Commit 36152594 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent bf53d5ea
# Czech translation for gnome-system-monitor.
# Copyright (C) 2014 gnome-system-monitor's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-system-monitor package.
#
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014, 2015.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014, 2015, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor master\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-22 20:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-22 23:10+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-28 17:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-08 14:04+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -26,7 +25,7 @@ msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/commandline.page:11 C/cpu-check.page:15 C/cpu-mem-normal.page:11
#: C/cpu-multicore.page:11 C/fs-device.page:13 C/fs-diskusage.page:13
#: C/fs-info.page:13 C/fs-showall.page:11 C/index.page:12 C/mem-check.page:12
#: C/fs-info.page:13 C/fs-showall.page:11 C/index.page:13 C/mem-check.page:12
#: C/mem-swap.page:12 C/memory-map-use.page:13 C/net-bits.page:11
#: C/process-explain.page:11 C/process-files.page:11
#: C/process-identify-file.page:11 C/process-identify-hog.page:11
......@@ -55,7 +54,7 @@ msgstr "Michael Hill"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/commandline.page:18 C/cpu-check.page:17 C/cpu-mem-normal.page:13
#: C/cpu-multicore.page:13 C/fs-device.page:15 C/fs-diskusage.page:15
#: C/fs-info.page:15 C/fs-showall.page:13 C/index.page:14
#: C/fs-info.page:15 C/fs-showall.page:13 C/index.page:15
#: C/process-files.page:13 C/process-kill.page:14 C/process-many.page:13
#: C/process-priority-change.page:16 C/process-status.page:16
msgid "2014"
......@@ -636,19 +635,29 @@ msgstr ""
"takže vidět je potřebujete jen zřídka."
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:6
#: C/index.page:7
msgctxt "link"
msgid "System Monitor"
msgstr "Sledování systému"
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:7
#: C/index.page:8
msgctxt "text"
msgid "System Monitor"
msgstr "Sledování systému"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/index.page:19
msgid "Patrick Pace"
msgstr "Patrick Pace"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/index.page:21
msgid "2017"
msgstr "2017"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/index.page:17
#: C/index.page:24
msgid ""
"System Monitor shows you what programs are running and how much processor "
"time, memory, and disk space are being used."
......@@ -657,42 +666,51 @@ msgstr ""
"času, paměti a diskového místa používají."
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:21
msgid "System Monitor"
msgstr "Sledování systému"
#: C/index.page:28
msgid "<_:media-1/> System Monitor"
msgstr "<_:media-1/> Sledování systému"
#. (itstool) path: links/title
#: C/index.page:24
#. (itstool) path: page/p
#: C/index.page:33
msgid ""
"<app>System Monitor</app> shows you what programs are running and how much "
"processor time, memory, and disk space are being used."
msgstr ""
"<app>Sledování systému</app> vám zobrazí, které programy vám běží a kolik "
"procesorového času, paměti a diskového místa používají."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:36
msgid "Monitoring the CPU"
msgstr "Sledování CPU"
#. (itstool) path: links/title
#: C/index.page:28
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:41
msgid "Memory usage"
msgstr "Využití paměti"
#. (itstool) path: links/title
#: C/index.page:32
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:46
msgid "Questions about processes"
msgstr "Otázky o procesech"
#. (itstool) path: links/title
#: C/index.page:36
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:51
msgid "Common tasks with processes"
msgstr "Běžné úkony s procesy"
#. (itstool) path: links/title
#: C/index.page:40
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:56
msgid "Information about file systems"
msgstr "Informace o souborovém systému"
#. (itstool) path: links/title
#: C/index.page:44
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:61
msgid "Network information"
msgstr "Informace o síti"
#. (itstool) path: links/title
#: C/index.page:48
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:66
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Různé"
......@@ -708,9 +726,9 @@ msgstr "Tato práce je licencována pod <_:link-1/>."
#. (itstool) path: credit/years
#: C/mem-check.page:20 C/mem-swap.page:20 C/memory-map-use.page:21
#: C/net-bits.page:19 C/process-explain.page:19
#: C/process-identify-file.page:19 C/process-identify-hog.page:19
#: C/process-update-speed.page:19 C/solaris-mode.page:19 C/units.page:19
#: C/net-bits.page:19 C/process-explain.page:19 C/process-identify-file.page:19
#: C/process-identify-hog.page:19 C/process-update-speed.page:19
#: C/solaris-mode.page:19 C/units.page:19
msgid "2011, 2014"
msgstr "2011, 2014"
......@@ -1334,8 +1352,8 @@ msgid ""
"Click <guiseq><gui>System Monitor</gui><gui>Search for Open Files</gui></"
"guiseq>."
msgstr ""
"Klikněte na <guiseq><gui>Sledování systému</gui><gui>Hledat otevřené soubory"
"</gui></guiseq>."
"Klikněte na <guiseq><gui>Sledování systému</gui><gui>Hledat otevřené "
"soubory</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/process-identify-file.page:41
......@@ -1474,8 +1492,8 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: info/desc
#: C/process-many.page:16
msgid "Lots of system processes run automatically in the background"
msgstr "Většina systémových procesů běží automaticky na pozadí"
msgid "Lots of system processes run automatically in the background."
msgstr "Většina systémových procesů běží automaticky na pozadí."
#. (itstool) path: page/title
#: C/process-many.page:19
......@@ -1757,8 +1775,8 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: info/desc
#: C/solaris-mode.page:22
msgid "Use Solaris mode to reflect the number of CPUs"
msgstr "Jak použít režim Solaris, aby byl brán v úvahu počet CPU"
msgid "Use Solaris mode to reflect the number of CPUs."
msgstr "Jak použít režim Solaris, aby byl brán v úvahu počet CPU."
#. (itstool) path: page/title
#: C/solaris-mode.page:25
......
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=system-monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-28 17:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-30 15:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-07 22:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-08 16:01+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -141,7 +141,7 @@ msgid "Memory and Swap History"
msgstr "Historie použití paměti a odkládacího prostoru"
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
#: ../src/procproperties.cpp:70 ../src/proctable.cpp:336
#: ../src/procproperties.cpp:70 ../src/proctable.cpp:337
msgid "Memory"
msgstr "Paměť"
......@@ -968,94 +968,126 @@ msgid "Show process “Owner” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „Vlastník“ procesu"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:75
msgid "Width of process “Total disk write” column"
msgstr "Šířka sloupce „Diskové zápisy celkem“ procesu"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:76
msgid "Show process “Total disk write” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „Diskové zápisy celkem“ procesu"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:77
msgid "Width of process “Total disk read” column"
msgstr "Šířka sloupce „Diskové čtení celkem“ procesu"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:78
msgid "Show process “Total disk read” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „Diskové čtení celkem“ procesu"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:79
msgid "Width of process “Disk read” column"
msgstr "Šířka sloupce „Diskové čtení“ procesu"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:80
msgid "Show process “Disk read” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „Diskové čtení“ procesu"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:81
msgid "Width of process “Disk write” column"
msgstr "Šířka sloupce „Diskový zápis“ procesu"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:82
msgid "Show process “Disk write” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „Diskový zápis“ procesu"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:83
msgid "Width of process “Priority” column"
msgstr "Šířka sloupce „Priorita“ procesu"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:76
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:84
msgid "Show process “Priority” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „Priorita“ procesu"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:77
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:85
msgid "Disk view sort column"
msgstr "Sloupec řazení zobrazení disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:78
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:86
msgid "Disk view sort order"
msgstr "Pořadí řazení zobrazení disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:79
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:87
msgid "Disk view columns order"
msgstr "Pořadí sloupců zobrazení disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:80
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:88
msgid "Width of disk view “Device” column"
msgstr "Šířka sloupce „Zařízení“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:81
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:89
msgid "Show disk view “Device” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „Zařízení“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:82
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:90
msgid "Width of disk view “Directory” column"
msgstr "Šířka sloupce „Složka“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:83
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:91
msgid "Show disk view “Directory” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „Složka“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:84
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:92
msgid "Width of disk view “Type” column"
msgstr "Šířka sloupce „Typ“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:85
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:93
msgid "Show disk view “Type” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „Typ“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:86
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:94
msgid "Width of disk view “Total” column"
msgstr "Šířka sloupce „Celkem“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:87
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:95
msgid "Show disk view “Total” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „Celkem“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:88
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:96
msgid "Width of disk view “Free” column"
msgstr "Šířka sloupce „Volné“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:89
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:97
msgid "Show disk view “Free” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „Volné“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:90
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:98
msgid "Width of disk view “Available” column"
msgstr "Šířka sloupce „K dispozici“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:91
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:99
msgid "Show disk view “Available” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „K dispozici“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:92
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:100
msgid "Width of disk view “Used” column"
msgstr "Šířka sloupce „Použito“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:93
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:101
msgid "Show disk view “Used” column on startup"
msgstr "Zobrazovat po spuštění sloupec „Použito“ v seznamu disků"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:94
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:102
msgid "Memory map sort column"
msgstr "Sloupec řazení paměťových map"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:95
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:103
msgid "Memory map sort order"
msgstr "Pořadí řazení paměťových map"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:96
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:104
msgid "Open files sort column"
msgstr "Sloupec řazení otevřených souborů"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:97
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:105
msgid "Open files sort order"
msgstr "Pořadí řazení otevřených souborů"
......@@ -1203,76 +1235,76 @@ msgstr ""
"vyšší prioritě."
#: ../src/procproperties.cpp:50 ../src/procproperties.cpp:84
#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/util.cpp:432
#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/util.cpp:432 ../src/util.cpp:471
msgid "N/A"
msgstr "---"
#: ../src/procproperties.cpp:67 ../src/proctable.cpp:321
#: ../src/procproperties.cpp:67 ../src/proctable.cpp:322
msgid "Process Name"
msgstr "Název procesu"
#: ../src/procproperties.cpp:68 ../src/proctable.cpp:322
#: ../src/procproperties.cpp:68 ../src/proctable.cpp:323
msgid "User"
msgstr "Uživatel"
#: ../src/procproperties.cpp:69 ../src/proctable.cpp:323
#: ../src/procproperties.cpp:69 ../src/proctable.cpp:324
msgid "Status"
msgstr "Stav"
#: ../src/procproperties.cpp:71 ../src/proctable.cpp:324
#: ../src/procproperties.cpp:71 ../src/proctable.cpp:325
msgid "Virtual Memory"
msgstr "Virtuální paměť"
#: ../src/procproperties.cpp:72 ../src/proctable.cpp:325
#: ../src/procproperties.cpp:72 ../src/proctable.cpp:326
msgid "Resident Memory"
msgstr "Rezidentní paměť"
#: ../src/procproperties.cpp:73 ../src/proctable.cpp:326
#: ../src/procproperties.cpp:73 ../src/proctable.cpp:327
msgid "Writable Memory"
msgstr "Zapisovatelná paměť"
#: ../src/procproperties.cpp:74 ../src/proctable.cpp:327
#: ../src/procproperties.cpp:74 ../src/proctable.cpp:328
msgid "Shared Memory"
msgstr "Sdílená paměť"
#: ../src/procproperties.cpp:76 ../src/proctable.cpp:328
#: ../src/procproperties.cpp:76 ../src/proctable.cpp:329
msgid "X Server Memory"
msgstr "Paměť serveru X"
#: ../src/procproperties.cpp:79 ../src/proctable.cpp:330
#: ../src/procproperties.cpp:79 ../src/proctable.cpp:331
msgid "CPU Time"
msgstr "Čas CPU"
#: ../src/procproperties.cpp:80 ../src/proctable.cpp:331
#: ../src/procproperties.cpp:80 ../src/proctable.cpp:332
msgid "Started"
msgstr "Spuštěn"
#: ../src/procproperties.cpp:81 ../src/proctable.cpp:332
#: ../src/procproperties.cpp:81 ../src/proctable.cpp:333
msgid "Nice"
msgstr "Nice"
#: ../src/procproperties.cpp:82 ../src/proctable.cpp:346
#: ../src/procproperties.cpp:82 ../src/proctable.cpp:351
msgid "Priority"
msgstr "Priorita"
#: ../src/procproperties.cpp:83 ../src/proctable.cpp:333
#: ../src/procproperties.cpp:83 ../src/proctable.cpp:334
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../src/procproperties.cpp:84 ../src/proctable.cpp:334
#: ../src/procproperties.cpp:84 ../src/proctable.cpp:335
msgid "Security Context"
msgstr "Kontext zabezpečení"
#: ../src/procproperties.cpp:85 ../src/proctable.cpp:335
#: ../src/procproperties.cpp:85 ../src/proctable.cpp:336
msgid "Command Line"
msgstr "Příkazový řádek"
#. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/proctable.cpp:338
#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/proctable.cpp:339
msgid "Waiting Channel"
msgstr "Kanál čekání"
#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/proctable.cpp:339
#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/proctable.cpp:340
msgid "Control Group"
msgstr "Řídící skupina"
......@@ -1281,29 +1313,45 @@ msgstr "Řídící skupina"
msgid "%s (PID %u)"
msgstr "%s (PID %u)"
#: ../src/proctable.cpp:329
#: ../src/proctable.cpp:330
#, no-c-format
msgid "% CPU"
msgstr "% CPU"
#: ../src/proctable.cpp:340
#: ../src/proctable.cpp:341
msgid "Unit"
msgstr "Součást"
#: ../src/proctable.cpp:341
#: ../src/proctable.cpp:342
msgid "Session"
msgstr "Sezení"
#. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
#. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
#: ../src/proctable.cpp:344
#: ../src/proctable.cpp:345
msgid "Seat"
msgstr "Sídlo"
#: ../src/proctable.cpp:345
#: ../src/proctable.cpp:346
msgid "Owner"
msgstr "Vlastník"
#: ../src/proctable.cpp:347
msgid "Disk read total"
msgstr "Diskové čtení celkem"
#: ../src/proctable.cpp:348
msgid "Disk write total"
msgstr "Diskový zápis celkem"
#: ../src/proctable.cpp:349
msgid "Disk read"
msgstr "Diskové čtení"
#: ../src/proctable.cpp:350
msgid "Disk write"
msgstr "Diskový zápis"
#: ../src/util.cpp:27
msgid "Running"
msgstr "Běží"
......@@ -1425,7 +1473,7 @@ msgid "Very Low Priority"
msgstr "Velmi nízká priorita"
#. xgettext: rate, 10MiB/s or 10Mbit/s
#: ../src/util.cpp:630
#: ../src/util.cpp:667
#, c-format
msgid "%s/s"
msgstr "%s/s"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment