Commit ade876b9 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Added Slovenian translation

parent ffa55515
......@@ -4,15 +4,15 @@
#
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2002.
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006-2007.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007–2017.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007–2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=system-monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-10 22:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-10 22:38+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-13 19:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-19 22:14+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -22,19 +22,26 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
#: ../src/application.cpp:244 ../src/interface.cpp:363
#: gnome-system-monitor.desktop.in.in:3 data/interface.ui:6
#: src/application.cpp:244 src/interface.cpp:386
msgid "System Monitor"
msgstr "Nadzornik sistema"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:2 ../src/interface.cpp:364
#: gnome-system-monitor.desktop.in.in:4
#: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:4 src/interface.cpp:387
msgid "View current processes and monitor system state"
msgstr "Ogled trenutnih opravil in nadzor stanja sistema"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:3
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: gnome-system-monitor.desktop.in.in:8
#: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:8
msgid "utilities-system-monitor"
msgstr "utilities-system-monitor"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: gnome-system-monitor.desktop.in.in:19
msgid ""
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
"Manager;Activity;"
......@@ -42,26 +49,27 @@ msgstr ""
"nadzor;sistem;opravila;CPE;OPE;pomnilnik;omrežje;zgodovina;uporaba;zmožnost;"
"naloge;upravljalnik;dejavnost;"
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:299
#: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:3
#: gnome-system-monitor.appdata.xml.in:6 src/application.cpp:299
msgid "GNOME System Monitor"
msgstr "Sistemski nadzornik za GNOME"
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:3
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:19
msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
msgstr "Nadzor;Sistem;Opravila;CPE;OPE;Pomnilnik;Omrežje;Zgodovina;Uporaba;"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:2
#: gnome-system-monitor.appdata.xml.in:7
msgid "View and manage system resources"
msgstr "Pregled in upravljanje s sistemskimi viri"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:3
#: gnome-system-monitor.appdata.xml.in:9
msgid ""
"System Monitor is a process viewer and system monitor with an attractive, "
"easy-to-use interface."
msgstr "Nadzornik sistema je program za ogled in nadzor sistemskih opravil."
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:4
#: gnome-system-monitor.appdata.xml.in:13
msgid ""
"System Monitor can help you find out what applications are using the "
"processor or the memory of your computer, can manage the running "
......@@ -72,7 +80,7 @@ msgstr ""
"procesorske moči in pomnilnika. Mogoče je tudi upravljati zagnane programe "
"in jih po potrebi vsiljeno končati."
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:5
#: gnome-system-monitor.appdata.xml.in:19
msgid ""
"The resource graphs feature shows you a quick overview of what is going on "
"with your computer displaying recent network, memory and processor usage."
......@@ -80,279 +88,279 @@ msgstr ""
"Možnost diagramov virov omogoča hiter pregled dogajanja v sistemu s prikazom "
"omrežne in procesorske rabe ter zasedenosti pomnilnika."
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:6
#: gnome-system-monitor.appdata.xml.in:27
msgid "Process list view"
msgstr "Pogled opravil"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:7
#: gnome-system-monitor.appdata.xml.in:31
msgid "Resources overview"
msgstr "Pregled virov"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:8
#: gnome-system-monitor.appdata.xml.in:35
msgid "File Systems view"
msgstr "Pogled sistemskih datotek"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:9
#: gnome-system-monitor.appdata.xml.in:45
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:1
#: org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in:11
msgid "Kill process"
msgstr "Uniči opravilo"
#: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:2
#: org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in:12
msgid "Privileges are required to control other users’ processes"
msgstr "Za nadzor uporabnikovih opravil so zahtevana skrbniška dovoljenja"
#: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:3
#: org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in:22
msgid "Renice process"
msgstr "Ponovno oceni prednost delovanja"
#: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:4
#: org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in:23
msgid "Privileges are required to change the priority of processes"
msgstr "Za spreminjanje prednosti opravil so zahtevana skrbniška dovoljenja"
#: ../data/interface.ui.h:2
#: data/interface.ui:133
msgid "End _Process"
msgstr "_Končaj opravilo"
#: ../data/interface.ui.h:3
#: data/interface.ui:147
msgid "Show process properties"
msgstr "Pokaži lastnosti opravila"
#: ../data/interface.ui.h:4 ../data/preferences.ui.h:9
#: data/interface.ui:168 data/preferences.ui:288
msgid "Processes"
msgstr "Opravila"
#: ../data/interface.ui.h:5
#: data/interface.ui:192
msgid "CPU History"
msgstr "Zgodovina uporabe CPE"
#: ../data/interface.ui.h:6
#: data/interface.ui:268
msgid "Memory and Swap History"
msgstr "Zgodovina porabe pomnilnika in izmenjevalnega prostora"
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
#: ../src/procproperties.cpp:70 ../src/proctable.cpp:337
#: data/interface.ui:302 src/interface.cpp:274 src/procproperties.cpp:70
#: src/proctable.cpp:347
msgid "Memory"
msgstr "Pomnilnik"
#: ../data/interface.ui.h:8 ../src/interface.cpp:272
#: data/interface.ui:317 src/interface.cpp:286
msgid "Swap"
msgstr "Izmenjevalni razdelek"
#: ../data/interface.ui.h:9
#: data/interface.ui:355
msgid "Network History"
msgstr "Zgodovina uporabe mrežnih povezav"
#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:302
#: data/interface.ui:390 src/interface.cpp:316
msgid "Receiving"
msgstr "Prejemanje"
#: ../data/interface.ui.h:11
#: data/interface.ui:405
msgid "Total Received"
msgstr "Skupaj prejeto"
#: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:317
#: data/interface.ui:420 src/interface.cpp:334
msgid "Sending"
msgstr "Pošiljanje"
#: ../data/interface.ui.h:13
#: data/interface.ui:435
msgid "Total Sent"
msgstr "Skupaj poslano"
#: ../data/interface.ui.h:14 ../data/preferences.ui.h:14
#: data/interface.ui:482 data/preferences.ui:461
msgid "Resources"
msgstr "Viri"
#: ../data/interface.ui.h:15 ../data/preferences.ui.h:17
#: data/interface.ui:510 data/preferences.ui:692
msgid "File Systems"
msgstr "Datotečni sistemi"
#: ../data/lsof.ui.h:1
#: data/lsof.ui:7
msgctxt "Window title for Search for Open Files dialog"
msgid "Search for Open Files"
msgstr "Iskanje odprtih datotek"
#: ../data/lsof.ui.h:2
#: data/lsof.ui:31
msgid "Filter files by name"
msgstr "Razvrščanje zadetkov po imenu"
#: ../data/lsof.ui.h:3
#: data/lsof.ui:41
msgid "Case insensitive"
msgstr "Ne upoštevaj velikosti črk"
#: ../data/menus.ui.h:1
#: data/menus.ui:6
msgctxt "Menu item to Open Search for Open Files dialog"
msgid "Search for Open Files"
msgstr "Poišči odprte datoteke"
#: ../data/menus.ui.h:2
#: data/menus.ui:12
msgid "Preferences"
msgstr "Možnosti"
#: ../data/menus.ui.h:3
#: data/menus.ui:18
msgid "Help"
msgstr "Pomoč"
#: ../data/menus.ui.h:4
#: data/menus.ui:23
msgid "About"
msgstr "O programu"
#: ../data/menus.ui.h:5
#: data/menus.ui:27
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"
#: ../data/menus.ui.h:6
#: data/menus.ui:36
msgid "_Refresh"
msgstr "_Osveži"
#: ../data/menus.ui.h:7
#: data/menus.ui:43
msgid "_Active Processes"
msgstr "_Dejavna opravila"
#: ../data/menus.ui.h:8
#: data/menus.ui:48
msgid "A_ll Processes"
msgstr "_Vsa opravila"
#: ../data/menus.ui.h:9
#: data/menus.ui:53
msgid "M_y Processes"
msgstr "_Moja opravila"
#: ../data/menus.ui.h:10
#: data/menus.ui:60
msgid "_Dependencies"
msgstr "_Odvisnosti"
#: ../data/menus.ui.h:11
#: data/menus.ui:69
msgid "_Properties"
msgstr "_Lastnosti"
#: ../data/menus.ui.h:12
#: data/menus.ui:76
msgid "_Memory Maps"
msgstr "_Karte pomnilnika"
#. Translators: this means
#: ../data/menus.ui.h:14
#. Translators: this means 'Files that are open' (open is not a verb here)
#: data/menus.ui:81
msgid "Open _Files"
msgstr "Odpri _datoteke"
#: ../data/menus.ui.h:15
#: data/menus.ui:88
msgid "_Change Priority"
msgstr "_Spremeni prednost"
#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:215
#: data/menus.ui:91 src/util.cpp:158
msgid "Very High"
msgstr "Zelo visoko"
#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:217
#: data/menus.ui:96 src/util.cpp:160
msgid "High"
msgstr "Visoko"
#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:219
#: data/menus.ui:101 src/util.cpp:162
msgid "Normal"
msgstr "Običajno"
#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:221
#: data/menus.ui:106 src/util.cpp:164
msgid "Low"
msgstr "Nizko"
#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:223
#: data/menus.ui:111 src/util.cpp:166
msgid "Very Low"
msgstr "Zelo nizko"
#: ../data/menus.ui.h:21
#: data/menus.ui:118
msgid "Custom"
msgstr "Po meri"
#: ../data/menus.ui.h:22
#: data/menus.ui:127
msgid "_Stop"
msgstr "_Zaustavi"
#: ../data/menus.ui.h:23
#: data/menus.ui:133
msgid "_Continue"
msgstr "N_adaljuj"
#: ../data/menus.ui.h:24
#: data/menus.ui:139
msgid "_End"
msgstr "_Končaj"
#: ../data/menus.ui.h:25
#: data/menus.ui:145
msgid "_Kill"
msgstr "_Uniči"
#: ../data/openfiles.ui.h:1
#: data/openfiles.ui:8
msgid "Open Files"
msgstr "Odpri datoteke"
#: ../data/preferences.ui.h:1
#: data/preferences.ui:8
msgid "System Monitor Preferences"
msgstr "Možnosti nadzornika sistema"
#: ../data/preferences.ui.h:2
#: data/preferences.ui:51 data/preferences.ui:488
msgid "Behavior"
msgstr "Obnašanje"
#: ../data/preferences.ui.h:3
#: data/preferences.ui:83 data/preferences.ui:348 data/preferences.ui:520
msgid "_Update interval in seconds:"
msgstr "_Časovni razmik posodabljanja v sekundah:"
#: ../data/preferences.ui.h:4
#: data/preferences.ui:119
msgid "Enable _smooth refresh"
msgstr "Omogoči _mehko osveževanje"
#: ../data/preferences.ui.h:5
#: data/preferences.ui:137
msgid "Alert before ending or _killing processes"
msgstr "Opozori pred končanjem ali _uničevanjem opravila"
#: ../data/preferences.ui.h:6
#: data/preferences.ui:155
msgid "_Divide CPU usage by CPU count"
msgstr "_Razdeli uporabo CPE na število enot"
#: ../data/preferences.ui.h:7
#: data/preferences.ui:200 data/preferences.ui:601
msgid "Information Fields"
msgstr "Polja podrobnosti"
#: ../data/preferences.ui.h:8
#: data/preferences.ui:229
msgid "Process i_nformation shown in list:"
msgstr "_Podatki o opravilih prikazanih v seznamu:"
#: ../data/preferences.ui.h:10
#: data/preferences.ui:315
msgid "Graphs"
msgstr "Grafi"
#: ../data/preferences.ui.h:11
#: data/preferences.ui:384
msgid "_Draw CPU chart as stacked area chart"
msgstr "_Izriši diagram delovanja CPE kot naložen diagram"
#: ../data/preferences.ui.h:12
#: data/preferences.ui:402
msgid "Draw CPU chart as s_mooth graph"
msgstr "_Izriši diagram delovanja CPE kot krivuljni diagram"
#: ../data/preferences.ui.h:13
#: data/preferences.ui:420
msgid "_Show network speed in bits"
msgstr "Pokaži _hitrost omrežne povezave v bitih"
#: ../data/preferences.ui.h:15
#: data/preferences.ui:556
msgid "Show _all file systems"
msgstr "Pokaži _vse datotečne sisteme"
#: ../data/preferences.ui.h:16
#: data/preferences.ui:630
msgid "File system i_nformation shown in list:"
msgstr "Podatki o _datotečnem sistemu prikazani v seznamu:"
#: ../data/renice.ui.h:1 ../src/procdialogs.cpp:153
#: data/renice.ui:27 src/procdialogs.cpp:155
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
#: ../data/renice.ui.h:2
#: data/renice.ui:43
msgid "Change _Priority"
msgstr "Spremeni _prednost"
#: ../data/renice.ui.h:3
#: data/renice.ui:87
msgid "_Nice value:"
msgstr "Ocena _prednostni delovanja:"
#: ../data/renice.ui.h:4
#: data/renice.ui:142
msgid ""
"<small><i><b>Note:</b> The priority of a process is given by its nice value. "
"A lower nice value corresponds to a higher priority.</i></small>"
......@@ -360,71 +368,70 @@ msgstr ""
"<small><i><b>Opomba:</b> prednost opravila je podana z oceno prednostni "
"delovanja. Nižja vrednost ustreza višji prednosti.</i></small>"
#: ../src/application.cpp:285
#: src/application.cpp:285
msgid "A simple process and system monitor."
msgstr "Enostaven nadzornik sistema in opravil"
#: ../src/argv.cpp:22
#: src/argv.cpp:22
msgid "Show the Processes tab"
msgstr "Pokaži zavihek opravil"
#: ../src/argv.cpp:27
#: src/argv.cpp:27
msgid "Show the Resources tab"
msgstr "Pokaži zavihek virov"
#: ../src/argv.cpp:32
#: src/argv.cpp:32
msgid "Show the File Systems tab"
msgstr "Pokaži zavihek datotečnih sistemov"
#: ../src/argv.cpp:36
#: src/argv.cpp:36
msgid "Show the application’s version"
msgstr "Pokaži različico programa"
#: ../src/disks.cpp:352 ../src/memmaps.cpp:329
#: src/disks.cpp:352 src/memmaps.cpp:329
msgid "Device"
msgstr "Naprava"
#: ../src/disks.cpp:353
#: src/disks.cpp:353
msgid "Directory"
msgstr "Mapa"
#: ../src/disks.cpp:354 ../src/legacy/gsm_color_button.c:165
#: ../src/openfiles.cpp:253
#: src/disks.cpp:354 src/legacy/gsm_color_button.c:165 src/openfiles.cpp:253
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
#: ../src/disks.cpp:355
#: src/disks.cpp:355
msgid "Total"
msgstr "Skupno"
#: ../src/disks.cpp:356
#: src/disks.cpp:356
msgid "Free"
msgstr "Prosto"
#: ../src/disks.cpp:357
#: src/disks.cpp:357
msgid "Available"
msgstr "Razpoložljivo"
#: ../src/disks.cpp:358
#: src/disks.cpp:358
msgid "Used"
msgstr "Uporabljeno"
#. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
#: ../src/interface.cpp:185
#: src/interface.cpp:199
#, c-format
msgid "Pick a Color for “%s”"
msgstr "Izbor barve za »%s«"
#: ../src/interface.cpp:219 ../src/procproperties.cpp:78
#: src/interface.cpp:233 src/procproperties.cpp:78
msgid "CPU"
msgstr "CPE"
#: ../src/interface.cpp:221
#: src/interface.cpp:235
#, c-format
msgid "CPU%d"
msgstr "CPE%d"
#: ../src/interface.cpp:374
#: src/interface.cpp:397
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
......@@ -433,72 +440,72 @@ msgstr ""
"Tilen Travnik"
#. xgettext: ? stands for unknown
#: ../src/legacy/e_date.c:156
#: src/legacy/e_date.c:156
msgid "?"
msgstr "?"
#: ../src/legacy/e_date.c:163
#: src/legacy/e_date.c:163
msgid "Today %l∶%M %p"
msgstr "Danes %l∶%M %p"
#: ../src/legacy/e_date.c:172
#: src/legacy/e_date.c:172
msgid "Yesterday %l∶%M %p"
msgstr "Včeraj, %l∶%M %p"
#: ../src/legacy/e_date.c:184
#: src/legacy/e_date.c:184
msgid "%a %l∶%M %p"
msgstr "%a %l∶%M %p"
#: ../src/legacy/e_date.c:192
#: src/legacy/e_date.c:192
msgid "%b %d %l∶%M %p"
msgstr "%b %d %l∶%M %p"
#: ../src/legacy/e_date.c:194
#: src/legacy/e_date.c:194
msgid "%b %d %Y"
msgstr "%d. %b %Y"
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:141
#: src/legacy/gsm_color_button.c:141
msgid "Fraction"
msgstr "Delež"
#. TRANSLATORS: description of the pie color picker's (mem, swap) filled percentage property
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:143
#: src/legacy/gsm_color_button.c:143
msgid "Percentage full for pie color pickers"
msgstr "Odstotek za izbirnike barv v tortnem prikazu"
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:150
#: src/legacy/gsm_color_button.c:150
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:151
#: src/legacy/gsm_color_button.c:151
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Naziv pogovornega okna izbire barv"
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:152 ../src/legacy/gsm_color_button.c:515
#: src/legacy/gsm_color_button.c:152 src/legacy/gsm_color_button.c:515
msgid "Pick a Color"
msgstr "Izbor barve"
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:158
#: src/legacy/gsm_color_button.c:158
msgid "Current Color"
msgstr "Trenutna barva"
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:159
#: src/legacy/gsm_color_button.c:159
msgid "The selected color"
msgstr "Izbrana barva"
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:166
#: src/legacy/gsm_color_button.c:166
msgid "Type of color picker"
msgstr "Vrsta izbirnika barv"
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:437
#: src/legacy/gsm_color_button.c:437
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Sprejeti so neveljavni podatki o barvi\n"
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:538
#: src/legacy/gsm_color_button.c:538
msgid "Click to set graph colors"
msgstr "Kliknite za nastavitev barv grafa"
#: ../src/load-graph.cpp:157
#: src/load-graph.cpp:186
#, c-format
msgid "%u second"
msgid_plural "%u seconds"
......@@ -507,17 +514,17 @@ msgstr[1] "%u sekunda"
msgstr[2] "%u sekundi"
msgstr[3] "%u sekunde"
#: ../src/load-graph.cpp:373
#: src/load-graph.cpp:412
msgid "not available"
msgstr "ni na voljo"
#. xgettext: 540MiB (53 %) of 1.0 GiB
#: ../src/load-graph.cpp:376
#: src/load-graph.cpp:415
#, c-format
msgid "%s (%.1f%%) of %s"
msgstr "%s (%.1f%%) od %s"
#: ../src/lsof.cpp:118
#: src/lsof.cpp:118
#, c-format
msgid "%d open file"
msgid_plural "%d open files"
......@@ -526,7 +533,7 @@ msgstr[1] "%d odprta datoteka"
msgstr[2] "%d odprti datoteki"
msgstr[3] "%d odprte datoteke"
#: ../src/lsof.cpp:120
#: src/lsof.cpp:120
#, c-format
msgid "%d matching open file"
msgid_plural "%d matching open files"
......@@ -535,138 +542,138 @@ msgstr[1] "%d skladna odprta datoteka"
msgstr[2] "%d skladni odprti datoteki"
msgstr[3] "%d skladne odprte datoteke"
#: ../src/lsof.cpp:245
#: src/lsof.cpp:245
msgid "Process"
msgstr "Opravilo"
#: ../src/lsof.cpp:257
#: src/lsof.cpp:257
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: ../src/lsof.cpp:267 ../src/memmaps.cpp:307
#: src/lsof.cpp:267 src/memmaps.cpp:307
msgid "Filename"
msgstr "Ime datoteke"
#. xgettext: virtual memory start
#: ../src/memmaps.cpp:309
#: src/memmaps.cpp:309
msgid "VM Start"
msgstr "Začetek navideznega pomnilnika"
#. xgettext: virtual memory end
#: ../src/memmaps.cpp:311
#: src/memmaps.cpp:311
msgid "VM End"
msgstr "Konec navideznega pomnilnika"
#. xgettext: virtual memory syze
#: ../src/memmaps.cpp:313
#: src/memmaps.cpp:313
msgid "VM Size"
msgstr "Velikost navideznega pomnilnika"
#: ../src/memmaps.cpp:314
#: src/memmaps.cpp:314
msgid "Flags"
msgstr "Zastavice"
#. xgettext: virtual memory offset
#: ../src/memmaps.cpp:316
#: src/memmaps.cpp:316
msgid "VM Offset"
msgstr "Odmik navideznega pomnilnika"
#. xgettext: memory that has not been modified since
#. it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:319
#: src/memmaps.cpp:319
msgid "Private clean"
msgstr "Nespremenjen pomnilnik"
#. xgettext: memory that has been modified since it
#. has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:322
#: src/memmaps.cpp:322
msgid "Private dirty"
msgstr "Spremenjen pomnilnik"
#. xgettext: shared memory that has not been modified
#. since it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:325
#: src/memmaps.cpp:325
msgid "Shared clean"
msgstr "Spremenjen skupni pomnilnik"
#. xgettext: shared memory that has been modified
#. since it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:328
#: src/memmaps.cpp:328
msgid "Shared dirty"
msgstr "nespremenjen skupni pomnilnik"
#: ../src/memmaps.cpp:330
#: src/memmaps.cpp:330
msgid "Inode"
msgstr "Inode"
#: ../src/memmaps.cpp:438
#: src/memmaps.cpp:438
msgid "Memory Maps"
msgstr "Zemljevidi pomnilnika"
#: ../src/memmaps.cpp:450
#: src/memmaps.cpp:450
#, c-format
msgid "_Memory maps for process “%s” (PID %u):"
msgstr "_Karte pomnilnika za opravilo »%s« (PID %u):"
#: ../src/openfiles.cpp:40
#: src/openfiles.cpp:40
msgid "file"
msgstr "datoteka"
#: ../src/openfiles.cpp:42
#: src/openfiles.cpp:42
msgid "pipe"
msgstr "cev"
#: ../src/openfiles.cpp:44
#: src/openfiles.cpp:44
msgid "IPv6 network connection"
msgstr "omrežna povezava IPv6"
#: ../src/openfiles.cpp:46
#: src/openfiles.cpp:46
msgid "IPv4 network connection"
msgstr "omrežna povezava IPv4"
#: ../src/openfiles.cpp:48
#: src/openfiles.cpp:48
msgid "local socket"
msgstr "krajevni vtič"
#: ../src/openfiles.cpp:50
#: src/openfiles.cpp:50
msgid "unknown type"
msgstr "neznana vrsta"
#. Translators: "FD" here means "File Descriptor". Please use
#. a very short translation if possible, and at most
#. 2-3 characters for it to be able to fit in the UI.
#: ../src/openfiles.cpp:252
#: src/openfiles.cpp:252
msgid "FD"
msgstr "FD"
#: ../src/openfiles.cpp:254
#: src/openfiles.cpp:254
msgid "Object"
msgstr "Predmet"
#: ../src/openfiles.cpp:337
#: src/openfiles.cpp:337
#, c-format
msgid "_Files opened by process “%s” (PID %u):"
msgstr "_Datoteke, odprte zaradi opravila »%s« (PID %u):"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:1
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:5
msgid "Main window size and position in the form (width, height, xpos, ypos)"
msgstr ""
"Velikost in položaj glavnega okna v obliki zapisa (širina, višina, položaj-x "
"in položaj-y)"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:2
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:11
msgid "Main Window should open maximized"
msgstr "Glavno okno bi moralo biti ob zagonu razpeto."
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:3
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:18
msgid "Show process dependencies in tree form"
msgstr "Pokaži odvisnosti opravil v drevesnem diagramu"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:4
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:25
msgid "Solaris mode for CPU percentage"
msgstr "Način Solaris za odstotek CPE"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:5
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:27
msgid ""
"If TRUE, system-monitor operates in “Solaris mode” where a task’s CPU usage "
"is divided by the total number of CPUs. Otherwise, it operates in “Irix "
......@@ -676,11 +683,11 @@ msgstr ""