""
#: ../data/ui/task-row.ui.h:1
msgid "New task…"
msgstr "Ny oppgave …"
#: ../data/ui/window.ui.h:1
msgid "Lists"
msgstr "Lister"
#: ../data/ui/window.ui.h:2 ../src/gtd-task-row.c:139 ../src/gtd-window.c:133
#: ../src/gtd-window.c:138
msgid "Today"
msgstr "I dag"
#: ../data/ui/window.ui.h:3 ../src/gtd-window.c:133 ../src/gtd-window.c:138
msgid "Scheduled"
msgstr ""
#: ../data/ui/window.ui.h:4
msgid "Rename"
msgstr "Endre navn"
#: ../data/ui/window.ui.h:5
msgid "New List"
msgstr "Ny liste"
#: ../src/gtd-application.c:90
msgid "Copyright © %Id The To Do authors"
msgstr ""
#: ../src/gtd-application.c:95
msgid "Copyright © %Id–%Id The To Do authors"
msgstr ""
#: ../src/gtd-application.c:100 ../src/gtd-application.c:126
#: ../src/gtd-window.c:297
msgid "To Do"
msgstr "Oppgaver"
#: ../src/gtd-application.c:107
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
#: ../src/gtd-application.c:215
msgid "Error loading CSS from resource"
msgstr ""
#: ../src/gtd-edit-pane.c:136 ../src/gtd-task-row.c:169
msgid "No date set"
msgstr "Ingen dato satt"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:248
msgid "Manager of this application"
msgstr ""
#: ../src/gtd-edit-pane.c:249
#, fuzzy
msgid "The manager of the application"
msgstr "Br_uk samme skrifter som andre programmer"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:262
msgid "Task being edited"
msgstr ""
#: ../src/gtd-edit-pane.c:263
#, fuzzy
msgid "The task that is actually being edited"
msgstr "Denne oppgaven er slettet."
#: ../src/gtd-initial-setup-window.c:213
msgid "Manager of the task"
msgstr ""
#: ../src/gtd-initial-setup-window.c:214
msgid "The singleton manager instance of the task"
msgstr ""
#: ../src/gtd-manager.c:375
#, fuzzy
msgid "Error loading GNOME Online Accounts"
msgstr "Åpne k_ontoer på nettet"
#: ../src/gtd-manager.c:403
#, fuzzy
msgid "Error saving task list"
msgstr "Feil ved lasting av oppgaveliste «{0}»"
#: ../src/gtd-manager.c:430
#, fuzzy
msgid "Error removing task list"
msgstr "Feil under fjerning av liste"
#: ../src/gtd-manager.c:464
#, fuzzy
msgid "Error creating task"
msgstr "Lager en oppgave"
#: ../src/gtd-manager.c:527
#, fuzzy
msgid "Error removing task"
msgstr "Feil under fjerning av liste"
#: ../src/gtd-manager.c:579
#, fuzzy
msgid "Error updating task"
msgstr "Oppdaterer en oppgave"
#: ../src/gtd-manager.c:608
#, fuzzy
msgid "Failed to prompt for credentials"
msgstr "Klarte ikke å spørre etter påloggingsinformasjon for «{0}»"
#: ../src/gtd-manager.c:631
#, fuzzy
msgid "Failed to prompt for credentials for"
msgstr "Klarte ikke å spørre etter påloggingsinformasjon for «{0}»"
#: ../src/gtd-manager.c:683
msgid "Authentication failure"
msgstr "Autentisering feilet"
#: ../src/gtd-manager.c:747
#, fuzzy
msgid "Error fetching tasks from list"
msgstr "Feil ved lasting av oppgaveliste «{0}»"
#: ../src/gtd-manager.c:813
msgid "Task list source successfully connected"
msgstr ""
#: ../src/gtd-manager.c:820
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to task list source"
msgstr "Klarte ikke å koble til oppgaveliste «{0}»"
#: ../src/gtd-manager.c:850
msgid "Skipping already loaded task list "
msgstr ""
#: ../src/gtd-manager.c:888
#, fuzzy
msgid "Error loading task manager"
msgstr "Feil ved lasting av oppgaveliste «{0}»"
#: ../src/gtd-manager.c:1018
msgid "Local"
msgstr "Lokal"
#: ../src/gtd-manager.c:1019
msgid "On This Computer"
msgstr "På denne datamaskinen"
#: ../src/gtd-manager.c:1052
msgid "The online accounts client of the manager"
msgstr ""
#: ../src/gtd-manager.c:1053
msgid ""
"The read-only GNOME online accounts client loaded and owned by the manager"
msgstr ""
#: ../src/gtd-manager.c:1066
msgid "Whether GNOME Online Accounts client is ready"
msgstr ""
#: ../src/gtd-manager.c:1067
msgid "Whether the read-only GNOME online accounts client is loaded"
msgstr ""
#: ../src/gtd-manager.c:1080
msgid "The source registry of the manager"
msgstr ""
#: ../src/gtd-manager.c:1081
msgid "The read-only source registry loaded and owned by the manager"
msgstr ""
#: ../src/gtd-object.c:152
msgid "Unique identifier of the object"
msgstr ""
#: ../src/gtd-object.c:153
msgid "The unique identifier of the object, defined by the backend"
msgstr ""
#: ../src/gtd-object.c:166
msgid "Ready state of the object"
msgstr ""
#: ../src/gtd-object.c:167
msgid "Whether the object is marked as ready or not"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task.c:254
msgid "Whether the task is completed or not"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task.c:255
#, fuzzy
msgid "Whether the task is marked as completed by the user"
msgstr "Om statuslinjen skal være synlig."
#: ../src/gtd-task.c:268
#, fuzzy
msgid "Component of the task"
msgstr "Fullførte oppgaver"
#: ../src/gtd-task.c:269
msgid "The #ECalComponent this task handles."
msgstr ""
#: ../src/gtd-task.c:282
#, fuzzy
msgid "Description of the task"
msgstr "Beskrivelse inneholder"
#: ../src/gtd-task.c:283
msgid "Optional string describing the task"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task.c:297
msgid "End date of the task"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task.c:298
msgid "The day the task is supposed to be completed"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task.c:311
#, fuzzy
msgid "List of the task"
msgstr "Første dagen i uken"
#: ../src/gtd-task.c:312
msgid "The list that owns this task"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task.c:325
#, fuzzy
msgid "Priority of the task"
msgstr "Skriv ut denne oppgaven"
#: ../src/gtd-task.c:326
msgid ""
"The priority of the task. 0 means no priority set, and tasks will be sorted "
"alphabetically."
msgstr ""
#: ../src/gtd-task.c:341
#, fuzzy
msgid "Title of the task"
msgstr "Skriv ut denne oppgaven"
#: ../src/gtd-task.c:342
msgid "The title of the task"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list.c:152
#, fuzzy
msgid "Color of the list"
msgstr "Kunne ikke åpne lenken."
#: ../src/gtd-task-list.c:153
msgid "The color of the list"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list.c:166
msgid "Name of the list"
msgstr "Navn på listen"
#: ../src/gtd-task-list.c:167
msgid "The name of the list"
msgstr "Navnet på denne listen"
#: ../src/gtd-task-list.c:180
msgid "Data origin of the list"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list.c:181
msgid "The data origin location of the list"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list.c:194
msgid "Source of the list"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list.c:195
msgid "The parent source that handles the list"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list-item.c:231
msgid "No tasks"
msgstr "Ingen oppgaver"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:433
msgid "Mode of this item"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list-item.c:434
msgid "The mode of this item, inherited from the parent's mode"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list-item.c:449
#, fuzzy
msgid "Task list of the item"
msgstr "Egenskaper for oppgaveliste"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:450
msgid "The task list associated with this item"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list-view.c:201
#, c-format
msgid "Task <b>%s</b> removed"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list-view.c:221
msgid "Undo"
msgstr "Angre"
#: ../src/gtd-task-list-view.c:656 ../src/gtd-window.c:516
#: ../src/storage/gtd-storage-dialog.c:150
#: ../src/storage/gtd-storage-popover.c:269
#: ../src/storage/gtd-storage-selector.c:515
msgid "Manager of this window's application"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list-view.c:657 ../src/gtd-window.c:517
#: ../src/storage/gtd-storage-dialog.c:151
#: ../src/storage/gtd-storage-popover.c:270
#: ../src/storage/gtd-storage-selector.c:516
msgid "The manager of the window's application"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list-view.c:670
#, fuzzy
msgid "Whether the list is readonly"
msgstr "Om vinduet er maksimert"
#: ../src/gtd-task-list-view.c:671
msgid ""
"Whether the list is readonly, i.e. doesn't show the New Task row, or not"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-list-view.c:684
#, fuzzy
msgid "Whether task rows show the list name"
msgstr "Om forhåndsvisningsområdet skal vises."
#: ../src/gtd-task-list-view.c:685
#, fuzzy
msgid "Whether task rows show the list name at the end of the row"
msgstr "Hvorvidt notater skal vises ved redigering"
#: ../src/gtd-task-list-view.c:698
#, fuzzy
msgid "Whether completed tasks are shown"
msgstr "Slett fullførte oppgaver"
#: ../src/gtd-task-list-view.c:699
#, fuzzy
msgid "Whether completed tasks are visible or not"
msgstr "Om fullførte oppgaver skal skjules i oppgavevisningen"
#: ../src/gtd-task-row.c:143
msgid "Tomorrow"
msgstr "I morgen"
#: ../src/gtd-task-row.c:147
msgid "Yesterday"
msgstr "I går"
#: ../src/gtd-task-row.c:366
#, fuzzy
msgid "If the row is used to add a new task"
msgstr "%s forespør å legge til informasjon i eksisterende oppgave gjennom %s:"
#: ../src/gtd-task-row.c:367
msgid "Whether the row is used to add a new task"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-row.c:380
msgid "Task of the row"
msgstr ""
#: ../src/gtd-task-row.c:381
msgid "The task that this row represents"
msgstr ""
#: ../src/gtd-window.c:181
#, fuzzy
msgid "Setting new color for task list"
msgstr "Lager visning for oppgaveliste «%s»"
#: ../src/gtd-window.c:552
#, fuzzy
msgid "Loading your task lists…"
msgstr "Lager visning for oppgaveliste «%s»"
#: ../src/storage/gtd-storage.c:189
#, fuzzy
msgid "Whether the storage is enabled"
msgstr "Om vinduet er maksimert"
#: ../src/storage/gtd-storage.c:190
#, fuzzy
msgid "Whether the storage is available to be used."
msgstr "Om statuslinjen skal være synlig."
#: ../src/storage/gtd-storage.c:203
msgid "Icon of the storage"
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage.c:204
msgid "The icon representing the storage location."
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage.c:217
msgid "Identifier of the storage"
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage.c:218
msgid "The unique identifier of the storage location."
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage.c:231
#, fuzzy
msgid "Whether the storage is the default"
msgstr "Hvorvidt notater skal vises ved redigering"
#: ../src/storage/gtd-storage.c:232
msgid "Whether the storage is the default storage location to be used."
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage.c:245
msgid "Name of the storage"
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage.c:246
msgid "The user-visible name of the storage location."
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage.c:259
msgid "Parent of the storage"
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage.c:260
msgid "The parent source identifier of the storage location."
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage.c:273
msgid "Provider type of the storage"
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage.c:274
#, fuzzy
msgid "The provider type of the storage location."
msgstr "Velg mapper meldingen skal postes til."
#: ../src/storage/gtd-storage.c:287
msgid "Provider name of the storage"
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage.c:288
msgid "The name of the provider of the storage location."
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage.c:680
#, fuzzy
msgid "Error creating new task list"
msgstr "Feil ved opretting av visning for oppgaveliste «{0}»"
#: ../src/storage/gtd-storage-row.c:148
msgid "Storage of the row"
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage-row.c:149
msgid "The storage that this row holds"
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage-selector.c:529
#, fuzzy
msgid "Show local storage row"
msgstr "Vis alle meldingshoder"
#: ../src/storage/gtd-storage-selector.c:530
msgid "Whether should show a local storage row instead of a checkbox"
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage-selector.c:543
#, fuzzy
msgid "Show stub rows"
msgstr "Vis som liste"
#: ../src/storage/gtd-storage-selector.c:544
msgid "Whether should show stub rows for non-added accounts"
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage-selector.c:557
msgid "Selects default storage row"
msgstr ""
#: ../src/storage/gtd-storage-selector.c:558
#, fuzzy
msgid "Whether should select the default storage row"
msgstr "Undersøk om Evolution er den forvalgte e-postklienten"
#: ../src/notification/gtd-notification.c:181
#, fuzzy
msgid "Whether the notification has a primary action"
msgstr "Hvorvidt varslingsfeltet skal brukes for påminnelser på skjermen"
#: ../src/notification/gtd-notification.c:182
msgid ""
"Whether the notification has the primary action, activated on timeout or "
"dismiss"
msgstr ""
#: ../src/notification/gtd-notification.c:196
#, fuzzy
msgid "Whether the notification has a secondary action"
msgstr "Hvorvidt varslingsfeltet skal brukes for påminnelser på skjermen"
#: ../src/notification/gtd-notification.c:197
msgid ""
"Whether the notification has the secondary action, activated by the user"
msgstr ""
#: ../src/notification/gtd-notification.c:210
#, fuzzy
msgid "Text of the secondary action button"
msgstr "Vis den andre tidssonen"
#: ../src/notification/gtd-notification.c:211
msgid "The text of the secondary action button"
msgstr ""
#: ../src/notification/gtd-notification.c:224
#, fuzzy
msgid "Notification message"
msgstr "Varsling om ny e-post"
#: ../src/notification/gtd-notification.c:225
msgid "The main message of the notification"
msgstr ""
#: ../src/notification/gtd-notification.c:238
#, fuzzy
msgid "Notification timeout"
msgstr "Varsling om ny e-post"
#: ../src/notification/gtd-notification.c:239
#, fuzzy
msgid "The time the notification is displayed"
msgstr "Slår av/på visning av tidssone"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment