Commit 99aa4bfc authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 0f5ac4d9
...@@ -9,15 +9,15 @@ ...@@ -9,15 +9,15 @@
# Otakar Jašek <jasek.ota@gmail.com>, 2011. # Otakar Jašek <jasek.ota@gmail.com>, 2011.
# Adam Matoušek <adydas95@gmail.com>, 2012, 2013. # Adam Matoušek <adydas95@gmail.com>, 2012, 2013.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2011, 2012. # Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2011, 2012.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013, 2014. # Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013, 2014, 2015.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n" "Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-"
"monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-21 19:43+0000\n" "POT-Creation-Date: 2015-09-14 08:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-21 07:55+0100\n" "PO-Revision-Date: 2015-09-14 12:10+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n" "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n" "Language: cs\n"
...@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "" ...@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr ""
"X-Project-Style: gnome\n" "X-Project-Style: gnome\n"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1 #: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
#: ../src/application.cpp:268 ../src/interface.cpp:363 #: ../src/application.cpp:262 ../src/interface.cpp:363
msgid "System Monitor" msgid "System Monitor"
msgstr "Sledování systému" msgstr "Sledování systému"
...@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr "" ...@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr ""
"výkon;úloha;úlohy;správa;" "výkon;úloha;úlohy;správa;"
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1 #: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:324 #: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:318
msgid "GNOME System Monitor" msgid "GNOME System Monitor"
msgstr "Sledování systému GNOME" msgstr "Sledování systému GNOME"
...@@ -125,7 +125,7 @@ msgid "Memory and Swap History" ...@@ -125,7 +125,7 @@ msgid "Memory and Swap History"
msgstr "Historie použití paměti a odkládacího prostoru" msgstr "Historie použití paměti a odkládacího prostoru"
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260 #: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
#: ../src/procproperties.cpp:92 ../src/proctable.cpp:337 #: ../src/procproperties.cpp:70 ../src/proctable.cpp:347
msgid "Memory" msgid "Memory"
msgstr "Paměť" msgstr "Paměť"
...@@ -162,7 +162,7 @@ msgid "File Systems" ...@@ -162,7 +162,7 @@ msgid "File Systems"
msgstr "Souborové systémy" msgstr "Souborové systémy"
#: ../data/lsof.ui.h:1 #: ../data/lsof.ui.h:1
msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog" msgctxt "Window title for Search for Open Files dialog"
msgid "Search for Open Files" msgid "Search for Open Files"
msgstr "Hledání otevřených souborů" msgstr "Hledání otevřených souborů"
...@@ -175,7 +175,7 @@ msgid "Case insensitive" ...@@ -175,7 +175,7 @@ msgid "Case insensitive"
msgstr "Rozlišovat velikosti písmen" msgstr "Rozlišovat velikosti písmen"
#: ../data/menus.ui.h:1 #: ../data/menus.ui.h:1
msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog" msgctxt "Menu item to Open Search for Open Files dialog"
msgid "Search for Open Files" msgid "Search for Open Files"
msgstr "Hledat otevřené soubory" msgstr "Hledat otevřené soubory"
...@@ -348,51 +348,51 @@ msgstr "" ...@@ -348,51 +348,51 @@ msgstr ""
"<small><i><b>Poznámka:</b> Priorita procesu je dána jeho hodnotou nice. " "<small><i><b>Poznámka:</b> Priorita procesu je dána jeho hodnotou nice. "
"Nižší hodnota nice odpovídá vyšší prioritě.</i></small>" "Nižší hodnota nice odpovídá vyšší prioritě.</i></small>"
#: ../src/application.cpp:310 #: ../src/application.cpp:304
msgid "A simple process and system monitor." msgid "A simple process and system monitor."
msgstr "Jednoduché sledování procesů a systému." msgstr "Jednoduché sledování procesů a systému."
#: ../src/argv.cpp:21 #: ../src/argv.cpp:22
msgid "Show the Processes tab" msgid "Show the Processes tab"
msgstr "Zobrazit kartu Procesy" msgstr "Zobrazit kartu Procesy"
#: ../src/argv.cpp:26 #: ../src/argv.cpp:27
msgid "Show the Resources tab" msgid "Show the Resources tab"
msgstr "Zobrazit kartu Prostředky" msgstr "Zobrazit kartu Prostředky"
#: ../src/argv.cpp:31 #: ../src/argv.cpp:32
msgid "Show the File Systems tab" msgid "Show the File Systems tab"
msgstr "Zobrazit kartu Souborové systémy" msgstr "Zobrazit kartu Souborové systémy"
#: ../src/argv.cpp:35 #: ../src/argv.cpp:36
msgid "Show the application's version" msgid "Show the application's version"
msgstr "Zobrazit verzi aplikace" msgstr "Zobrazit verzi aplikace"
#: ../src/disks.cpp:369 ../src/memmaps.cpp:325 #: ../src/disks.cpp:361 ../src/memmaps.cpp:329
msgid "Device" msgid "Device"
msgstr "Zařízení" msgstr "Zařízení"
#: ../src/disks.cpp:370 #: ../src/disks.cpp:362
msgid "Directory" msgid "Directory"
msgstr "Složka" msgstr "Složka"
#: ../src/disks.cpp:371 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252 #: ../src/disks.cpp:363 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252
msgid "Type" msgid "Type"
msgstr "Typ" msgstr "Typ"
#: ../src/disks.cpp:372 #: ../src/disks.cpp:364
msgid "Total" msgid "Total"
msgstr "Celkem" msgstr "Celkem"
#: ../src/disks.cpp:373 #: ../src/disks.cpp:365
msgid "Free" msgid "Free"
msgstr "Volné" msgstr "Volné"
#: ../src/disks.cpp:374 #: ../src/disks.cpp:366
msgid "Available" msgid "Available"
msgstr "K dispozici" msgstr "K dispozici"
#: ../src/disks.cpp:375 #: ../src/disks.cpp:367
msgid "Used" msgid "Used"
msgstr "Použito" msgstr "Použito"
...@@ -468,7 +468,7 @@ msgstr "Kliknutím nastavíte barvy grafu" ...@@ -468,7 +468,7 @@ msgstr "Kliknutím nastavíte barvy grafu"
msgid "Pick a Color for '%s'" msgid "Pick a Color for '%s'"
msgstr "Vybrat barvu pro „%s“" msgstr "Vybrat barvu pro „%s“"
#: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:100 #: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:78
msgid "CPU" msgid "CPU"
msgstr "CPU" msgstr "CPU"
...@@ -505,16 +505,7 @@ msgstr "nedostupné" ...@@ -505,16 +505,7 @@ msgstr "nedostupné"
msgid "%s (%.1f%%) of %s" msgid "%s (%.1f%%) of %s"
msgstr "%s (%.1f %%) z %s" msgstr "%s (%.1f %%) z %s"
#: ../src/lsof.cpp:109 #: ../src/lsof.cpp:118
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../src/lsof.cpp:110
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
msgstr "„%s“ není platným Perlovým regulárním výrazem"
#: ../src/lsof.cpp:128
#, c-format #, c-format
msgid "%d open file" msgid "%d open file"
msgid_plural "%d open files" msgid_plural "%d open files"
...@@ -522,7 +513,7 @@ msgstr[0] "%d otevřený soubor" ...@@ -522,7 +513,7 @@ msgstr[0] "%d otevřený soubor"
msgstr[1] "%d otevřené soubory" msgstr[1] "%d otevřené soubory"
msgstr[2] "%d otevřených souborů" msgstr[2] "%d otevřených souborů"
#: ../src/lsof.cpp:130 #: ../src/lsof.cpp:120
#, c-format #, c-format
msgid "%d matching open file" msgid "%d matching open file"
msgid_plural "%d matching open files" msgid_plural "%d matching open files"
...@@ -530,75 +521,75 @@ msgstr[0] "%d odpovídající otevřený soubor" ...@@ -530,75 +521,75 @@ msgstr[0] "%d odpovídající otevřený soubor"
msgstr[1] "%d odpovídající otevřené soubory" msgstr[1] "%d odpovídající otevřené soubory"
msgstr[2] "%d odpovídajících otevřených souborů" msgstr[2] "%d odpovídajících otevřených souborů"
#: ../src/lsof.cpp:246 #: ../src/lsof.cpp:247
msgid "Process" msgid "Process"
msgstr "Proces" msgstr "Proces"
#: ../src/lsof.cpp:258 #: ../src/lsof.cpp:259
msgid "PID" msgid "PID"
msgstr "PID" msgstr "PID"
#: ../src/lsof.cpp:268 ../src/memmaps.cpp:303 #: ../src/lsof.cpp:269 ../src/memmaps.cpp:307
msgid "Filename" msgid "Filename"
msgstr "Název souboru" msgstr "Název souboru"
#. xgettext: virtual memory start #. xgettext: virtual memory start
#: ../src/memmaps.cpp:305 #: ../src/memmaps.cpp:309
msgid "VM Start" msgid "VM Start"
msgstr "Začátek VP" msgstr "Začátek VP"
#. xgettext: virtual memory end #. xgettext: virtual memory end
#: ../src/memmaps.cpp:307 #: ../src/memmaps.cpp:311
msgid "VM End" msgid "VM End"
msgstr "Konec VP" msgstr "Konec VP"
#. xgettext: virtual memory syze #. xgettext: virtual memory syze
#: ../src/memmaps.cpp:309 #: ../src/memmaps.cpp:313
msgid "VM Size" msgid "VM Size"
msgstr "Velikost VP" msgstr "Velikost VP"
#: ../src/memmaps.cpp:310 #: ../src/memmaps.cpp:314
msgid "Flags" msgid "Flags"
msgstr "Příznaky" msgstr "Příznaky"
#. xgettext: virtual memory offset #. xgettext: virtual memory offset
#: ../src/memmaps.cpp:312 #: ../src/memmaps.cpp:316
msgid "VM Offset" msgid "VM Offset"
msgstr "Posun VM" msgstr "Posun VM"
#. xgettext: memory that has not been modified since #. xgettext: memory that has not been modified since
#. it has been allocated #. it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:315 #: ../src/memmaps.cpp:319
msgid "Private clean" msgid "Private clean"
msgstr "Soukromá čistá paměť" msgstr "Soukromá čistá paměť"
#. xgettext: memory that has been modified since it #. xgettext: memory that has been modified since it
#. has been allocated #. has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:318 #: ../src/memmaps.cpp:322
msgid "Private dirty" msgid "Private dirty"
msgstr "Soukromá špinavá paměť" msgstr "Soukromá špinavá paměť"
#. xgettext: shared memory that has not been modified #. xgettext: shared memory that has not been modified
#. since it has been allocated #. since it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:321 #: ../src/memmaps.cpp:325
msgid "Shared clean" msgid "Shared clean"
msgstr "Sdílená čistá paměť" msgstr "Sdílená čistá paměť"
#. xgettext: shared memory that has been modified #. xgettext: shared memory that has been modified
#. since it has been allocated #. since it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:324 #: ../src/memmaps.cpp:328
msgid "Shared dirty" msgid "Shared dirty"
msgstr "Sdílená špinavá paměť" msgstr "Sdílená špinavá paměť"
#: ../src/memmaps.cpp:326 #: ../src/memmaps.cpp:330
msgid "Inode" msgid "Inode"
msgstr "Inode" msgstr "Inode"
#: ../src/memmaps.cpp:436 #: ../src/memmaps.cpp:440
msgid "Memory Maps" msgid "Memory Maps"
msgstr "Mapy paměti" msgstr "Mapy paměti"
#: ../src/memmaps.cpp:448 #: ../src/memmaps.cpp:452
#, c-format #, c-format
msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):" msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "_Mapy paměti procesu „%s“ (PID %u):" msgstr "_Mapy paměti procesu „%s“ (PID %u):"
...@@ -1035,7 +1026,7 @@ msgstr "Sloupec řazení otevřených souborů" ...@@ -1035,7 +1026,7 @@ msgstr "Sloupec řazení otevřených souborů"
msgid "Open files sort order" msgid "Open files sort order"
msgstr "Pořadí řazení otevřených souborů" msgstr "Pořadí řazení otevřených souborů"
#: ../src/prefsdialog.cpp:170 #: ../src/prefsdialog.cpp:171
msgid "Icon" msgid "Icon"
msgstr "Ikona" msgstr "Ikona"
...@@ -1135,113 +1126,105 @@ msgstr "" ...@@ -1135,113 +1126,105 @@ msgstr ""
"Priorita procesu je dána jeho hodnotou nice. Nižší hodnota nice odpovídá " "Priorita procesu je dána jeho hodnotou nice. Nižší hodnota nice odpovídá "
"vyšší prioritě." "vyšší prioritě."
#: ../src/procproperties.cpp:55 ../src/procproperties.cpp:106 #: ../src/procproperties.cpp:50 ../src/procproperties.cpp:84
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/util.cpp:432 #: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/util.cpp:432
msgid "N/A" msgid "N/A"
msgstr "---" msgstr "---"
#: ../src/procproperties.cpp:89 ../src/proctable.cpp:322 #: ../src/procproperties.cpp:67 ../src/proctable.cpp:332
msgid "Process Name" msgid "Process Name"
msgstr "Název procesu" msgstr "Název procesu"
#: ../src/procproperties.cpp:90 ../src/proctable.cpp:323 #: ../src/procproperties.cpp:68 ../src/proctable.cpp:333
msgid "User" msgid "User"
msgstr "Uživatel" msgstr "Uživatel"
#: ../src/procproperties.cpp:91 ../src/proctable.cpp:324 #: ../src/procproperties.cpp:69 ../src/proctable.cpp:334
msgid "Status" msgid "Status"
msgstr "Stav" msgstr "Stav"
#: ../src/procproperties.cpp:93 ../src/proctable.cpp:325 #: ../src/procproperties.cpp:71 ../src/proctable.cpp:335
msgid "Virtual Memory" msgid "Virtual Memory"
msgstr "Virtuální paměť" msgstr "Virtuální paměť"
#: ../src/procproperties.cpp:94 ../src/proctable.cpp:326 #: ../src/procproperties.cpp:72 ../src/proctable.cpp:336
msgid "Resident Memory" msgid "Resident Memory"
msgstr "Rezidentní paměť" msgstr "Rezidentní paměť"
#: ../src/procproperties.cpp:95 ../src/proctable.cpp:327 #: ../src/procproperties.cpp:73 ../src/proctable.cpp:337
msgid "Writable Memory" msgid "Writable Memory"
msgstr "Zapisovatelná paměť" msgstr "Zapisovatelná paměť"
#: ../src/procproperties.cpp:96 ../src/proctable.cpp:328 #: ../src/procproperties.cpp:74 ../src/proctable.cpp:338
msgid "Shared Memory" msgid "Shared Memory"
msgstr "Sdílená paměť" msgstr "Sdílená paměť"
#: ../src/procproperties.cpp:98 ../src/proctable.cpp:329 #: ../src/procproperties.cpp:76 ../src/proctable.cpp:339
msgid "X Server Memory" msgid "X Server Memory"
msgstr "Paměť serveru X" msgstr "Paměť serveru X"
#: ../src/procproperties.cpp:101 ../src/proctable.cpp:331 #: ../src/procproperties.cpp:79 ../src/proctable.cpp:341
msgid "CPU Time" msgid "CPU Time"
msgstr "Čas CPU" msgstr "Čas CPU"
#: ../src/procproperties.cpp:101 #: ../src/procproperties.cpp:80 ../src/proctable.cpp:342
#, c-format
msgid "%lld second"
msgid_plural "%lld seconds"
msgstr[0] "%lld sekunda"
msgstr[1] "%lld sekundy"
msgstr[2] "%lld sekund"
#: ../src/procproperties.cpp:102 ../src/proctable.cpp:332
msgid "Started" msgid "Started"
msgstr "Spuštěn" msgstr "Spuštěn"
#: ../src/procproperties.cpp:103 ../src/proctable.cpp:333 #: ../src/procproperties.cpp:81 ../src/proctable.cpp:343
msgid "Nice" msgid "Nice"
msgstr "Nice" msgstr "Nice"
#: ../src/procproperties.cpp:104 ../src/proctable.cpp:347 #: ../src/procproperties.cpp:82 ../src/proctable.cpp:357
msgid "Priority" msgid "Priority"
msgstr "Priorita" msgstr "Priorita"
#: ../src/procproperties.cpp:105 ../src/proctable.cpp:334 #: ../src/procproperties.cpp:83 ../src/proctable.cpp:344
msgid "ID" msgid "ID"
msgstr "ID" msgstr "ID"
#: ../src/procproperties.cpp:106 ../src/proctable.cpp:335 #: ../src/procproperties.cpp:84 ../src/proctable.cpp:345
msgid "Security Context" msgid "Security Context"
msgstr "Kontext zabezpečení" msgstr "Kontext zabezpečení"
#: ../src/procproperties.cpp:107 ../src/proctable.cpp:336 #: ../src/procproperties.cpp:85 ../src/proctable.cpp:346
msgid "Command Line" msgid "Command Line"
msgstr "Příkazový řádek" msgstr "Příkazový řádek"
#. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1) #. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
#: ../src/procproperties.cpp:108 ../src/proctable.cpp:339 #: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/proctable.cpp:349
msgid "Waiting Channel" msgid "Waiting Channel"
msgstr "Kanál čekání" msgstr "Kanál čekání"
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/proctable.cpp:340 #: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/proctable.cpp:350
msgid "Control Group" msgid "Control Group"
msgstr "Skupina vlastníků" msgstr "Skupina vlastníků"
#: ../src/procproperties.cpp:221 #: ../src/procproperties.cpp:199
#, c-format #, c-format
msgid "%s (PID %u)" msgid "%s (PID %u)"
msgstr "%s (PID %u)" msgstr "%s (PID %u)"
#: ../src/proctable.cpp:330 #: ../src/proctable.cpp:340
#, no-c-format #, no-c-format
msgid "% CPU" msgid "% CPU"
msgstr "% CPU" msgstr "% CPU"
#: ../src/proctable.cpp:341 #: ../src/proctable.cpp:351
msgid "Unit" msgid "Unit"
msgstr "Součást" msgstr "Součást"
#: ../src/proctable.cpp:342 #: ../src/proctable.cpp:352
msgid "Session" msgid "Session"
msgstr "Sezení" msgstr "Sezení"
#. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only #. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
#. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration #. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
#: ../src/proctable.cpp:345 #: ../src/proctable.cpp:355
msgid "Seat" msgid "Seat"
msgstr "Sídlo" msgstr "Sídlo"
#: ../src/proctable.cpp:346 #: ../src/proctable.cpp:356
msgid "Owner" msgid "Owner"
msgstr "Vlastník" msgstr "Vlastník"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment