1. 03 Sep, 2014 1 commit
 2. 16 Sep, 2013 1 commit
 3. 20 Aug, 2013 1 commit
 4. 19 Aug, 2013 1 commit
 5. 17 Feb, 2013 1 commit
 6. 26 Dec, 2012 1 commit
 7. 03 Sep, 2012 1 commit
 8. 22 Aug, 2012 1 commit
 9. 27 Apr, 2012 1 commit
 10. 02 Apr, 2012 1 commit
 11. 17 Mar, 2012 1 commit
 12. 10 Mar, 2012 1 commit
 13. 08 Sep, 2011 1 commit
 14. 09 Mar, 2011 1 commit
 15. 04 Sep, 2010 1 commit
 16. 26 Feb, 2010 1 commit
 17. 25 Aug, 2009 1 commit
 18. 12 Mar, 2009 1 commit
  • Wadim Dziedzic's avatar
   Updated Polish translation · f6cfb35b
   Wadim Dziedzic authored
   2009-03-13 Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>
   
   	* pl.po: Updated Polish translation
   
   svn path=/trunk/; revision=2598
   f6cfb35b
 19. 10 Jul, 2008 1 commit
  • Wadim Dziedzic's avatar
   Updated Polish translation · 7fabe7fb
   Wadim Dziedzic authored
   2008-07-10 Wadim Dziedzic <wadimd@svn.gnome.org>
   
   	* pl.po: Updated Polish translation
   
   svn path=/trunk/; revision=2451
   7fabe7fb
 20. 26 May, 2008 1 commit
  • Wadim Dziedzic's avatar
   Updated polish translation · 0b677341
   Wadim Dziedzic authored
   2008-05-26 Wadim Dziedzic <wadimd@svn.gnome.org>
   
   	* pl.po: Updated polish translation
   
   svn path=/trunk/; revision=2424
   0b677341
 21. 07 Feb, 2008 1 commit
 22. 23 Aug, 2007 1 commit
 23. 06 Mar, 2007 1 commit
 24. 20 Feb, 2007 1 commit
 25. 28 Jul, 2005 1 commit
 26. 24 Feb, 2005 1 commit
 27. 08 Nov, 2004 1 commit
 28. 16 Oct, 2004 1 commit
 29. 20 Jan, 2004 1 commit
 30. 08 Nov, 2003 1 commit
 31. 01 Jul, 2003 1 commit
 32. 07 May, 2002 1 commit
 33. 03 Mar, 2002 1 commit
 34. 30 Jan, 2002 1 commit
 35. 30 Sep, 2001 1 commit