Commit e074f377 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=2206
parent 2b04cce3
2007-12-17 Daniel Nylander <po@danienylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2007-12-06 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-11 12:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-01 20:09+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-17 16:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-17 16:39+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -16,16 +16,19 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../src/callbacks.cpp:155
#: ../src/interface.cpp:660 ../src/procman.cpp:712
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1
#: ../src/callbacks.cpp:156
#: ../src/interface.cpp:660
#: ../src/procman.cpp:717
msgid "System Monitor"
msgstr "Systemövervakare"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2 ../src/callbacks.cpp:156
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2
#: ../src/callbacks.cpp:157
msgid "View current processes and monitor system state"
msgstr "Visa aktuella processer och övervaka systemtillståndet"
#: ../src/callbacks.cpp:165
#: ../src/callbacks.cpp:166
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander\n"
......@@ -34,36 +37,40 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"tp-sv@listor.tp-sv.se"
#: ../src/disks.cpp:275 ../src/memmaps.cpp:500
#: ../src/disks.cpp:279
#: ../src/memmaps.cpp:500
msgid "Device"
msgstr "Enhet"
#: ../src/disks.cpp:276
#: ../src/disks.cpp:280
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#: ../src/disks.cpp:277 ../src/openfiles.cpp:235
#: ../src/disks.cpp:281
#: ../src/openfiles.cpp:235
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/disks.cpp:278
#: ../src/disks.cpp:282
msgid "Total"
msgstr "Totalt"
#: ../src/disks.cpp:279
#: ../src/disks.cpp:283
msgid "Free"
msgstr "Ledigt"
#: ../src/disks.cpp:280
#: ../src/disks.cpp:284
msgid "Available"
msgstr "Tillgängligt"
#: ../src/disks.cpp:281
#: ../src/disks.cpp:285
msgid "Used"
msgstr "Använt"
#: ../src/disks.cpp:288 ../src/interface.cpp:736 ../src/procdialogs.cpp:718
#: ../src/procdialogs.cpp:722
#: ../src/disks.cpp:292
#: ../src/interface.cpp:736
#: ../src/procdialogs.cpp:680
#: ../src/procdialogs.cpp:684
msgid "File Systems"
msgstr "Filsystem"
......@@ -93,12 +100,8 @@ msgid "%b %d %Y"
msgstr "%b %d %Y"
#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:1
msgid ""
"0 for the System Info, 1 for the processes list, 2 for the resources and 3 "
"for the disks list"
msgstr ""
"0 för systeminformation, 1 för processlista, 2 för resurser och 3 för lista "
"över diskar"
msgid "0 for the System Info, 1 for the processes list, 2 for the resources and 3 for the disks list"
msgstr "0 för systeminformation, 1 för processlista, 2 för resurser och 3 för lista över diskar"
#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:2
msgid "Default graph background color"
......@@ -129,12 +132,8 @@ msgid "Default graph swap color"
msgstr "Färg på standardgraf för växlingsutrymme"
#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:9
msgid ""
"Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is "
"active"
msgstr ""
"Bestämmer vilka processer som visas som standard. 0 är alla, 1 är användare, "
"och 2 är aktiva"
msgid "Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is active"
msgstr "Bestämmer vilka processer som visas som standard. 0 är alla, 1 är användare, och 2 är aktiva"
#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:10
msgid "Disk view columns order"
......@@ -145,13 +144,8 @@ msgid "Enable/Disable smooth refresh"
msgstr "Aktivera/Inaktivera mjuk uppdatering"
#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:12
msgid ""
"If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's cpu usage "
"is divided by the total number of CPUs. Else it operates in 'Irix mode'."
msgstr ""
"Om TRUE kommer system-monitor att köra i \"Solaris-läge\" där en "
"processoranvändningen för en process delas med det totala antalet "
"processorer. Annars kommer det att köra i \"Irix-läge\"."
msgid "If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's cpu usage is divided by the total number of CPUs. Else it operates in 'Irix mode'."
msgstr "Om TRUE kommer system-monitor att köra i \"Solaris-läge\" där en processoranvändningen för en process delas med det totala antalet processorer. Annars kommer det att köra i \"Irix-läge\"."
#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:13
msgid "Main Window height"
......@@ -271,14 +265,8 @@ msgid "Whether information about all filesystems should be displayed"
msgstr "Huruvida information om alla filsystem ska visas"
#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:43
msgid ""
"Whether to display information about all filesystems (including types like "
"'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted "
"filesystems."
msgstr ""
"Huruvida information om alla filsystem ska visas (inklusive filsystemstyper "
"som \"autofs\" och \"procfs\"). Det kan vara användbart att få en lista över "
"för tillfället monterade filsystem."
msgid "Whether to display information about all filesystems (including types like 'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted filesystems."
msgstr "Huruvida information om alla filsystem ska visas (inklusive filsystemstyper som \"autofs\" och \"procfs\"). Det kan vara användbart att få en lista över för tillfället monterade filsystem."
#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:45
#, no-c-format
......@@ -395,7 +383,8 @@ msgstr "_Fortsätt process"
msgid "Continue process if stopped"
msgstr "Fortsätt process om stoppad"
#: ../src/interface.cpp:65 ../src/interface.cpp:183
#: ../src/interface.cpp:65
#: ../src/interface.cpp:183
msgid "End _Process"
msgstr "Avsluta _process"
......@@ -403,7 +392,8 @@ msgstr "Avsluta _process"
msgid "Force process to finish normally"
msgstr "Tvinga process att avsluta normalt"
#: ../src/interface.cpp:67 ../src/procdialogs.cpp:75
#: ../src/interface.cpp:67
#: ../src/procdialogs.cpp:75
msgid "_Kill Process"
msgstr "D_öda process"
......@@ -514,7 +504,8 @@ msgstr "Användarminne:"
#. xgettext: user memory: 123 MiB of 512MiB
#. xgettext: swap: 10MiB of 1GiB
#: ../src/interface.cpp:373 ../src/interface.cpp:433
#: ../src/interface.cpp:373
#: ../src/interface.cpp:433
msgid "of"
msgstr "av"
......@@ -530,7 +521,8 @@ msgstr "Nätverkshistorik"
msgid "Received:"
msgstr "Mottaget:"
#: ../src/interface.cpp:524 ../src/interface.cpp:567
#: ../src/interface.cpp:524
#: ../src/interface.cpp:567
msgid "Total:"
msgstr "Totalt:"
......@@ -542,16 +534,19 @@ msgstr "Skickat:"
msgid "System"
msgstr "System"
#: ../src/interface.cpp:728 ../src/procdialogs.cpp:514
#: ../src/interface.cpp:728
#: ../src/procdialogs.cpp:512
msgid "Processes"
msgstr "Processer"
#: ../src/interface.cpp:732 ../src/procdialogs.cpp:629
#: ../src/interface.cpp:732
#: ../src/procdialogs.cpp:627
msgid "Resources"
msgstr "Resurser"
#. xgettext: rate, 10MiB/s
#: ../src/load-graph.cpp:441 ../src/load-graph.cpp:452
#: ../src/load-graph.cpp:481
#: ../src/load-graph.cpp:492
#, c-format
msgid "%s/s"
msgstr "%s/s"
......@@ -564,7 +559,8 @@ msgstr "Process"
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: ../src/lsof.cpp:377 ../src/memmaps.cpp:478
#: ../src/lsof.cpp:377
#: ../src/memmaps.cpp:478
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"
......@@ -712,12 +708,8 @@ msgstr "Döda den valda processen?"
#. xgettext: secondary alert message
#: ../src/procdialogs.cpp:72
msgid ""
"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
"security risk. Only unresponding processes should be killed."
msgstr ""
"Att döda en process kan förstöra data, ha sönder sessionen eller skapa en "
"säkerhetsrisk. Endast processer som inte svarar bör dödas."
msgid "Killing a process may destroy data, break the session or introduce a security risk. Only unresponding processes should be killed."
msgstr "Att döda en process kan förstöra data, ha sönder sessionen eller skapa en säkerhetsrisk. Endast processer som inte svarar bör dödas."
#. xgettext: primary alert message
#: ../src/procdialogs.cpp:79
......@@ -726,12 +718,8 @@ msgstr "Avsluta den valda processen?"
#. xgettext: secondary alert message
#: ../src/procdialogs.cpp:81
msgid ""
"Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
"risk. Only unresponding processes should be ended."
msgstr ""
"Att avsluta en process kan förstöra data, ha sönder sessionen eller skapa en "
"säkerhetsrisk. Endast processer som inte svarar bör avslutas."
msgid "Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security risk. Only unresponding processes should be ended."
msgstr "Att avsluta en process kan förstöra data, ha sönder sessionen eller skapa en säkerhetsrisk. Endast processer som inte svarar bör avslutas."
#: ../src/procdialogs.cpp:84
msgid "_End Process"
......@@ -774,12 +762,8 @@ msgid "Note:"
msgstr "Observera:"
#: ../src/procdialogs.cpp:232
msgid ""
"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
"corresponds to a higher priority."
msgstr ""
"Prioriteten hos en process ges av dess nice-värde. Ett lägre nice-värde "
"motsvarar en högre prioritet."
msgid "The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value corresponds to a higher priority."
msgstr "Prioriteten hos en process ges av dess nice-värde. Ett lägre nice-värde motsvarar en högre prioritet."
#: ../src/procdialogs.cpp:392
msgid "Process i_nformation shown in list:"
......@@ -789,165 +773,113 @@ msgstr "Processi_nformation visad i listan:"
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: ../src/procdialogs.cpp:491
#: ../src/procdialogs.cpp:489
msgid "System Monitor Preferences"
msgstr "Inställningar för systemövervakaren"
#: ../src/procdialogs.cpp:521
#: ../src/procdialogs.cpp:519
msgid "Behavior"
msgstr "Beteende"
#: ../src/procdialogs.cpp:540 ../src/procdialogs.cpp:655
#: ../src/procdialogs.cpp:741
#: ../src/procdialogs.cpp:538
#: ../src/procdialogs.cpp:653
#: ../src/procdialogs.cpp:703
msgid "_Update interval in seconds:"
msgstr "_Uppdateringsintervall i sekunder:"
#: ../src/procdialogs.cpp:565
#: ../src/procdialogs.cpp:563
msgid "Enable _smooth refresh"
msgstr "Aktivera _mjuk uppdatering"
#: ../src/procdialogs.cpp:579
#: ../src/procdialogs.cpp:577
msgid "Alert before ending or _killing processes"
msgstr "Varna innan processer avslutas eller _dödas"
#: ../src/procdialogs.cpp:593
#: ../src/procdialogs.cpp:591
msgid "Solaris mode"
msgstr "Solaris-läge"
#: ../src/procdialogs.cpp:611
#: ../src/procdialogs.cpp:609
msgid "Information Fields"
msgstr "Informationsfält"
#: ../src/procdialogs.cpp:636
#: ../src/procdialogs.cpp:634
msgid "Graphs"
msgstr "Grafer"
#: ../src/procdialogs.cpp:677
msgid "_Background color:"
msgstr "_Bakgrundsfärg:"
#: ../src/procdialogs.cpp:696
msgid "_Grid color:"
msgstr "_Rutnätsfärg:"
#: ../src/procdialogs.cpp:761
#: ../src/procdialogs.cpp:723
msgid "Show _all filesystems"
msgstr "Visa _alla filsystem"
#: ../src/proctable.cpp:242
#: ../src/proctable.cpp:209
msgid "Process Name"
msgstr "Processnamn"
#: ../src/proctable.cpp:243
#: ../src/proctable.cpp:210
msgid "User"
msgstr "Användare"
#: ../src/proctable.cpp:244
#: ../src/proctable.cpp:211
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: ../src/proctable.cpp:245
#: ../src/proctable.cpp:212
msgid "Virtual Memory"
msgstr "Virtuellt minne"
#: ../src/proctable.cpp:246
#: ../src/proctable.cpp:213
msgid "Resident Memory"
msgstr "Beständigt minne"
#: ../src/proctable.cpp:247
#: ../src/proctable.cpp:214
msgid "Writable Memory"
msgstr "Skrivbart minne"
#: ../src/proctable.cpp:248
#: ../src/proctable.cpp:215
msgid "Shared Memory"
msgstr "Delat minne"
#: ../src/proctable.cpp:249
#: ../src/proctable.cpp:216
msgid "X Server Memory"
msgstr "X-serverminne"
#: ../src/proctable.cpp:250
#: ../src/proctable.cpp:217
#, no-c-format
msgid "% CPU"
msgstr "Processor %"
#: ../src/proctable.cpp:251
#: ../src/proctable.cpp:218
msgid "CPU Time"
msgstr "Processor-tid"
#: ../src/proctable.cpp:252
#: ../src/proctable.cpp:219
msgid "Started"
msgstr "Startad"
#: ../src/proctable.cpp:253
#: ../src/proctable.cpp:220
msgid "Nice"
msgstr "Processprioritet"
#: ../src/proctable.cpp:254
#: ../src/proctable.cpp:221
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../src/proctable.cpp:255
#: ../src/proctable.cpp:222
msgid "Security Context"
msgstr "Säkerhetskontext"
#: ../src/proctable.cpp:256
#: ../src/proctable.cpp:223
msgid "Command Line"
msgstr "Kommandorad"
#: ../src/proctable.cpp:257
#: ../src/proctable.cpp:224
msgid "Memory"
msgstr "Minne"
#: ../src/proctable.cpp:454
msgid "Running"
msgstr "Kör"
#: ../src/proctable.cpp:458
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppad"
#: ../src/proctable.cpp:462
msgid "Zombie"
msgstr "Zombie"
#: ../src/proctable.cpp:466
msgid "Uninterruptible"
msgstr "Oavbrytbar"
#: ../src/proctable.cpp:470
msgid "Sleeping"
msgstr "Sover"
#. xgettext: weeks, days
#: ../src/proctable.cpp:597
#, c-format
msgid "%uw%ud"
msgstr "%uv%ud"
#. xgettext: days, hours (0 -> 23)
#: ../src/proctable.cpp:601
#, c-format
msgid "%ud%02uh"
msgstr "%ud%02uh"
#. xgettext: hours (0 -> 23), minutes, seconds
#: ../src/proctable.cpp:605
#, c-format
msgid "%u:%02u:%02u"
msgstr "%u.%02u.%02u"
#. xgettext: minutes, seconds, centiseconds
#: ../src/proctable.cpp:608
#, c-format
msgid "%u:%02u.%02u"
msgstr "%u.%02u.%02u"
#: ../src/proctable.cpp:1034
#: ../src/proctable.cpp:924
#, c-format
msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
msgstr ""
"Belastningsgenomsnitt för de senaste 1, 5, 15 minuterna: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
msgstr "Belastningsgenomsnitt för de senaste 1, 5, 15 minuterna: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
#: ../src/sysinfo.cpp:92
msgid "Unknown CPU model"
......@@ -998,7 +930,51 @@ msgstr "<b>Systemstatus</b>"
msgid "Available disk space:"
msgstr "Tillgängligt diskutrymme:"
#: ../src/util.cpp:77
#: ../src/util.cpp:31
msgid "Running"
msgstr "Kör"
#: ../src/util.cpp:35
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppad"
#: ../src/util.cpp:39
msgid "Zombie"
msgstr "Zombie"
#: ../src/util.cpp:43
msgid "Uninterruptible"
msgstr "Oavbrytbar"
#: ../src/util.cpp:47
msgid "Sleeping"
msgstr "Sover"
#. xgettext: weeks, days
#: ../src/util.cpp:102
#, c-format
msgid "%uw%ud"
msgstr "%uv%ud"
#. xgettext: days, hours (0 -> 23)
#: ../src/util.cpp:106
#, c-format
msgid "%ud%02uh"
msgstr "%ud%02uh"
#. xgettext: hours (0 -> 23), minutes, seconds
#: ../src/util.cpp:110
#, c-format
msgid "%u:%02u:%02u"
msgstr "%u.%02u.%02u"
#. xgettext: minutes, seconds, centiseconds
#: ../src/util.cpp:113
#, c-format
msgid "%u:%02u.%02u"
msgstr "%u.%02u.%02u"
#: ../src/util.cpp:159
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
......@@ -1008,155 +984,124 @@ msgstr[1] "%u byte"
# FIXME: Bör buggrapporteras.
# http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=318718
#
#: ../src/util.cpp:84
#: ../src/util.cpp:166
#, c-format
msgid "%.1f KiB"
msgstr "%.1f KiB"
#: ../src/util.cpp:87
#: ../src/util.cpp:169
#, c-format
msgid "%.1f MiB"
msgstr "%.1f MiB"
#: ../src/util.cpp:90
#: ../src/util.cpp:172
#, c-format
msgid "%.1f GiB"
msgstr "%.1f GiB"
# Platsbrist, annars "Inte tillgängligt"
#: ../src/util.cpp:346
msgid "<i>N/A</i>"
msgstr "<i>-</i>"
#~ msgid "_Background color:"
#~ msgstr "_Bakgrundsfärg:"
#~ msgid "_Grid color:"
#~ msgstr "_Rutnätsfärg:"
#~ msgid "Column zero saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumn noll"
#~ msgid "Default graph net out color"
#~ msgstr "Nät ut-färg för standardgraf"
#~ msgid "Show column zero on startup"
#~ msgstr "Visa kolumn noll vid uppstart"
#~ msgid "Release %s (%s)"
#~ msgstr "Utgåva %s (%s)"
#~ msgid "Unknown distribution"
#~ msgstr "Okänd distribution"
#~ msgid "Unknown release"
#~ msgstr "Okänd utgåva"
#~ msgid "Unknown version"
#~ msgstr "Okänd version"
#~ msgid "No hidden processes"
#~ msgstr "Inga dolda processer"
#~ msgid ""
#~ "There are no hidden processes in the list. To show all running processes, "
#~ "select the \"All processes\" option in the main window."
#~ msgstr ""
#~ "Det finns inga dolda processer i listan. För att visa alla processer som "
#~ "körs väljer du alternativet \"Alla processer\" i huvudfönstret."
#~ msgid "Hidden Processes"
#~ msgstr "Dolda processer"
#~ msgid "Currently _hidden processes:"
#~ msgstr "_Dolda processer för tillfället:"
#~ msgid "_Remove From List"
#~ msgstr "_Ta bort från listan"
#~ msgid ""
#~ "These are the processes you have chosen to hide. You can reshow a process "
#~ "by removing it from this list."
#~ msgstr ""
#~ "Detta är de processer som du har valt att dölja. Du kan visa en process "
#~ "igen genom att ta bort den från denna lista."
#~ msgid "Show process threads"
#~ msgstr "Visa processtrådar"
#~ msgid "Show warning dialog when hiding processes"
#~ msgstr "Visa varningsdialog då processer döljs"
#~ msgid "_Hide Process"
#~ msgstr "_Dölj process"
#~ msgid "Hide process from list"
#~ msgstr "Dölj process från lista"
#~ msgid "_Hidden Processes"
#~ msgstr "_Dolda processer"
#~ msgid "Open the list of currently hidden processes"
#~ msgstr "Öppna listan över dolda processer"
#~ msgid "Hide the selected process?"
#~ msgstr "Dölj den valda processen?"
#~ msgid ""
#~ "Hidden processes are no longer visible in the process list. You can re-"
#~ "enable them by selecting the \"Hidden Processes\" entry in the View menu."
#~ msgstr ""
#~ "Dolda processer syns inte längre i processlistan. Du kan återaktivera dem "
#~ "genom att välja posten \"Dolda processer\" i Visa-menyn."
#~ msgid "Alert before _hiding processes"
#~ msgstr "Varna innan processer _döljs"
#~ msgid "Process Fields"
#~ msgstr "Processfält"
#~ msgid "User Space Free:"
#~ msgstr "Ledigt användarutrymme:"
#~ msgid "Process CPU % column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Process CPU %"
#~ msgid "Process CPU time column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Process CPU-tid"
#~ msgid "Process PID column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Process PID"
#~ msgid "Process SELinux security context column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Process SELinux säkerhetssammanhang"
#~ msgid "Process arguments column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Processargument"
#~ msgid "Process name column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Processnamn"
#~ msgid "Process nice column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Processprioritet (nice)"
#~ msgid "Process owner column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Processägare"
#~ msgid "Process resident memory column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Process fast minne"
#~ msgid "Process shared memory column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Process delat minne"
#~ msgid "Process start time column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Process starttid"
#~ msgid "Process status column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Processtatus"
#~ msgid "Process virtual memory column saved width"
#~ msgstr "Sparad bredd för kolumnen Process virtuellt minne"
#~ msgid "Show process writable memory column saved width"
#~ msgstr "Visa sparad bredd för kolumnen Process skrivbart minne"
#~ msgid "_Lsof"
#~ msgstr "_Lsof"
#~ msgid "Lsof"
#~ msgstr "Lsof"
#~ msgid "Arguments"
#~ msgstr "Argument"
#~ msgid "Devices"
#~ msgstr "Enheter"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment