...
 
Commits (3)
......@@ -3,16 +3,16 @@
# This file is distributed under the same license as the gnome-system-monitor package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
# Windows User <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014, 2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product"
"=system-monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-11 07:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-11 12:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-08 10:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-08 19:51+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig http://www.foramnagaidhlig.net\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -24,27 +24,26 @@ msgstr ""
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
#: ../src/application.cpp:268 ../src/interface.cpp:362
#: ../src/application.cpp:262 ../src/interface.cpp:363
msgid "System Monitor"
msgstr "Monatair an t-siostaim"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:2 ../src/interface.cpp:363
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:2 ../src/interface.cpp:364
msgid "View current processes and monitor system state"
msgstr "Seall na pròiseasan làithreach agus cum sùil air staid an t-siostaim"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:3
#| msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
msgid ""
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
"Manager;"
msgstr ""
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;Man"
"ager;Monatair;Siostam;Pròiseas;Cuimhne;Lìonra;Eachdraidh;Cleachdadh;Saothair"
";Saothraichean;Manaidsear;"
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
"Manager;Monatair;Siostam;Pròiseas;Cuimhne;Lìonra;Eachdraidh;Cleachdadh;"
"Saothair;Saothraichean;Manaidsear;"
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:324
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:318
msgid "GNOME System Monitor"
msgstr "Monatair an t-siostaim GNOME"
......@@ -126,12 +125,12 @@ msgstr "Eachdraidh a' CPU"
msgid "Memory and Swap History"
msgstr "Eachdraidh na cuimhne 's nan suaipean"
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:259
#: ../src/procproperties.cpp:92 ../src/proctable.cpp:337
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
#: ../src/procproperties.cpp:70 ../src/proctable.cpp:347
msgid "Memory"
msgstr "Cuimhne"
#: ../data/interface.ui.h:8 ../src/interface.cpp:271
#: ../data/interface.ui.h:8 ../src/interface.cpp:272
msgid "Swap"
msgstr "Suaip"
......@@ -139,7 +138,7 @@ msgstr "Suaip"
msgid "Network History"
msgstr "Eachdraidh an lìonraidh"
#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:299
#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:300
msgid "Receiving"
msgstr "Air fhaighinn"
......@@ -147,7 +146,7 @@ msgstr "Air fhaighinn"
msgid "Total Received"
msgstr "Iomlan dhe na fhuaradh"
#: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:314
#: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:315
msgid "Sending"
msgstr "Cur"
......@@ -164,7 +163,9 @@ msgid "File Systems"
msgstr "Siostaman fhaidhlichean"
#: ../data/lsof.ui.h:1
msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
#| msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
#| msgid "Search for Open Files"
msgctxt "Window title for Search for Open Files dialog"
msgid "Search for Open Files"
msgstr "Lorg faidhlichean fosgailte"
......@@ -173,12 +174,13 @@ msgid "Filter files by name"
msgstr "Criathraich faidhlichean le ainm"
#: ../data/lsof.ui.h:3
#| msgid "Case insensitive matching"
msgid "Case insensitive"
msgstr "Gun aire do litrichean mòra 's beaga"
#: ../data/menus.ui.h:1
msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
#| msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
#| msgid "Search for Open Files"
msgctxt "Menu item to Open Search for Open Files dialog"
msgid "Search for Open Files"
msgstr "Lorg faidhlichean fosgailte"
......@@ -238,23 +240,23 @@ msgstr "_Marbh"
msgid "_Change Priority"
msgstr "Atharrai_ch am prìomhachas"
#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:214
#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:215
msgid "Very High"
msgstr "Glè mhòr"
#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:216
#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:217
msgid "High"
msgstr "Mòr"
#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:218
#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:219
msgid "Normal"
msgstr "Àbhaisteach"
#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:220
#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:221
msgid "Low"
msgstr "Beag"
#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:222
#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:223
msgid "Very Low"
msgstr "Glè bheag"
......@@ -266,7 +268,7 @@ msgstr "Gnàthaichte"
msgid "_Memory Maps"
msgstr "_Mapaichean cuimhne"
#. Translators: this means 'Files that are open' (open is not a verb here)
#. Translators: this means
#: ../data/menus.ui.h:24
msgid "Open _Files"
msgstr "_Faidhlichean fosgailte"
......@@ -351,51 +353,51 @@ msgstr ""
"<small><i><b>An aire:</b> Tha an nice value aig pròiseas a' suidheachadh a' "
"phrìomhachais aige. Bheir luach nas lugha prìomhachas nas àirde.</i></small>"
#: ../src/application.cpp:310
#: ../src/application.cpp:304
msgid "A simple process and system monitor."
msgstr "Monatair phròiseasan is shiostaman simplidh"
#: ../src/argv.cpp:21
#: ../src/argv.cpp:22
msgid "Show the Processes tab"
msgstr "Seall taba nam pròiseasan"
#: ../src/argv.cpp:26
#: ../src/argv.cpp:27
msgid "Show the Resources tab"
msgstr "Seall taba nan goireasan"
#: ../src/argv.cpp:31
#: ../src/argv.cpp:32
msgid "Show the File Systems tab"
msgstr "Seall taba nan siostaman fhaidhlichean"
#: ../src/argv.cpp:35
#: ../src/argv.cpp:36
msgid "Show the application's version"
msgstr "Seall tionndadh na h-aplacaid"
#: ../src/disks.cpp:369 ../src/memmaps.cpp:325
#: ../src/disks.cpp:361 ../src/memmaps.cpp:329
msgid "Device"
msgstr "Uidheam"
#: ../src/disks.cpp:370
#: ../src/disks.cpp:362
msgid "Directory"
msgstr "Pasgan"
#: ../src/disks.cpp:371 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252
#: ../src/disks.cpp:363 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252
msgid "Type"
msgstr "Seòrsa"
#: ../src/disks.cpp:372
#: ../src/disks.cpp:364
msgid "Total"
msgstr "Iomlan"
#: ../src/disks.cpp:373
#: ../src/disks.cpp:365
msgid "Free"
msgstr "Saor"
#: ../src/disks.cpp:374
#: ../src/disks.cpp:366
msgid "Available"
msgstr "Ri làimh"
#: ../src/disks.cpp:375
#: ../src/disks.cpp:367
msgid "Used"
msgstr "Air a chleachdadh"
......@@ -471,7 +473,7 @@ msgstr "Dèan briogadh gus dathan a' ghraif a shuidheachadh"
msgid "Pick a Color for '%s'"
msgstr "Tagh dath airson \"%s\""
#: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:100
#: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:78
msgid "CPU"
msgstr "CPU"
......@@ -480,7 +482,7 @@ msgstr "CPU"
msgid "CPU%d"
msgstr "CPU%d"
#: ../src/interface.cpp:373
#: ../src/interface.cpp:374
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
......@@ -506,18 +508,8 @@ msgstr "chan eil seo ri fhaighinn"
msgid "%s (%.1f%%) of %s"
msgstr "%s (%.1f%%) à %s"
#: ../src/lsof.cpp:109
msgid "Error"
msgstr "Mearachd"
#: ../src/lsof.cpp:110
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
msgstr "Chan eil \"%s\" 'na regular expression Perl dligheach."
#: ../src/lsof.cpp:128
#: ../src/lsof.cpp:118
#, c-format
#| msgid "Open Files"
msgid "%d open file"
msgid_plural "%d open files"
msgstr[0] "%d fhaidhle fosgailte"
......@@ -525,7 +517,7 @@ msgstr[1] "%d fhaidhle fosgailte"
msgstr[2] "%d faidhlichean fosgailte"
msgstr[3] "%d faidhle fosgailte"
#: ../src/lsof.cpp:130
#: ../src/lsof.cpp:120
#, c-format
msgid "%d matching open file"
msgid_plural "%d matching open files"
......@@ -534,75 +526,75 @@ msgstr[1] "%d fhaidhle fosgailte a cho-fhreagras"
msgstr[2] "%d faidhlichean fosgailte a cho-fhreagras"
msgstr[3] "%d faidhle fosgailte a cho-fhreagras"
#: ../src/lsof.cpp:248
#: ../src/lsof.cpp:247
msgid "Process"
msgstr "Pròiseas"
#: ../src/lsof.cpp:260
#: ../src/lsof.cpp:259
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: ../src/lsof.cpp:270 ../src/memmaps.cpp:303
#: ../src/lsof.cpp:269 ../src/memmaps.cpp:307
msgid "Filename"
msgstr "Ainm an fhaidhle"
#. xgettext: virtual memory start
#: ../src/memmaps.cpp:305
#: ../src/memmaps.cpp:309
msgid "VM Start"
msgstr "Toiseach a' VM"
#. xgettext: virtual memory end
#: ../src/memmaps.cpp:307
#: ../src/memmaps.cpp:311
msgid "VM End"
msgstr "Deireadh a' VM"
#. xgettext: virtual memory syze
#: ../src/memmaps.cpp:309
#: ../src/memmaps.cpp:313
msgid "VM Size"
msgstr "Meud a' VM"
#: ../src/memmaps.cpp:310
#: ../src/memmaps.cpp:314
msgid "Flags"
msgstr "Brataichean"
#. xgettext: virtual memory offset
#: ../src/memmaps.cpp:312
#: ../src/memmaps.cpp:316
msgid "VM Offset"
msgstr "VM Offset"
#. xgettext: memory that has not been modified since
#. it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:315
#: ../src/memmaps.cpp:319
msgid "Private clean"
msgstr "Prìobhaideach 's glan"
#. xgettext: memory that has been modified since it
#. has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:318
#: ../src/memmaps.cpp:322
msgid "Private dirty"
msgstr "Prìobhaideach 's salach"
#. xgettext: shared memory that has not been modified
#. since it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:321
#: ../src/memmaps.cpp:325
msgid "Shared clean"
msgstr "Co-roinnte 's glan"
#. xgettext: shared memory that has been modified
#. since it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:324
#: ../src/memmaps.cpp:328
msgid "Shared dirty"
msgstr "Co-roinnte 's salach"
#: ../src/memmaps.cpp:326
#: ../src/memmaps.cpp:330
msgid "Inode"
msgstr "Inode"
#: ../src/memmaps.cpp:437
#: ../src/memmaps.cpp:440
msgid "Memory Maps"
msgstr "Mapa cuimhne"
#: ../src/memmaps.cpp:449
#: ../src/memmaps.cpp:452
#, c-format
msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "_Mapaichean cuimhne airson a' phròiseis \"%s\" (PID %u):"
......@@ -642,7 +634,7 @@ msgstr "FD"
msgid "Object"
msgstr "Oibseact"
#: ../src/openfiles.cpp:337
#: ../src/openfiles.cpp:336
#, c-format
msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "_Faidhlichean a chaidh fhosgladh leis a' phròiseas \"%s\" (PID %u):"
......@@ -1098,7 +1090,7 @@ msgstr "Colbh an t-seòrsachaidh aig na faidhlichean fosgailte"
msgid "Open files sort order"
msgstr "Òrdugh an t-seòrsachaidh aig na faidhlichean fosgailte"
#: ../src/prefsdialog.cpp:170
#: ../src/prefsdialog.cpp:171
msgid "Icon"
msgstr "Ìomhaigheag"
......@@ -1208,114 +1200,105 @@ msgstr ""
"Tha an nice value aig pròiseas a' suidheachadh a' phrìomhachais aige. Bheir "
"luach nas lugha prìomhachas nas àirde."
#: ../src/procproperties.cpp:55 ../src/procproperties.cpp:106
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/util.cpp:431
#: ../src/procproperties.cpp:50 ../src/procproperties.cpp:84
#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/util.cpp:432
msgid "N/A"
msgstr "Chan eil seo iomchaidh"
#: ../src/procproperties.cpp:89 ../src/proctable.cpp:322
#: ../src/procproperties.cpp:67 ../src/proctable.cpp:332
msgid "Process Name"
msgstr "Ainm a' phròiseis"
#: ../src/procproperties.cpp:90 ../src/proctable.cpp:323
#: ../src/procproperties.cpp:68 ../src/proctable.cpp:333
msgid "User"
msgstr "Cleachdaiche"
#: ../src/procproperties.cpp:91 ../src/proctable.cpp:324
#: ../src/procproperties.cpp:69 ../src/proctable.cpp:334
msgid "Status"
msgstr "Staid"
#: ../src/procproperties.cpp:93 ../src/proctable.cpp:325
#: ../src/procproperties.cpp:71 ../src/proctable.cpp:335
msgid "Virtual Memory"
msgstr "Cuimhne bhiortail"
#: ../src/procproperties.cpp:94 ../src/proctable.cpp:326
#: ../src/procproperties.cpp:72 ../src/proctable.cpp:336
msgid "Resident Memory"
msgstr "Cuimhne còmhnaidh"
#: ../src/procproperties.cpp:95 ../src/proctable.cpp:327
#: ../src/procproperties.cpp:73 ../src/proctable.cpp:337
msgid "Writable Memory"
msgstr "Cuimhne sho-sgrìobhte"
#: ../src/procproperties.cpp:96 ../src/proctable.cpp:328
#: ../src/procproperties.cpp:74 ../src/proctable.cpp:338
msgid "Shared Memory"
msgstr "Cuimhne cho-roinnte"
#: ../src/procproperties.cpp:98 ../src/proctable.cpp:329
#: ../src/procproperties.cpp:76 ../src/proctable.cpp:339
msgid "X Server Memory"
msgstr "Cuimhne an fhrithealaiche x"
#: ../src/procproperties.cpp:101 ../src/proctable.cpp:331
#: ../src/procproperties.cpp:79 ../src/proctable.cpp:341
msgid "CPU Time"
msgstr "Àm a' CPU"
#: ../src/procproperties.cpp:101
#, c-format
msgid "%lld second"
msgid_plural "%lld seconds"
msgstr[0] "%lld diog"
msgstr[1] "%lld dhiog"
msgstr[2] "%lld diogan"
msgstr[3] "%lld diog"
#: ../src/procproperties.cpp:102 ../src/proctable.cpp:332
#: ../src/procproperties.cpp:80 ../src/proctable.cpp:342
msgid "Started"
msgstr "Air a thòiseachadh"
#: ../src/procproperties.cpp:103 ../src/proctable.cpp:333
#: ../src/procproperties.cpp:81 ../src/proctable.cpp:343
msgid "Nice"
msgstr "Nice"
#: ../src/procproperties.cpp:104 ../src/proctable.cpp:347
#: ../src/procproperties.cpp:82 ../src/proctable.cpp:357
msgid "Priority"
msgstr "Prìomhachas"
#: ../src/procproperties.cpp:105 ../src/proctable.cpp:334
#: ../src/procproperties.cpp:83 ../src/proctable.cpp:344
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../src/procproperties.cpp:106 ../src/proctable.cpp:335
#: ../src/procproperties.cpp:84 ../src/proctable.cpp:345
msgid "Security Context"
msgstr "Co-theacsa na tèarainteachd"
#: ../src/procproperties.cpp:107 ../src/proctable.cpp:336
#: ../src/procproperties.cpp:85 ../src/proctable.cpp:346
msgid "Command Line"
msgstr "Loidhne-àithne"
#. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
#: ../src/procproperties.cpp:108 ../src/proctable.cpp:339
#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/proctable.cpp:349
msgid "Waiting Channel"
msgstr "An seanail fuirich"
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/proctable.cpp:340
#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/proctable.cpp:350
msgid "Control Group"
msgstr "Am buidheann smachd"
#: ../src/procproperties.cpp:222
#: ../src/procproperties.cpp:199
#, c-format
msgid "%s (PID %u)"
msgstr "%s (PID %u)"
#: ../src/proctable.cpp:330
#: ../src/proctable.cpp:340
#, no-c-format
msgid "% CPU"
msgstr "% a' CPU"
#: ../src/proctable.cpp:341
#: ../src/proctable.cpp:351
msgid "Unit"
msgstr "Aonad"
#: ../src/proctable.cpp:342
#: ../src/proctable.cpp:352
msgid "Session"
msgstr "Seisean"
#. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
#. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
#: ../src/proctable.cpp:345
#: ../src/proctable.cpp:355
msgid "Seat"
msgstr "Seat"
#: ../src/proctable.cpp:346
#: ../src/proctable.cpp:356
msgid "Owner"
msgstr "Sealbhadair"
......@@ -1363,47 +1346,47 @@ msgstr "%u:%02u:%02u"
msgid "%u:%02u.%02u"
msgstr "%u:%02u.%02u"
#: ../src/util.cpp:163
#: ../src/util.cpp:164
#, c-format
msgid "%.1f KiB"
msgstr "%.1f KiB"
#: ../src/util.cpp:164
#: ../src/util.cpp:165
#, c-format
msgid "%.1f MiB"
msgstr "%.1f MiB"
#: ../src/util.cpp:165
#: ../src/util.cpp:166
#, c-format
msgid "%.1f GiB"
msgstr "%.1f GiB"
#: ../src/util.cpp:166
#: ../src/util.cpp:167
#, c-format
msgid "%.1f TiB"
msgstr "%.1f TiB"
#: ../src/util.cpp:167
#: ../src/util.cpp:168
#, c-format
msgid "%.3g kbit"
msgstr "%.3g kbit"
#: ../src/util.cpp:168
#: ../src/util.cpp:169
#, c-format
msgid "%.3g Mbit"
msgstr "%.3g Mbit"
#: ../src/util.cpp:169
#: ../src/util.cpp:170
#, c-format
msgid "%.3g Gbit"
msgstr "%.3g Gbit"
#: ../src/util.cpp:170
#: ../src/util.cpp:171
#, c-format
msgid "%.3g Tbit"
msgstr "%.3g Tbit"
#: ../src/util.cpp:185
#: ../src/util.cpp:186
#, c-format
msgid "%u bit"
msgid_plural "%u bits"
......@@ -1412,7 +1395,7 @@ msgstr[1] "%u bits"
msgstr[2] "%u bits"
msgstr[3] "%u bits"
#: ../src/util.cpp:186
#: ../src/util.cpp:187
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
......@@ -1421,32 +1404,49 @@ msgstr[1] "%u bytes"
msgstr[2] "%u bytes"
msgstr[3] "%u bytes"
#: ../src/util.cpp:229
#: ../src/util.cpp:230
msgid "Very High Priority"
msgstr "Prìomhachas glè mhòr"
#: ../src/util.cpp:231
#: ../src/util.cpp:232
msgid "High Priority"
msgstr "Prìomhachas mòr"
#: ../src/util.cpp:233
#: ../src/util.cpp:234
msgid "Normal Priority"
msgstr "Prìomhachas àbhaisteach"
#: ../src/util.cpp:235
#: ../src/util.cpp:236
msgid "Low Priority"
msgstr "Prìomhachas beag"
#: ../src/util.cpp:237
#: ../src/util.cpp:238
msgid "Very Low Priority"
msgstr "Prìomhachas glè bheag"
#. xgettext: rate, 10MiB/s or 10Mbit/s
#: ../src/util.cpp:629
#: ../src/util.cpp:630
#, c-format
msgid "%s/s"
msgstr "%s/s"
#~ msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
#~ msgid "Search for Open Files"
#~ msgstr "Lorg faidhlichean fosgailte"
#~ msgid "Error"
#~ msgstr "Mearachd"
#~ msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
#~ msgstr "Chan eil \"%s\" 'na regular expression Perl dligheach."
#~ msgid "%lld second"
#~ msgid_plural "%lld seconds"
#~ msgstr[0] "%lld diog"
#~ msgstr[1] "%lld dhiog"
#~ msgstr[2] "%lld diogan"
#~ msgstr[3] "%lld diog"
#~ msgid "_Name contains:"
#~ msgstr "Tha _na leanas 'na ainm:"
......
This diff is collapsed.
......@@ -41,7 +41,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
"Manager;Sistem;Proces;Memorie;Rețea;Istoric;Utilizare;Performanță;Sarcină;"
"Administrator"
"Administrator;"
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:318
......@@ -52,7 +52,7 @@ msgstr "Monitor de sistem GNOME"
msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
msgstr ""
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Sistem;Proces;"
"Memorie;Rețea;Istoric;Utilizare"
"Memorie;Rețea;Istoric;Utilizare;"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:2
msgid "View and manage system resources"
......