Commit 52a7d16c authored by Administrator's avatar Administrator

Update Scottish Gaelic translation

parent 408c30cc
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the gnome-system-monitor package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
# Windows User <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014, 2015, 2016.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014, 2015, 2016, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product"
"=system-monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-05 10:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-11 08:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-07 06:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-07 09:32+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
......@@ -87,6 +87,25 @@ msgstr ""
"tha a' tachairt air a' choimpiutair agad, a' sealltainn na chaidh a "
"chleachdadh dhen lìonra, cuimhne is pròiseasar o chionn ghoirid."
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:6
#| msgid "Process view sort order"
msgid "Process list view"
msgstr "Sealladh nam pròiseasan"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:7
#| msgid "Resources"
msgid "Resources overview"
msgstr "Sealladh nan goireasan"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "File Systems"
msgid "File Systems view"
msgstr "Sealladh nan siostaman fhaidhlichean"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:9
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Pròiseact GNOME"
#: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:1
msgid "Kill process"
msgstr "Marbh am pròiseas"
......@@ -126,7 +145,7 @@ msgid "Memory and Swap History"
msgstr "Eachdraidh na cuimhne 's nan suaipean"
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
#: ../src/procproperties.cpp:70 ../src/proctable.cpp:347
#: ../src/procproperties.cpp:70 ../src/proctable.cpp:349
msgid "Memory"
msgstr "Cuimhne"
......@@ -217,20 +236,17 @@ msgid "_Dependencies"
msgstr "_Eisimeileachdan"
#: ../data/menus.ui.h:11
msgid "_Stop"
msgstr "Thoir _stad air"
msgid "_Properties"
msgstr "_Roghainnean"
#: ../data/menus.ui.h:12
msgid "_Continue"
msgstr "_Lean air adhart"
#: ../data/menus.ui.h:13
msgid "_End"
msgstr "_Crìochnaich"
msgid "_Memory Maps"
msgstr "_Mapaichean cuimhne"
#. Translators: this means
#: ../data/menus.ui.h:14
msgid "_Kill"
msgstr "_Marbh"
msgid "Open _Files"
msgstr "_Faidhlichean fosgailte"
#: ../data/menus.ui.h:15
msgid "_Change Priority"
......@@ -261,17 +277,20 @@ msgid "Custom"
msgstr "Gnàthaichte"
#: ../data/menus.ui.h:22
msgid "_Memory Maps"
msgstr "_Mapaichean cuimhne"
msgid "_Stop"
msgstr "Thoir _stad air"
#: ../data/menus.ui.h:23
msgid "_Continue"
msgstr "_Lean air adhart"
#. Translators: this means
#: ../data/menus.ui.h:24
msgid "Open _Files"
msgstr "_Faidhlichean fosgailte"
msgid "_End"
msgstr "_Crìochnaich"
#: ../data/menus.ui.h:25
msgid "_Properties"
msgstr "_Roghainnean"
msgid "_Kill"
msgstr "_Marbh"
#: ../data/openfiles.ui.h:1
msgid "Open Files"
......@@ -329,7 +348,7 @@ msgstr "Seall a _h-uile siostam fhaidhlichean"
msgid "File system i_nformation shown in list:"
msgstr "F_iosrachadh mun t-siostam-fhaidhlichean a chithear san liosta:"
#: ../data/renice.ui.h:1 ../src/procdialogs.cpp:123
#: ../data/renice.ui.h:1 ../src/procdialogs.cpp:153
msgid "_Cancel"
msgstr "_Sguir dheth"
......@@ -439,7 +458,7 @@ msgstr "Tiotal"
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Tiotal a' chòmhraidh airson taghadh an datha"
#: ../src/gsm_color_button.c:152 ../src/gsm_color_button.c:512
#: ../src/gsm_color_button.c:152 ../src/gsm_color_button.c:515
msgid "Pick a Color"
msgstr "Tagh dath"
......@@ -455,11 +474,11 @@ msgstr "An dath a thagh thu"
msgid "Type of color picker"
msgstr "Seòrsa roghnaichear nan dathan"
#: ../src/gsm_color_button.c:434
#: ../src/gsm_color_button.c:437
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Fhuair sinn dàta dhathan mì-dhligheach\n"
#: ../src/gsm_color_button.c:535
#: ../src/gsm_color_button.c:538
msgid "Click to set graph colors"
msgstr "Dèan briogadh gus dathan a' ghraif a shuidheachadh"
......@@ -485,7 +504,7 @@ msgstr ""
" Akerbeltz https://launchpad.net/~fios\n"
" alasdair caimbeul https://launchpad.net/~alexd-deactivatedaccount"
#: ../src/load-graph.cpp:161
#: ../src/load-graph.cpp:157
#, c-format
msgid "%u second"
msgid_plural "%u seconds"
......@@ -494,12 +513,12 @@ msgstr[1] "%u dhiog"
msgstr[2] "%u diogan"
msgstr[3] "%u diog"
#: ../src/load-graph.cpp:370
#: ../src/load-graph.cpp:366
msgid "not available"
msgstr "chan eil seo ri fhaighinn"
#. xgettext: 540MiB (53 %) of 1.0 GiB
#: ../src/load-graph.cpp:373
#: ../src/load-graph.cpp:369
#, c-format
msgid "%s (%.1f%%) of %s"
msgstr "%s (%.1f%%) à %s"
......@@ -1111,21 +1130,30 @@ msgstr ""
"%s"
#. xgettext: primary alert message for killing single process
#: ../src/procdialogs.cpp:75
#: ../src/procdialogs.cpp:76
#, c-format
msgid "Are you sure you want to kill the selected process “%s” (PID: %u)?"
msgstr ""
"A bheil thu airson am pròiseas \"%s\" a thagh thu a mharbhadh (PID: %u)?"
#. xgettext: primary alert message for ending single process
#: ../src/procdialogs.cpp:80
#: ../src/procdialogs.cpp:82
#, c-format
msgid "Are you sure you want to end the selected process “%s” (PID: %u)?"
msgstr ""
"A bheil thu airson am pròiseas \"%s\" a thagh thu a chrìochnachadh (PID: %u)?"
#. SIGSTOP
#. xgettext: primary alert message for stopping single process
#: ../src/procdialogs.cpp:88
#, c-format
#| msgid "Are you sure you want to end the selected process “%s” (PID: %u)?"
msgid "Are you sure you want to stop the selected process “%s” (PID: %u)?"
msgstr ""
"A bheil thu airson stad a chur air a' phròiseas \"%s\" a thagh thu (PID: %u)?"
#. xgettext: primary alert message for killing multiple processes
#: ../src/procdialogs.cpp:87
#: ../src/procdialogs.cpp:97
#, c-format
msgid "Are you sure you want to kill the selected process?"
msgid_plural "Are you sure you want to kill the %d selected processes?"
......@@ -1135,7 +1163,7 @@ msgstr[2] "A bheil thu airson %d pròiseasan a thagh thu a mharbhadh?"
msgstr[3] "A bheil thu airson %d pròiseas a thagh thu a mharbhadh?"
#. xgettext: primary alert message for ending multiple processes
#: ../src/procdialogs.cpp:91
#: ../src/procdialogs.cpp:103
#, c-format
msgid "Are you sure you want to end the selected process?"
msgid_plural "Are you sure you want to end the %d selected processes?"
......@@ -1144,8 +1172,21 @@ msgstr[1] "A bheil thu airson crìoch a chur air an %d phròiseas a thagh thu?"
msgstr[2] "A bheil thu airson crìoch a chur air %d pròiseasan a thagh thu?"
msgstr[3] "A bheil thu airson crìoch a chur air %d pròiseas a thagh thu?"
#. SIGSTOP
#. xgettext: primary alert message for stopping multiple processes
#: ../src/procdialogs.cpp:109
#, c-format
#| msgid "Are you sure you want to end the selected process?"
#| msgid_plural "Are you sure you want to end the %d selected processes?"
msgid "Are you sure you want to stop the selected process?"
msgid_plural "Are you sure you want to stop the %d selected processes?"
msgstr[0] "A bheil thu airson stad a chur air a' phròiseas a thagh thu?"
msgstr[1] "A bheil thu airson stad a chur air an %d phròiseas a thagh thu?"
msgstr[2] "A bheil thu airson stad a chur air %d pròiseasan a thagh thu?"
msgstr[3] "A bheil thu airson stad a chur air %d pròiseas a thagh thu?"
#. xgettext: secondary alert message
#: ../src/procdialogs.cpp:98 ../src/procdialogs.cpp:104
#: ../src/procdialogs.cpp:119
msgid ""
"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
"security risk. Only unresponsive processes should be killed."
......@@ -1154,7 +1195,7 @@ msgstr ""
"seisean no gun adhbharaich thu cunnart tèarainteachd. Cha bu chòir dhut a "
"mharbhadh ach pròiseasan nach eil a' freagairt tuilleadh."
#: ../src/procdialogs.cpp:101
#: ../src/procdialogs.cpp:122
msgid "_Kill Process"
msgid_plural "_Kill Processes"
msgstr[0] "_Marbh am pròiseas"
......@@ -1162,7 +1203,17 @@ msgstr[1] "_ Marbh an dà pròiseas"
msgstr[2] "_ Marbh na pròiseasan"
msgstr[3] "_ Marbh na pròiseasan"
#: ../src/procdialogs.cpp:107
#. xgettext: secondary alert message
#: ../src/procdialogs.cpp:126
msgid ""
"Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
"risk. Only unresponsive processes should be ended."
msgstr ""
"Ma chrìochnaicheas tu dàta, dh'fhaoidte gun sgrios thu dàta, gum bris thu an "
"seisean no gun adhbharaich thu cunnart tèarainteachd. Cha bu chòir dhut a "
"chrìochnachadh ach pròiseasan nach eil a' freagairt tuilleadh."
#: ../src/procdialogs.cpp:129
msgid "_End Process"
msgid_plural "_End Processes"
msgstr[0] "_Cuir crìoch air a' phròiseas"
......@@ -1170,12 +1221,35 @@ msgstr[1] "_Cuir crìoch air an dà phròiseas"
msgstr[2] "_Cuir crìoch air na pròiseasan"
msgstr[3] "_Cuir crìoch air na pròiseasan"
#: ../src/procdialogs.cpp:188
#. SIGSTOP
#. xgettext: secondary alert message
#: ../src/procdialogs.cpp:133
#| msgid ""
#| "Ending a process may destroy data, break the session or introduce a "
#| "security risk. Only unresponsive processes should be ended."
msgid ""
"Stopping a process may destroy data, break the session or introduce a "
"security risk. Only unresponsive processes should be stopped."
msgstr ""
"Ma chuireas tu stad air pròiseas, dh'fhaoidte gun sgrios thu dàta, gum bris "
"thu an seisean no gun adhbharaich thu cunnart tèarainteachd. Cha bu chòir "
"dhut stad a chur ach air pròiseasan nach eil a' freagairt tuilleadh."
#: ../src/procdialogs.cpp:136
#| msgid "_Stop Process"
msgid "_Stop Process"
msgid_plural "_Stop Processes"
msgstr[0] "Cuir _stad air a' phròiseas"
msgstr[1] "Cuir _stad air na pròiseasan"
msgstr[2] "Cuir _stad air na pròiseasan"
msgstr[3] "Cuir _stad air na pròiseasan"
#: ../src/procdialogs.cpp:218
#, c-format
msgid "Change Priority of Process “%s” (PID: %u)"
msgstr "Atharraich prìomhachas a' phròiseis \"%s\" (PID: %u)"
#: ../src/procdialogs.cpp:191
#: ../src/procdialogs.cpp:221
#, c-format
msgid "Change Priority of the selected process"
msgid_plural "Change Priority of %d selected processes"
......@@ -1184,11 +1258,11 @@ msgstr[1] "Atharraich prìomhachas an %d phròiseis a thagh thu"
msgstr[2] "Atharraich am prìomhachas aig %d phròiseasan a thagh thu"
msgstr[3] "Atharraich am prìomhachas aig %d phròiseasan a thagh thu"
#: ../src/procdialogs.cpp:210
#: ../src/procdialogs.cpp:240
msgid "Note:"
msgstr "An aire:"
#: ../src/procdialogs.cpp:211
#: ../src/procdialogs.cpp:241
msgid ""
"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
"corresponds to a higher priority."
......@@ -1201,72 +1275,72 @@ msgstr ""
msgid "N/A"
msgstr "Chan eil seo iomchaidh"
#: ../src/procproperties.cpp:67 ../src/proctable.cpp:332
#: ../src/procproperties.cpp:67 ../src/proctable.cpp:334
msgid "Process Name"
msgstr "Ainm a' phròiseis"
#: ../src/procproperties.cpp:68 ../src/proctable.cpp:333
#: ../src/procproperties.cpp:68 ../src/proctable.cpp:335
msgid "User"
msgstr "Cleachdaiche"
#: ../src/procproperties.cpp:69 ../src/proctable.cpp:334
#: ../src/procproperties.cpp:69 ../src/proctable.cpp:336
msgid "Status"
msgstr "Staid"
#: ../src/procproperties.cpp:71 ../src/proctable.cpp:335
#: ../src/procproperties.cpp:71 ../src/proctable.cpp:337
msgid "Virtual Memory"
msgstr "Cuimhne bhiortail"
#: ../src/procproperties.cpp:72 ../src/proctable.cpp:336
#: ../src/procproperties.cpp:72 ../src/proctable.cpp:338
msgid "Resident Memory"
msgstr "Cuimhne còmhnaidh"
#: ../src/procproperties.cpp:73 ../src/proctable.cpp:337
#: ../src/procproperties.cpp:73 ../src/proctable.cpp:339
msgid "Writable Memory"
msgstr "Cuimhne sho-sgrìobhte"
#: ../src/procproperties.cpp:74 ../src/proctable.cpp:338
#: ../src/procproperties.cpp:74 ../src/proctable.cpp:340
msgid "Shared Memory"
msgstr "Cuimhne cho-roinnte"
#: ../src/procproperties.cpp:76 ../src/proctable.cpp:339
#: ../src/procproperties.cpp:76 ../src/proctable.cpp:341
msgid "X Server Memory"
msgstr "Cuimhne an fhrithealaiche x"
#: ../src/procproperties.cpp:79 ../src/proctable.cpp:341
#: ../src/procproperties.cpp:79 ../src/proctable.cpp:343
msgid "CPU Time"
msgstr "Àm a' CPU"
#: ../src/procproperties.cpp:80 ../src/proctable.cpp:342
#: ../src/procproperties.cpp:80 ../src/proctable.cpp:344
msgid "Started"
msgstr "Air a thòiseachadh"
#: ../src/procproperties.cpp:81 ../src/proctable.cpp:343
#: ../src/procproperties.cpp:81 ../src/proctable.cpp:345
msgid "Nice"
msgstr "Nice"
#: ../src/procproperties.cpp:82 ../src/proctable.cpp:357
#: ../src/procproperties.cpp:82 ../src/proctable.cpp:359
msgid "Priority"
msgstr "Prìomhachas"
#: ../src/procproperties.cpp:83 ../src/proctable.cpp:344
#: ../src/procproperties.cpp:83 ../src/proctable.cpp:346
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../src/procproperties.cpp:84 ../src/proctable.cpp:345
#: ../src/procproperties.cpp:84 ../src/proctable.cpp:347
msgid "Security Context"
msgstr "Co-theacsa na tèarainteachd"
#: ../src/procproperties.cpp:85 ../src/proctable.cpp:346
#: ../src/procproperties.cpp:85 ../src/proctable.cpp:348
msgid "Command Line"
msgstr "Loidhne-àithne"
#. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/proctable.cpp:349
#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/proctable.cpp:351
msgid "Waiting Channel"
msgstr "An seanail fuirich"
#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/proctable.cpp:350
#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/proctable.cpp:352
msgid "Control Group"
msgstr "Am buidheann smachd"
......@@ -1275,26 +1349,26 @@ msgstr "Am buidheann smachd"
msgid "%s (PID %u)"
msgstr "%s (PID %u)"
#: ../src/proctable.cpp:340
#: ../src/proctable.cpp:342
#, no-c-format
msgid "% CPU"
msgstr "% a' CPU"
#: ../src/proctable.cpp:351
#: ../src/proctable.cpp:353
msgid "Unit"
msgstr "Aonad"
#: ../src/proctable.cpp:352
#: ../src/proctable.cpp:354
msgid "Session"
msgstr "Seisean"
#. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
#. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
#: ../src/proctable.cpp:355
#: ../src/proctable.cpp:357
msgid "Seat"
msgstr "Seat"
#: ../src/proctable.cpp:356
#: ../src/proctable.cpp:358
msgid "Owner"
msgstr "Sealbhadair"
......@@ -1479,9 +1553,6 @@ msgstr "%s/s"
#~ msgid "_View"
#~ msgstr "_Sealladh"
#~ msgid "_Stop Process"
#~ msgstr "Cuir _stad air a' phròiseas"
#~ msgid "Stop process"
#~ msgstr "Cuir stad air a' phròiseas"
......@@ -1563,13 +1634,5 @@ msgstr "%s/s"
#~ "0 airson fiosrachadh mun t-siostam, 1 airson liosta nam pròiseasan, 2 "
#~ "airson nan goireasan agus 3 airson liosta nan diosgan"
#~ msgid ""
#~ "Ending a process may destroy data, break the session or introduce a "
#~ "security risk. Only unresponsive processes should be ended."
#~ msgstr ""
#~ "Ma chrìochnaicheas tu dàta, dh'fhaoidte gun sgrios thu dàta, gum bris thu "
#~ "an seisean no gun adhbharaich thu cunnart tèarainteachd. Cha bu chòir "
#~ "dhut a chrìochnachadh ach pròiseasan nach eil a' freagairt tuilleadh."
#~ msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
#~ msgstr "Luchdaich na cuibheasan (1, 5, 15 mionaidean): %0.2f, %0.2f, %0.2f"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment