Commit ec39c690 authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs

Updated Latvian translation

parent 20f39e7d
......@@ -3,14 +3,14 @@
#
# Raivis Dejus <orvils@gmail.com>, 2006, 2007, 2009.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2010.
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012, 2013.
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-"
"monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-16 23:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-21 22:46+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-07 07:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-07 18:39+0300\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
#: ../src/application.cpp:233 ../src/interface.cpp:363
#: ../src/application.cpp:268 ../src/interface.cpp:363
msgid "System Monitor"
msgstr "Sistēmas pārraugs"
......@@ -32,15 +32,23 @@ msgid "View current processes and monitor system state"
msgstr "Skatīt pašreizējos procesus un pārraudzīt sistēmas stāvokli"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:3
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:3
msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
msgstr "Pārraugs;Sistēma;Process;CPU;Procesors;Atmiņa;Tīkls;Vēsture;Lietojums;"
#| msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
msgid ""
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
"Manager;"
msgstr ""
"Pārraugs;Sistēma;Process;CPU;Procesors;Atmiņa;Tīkls;Vēsture;Lietojums;Veiktspē"
"ja;Uzdevums;Pārvaldnieks;"
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:289
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:324
msgid "GNOME System Monitor"
msgstr "GNOME sistēmas pārraugs"
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:3
msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
msgstr "Pārraugs;Sistēma;Process;CPU;Procesors;Atmiņa;Tīkls;Vēsture;Lietojums;"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:2
msgid "View and manage system resources"
msgstr "Skatiet un pārvaldiet sistēmas resursus"
......@@ -96,7 +104,7 @@ msgstr "Beigt _procesu"
msgid "Show process properties"
msgstr "Rādīt procesa īpašības"
#: ../data/interface.ui.h:4 ../data/preferences.ui.h:11
#: ../data/interface.ui.h:4 ../data/preferences.ui.h:9
msgid "Processes"
msgstr "Procesi"
......@@ -109,7 +117,7 @@ msgid "Memory and Swap History"
msgstr "Atmiņas un maiņvietas lietojuma vēsture"
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/proctable.cpp:336
#: ../src/procproperties.cpp:92 ../src/proctable.cpp:337
msgid "Memory"
msgstr "Atmiņa"
......@@ -137,11 +145,11 @@ msgstr "Nosūta"
msgid "Total Sent"
msgstr "Kopā nosūtīts"
#: ../data/interface.ui.h:14 ../data/preferences.ui.h:15
#: ../data/interface.ui.h:14 ../data/preferences.ui.h:13
msgid "Resources"
msgstr "Resursi"
#: ../data/interface.ui.h:15 ../data/preferences.ui.h:18
#: ../data/interface.ui.h:15 ../data/preferences.ui.h:16
msgid "File Systems"
msgstr "Datņu sistēmas"
......@@ -151,29 +159,13 @@ msgid "Search for Open Files"
msgstr "Meklēt atvērtās datnes"
#: ../data/lsof.ui.h:2
msgid "_Name contains:"
msgstr "_Nosaukums satur:"
msgid "Filter files by name"
msgstr "Filtrēt datnes pēc nosaukuma"
#: ../data/lsof.ui.h:3
msgid "_Find"
msgstr "_Meklēt"
#: ../data/lsof.ui.h:4
msgid "Case insensitive matching"
msgstr "Lielo-mazo burtu nejutīgs meklējums"
#: ../data/lsof.ui.h:5
msgid "C_lear"
msgstr "A_ttīrīt"
#: ../data/lsof.ui.h:6
msgid "S_earch results:"
msgstr "M_eklēšanas rezultāti:"
#: ../data/lsof.ui.h:7 ../data/openfiles.ui.h:2 ../data/preferences.ui.h:3
#: ../src/memmaps.cpp:438 ../src/procproperties.cpp:216
msgid "_Close"
msgstr "_Aizvērt"
#| msgid "Case insensitive matching"
msgid "Case insensitive"
msgstr "Lielo-mazo burtu nejutīgs"
#: ../data/menus.ui.h:1
msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
......@@ -236,23 +228,23 @@ msgstr "_Nobeigt"
msgid "_Change Priority"
msgstr "Mai_nīt prioritāti"
#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:214
#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:215
msgid "Very High"
msgstr "Ļoti augsta"
#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:216
#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:217
msgid "High"
msgstr "Augsta"
#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:218
#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:219
msgid "Normal"
msgstr "Normāla"
#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:220
#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:221
msgid "Low"
msgstr "Zema"
#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:222
#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:223
msgid "Very Low"
msgstr "Ļoti zema"
......@@ -282,58 +274,54 @@ msgid "System Monitor Preferences"
msgstr "Sistēmas pārrauga iestatījumi"
#: ../data/preferences.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Palīdzība"
#: ../data/preferences.ui.h:4
msgid "Behavior"
msgstr "Uzvedība"
#: ../data/preferences.ui.h:5
#: ../data/preferences.ui.h:3
msgid "_Update interval in seconds:"
msgstr "Atja_unošanas intervāls sekundēs:"
#: ../data/preferences.ui.h:6
#: ../data/preferences.ui.h:4
msgid "Enable _smooth refresh"
msgstr "Aktivizēt gludeno at_svaidzinājumu"
#: ../data/preferences.ui.h:7
#: ../data/preferences.ui.h:5
msgid "Alert before ending or _killing processes"
msgstr "Parādīt brīdinājumu, beidzot vai _nobeidzot procesus"
#: ../data/preferences.ui.h:8
#: ../data/preferences.ui.h:6
msgid "_Divide CPU usage by CPU count"
msgstr "_Dalīt CPU izmantojumu ar CPU skaitu"
#: ../data/preferences.ui.h:9
#: ../data/preferences.ui.h:7
msgid "Information Fields"
msgstr "Informācijas lauki"
#: ../data/preferences.ui.h:10
#: ../data/preferences.ui.h:8
msgid "Process i_nformation shown in list:"
msgstr "Sarakstā redzamās i_nformācijas lauki:"
#: ../data/preferences.ui.h:12
#: ../data/preferences.ui.h:10
msgid "Graphs"
msgstr "Grafiki"
#: ../data/preferences.ui.h:13
#: ../data/preferences.ui.h:11
msgid "_Draw CPU chart as stacked area chart"
msgstr "Zīmēt CPU _diagrammu kā grēdotu laukuma diagrammu"
#: ../data/preferences.ui.h:14
#: ../data/preferences.ui.h:12
msgid "_Show network speed in bits"
msgstr "Rādīt tīkla ātrumu bito_s"
#: ../data/preferences.ui.h:16
#: ../data/preferences.ui.h:14
msgid "Show _all file systems"
msgstr "Rādīt vis_as datņu sistēmas"
#: ../data/preferences.ui.h:17
#: ../data/preferences.ui.h:15
msgid "File system i_nformation shown in list:"
msgstr "Sarakstā redzamās failsistēmas i_nformācija:"
#: ../data/renice.ui.h:1 ../src/procdialogs.cpp:124
#: ../data/renice.ui.h:1 ../src/procdialogs.cpp:123
msgid "_Cancel"
msgstr "At_celt"
......@@ -353,7 +341,7 @@ msgstr ""
"<small><i><b>Piezīme:</b> procesa prioritāte tiek veidota izmantojot šo "
"jaukuma vērtību. Zemāka jaukuma vērtība dod augstāku prioritāti.</i></small>"
#: ../src/application.cpp:275
#: ../src/application.cpp:310
msgid "A simple process and system monitor."
msgstr "Vienkāršs sistēmas un procesu pārraugs."
......@@ -381,7 +369,7 @@ msgstr "Ierīce"
msgid "Directory"
msgstr "Direktorija"
#: ../src/disks.cpp:371 ../src/gsm_color_button.c:166 ../src/openfiles.cpp:252
#: ../src/disks.cpp:371 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252
msgid "Type"
msgstr "Tips"
......@@ -426,58 +414,58 @@ msgstr "%d. %b, %l:%M %p"
msgid "%b %d %Y"
msgstr "%d. %b, %Y."
#: ../src/gsm_color_button.c:142
#: ../src/gsm_color_button.c:141
msgid "Fraction"
msgstr "Daļa"
#. TRANSLATORS: description of the pie color picker's (mem, swap) filled percentage property
#: ../src/gsm_color_button.c:144
#: ../src/gsm_color_button.c:143
msgid "Percentage full for pie color pickers"
msgstr "Pilnuma procenti krāsu izvēles logam"
#: ../src/gsm_color_button.c:151
#: ../src/gsm_color_button.c:150
msgid "Title"
msgstr "Virsraksts"
#: ../src/gsm_color_button.c:152
#: ../src/gsm_color_button.c:151
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Krāsu izvēles loga virsraksts"
#: ../src/gsm_color_button.c:153 ../src/gsm_color_button.c:513
#: ../src/gsm_color_button.c:152 ../src/gsm_color_button.c:512
msgid "Pick a Color"
msgstr "Izvēlieties krāsu"
#: ../src/gsm_color_button.c:159
#: ../src/gsm_color_button.c:158
msgid "Current Color"
msgstr "Pašreizējā krāsa"
#: ../src/gsm_color_button.c:160
#: ../src/gsm_color_button.c:159
msgid "The selected color"
msgstr "Izvēlētā krāsa"
#: ../src/gsm_color_button.c:167
#: ../src/gsm_color_button.c:166
msgid "Type of color picker"
msgstr "Krāsu izvēles tips"
#: ../src/gsm_color_button.c:435
#: ../src/gsm_color_button.c:434
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Saņemti nederīgi krāsas dati\n"
#: ../src/gsm_color_button.c:536
#: ../src/gsm_color_button.c:535
msgid "Click to set graph colors"
msgstr "Klikšķiniet, lai iestatītu grafika krāsu"
#. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
#: ../src/interface.cpp:188
#: ../src/interface.cpp:187
#, c-format
msgid "Pick a Color for '%s'"
msgstr "Izvēlieties '%s' krāsu"
#: ../src/interface.cpp:221 ../src/procproperties.cpp:95
#: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:100
msgid "CPU"
msgstr "CPU"
#: ../src/interface.cpp:223
#: ../src/interface.cpp:222
#, c-format
msgid "CPU%d"
msgstr "CPU%d"
......@@ -490,7 +478,7 @@ msgstr ""
"Vitalijs <vitalium@gmail.com>\n"
"Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>"
#: ../src/load-graph.cpp:160
#: ../src/load-graph.cpp:161
#, c-format
msgid "%u second"
msgid_plural "%u seconds"
......@@ -498,34 +486,52 @@ msgstr[0] "%u sekunde"
msgstr[1] "%u sekundes"
msgstr[2] "%u sekunžu"
#: ../src/load-graph.cpp:375
#: ../src/load-graph.cpp:370
msgid "not available"
msgstr "nav pieejams"
#. xgettext: 540MiB (53 %) of 1.0 GiB
#: ../src/load-graph.cpp:378
#: ../src/load-graph.cpp:373
#, c-format
msgid "%s (%.1f%%) of %s"
msgstr "%s (%.1f%%) no %s"
#: ../src/lsof.cpp:123
#: ../src/lsof.cpp:109
msgid "Error"
msgstr "Kļūda"
#: ../src/lsof.cpp:124
#: ../src/lsof.cpp:110
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
msgstr "“%s” nav derīga Perl regulārā izteiksme."
#: ../src/lsof.cpp:270
#: ../src/lsof.cpp:128
#, c-format
#| msgid "Open Files"
msgid "%d open file"
msgid_plural "%d open files"
msgstr[0] "%d atvērta datne"
msgstr[1] "%d atvērtas datnes"
msgstr[2] "%d atvērtu datņu"
#: ../src/lsof.cpp:130
#, c-format
#| msgid "Search for open files"
msgid "%d matching open file"
msgid_plural "%d matching open files"
msgstr[0] "%d atbilstoša atvērta datne"
msgstr[1] "%d atbilstošas atvērtas datnes"
msgstr[2] "%d atbilstošu atvērtu datņu"
#: ../src/lsof.cpp:246
msgid "Process"
msgstr "Process"
#: ../src/lsof.cpp:282
#: ../src/lsof.cpp:258
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: ../src/lsof.cpp:292 ../src/memmaps.cpp:303
#: ../src/lsof.cpp:268 ../src/memmaps.cpp:303
msgid "Filename"
msgstr "Datnes nosaukums"
......@@ -625,7 +631,7 @@ msgstr "FD"
msgid "Object"
msgstr "Objekts"
#: ../src/openfiles.cpp:337
#: ../src/openfiles.cpp:336
#, c-format
msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "Procesa “%s” atvērtās _datnes (PID %u):"
......@@ -1020,11 +1026,11 @@ msgstr "Atvērto datņu kārtošanas kolonna"
msgid "Open files sort order"
msgstr "Atvērto datņu kārtošanas secība"
#: ../src/prefsdialog.cpp:181
#: ../src/prefsdialog.cpp:170
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: ../src/procactions.cpp:76
#: ../src/procactions.cpp:75
#, c-format
msgid ""
"Cannot change the priority of process with PID %d to %d.\n"
......@@ -1033,7 +1039,7 @@ msgstr ""
"Nevar mainīt prioritāti procesam ar PID %d uz %d. \n"
"%s"
#: ../src/procactions.cpp:154
#: ../src/procactions.cpp:153
#, c-format
msgid ""
"Cannot kill process with PID %d with signal %d.\n"
......@@ -1043,19 +1049,19 @@ msgstr ""
"%s"
#. xgettext: primary alert message for killing single process
#: ../src/procdialogs.cpp:76
#: ../src/procdialogs.cpp:75
#, c-format
msgid "Are you sure you want to kill the selected process “%s” (PID: %u)?"
msgstr "Vai tiešām vēlaties nobeigt izvēlēto procesu “%s” (PID: %u)?"
#. xgettext: primary alert message for ending single process
#: ../src/procdialogs.cpp:81
#: ../src/procdialogs.cpp:80
#, c-format
msgid "Are you sure you want to end the selected process “%s” (PID: %u)?"
msgstr "Vai tiešām vēlaties beigt izvēlēto procesu “%s” (PID: %u)?"
#. xgettext: primary alert message for killing multiple processes
#: ../src/procdialogs.cpp:88
#: ../src/procdialogs.cpp:87
#, c-format
msgid "Are you sure you want to kill the selected process?"
msgid_plural "Are you sure you want to kill the %d selected processes?"
......@@ -1064,7 +1070,7 @@ msgstr[1] "Vai tiešām vēlaties nobeigt izvēlētos %d procesus?"
msgstr[2] "Vai tiešām vēlaties nobeigt izvēlētos %d procesus?"
#. xgettext: primary alert message for ending multiple processes
#: ../src/procdialogs.cpp:92
#: ../src/procdialogs.cpp:91
#, c-format
msgid "Are you sure you want to end the selected process?"
msgid_plural "Are you sure you want to end the %d selected processes?"
......@@ -1073,7 +1079,7 @@ msgstr[1] "Vai tiešām vēlaties beigt izvēlētos %d procesus?"
msgstr[2] "Vai tiešām vēlaties beigt izvēlētos %d procesus?"
#. xgettext: secondary alert message
#: ../src/procdialogs.cpp:99 ../src/procdialogs.cpp:105
#: ../src/procdialogs.cpp:98 ../src/procdialogs.cpp:104
msgid ""
"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
"security risk. Only unresponsive processes should be killed."
......@@ -1081,26 +1087,26 @@ msgstr ""
"Nobeidzot procesu, jūs varat pazaudēt datus, apturēt sesiju vai radīt "
"drošības risku. Nobeigt vajadzētu tikai procesus, kuri nereaģē."
#: ../src/procdialogs.cpp:102
#: ../src/procdialogs.cpp:101
msgid "_Kill Process"
msgid_plural "_Kill Processes"
msgstr[0] "_Nobeigt procesu"
msgstr[1] "_Nobeigt procesu"
msgstr[2] "_Nobeigt procesu"
#: ../src/procdialogs.cpp:108
#: ../src/procdialogs.cpp:107
msgid "_End Process"
msgid_plural "_End Processes"
msgstr[0] "B_eigt procesu"
msgstr[1] "B_eigt procesu"
msgstr[2] "B_eigt procesu"
#: ../src/procdialogs.cpp:189
#: ../src/procdialogs.cpp:188
#, c-format
msgid "Change Priority of Process “%s” (PID: %u)"
msgstr "Mainīt prioritāti procesam \"%s\" (PID: %u)"
#: ../src/procdialogs.cpp:192
#: ../src/procdialogs.cpp:191
#, c-format
msgid "Change Priority of the selected process"
msgid_plural "Change Priority of %d selected processes"
......@@ -1108,11 +1114,11 @@ msgstr[0] "Mainīt %d izvēlētā procesa prioritāti"
msgstr[1] "Mainīt %d izvēlēto procesu prioritāti"
msgstr[2] "Mainīt %d izvēlēto procesu prioritāti"
#: ../src/procdialogs.cpp:211
#: ../src/procdialogs.cpp:210
msgid "Note:"
msgstr "Piezīme:"
#: ../src/procdialogs.cpp:212
#: ../src/procdialogs.cpp:211
msgid ""
"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
"corresponds to a higher priority."
......@@ -1120,47 +1126,48 @@ msgstr ""
"Procesa prioritāte tiek veidota izmantojot šo jaukuma vērtību. Zemāka "
"jaukuma vērtība dod augstāku prioritāti."
#: ../src/procproperties.cpp:56 ../src/util.cpp:431
#: ../src/procproperties.cpp:55 ../src/procproperties.cpp:106
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/util.cpp:432
msgid "N/A"
msgstr "N/P"
#: ../src/procproperties.cpp:84 ../src/proctable.cpp:321
#: ../src/procproperties.cpp:89 ../src/proctable.cpp:322
msgid "Process Name"
msgstr "Procesa nosaukums"
#: ../src/procproperties.cpp:85 ../src/proctable.cpp:322
#: ../src/procproperties.cpp:90 ../src/proctable.cpp:323
msgid "User"
msgstr "Lietotājs"
#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/proctable.cpp:323
#: ../src/procproperties.cpp:91 ../src/proctable.cpp:324
msgid "Status"
msgstr "Statuss"
#: ../src/procproperties.cpp:88 ../src/proctable.cpp:324
#: ../src/procproperties.cpp:93 ../src/proctable.cpp:325
msgid "Virtual Memory"
msgstr "Virtuālā atmiņa"
#: ../src/procproperties.cpp:89 ../src/proctable.cpp:325
#: ../src/procproperties.cpp:94 ../src/proctable.cpp:326
msgid "Resident Memory"
msgstr "Pastāvīgā atmiņa"
#: ../src/procproperties.cpp:90 ../src/proctable.cpp:326
#: ../src/procproperties.cpp:95 ../src/proctable.cpp:327
msgid "Writable Memory"
msgstr "Rakstāmā atmiņa"
#: ../src/procproperties.cpp:91 ../src/proctable.cpp:327
#: ../src/procproperties.cpp:96 ../src/proctable.cpp:328
msgid "Shared Memory"
msgstr "Koplietotā atmiņa"
#: ../src/procproperties.cpp:93 ../src/proctable.cpp:328
#: ../src/procproperties.cpp:98 ../src/proctable.cpp:329
msgid "X Server Memory"
msgstr "X servera atmiņa"
#: ../src/procproperties.cpp:96 ../src/proctable.cpp:330
#: ../src/procproperties.cpp:101 ../src/proctable.cpp:331
msgid "CPU Time"
msgstr "CPU laiks"
#: ../src/procproperties.cpp:96
#: ../src/procproperties.cpp:101
#, c-format
msgid "%lld second"
msgid_plural "%lld seconds"
......@@ -1168,68 +1175,64 @@ msgstr[0] "%lld sekunde"
msgstr[1] "%lld sekundes"
msgstr[2] "%lld sekunžu"
#: ../src/procproperties.cpp:97 ../src/proctable.cpp:331
#: ../src/procproperties.cpp:102 ../src/proctable.cpp:332
msgid "Started"
msgstr "Palaists"
#: ../src/procproperties.cpp:98 ../src/proctable.cpp:332
#: ../src/procproperties.cpp:103 ../src/proctable.cpp:333
msgid "Nice"
msgstr "Jaukums"
#: ../src/procproperties.cpp:99 ../src/proctable.cpp:346
#: ../src/procproperties.cpp:104 ../src/proctable.cpp:347
msgid "Priority"
msgstr "Prioritāte"
#: ../src/procproperties.cpp:100 ../src/proctable.cpp:333
#: ../src/procproperties.cpp:105 ../src/proctable.cpp:334
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../src/procproperties.cpp:101 ../src/proctable.cpp:334
#: ../src/procproperties.cpp:106 ../src/proctable.cpp:335
msgid "Security Context"
msgstr "Drošības konteksts"
#: ../src/procproperties.cpp:102 ../src/proctable.cpp:335
#: ../src/procproperties.cpp:107 ../src/proctable.cpp:336
msgid "Command Line"
msgstr "Komandrinda"
#. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
#: ../src/procproperties.cpp:103 ../src/proctable.cpp:338
#: ../src/procproperties.cpp:108 ../src/proctable.cpp:339
msgid "Waiting Channel"
msgstr "Gaidīšanas kanāls"
#: ../src/procproperties.cpp:104 ../src/proctable.cpp:339
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/proctable.cpp:340
msgid "Control Group"
msgstr "Vadības grupa"
#: ../src/procproperties.cpp:214
msgid "Process Properties"
msgstr "Procesa īpašības"
#: ../src/procproperties.cpp:234
#: ../src/procproperties.cpp:221
#, c-format
msgid "Properties of process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "Procesa \"%s\" īpašības (PID %u):"
msgid "%s (PID %u)"
msgstr "%s (PID %u)"
#: ../src/proctable.cpp:329
#: ../src/proctable.cpp:330
#, no-c-format
msgid "% CPU"
msgstr "% CPU"
#: ../src/proctable.cpp:340
#: ../src/proctable.cpp:341
msgid "Unit"
msgstr "Vienums"
#: ../src/proctable.cpp:341
#: ../src/proctable.cpp:342
msgid "Session"
msgstr "Sesija"
#. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
#. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
#: ../src/proctable.cpp:344
#: ../src/proctable.cpp:345
msgid "Seat"
msgstr "Vieta"
#: ../src/proctable.cpp:345
#: ../src/proctable.cpp:346
msgid "Owner"
msgstr "Īpašnieks"
......@@ -1277,47 +1280,47 @@ msgstr "%u:%02u:%02u"
msgid "%u:%02u.%02u"
msgstr "%u:%02u.%02u"
#: ../src/util.cpp:163
#: ../src/util.cpp:164
#, c-format
msgid "%.1f KiB"
msgstr "%.1f KiB"
#: ../src/util.cpp:164
#: ../src/util.cpp:165
#, c-format
msgid "%.1f MiB"
msgstr "%.1f MiB"
#: ../src/util.cpp:165
#: ../src/util.cpp:166
#, c-format
msgid "%.1f GiB"
msgstr "%.1f GiB"
#: ../src/util.cpp:166
#: ../src/util.cpp:167
#, c-format
msgid "%.1f TiB"
msgstr "%.1f TiB"
#: ../src/util.cpp:167
#: ../src/util.cpp:168
#, c-format
msgid "%.3g kbit"
msgstr "%.3g kbiti"
#: ../src/util.cpp:168
#: ../src/util.cpp:169
#, c-format
msgid "%.3g Mbit"
msgstr "%.3g Mbiti"
#: ../src/util.cpp:169
#: ../src/util.cpp:170
#, c-format
msgid "%.3g Gbit"
msgstr "%.3g Gbiti"
#: ../src/util.cpp:170
#: ../src/util.cpp:171
#, c-format
msgid "%.3g Tbit"
msgstr "%.3g Tbiti"
#: ../src/util.cpp:185
#: ../src/util.cpp:186
#, c-format
msgid "%u bit"
msgid_plural "%u bits"
......@@ -1325,7 +1328,7 @@ msgstr[0] "%u bits"
msgstr[1] "%u biti"
msgstr[2] "%u bitu"
#: ../src/util.cpp:186
#: ../src/util.cpp:187
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
......@@ -1333,32 +1336,56 @@ msgstr[0] "%u baits"
msgstr[1] "%u baiti"
msgstr[2] "%u baitu"
#: ../src/util.cpp:229
#: ../src/util.cpp:230
msgid "Very High Priority"
msgstr "Ļoti augsta prioritāte"
#: ../src/util.cpp:231
#: ../src/util.cpp:232
msgid "High Priority"
msgstr "Augsta prioritāte"
#: ../src/util.cpp:233
#: ../src/util.cpp:234
msgid "Normal Priority"
msgstr "Normāla prioritāte"
#: ../src/util.cpp:235
#: ../src/util.cpp:236
msgid "Low Priority"
msgstr "Zema prioritāte"
#: ../src/util.cpp:237
#: ../src/util.cpp:238
msgid "Very Low Priority"
msgstr "Ļoti zema prioritāte"
#. xgettext: rate, 10MiB/s or 10Mbit/s
#: ../src/util.cpp:629
#: ../src/util.cpp:630
#, c-format
msgid "%s/s"
msgstr "%s/s"
#~ msgid "_Name contains:"
#~ msgstr "_Nosaukums satur:"
#~ msgid "_Find"
#~ msgstr "_Meklēt"
#~ msgid "C_lear"
#~ msgstr "A_ttīrīt"
#~ msgid "S_earch results:"
#~ msgstr "M_eklēšanas rezultāti:"
#~ msgid "_Close"
#~ msgstr "_Aizvērt"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Palīdzība"
#~ msgid "Process Properties"
#~ msgstr "Procesa īpašības"
#~ msgid "Properties of process \"%s\" (PID %u):"
#~ msgstr "Procesa \"%s\" īpašības (PID %u):"
#~ msgid "Privileges are required to kill process"
#~ msgstr "Vajadzīgas privilēģijas, lai nobeigtu procesu"
......@@ -1480,9 +1507,6 @@ msgstr "%s/s"
#~ msgid "Search for _Open Files"
#~ msgstr "Meklēt _atvērtās datnes"
#~ msgid "Search for open files"
#~ msgstr "Meklēt atvērtās datnes"
#~ msgid "Quit the program"
#~ msgstr "Iziet no programmas"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment