...
 
Commits (13)
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -9,15 +9,15 @@
# Otakar Jašek <jasek.ota@gmail.com>, 2011.
# Adam Matoušek <adydas95@gmail.com>, 2012, 2013.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2011, 2012.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013, 2014.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor gnome-3.16\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-"
"monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-21 19:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-21 07:55+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-10-11 08:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-11 18:23+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -125,7 +125,7 @@ msgid "Memory and Swap History"
msgstr "Historie použití paměti a odkládacího prostoru"
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
#: ../src/procproperties.cpp:92 ../src/proctable.cpp:337
#: ../src/procproperties.cpp:69 ../src/proctable.cpp:334
msgid "Memory"
msgstr "Paměť"
......@@ -162,7 +162,7 @@ msgid "File Systems"
msgstr "Souborové systémy"
#: ../data/lsof.ui.h:1
msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
msgctxt "Window title for "
msgid "Search for Open Files"
msgstr "Hledání otevřených souborů"
......@@ -175,7 +175,7 @@ msgid "Case insensitive"
msgstr "Rozlišovat velikosti písmen"
#: ../data/menus.ui.h:1
msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
msgctxt "Menu item to Open "
msgid "Search for Open Files"
msgstr "Hledat otevřené soubory"
......@@ -263,7 +263,7 @@ msgstr "Volitelná"
msgid "_Memory Maps"
msgstr "_Mapy paměti"
#. Translators: this means 'Files that are open' (open is not a verb here)
#. Translators: this means
#: ../data/menus.ui.h:24
msgid "Open _Files"
msgstr "Otevřené _soubory"
......@@ -352,47 +352,47 @@ msgstr ""
msgid "A simple process and system monitor."
msgstr "Jednoduché sledování procesů a systému."
#: ../src/argv.cpp:21
#: ../src/argv.cpp:22
msgid "Show the Processes tab"
msgstr "Zobrazit kartu Procesy"
#: ../src/argv.cpp:26
#: ../src/argv.cpp:27
msgid "Show the Resources tab"
msgstr "Zobrazit kartu Prostředky"
#: ../src/argv.cpp:31
#: ../src/argv.cpp:32
msgid "Show the File Systems tab"
msgstr "Zobrazit kartu Souborové systémy"
#: ../src/argv.cpp:35
#: ../src/argv.cpp:36
msgid "Show the application's version"
msgstr "Zobrazit verzi aplikace"
#: ../src/disks.cpp:369 ../src/memmaps.cpp:325
#: ../src/disks.cpp:361 ../src/memmaps.cpp:329
msgid "Device"
msgstr "Zařízení"
#: ../src/disks.cpp:370
#: ../src/disks.cpp:362
msgid "Directory"
msgstr "Složka"
#: ../src/disks.cpp:371 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252
#: ../src/disks.cpp:363 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/disks.cpp:372
#: ../src/disks.cpp:364
msgid "Total"
msgstr "Celkem"
#: ../src/disks.cpp:373
#: ../src/disks.cpp:365
msgid "Free"
msgstr "Volné"
#: ../src/disks.cpp:374
#: ../src/disks.cpp:366
msgid "Available"
msgstr "K dispozici"
#: ../src/disks.cpp:375
#: ../src/disks.cpp:367
msgid "Used"
msgstr "Použito"
......@@ -468,7 +468,7 @@ msgstr "Kliknutím nastavíte barvy grafu"
msgid "Pick a Color for '%s'"
msgstr "Vybrat barvu pro „%s“"
#: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:100
#: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:77
msgid "CPU"
msgstr "CPU"
......@@ -505,16 +505,7 @@ msgstr "nedostupné"
msgid "%s (%.1f%%) of %s"
msgstr "%s (%.1f %%) z %s"
#: ../src/lsof.cpp:109
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../src/lsof.cpp:110
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
msgstr "„%s“ není platným Perlovým regulárním výrazem"
#: ../src/lsof.cpp:128
#: ../src/lsof.cpp:118
#, c-format
msgid "%d open file"
msgid_plural "%d open files"
......@@ -522,7 +513,7 @@ msgstr[0] "%d otevřený soubor"
msgstr[1] "%d otevřené soubory"
msgstr[2] "%d otevřených souborů"
#: ../src/lsof.cpp:130
#: ../src/lsof.cpp:120
#, c-format
msgid "%d matching open file"
msgid_plural "%d matching open files"
......@@ -530,75 +521,75 @@ msgstr[0] "%d odpovídající otevřený soubor"
msgstr[1] "%d odpovídající otevřené soubory"
msgstr[2] "%d odpovídajících otevřených souborů"
#: ../src/lsof.cpp:246
#: ../src/lsof.cpp:247
msgid "Process"
msgstr "Proces"
#: ../src/lsof.cpp:258
#: ../src/lsof.cpp:259
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: ../src/lsof.cpp:268 ../src/memmaps.cpp:303
#: ../src/lsof.cpp:269 ../src/memmaps.cpp:307
msgid "Filename"
msgstr "Název souboru"
#. xgettext: virtual memory start
#: ../src/memmaps.cpp:305
#: ../src/memmaps.cpp:309
msgid "VM Start"
msgstr "Začátek VP"
#. xgettext: virtual memory end
#: ../src/memmaps.cpp:307
#: ../src/memmaps.cpp:311
msgid "VM End"
msgstr "Konec VP"
#. xgettext: virtual memory syze
#: ../src/memmaps.cpp:309
#: ../src/memmaps.cpp:313
msgid "VM Size"
msgstr "Velikost VP"
#: ../src/memmaps.cpp:310
#: ../src/memmaps.cpp:314
msgid "Flags"
msgstr "Příznaky"
#. xgettext: virtual memory offset
#: ../src/memmaps.cpp:312
#: ../src/memmaps.cpp:316
msgid "VM Offset"
msgstr "Posun VM"
#. xgettext: memory that has not been modified since
#. it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:315
#: ../src/memmaps.cpp:319
msgid "Private clean"
msgstr "Soukromá čistá paměť"
#. xgettext: memory that has been modified since it
#. has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:318
#: ../src/memmaps.cpp:322
msgid "Private dirty"
msgstr "Soukromá špinavá paměť"
#. xgettext: shared memory that has not been modified
#. since it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:321
#: ../src/memmaps.cpp:325
msgid "Shared clean"
msgstr "Sdílená čistá paměť"
#. xgettext: shared memory that has been modified
#. since it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:324
#: ../src/memmaps.cpp:328
msgid "Shared dirty"
msgstr "Sdílená špinavá paměť"
#: ../src/memmaps.cpp:326
#: ../src/memmaps.cpp:330
msgid "Inode"
msgstr "Inode"
#: ../src/memmaps.cpp:436
#: ../src/memmaps.cpp:440
msgid "Memory Maps"
msgstr "Mapy paměti"
#: ../src/memmaps.cpp:448
#: ../src/memmaps.cpp:452
#, c-format
msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "_Mapy paměti procesu „%s“ (PID %u):"
......@@ -1035,7 +1026,7 @@ msgstr "Sloupec řazení otevřených souborů"
msgid "Open files sort order"
msgstr "Pořadí řazení otevřených souborů"
#: ../src/prefsdialog.cpp:170
#: ../src/prefsdialog.cpp:171
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
......@@ -1135,113 +1126,105 @@ msgstr ""
"Priorita procesu je dána jeho hodnotou nice. Nižší hodnota nice odpovídá "
"vyšší prioritě."
#: ../src/procproperties.cpp:55 ../src/procproperties.cpp:106
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/util.cpp:432
#: ../src/procproperties.cpp:49 ../src/procproperties.cpp:83
#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/util.cpp:432
msgid "N/A"
msgstr "---"
#: ../src/procproperties.cpp:89 ../src/proctable.cpp:322
#: ../src/procproperties.cpp:66 ../src/proctable.cpp:319
msgid "Process Name"
msgstr "Název procesu"
#: ../src/procproperties.cpp:90 ../src/proctable.cpp:323
#: ../src/procproperties.cpp:67 ../src/proctable.cpp:320
msgid "User"
msgstr "Uživatel"
#: ../src/procproperties.cpp:91 ../src/proctable.cpp:324
#: ../src/procproperties.cpp:68 ../src/proctable.cpp:321
msgid "Status"
msgstr "Stav"
#: ../src/procproperties.cpp:93 ../src/proctable.cpp:325
#: ../src/procproperties.cpp:70 ../src/proctable.cpp:322
msgid "Virtual Memory"
msgstr "Virtuální paměť"
#: ../src/procproperties.cpp:94 ../src/proctable.cpp:326
#: ../src/procproperties.cpp:71 ../src/proctable.cpp:323
msgid "Resident Memory"
msgstr "Rezidentní paměť"
#: ../src/procproperties.cpp:95 ../src/proctable.cpp:327
#: ../src/procproperties.cpp:72 ../src/proctable.cpp:324
msgid "Writable Memory"
msgstr "Zapisovatelná paměť"
#: ../src/procproperties.cpp:96 ../src/proctable.cpp:328
#: ../src/procproperties.cpp:73 ../src/proctable.cpp:325
msgid "Shared Memory"
msgstr "Sdílená paměť"
#: ../src/procproperties.cpp:98 ../src/proctable.cpp:329
#: ../src/procproperties.cpp:75 ../src/proctable.cpp:326
msgid "X Server Memory"
msgstr "Paměť serveru X"
#: ../src/procproperties.cpp:101 ../src/proctable.cpp:331
#: ../src/procproperties.cpp:78 ../src/proctable.cpp:328
msgid "CPU Time"
msgstr "Čas CPU"
#: ../src/procproperties.cpp:101
#, c-format
msgid "%lld second"
msgid_plural "%lld seconds"
msgstr[0] "%lld sekunda"
msgstr[1] "%lld sekundy"
msgstr[2] "%lld sekund"
#: ../src/procproperties.cpp:102 ../src/proctable.cpp:332
#: ../src/procproperties.cpp:79 ../src/proctable.cpp:329
msgid "Started"
msgstr "Spuštěn"
#: ../src/procproperties.cpp:103 ../src/proctable.cpp:333
#: ../src/procproperties.cpp:80 ../src/proctable.cpp:330
msgid "Nice"
msgstr "Nice"
#: ../src/procproperties.cpp:104 ../src/proctable.cpp:347
#: ../src/procproperties.cpp:81 ../src/proctable.cpp:344
msgid "Priority"
msgstr "Priorita"
#: ../src/procproperties.cpp:105 ../src/proctable.cpp:334
#: ../src/procproperties.cpp:82 ../src/proctable.cpp:331
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../src/procproperties.cpp:106 ../src/proctable.cpp:335
#: ../src/procproperties.cpp:83 ../src/proctable.cpp:332
msgid "Security Context"
msgstr "Kontext zabezpečení"
#: ../src/procproperties.cpp:107 ../src/proctable.cpp:336
#: ../src/procproperties.cpp:84 ../src/proctable.cpp:333
msgid "Command Line"
msgstr "Příkazový řádek"
#. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
#: ../src/procproperties.cpp:108 ../src/proctable.cpp:339
#: ../src/procproperties.cpp:85 ../src/proctable.cpp:336
msgid "Waiting Channel"
msgstr "Kanál čekání"
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/proctable.cpp:340
#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/proctable.cpp:337
msgid "Control Group"
msgstr "Skupina vlastníků"
#: ../src/procproperties.cpp:221
#: ../src/procproperties.cpp:198
#, c-format
msgid "%s (PID %u)"
msgstr "%s (PID %u)"
#: ../src/proctable.cpp:330
#: ../src/proctable.cpp:327
#, no-c-format
msgid "% CPU"
msgstr "% CPU"
#: ../src/proctable.cpp:341
#: ../src/proctable.cpp:338
msgid "Unit"
msgstr "Součást"
#: ../src/proctable.cpp:342
#: ../src/proctable.cpp:339
msgid "Session"
msgstr "Sezení"
#. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
#. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
#: ../src/proctable.cpp:345
#: ../src/proctable.cpp:342
msgid "Seat"
msgstr "Sídlo"
#: ../src/proctable.cpp:346
#: ../src/proctable.cpp:343
msgid "Owner"
msgstr "Vlastník"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -7,10 +7,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-"
"monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-25 08:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-24 11:10+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-04 22:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-05 13:21+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.org>\n"
"Language: is\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -64,12 +64,17 @@ msgid ""
"applications, force stop processes not responding, and change the state or "
"priority of existing processes."
msgstr ""
"Kerfisvaktin getur hjálpað þér við að fylgjast með hvaða forrit eru að nota "
"örgjörva eða minni tölvunnar, sýsla með forrit í keyrslu, þvinga ferli til "
"að hætta ef þau svara ekki, og breyta stöðu og forgangi ferla í keyrslu."
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"The resource graphs feature shows you a quick overview of what is going on "
"with your computer displaying recent network, memory and processor usage."
msgstr ""
"Línuritin gefa þér fljótlegt yfirlit um hvað er í gangi í tölvunni, þar "
"birtist nýleg virkni netkerfis, minnis og örgjörvanotkun."
#: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:1
msgid "Kill process"
......@@ -148,7 +153,9 @@ msgid "File Systems"
msgstr "Skráakerfi"
#: ../data/lsof.ui.h:1
msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
#| msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
#| msgid "Search for Open Files"
msgctxt "Window title for "
msgid "Search for Open Files"
msgstr "Leita að opnum skrám"
......@@ -161,7 +168,9 @@ msgid "Case insensitive"
msgstr "Óháð há-/lágstöfum"
#: ../data/menus.ui.h:1
msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
#| msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
#| msgid "Search for Open Files"
msgctxt "Menu item to Open "
msgid "Search for Open Files"
msgstr "Leita að opnum skrám"
......@@ -249,7 +258,7 @@ msgstr "Sérsniðið"
msgid "_Memory Maps"
msgstr "Úthlutun _minnis"
#. Translators: this means 'Files that are open' (open is not a verb here)
#. Translators: this means
#: ../data/menus.ui.h:24
msgid "Open _Files"
msgstr "Opnar s_krár"
......@@ -332,8 +341,7 @@ msgid ""
"A lower nice value corresponds to a higher priority.</i></small>"
msgstr ""
"<small><i><b>Athugaðu:</b>Forgangur ferlis ræðst af því hve hátt „nice“ "
"gildið er. Lágt nice-gildi "
"samsvarar hærri forgangi.</i></small>"
"gildið er. Lágt nice-gildi samsvarar hærri forgangi.</i></small>"
#: ../src/application.cpp:310
msgid "A simple process and system monitor."
......@@ -539,25 +547,25 @@ msgstr "Hliðrun sýndarminnis"
#. it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:319
msgid "Private clean"
msgstr ""
msgstr "Einka hreint"
#. xgettext: memory that has been modified since it
#. has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:322
msgid "Private dirty"
msgstr ""
msgstr "Einka óhreint"
#. xgettext: shared memory that has not been modified
#. since it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:325
msgid "Shared clean"
msgstr ""
msgstr "Sameiginlegt hreint"
#. xgettext: shared memory that has been modified
#. since it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:328
msgid "Shared dirty"
msgstr ""
msgstr "Sameiginlegt óhreint"
#: ../src/memmaps.cpp:330
msgid "Inode"
......@@ -1325,4 +1333,6 @@ msgstr "Mjög lágur forgangur"
msgid "%s/s"
msgstr "%s/sek."
#~ msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
#~ msgid "Search for Open Files"
#~ msgstr "Leita að opnum skrám"
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.