Commit d08fdb58 authored by Muhammet Kara's avatar Muhammet Kara Committed by Administrator

Updated Turkish translation

parent 08d8e916
...@@ -7,1388 +7,1307 @@ ...@@ -7,1388 +7,1307 @@
# Davut Topcan <davut@aysis.com.tr>, 2004, 2005. # Davut Topcan <davut@aysis.com.tr>, 2004, 2005.
# Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>, 2007, 2008, 2009. # Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>, 2007, 2008, 2009.
# Tunahan Uçar <tunahanucar@gmail.com>, 2011. # Tunahan Uçar <tunahanucar@gmail.com>, 2011.
# Muhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>, 2011. # Osman Karagöz <osmank3@gmail.com>, 2014.
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2011, 2014.
#
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n" "Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "POT-Creation-Date: 2014-08-05 07:40+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-25 13:59+0000\n" "PO-Revision-Date: 2014-08-07 09:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-29 10:05+0200\n" "Last-Translator: Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>\n"
"Last-Translator: Muhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n" "Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n" "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"Language: tr\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../src/callbacks.cpp:176 #: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
#: ../src/interface.cpp:627 ../src/procman.cpp:698 #: ../src/application.cpp:268 ../src/interface.cpp:363
msgid "System Monitor" msgid "System Monitor"
msgstr "Sistem Gözlemcisi" msgstr "Sistem Gözlemcisi"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2 ../src/callbacks.cpp:177 #: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:2 ../src/interface.cpp:364
msgid "View current processes and monitor system state" msgid "View current processes and monitor system state"
msgstr "Çalışan süreçleri ve sistem durumunu gösterir" msgstr "Çalışan süreçleri ve sistem durumunu gösterir"
#: ../src/argv.cpp:21 #: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:3
msgid "Show the System tab" msgid ""
msgstr "Sistem sekmesini göster" "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;Manager;"
msgstr "İzleyici;Gözlemci;Sistem;Süreç;İşlem;MİB;CPU;Bellek;Ağ;Geçmiş;Kullanım;Performans;Başarım;Görev;Yönetici;"
#: ../src/argv.cpp:26 #: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
msgid "Show the Processes tab" #: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:324
msgstr "Süreçler sekmesini göster" msgid "GNOME System Monitor"
msgstr "GNOME Sistem Gözlemcisi"
#: ../src/argv.cpp:31 #: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:3
msgid "Show the Resources tab" msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
msgstr "Kaynaklar sekmesini göster" msgstr "İzleyici;Gözlemci;Sistem;Süreç;İşlem;MİB;CPU;Bellek;Ağ;Geçmiş;Kullanım;"
#: ../src/argv.cpp:36 #: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:2
msgid "Show the File Systems tab" msgid "View and manage system resources"
msgstr "Dosya Sistemleri sekmesini göster" msgstr "Sistem kaynaklarını görüntüleyin ve yönetin"
#: ../src/callbacks.cpp:187 #: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:3
msgid "translator-credits" msgid ""
msgstr "" "System Monitor is a process viewer and system monitor with an attractive, "
"Deniz Koçak <deniz.kocak@linux.org.tr>\n" "easy-to-use interface."
"Davut Topcan <davut@aysis.com.tr>\n" msgstr "Sistem Gözlemcisi çekici ve kullanımı kolay arayüze sahip bir süreç görüntüleyici ve sistem izleyicisidir."
"Barış Çiçek <baris@teamforce.name.tr>\n"
"Muhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>"
#: ../src/disks.cpp:299 ../src/memmaps.cpp:361 #: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:4
msgid "Device" msgid ""
msgstr "Aygıt" "System Monitor can help you find out what applications are using the "
"processor or the memory of your computer, can manage the running "
"applications, force stop processes not responding, and change the state or "
"priority of existing processes."
msgstr "Sistem Gözlemcisi hangi uygulamanın ne kadar bellek ve işlemci kullanıdığı konusunda yardımcı olabilir, Çalışmakta olan uygulamaları yönetebilir, yanıt vermeyen süreçleri zorla kapatabilir, ve mevcut süreçlerin durumunu veya önceliğini değiştirebilir."
#: ../src/disks.cpp:300 #: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:5
msgid "Directory" msgid ""
msgstr "Dizin" "The resource graphs feature shows you a quick overview of what is going on "
"with your computer displaying recent network, memory and processor usage."
msgstr "Kaynak grafiği size ağın, belleğin ve işlemcinin kullanımı hakkında ve sisteminizde ne olup bittiğine dair hızlı bir izlenim sunar."
#: ../src/disks.cpp:301 ../src/gsm_color_button.c:221 ../src/openfiles.cpp:251 #: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:1
msgid "Type" msgid "Kill process"
msgstr "Tür" msgstr "Süreci öldür"
#: ../src/disks.cpp:302 #: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:2
msgid "Total" msgid "Privileges are required to control other users' processes"
msgstr "Toplam" msgstr "Diğer kullanıcıların süreçlerini yönetmek için ayrıcalıklar gerekir"
#: ../src/disks.cpp:303 #: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:3
msgid "Free" msgid "Renice process"
msgstr "Boş" msgstr "Süreci devam ettir"
#: ../src/disks.cpp:304 #: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:4
msgid "Available" msgid "Privileges are required to change the priority of processes"
msgstr "Ulaşılabilir" msgstr "Sürecin öncelik sırasını değiştirmek için ayrıcalıklar gerekir"
#: ../src/disks.cpp:305 #: ../data/interface.ui.h:2
msgid "Used" msgid "End _Process"
msgstr "Kullanılan" msgstr "Süreci _Sonlandır"
#. xgettext: ? stands for unknown
#: ../src/e_date.c:155
msgid "?"
msgstr "?"
#: ../src/e_date.c:162 #: ../data/interface.ui.h:3
msgid "Today %l:%M %p" msgid "Show process properties"
msgstr "Bugün %k:%M" msgstr "Süreç özelliklerini göster"
#: ../src/e_date.c:171 #: ../data/interface.ui.h:4 ../data/preferences.ui.h:9
msgid "Yesterday %l:%M %p" msgid "Processes"
msgstr "Dün %k:%M" msgstr "Süreçler"
#: ../src/e_date.c:183 #: ../data/interface.ui.h:5
msgid "%a %l:%M %p" msgid "CPU History"
msgstr "%a %k:%M" msgstr "MİB Kullanım Geçmişi"
#: ../src/e_date.c:191 #: ../data/interface.ui.h:6
msgid "%b %d %l:%M %p" msgid "Memory and Swap History"
msgstr "%b %d %k:%M " msgstr "Bellek ve Takas Kullanım Geçmişi"
#: ../src/e_date.c:193 #: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
msgid "%b %d %Y" #: ../src/procproperties.cpp:92 ../src/proctable.cpp:337
msgstr "%b %d %Y" msgid "Memory"
msgstr "Bellek"
#: ../src/gsm_color_button.c:198 #: ../data/interface.ui.h:8 ../src/interface.cpp:272
msgid "Fraction" msgid "Swap"
msgstr "Şimdiki Renk" msgstr "Takas Alanı"
#: ../src/gsm_color_button.c:199 #: ../data/interface.ui.h:9
#| msgid "Percentage full for pie colour pickers" msgid "Network History"
msgid "Percentage full for pie color pickers" msgstr "Ağ Geçmişi"
msgstr "Dairesel renk seçici için yüzde tam"
#: ../src/gsm_color_button.c:206 #: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:300
msgid "Title" msgid "Receiving"
msgstr "Başlık" msgstr "Alınıyor"
#: ../src/gsm_color_button.c:207 #: ../data/interface.ui.h:11
msgid "The title of the color selection dialog" msgid "Total Received"
msgstr "Renk seçme penceresinin başlığı" msgstr "Toplam Alınan:"
#: ../src/gsm_color_button.c:208 ../src/gsm_color_button.c:624 #: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:315
msgid "Pick a Color" msgid "Sending"
msgstr "Bir Renk Seçin" msgstr "Gönderiliyor"
#: ../src/gsm_color_button.c:214 #: ../data/interface.ui.h:13
msgid "Current Color" msgid "Total Sent"
msgstr "Şimdiki Renk" msgstr "Toplam Gönderilen"
#: ../src/gsm_color_button.c:215 #: ../data/interface.ui.h:14 ../data/preferences.ui.h:13
msgid "The selected color" msgid "Resources"
msgstr "Seçili renk" msgstr "Kaynaklar"
#: ../src/gsm_color_button.c:222 #: ../data/interface.ui.h:15 ../data/preferences.ui.h:16
msgid "Type of color picker" msgid "File Systems"
msgstr "Renk seçinin tipi" msgstr "Dosya Sistemleri"
#: ../src/gsm_color_button.c:547 #: ../data/lsof.ui.h:1
msgid "Received invalid color data\n" msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
msgstr "Geçersiz renk verisi alındı\n" msgid "Search for Open Files"
msgstr "Açık Dosyaları Ara"
#: ../src/gsm_color_button.c:647 #: ../data/lsof.ui.h:2
msgid "Click to set graph colors" msgid "Filter files by name"
msgstr "Grafik renklerini atamak için tıklayın" msgstr "Dosyaları ada göre süz"
#. xgettext: noun, top level menu. #: ../data/lsof.ui.h:3
#. "File" did not make sense for system-monitor msgid "Case insensitive"
#: ../src/interface.cpp:51 msgstr "BÜYÜK/küçük harfe duyarsız"
msgid "_Monitor"
msgstr "_İzleyici"
#: ../src/interface.cpp:52 #: ../data/menus.ui.h:1
msgid "_Edit" msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
msgstr "Düz_enle" msgid "Search for Open Files"
msgstr "Açık Dosyaları Ara"
#: ../src/interface.cpp:53 #: ../data/menus.ui.h:2
msgid "_View" msgid "Preferences"
msgstr "_Görüntüle" msgstr "Tercihler"
#: ../src/interface.cpp:54 #: ../data/menus.ui.h:3
msgid "_Help" msgid "Help"
msgstr "_Yardım" msgstr "Yardım"
#: ../src/interface.cpp:56 #: ../data/menus.ui.h:4
msgid "Search for _Open Files" msgid "About"
msgstr "Açık D_osyaları Ara" msgstr "Hakkında"
#: ../src/interface.cpp:57 #: ../data/menus.ui.h:5
msgid "Search for open files" msgid "Quit"
msgstr "Açık dosyaları ara" msgstr "Çıkış"
#: ../src/interface.cpp:59 #: ../data/menus.ui.h:6
msgid "Quit the program" msgid "_Refresh"
msgstr "Programdan çık" msgstr "_Tazele"
#: ../src/interface.cpp:62 #: ../data/menus.ui.h:7
msgid "_Stop Process" msgid "_Active Processes"
msgstr "Süreci _Durdur" msgstr "_Etkin Süreçler"
#: ../src/interface.cpp:63 #: ../data/menus.ui.h:8
msgid "Stop process" msgid "A_ll Processes"
msgstr "Süreci durdur" msgstr "_Tüm Süreçler"
#: ../src/interface.cpp:64 #: ../data/menus.ui.h:9
msgid "_Continue Process" msgid "M_y Processes"
msgstr "Süreci _Devam Ettir" msgstr "Süreçleri_m"
#: ../src/interface.cpp:65 #: ../data/menus.ui.h:10
msgid "Continue process if stopped" msgid "_Dependencies"
msgstr "Süreç durmuşsa devam ettir" msgstr "_Bağımlılıklar"
#: ../src/interface.cpp:67 ../src/procdialogs.cpp:89 #: ../data/menus.ui.h:11
msgid "_End Process" msgid "_Stop"
msgstr "Sür_eci Sonlandır" msgstr "_Durdur"
#: ../src/interface.cpp:68 #: ../data/menus.ui.h:12
msgid "Force process to finish normally" msgid "_Continue"
msgstr "Süreci normal olarak sonlandırmaya zorla" msgstr "Devam _Ettir"
#: ../src/interface.cpp:69 ../src/procdialogs.cpp:78 #: ../data/menus.ui.h:13
msgid "_Kill Process" msgid "_End"
msgstr "Süreci Ö_ldür" msgstr "_Sonlandır"
#: ../src/interface.cpp:70 #: ../data/menus.ui.h:14
msgid "Force process to finish immediately" msgid "_Kill"
msgstr "Süreci derhal sonlandırmaya zorla" msgstr "_Öldür"
#: ../src/interface.cpp:71 #: ../data/menus.ui.h:15
msgid "_Change Priority" msgid "_Change Priority"
msgstr "Önceliği _Değiştir" msgstr "Önceliği _Değiştir"
#: ../src/interface.cpp:72 #: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:215
msgid "Change the order of priority of process" msgid "Very High"
msgstr "Sürecin öncelik sırasını değiştir" msgstr "Çok Yüksek"
#: ../src/interface.cpp:74 #: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:217
msgid "Configure the application" msgid "High"
msgstr "Uygulamayı yapılandır" msgstr "Yüksek"
#: ../src/interface.cpp:76 #: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:219
msgid "_Refresh" msgid "Normal"
msgstr "_Tazele" msgstr "Normal"
#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:221
msgid "Low"
msgstr "Düşük"
#: ../src/interface.cpp:77 #: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:223
msgid "Refresh the process list" msgid "Very Low"
msgstr "Süreç listesini tazele" msgstr "Çok Düşük"
#: ../src/interface.cpp:79 #: ../data/menus.ui.h:21
msgid "Custom"
msgstr "Özel"
#: ../data/menus.ui.h:22
msgid "_Memory Maps" msgid "_Memory Maps"
msgstr "_Bellek Eşlemler" msgstr "_Bellek Eşlemler"
#: ../src/interface.cpp:80 #. Translators: this means 'Files that are open' (open is not a verb here)
msgid "Open the memory maps associated with a process" #: ../data/menus.ui.h:24
msgstr "Bir süreç ile ilişkilendirilmiş bellek eşlemleri aç"
#. Translators: this means 'Files that are open' (open is no verb here)
#: ../src/interface.cpp:82
msgid "Open _Files" msgid "Open _Files"
msgstr "_Dosyaları Aç" msgstr "_Dosyaları Aç"
#: ../src/interface.cpp:83 #: ../data/menus.ui.h:25
msgid "View the files opened by a process" msgid "_Properties"
msgstr "Bir süreç tarafından açılmış dosyaları göster" msgstr "Öze_llikler"
#: ../src/interface.cpp:85 #: ../data/openfiles.ui.h:1
msgid "_Contents" msgid "Open Files"
msgstr "_İçindekiler" msgstr "Dosyaları Aç"
#: ../src/interface.cpp:86 #: ../data/preferences.ui.h:1
msgid "Open the manual" msgid "System Monitor Preferences"
msgstr "Kılavuzu aç" msgstr "Sistem Gözlemcisi Tercihleri"
#: ../src/interface.cpp:88 #: ../data/preferences.ui.h:2
msgid "About this application" msgid "Behavior"
msgstr "Bu uygulama hakkında" msgstr "İşleyiş"
#: ../src/interface.cpp:93 #: ../data/preferences.ui.h:3
msgid "_Dependencies" msgid "_Update interval in seconds:"
msgstr "_Bağımlılıklar" msgstr "Saniye olarak _güncelleme aralığı:"
#: ../src/interface.cpp:94 #: ../data/preferences.ui.h:4
msgid "Show parent/child relationship between processes" msgid "Enable _smooth refresh"
msgstr "Süreçler arasındaki ana/oğul ilişkisini göster" msgstr "_Yumuşak tazelemeyi etkinleştir"
#: ../src/interface.cpp:101 #: ../data/preferences.ui.h:5
msgid "_Active Processes" msgid "Alert before ending or _killing processes"
msgstr "_Etkin Süreçler" msgstr "Süreçler _sonlandırılmadan ya da öldürülmeden önce uyar"
#: ../src/interface.cpp:102 #: ../data/preferences.ui.h:6
msgid "Show active processes" msgid "_Divide CPU usage by CPU count"
msgstr "Etkin süreçleri göster" msgstr "İ_şlemci kullanımını işlemci sayısına böl"
#: ../src/interface.cpp:103 #: ../data/preferences.ui.h:7
msgid "A_ll Processes" msgid "Information Fields"
msgstr "_Tüm Süreçler" msgstr "Bilgi Alanları"
#: ../src/interface.cpp:104 #: ../data/preferences.ui.h:8
msgid "Show all processes" msgid "Process i_nformation shown in list:"
msgstr "Tüm süreçleri göster" msgstr "Listede gösterilen süreç b_ilgisi:"
#: ../src/interface.cpp:105 #: ../data/preferences.ui.h:10
msgid "M_y Processes" msgid "Graphs"
msgstr "Süreçleri_m" msgstr "Grafikler"
#: ../src/interface.cpp:106 #: ../data/preferences.ui.h:11
msgid "Show only user-owned processes" msgid "_Draw CPU chart as stacked area chart"
msgstr "Sadece kullanıcıya ait süreçleri göster" msgstr "_MİB (CPU) grafiğini yığılmış alan grafiği olarak çiz"
#: ../src/interface.cpp:111 ../src/util.cpp:217 #: ../data/preferences.ui.h:12
msgid "Very High" msgid "_Show network speed in bits"
msgstr "Çok Yüksek" msgstr "Ağ hızını _bit olarak göster"
#: ../src/interface.cpp:112 #: ../data/preferences.ui.h:14
msgid "Set process priority to very high" msgid "Show _all file systems"
msgstr "Süreç önceliğini çok yüksek olarak ayarla" msgstr "_Tüm dosya sistemlerini göster"
#: ../src/interface.cpp:113 ../src/util.cpp:219 #: ../data/preferences.ui.h:15
msgid "High" msgid "File system i_nformation shown in list:"
msgstr "Yüksek" msgstr "Listede gösterilen dosya sistemi b_ilgisi:"
#: ../src/interface.cpp:114 #: ../data/renice.ui.h:1 ../src/procdialogs.cpp:123
msgid "Set process priority to high" msgid "_Cancel"
msgstr "Süreç yüksekliğini yüksek olarak ayarla" msgstr "_Vazgeç"
#: ../src/interface.cpp:115 ../src/util.cpp:221 #: ../data/renice.ui.h:2
msgid "Normal" msgid "Change _Priority"
msgstr "Normal" msgstr "Ön_celiği Değiştir"
#: ../src/interface.cpp:116 #: ../data/renice.ui.h:3
msgid "Set process priority to normal" msgid "_Nice value:"
msgstr "Süreç önceliğini normal olarak ayarla" msgstr "_Öncelik değeri:"
#: ../src/interface.cpp:117 ../src/util.cpp:223 #: ../data/renice.ui.h:4
msgid "Low" msgid ""
msgstr "Düşük" "<small><i><b>Note:</b> The priority of a process is given by its nice value."
" A lower nice value corresponds to a higher priority.</i></small>"
msgstr "<small><i><b>Not:</b> Öncelik değeri süreç öncelikleri ile ilgilidir. Düşük öncelik değeri daha yüksek bir önceliğe karşılık gelir.</i></small>"
#: ../src/interface.cpp:118 #: ../src/application.cpp:310
msgid "Set process priority to low" msgid "A simple process and system monitor."
msgstr "Süreç önceliğini düşük olarak ayarla" msgstr "Basit bir süreç ve sistem izleyici."
#: ../src/interface.cpp:119 ../src/util.cpp:225 #: ../src/argv.cpp:21
msgid "Very Low" msgid "Show the Processes tab"
msgstr "Çok Düşük" msgstr "Süreçler sekmesini göster"
#: ../src/interface.cpp:120 #: ../src/argv.cpp:26
msgid "Set process priority to very low" msgid "Show the Resources tab"
msgstr "Süreç önceliğini çok düşük olarak ayarla" msgstr "Kaynaklar sekmesini göster"
#: ../src/interface.cpp:121 #: ../src/argv.cpp:31
msgid "Custom" msgid "Show the File Systems tab"
msgstr "Özel" msgstr "Dosya Sistemleri sekmesini göster"
#: ../src/interface.cpp:122 #: ../src/argv.cpp:35
msgid "Set process priority manually" msgid "Show the application's version"
msgstr "Süreç önceliğini elle ayarla" msgstr "Uygulamanın sürümünü göster"
#: ../src/interface.cpp:223 #: ../src/disks.cpp:369 ../src/memmaps.cpp:325
msgid "End _Process" msgid "Device"
msgstr "Süreci _Sonlandır" msgstr "Aygıt"
#. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending #: ../src/disks.cpp:370
#: ../src/interface.cpp:271 msgid "Directory"
#, c-format msgstr "Konum"
#| msgid "Pick a Color"
msgid "Pick a Color for '%s'"
msgstr "'%s' için bir Renk Seçin"
#: ../src/interface.cpp:282 #: ../src/disks.cpp:371 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252
msgid "CPU History" msgid "Type"
msgstr "MİB Kullanım Geçmişi" msgstr "Tür"
#: ../src/interface.cpp:336 #: ../src/disks.cpp:372
msgid "CPU" msgid "Total"
msgstr "MİB" msgstr "Toplam"
#: ../src/interface.cpp:338 #: ../src/disks.cpp:373
#, c-format msgid "Free"
msgid "CPU%d" msgstr "Boş"
msgstr "MİB%d"
#: ../src/interface.cpp:359 #: ../src/disks.cpp:374
msgid "Memory and Swap History" msgid "Available"
msgstr "Bellek ve Takas Kullanım Geçmişi" msgstr "Ulaşılabilir"
#: ../src/interface.cpp:393 ../src/proctable.cpp:247 #: ../src/disks.cpp:375
msgid "Memory" msgid "Used"
msgstr "Bellek" msgstr "Kullanılan"
#: ../src/interface.cpp:424 #. xgettext: ? stands for unknown
msgid "Swap" #: ../src/e_date.c:156
msgstr "Takas Alanı" msgid "?"
msgstr "?"
#: ../src/interface.cpp:455 #: ../src/e_date.c:163
msgid "Network History" msgid "Today %l:%M %p"
msgstr "Ağ Geçmişi" msgstr "Bugün %k:%M"
#: ../src/interface.cpp:488 #: ../src/e_date.c:172
msgid "Receiving" msgid "Yesterday %l:%M %p"
msgstr "Alınıyor" msgstr "Dün %k:%M"
#: ../src/interface.cpp:521 #: ../src/e_date.c:184
msgid "Total Received" msgid "%a %l:%M %p"
msgstr "Toplam Alınan:" msgstr "%a %k:%M"
#: ../src/interface.cpp:549 #: ../src/e_date.c:192
msgid "Sending" msgid "%b %d %l:%M %p"
msgstr "Gönderiliyor" msgstr "%b %d %k:%M "
#: ../src/interface.cpp:583 #: ../src/e_date.c:194
msgid "Total Sent" msgid "%b %d %Y"
msgstr "Toplam Gönderilen" msgstr "%b %d %Y"
#. procman_create_sysinfo_view(); #: ../src/gsm_color_button.c:141
#: ../src/interface.cpp:702 msgid "Fraction"
msgid "System" msgstr "Şimdiki Renk"
msgstr "Sistem"
#: ../src/interface.cpp:706 ../src/procdialogs.cpp:533 #. TRANSLATORS: description of the pie color picker's (mem, swap) filled
msgid "Processes" #. percentage property
msgstr "Süreçler" #: ../src/gsm_color_button.c:143
msgid "Percentage full for pie color pickers"
msgstr "Dairesel renk seçici için yüzde tam"
#: ../src/interface.cpp:710 ../src/procdialogs.cpp:645 #: ../src/gsm_color_button.c:150
msgid "Resources" msgid "Title"
msgstr "Kaynaklar" msgstr "Başlık"
#: ../src/interface.cpp:714 ../src/procdialogs.cpp:709 #: ../src/gsm_color_button.c:151
msgid "File Systems" msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Dosya Sistemleri" msgstr "Renk seçme penceresinin başlığı"
#: ../src/load-graph.cpp:164 #: ../src/gsm_color_button.c:152 ../src/gsm_color_button.c:512
msgid "Pick a Color"
msgstr "Bir Renk Seçin"
#: ../src/gsm_color_button.c:158
msgid "Current Color"
msgstr "Şimdiki Renk"
#: ../src/gsm_color_button.c:159
msgid "The selected color"
msgstr "Seçili renk"
#: ../src/gsm_color_button.c:166
msgid "Type of color picker"
msgstr "Renk seçinin tipi"
#: ../src/gsm_color_button.c:434
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Geçersiz renk verisi alındı\n"
#: ../src/gsm_color_button.c:535
msgid "Click to set graph colors"
msgstr "Grafik renklerini atamak için tıklayın"
#. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving,
#. Sending
#: ../src/interface.cpp:187
#, c-format
msgid "Pick a Color for '%s'"
msgstr "'%s' için bir Renk Seçin"
#: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:100
msgid "CPU"
msgstr "MİB"
#: ../src/interface.cpp:222
#, c-format
msgid "CPU%d"
msgstr "MİB%d"
#: ../src/interface.cpp:374
msgid "translator-credits"
msgstr "Deniz Koçak <deniz.kocak@linux.org.tr>\nDavut Topcan <davut@aysis.com.tr>\nBarış Çiçek <baris@teamforce.name.tr>\nMuhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>\nOsman Karagöz <osmank3@gmail.com>"
#: ../src/load-graph.cpp:161
#, c-format #, c-format
msgid "%u second" msgid "%u second"
msgid_plural "%u seconds" msgid_plural "%u seconds"
msgstr[0] "%u saniye" msgstr[0] "%u saniye"
#: ../src/load-graph.cpp:342 #: ../src/load-graph.cpp:370
msgid "not available" msgid "not available"
msgstr "kullanılabilir değil" msgstr "kullanılabilir değil"