Commit 023d2fb5 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent aff248b5
......@@ -9,14 +9,14 @@
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007-2009.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-17 01:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-17 01:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-03 13:42+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
#: ../src/application.cpp:233 ../src/interface.cpp:363
#: ../src/application.cpp:268 ../src/interface.cpp:363
msgid "System Monitor"
msgstr "Monitor systemu"
......@@ -39,16 +39,23 @@ msgid "View current processes and monitor system state"
msgstr "Wyświetlanie istniejących procesów i monitorowanie stanu systemu"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:3
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:3
msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
msgid ""
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
"Manager;"
msgstr ""
"Monitor;System;Proces;CPU;Procesor;Pamięć;Sieć;Historia;Użycie;Zużycie;"
"Monitor;System;Proces;Procesor;CPU;Pamięć;Sieć;Historia;Użycie;Zużycie;"
"Wydajność;Zadanie;Zadania;Zadań;Menedżer;Menadżer;Manadżer;Manedżer;Manager;"
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:289
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:324
msgid "GNOME System Monitor"
msgstr "Monitor systemu GNOME"
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:3
msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
msgstr ""
"Monitor;System;Proces;CPU;Procesor;Pamięć;Sieć;Historia;Użycie;Zużycie;"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:2
msgid "View and manage system resources"
msgstr "Wyświetlanie i zarządzanie zasobami systemu"
......@@ -105,7 +112,7 @@ msgstr "Za_kończ proces"
msgid "Show process properties"
msgstr "Wyświetla właściwości procesu"
#: ../data/interface.ui.h:4 ../data/preferences.ui.h:11
#: ../data/interface.ui.h:4 ../data/preferences.ui.h:9
msgid "Processes"
msgstr "Procesy"
......@@ -118,7 +125,7 @@ msgid "Memory and Swap History"
msgstr "Historia wykorzystania pamięci i przestrzeni wymiany"
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/proctable.cpp:336
#: ../src/procproperties.cpp:92 ../src/proctable.cpp:337
msgid "Memory"
msgstr "Pamięć"
......@@ -146,11 +153,11 @@ msgstr "Wysyłanie"
msgid "Total Sent"
msgstr "Łącznie wysłane"
#: ../data/interface.ui.h:14 ../data/preferences.ui.h:15
#: ../data/interface.ui.h:14 ../data/preferences.ui.h:13
msgid "Resources"
msgstr "Zasoby"
#: ../data/interface.ui.h:15 ../data/preferences.ui.h:18
#: ../data/interface.ui.h:15 ../data/preferences.ui.h:16
msgid "File Systems"
msgstr "Systemy plików"
......@@ -160,30 +167,13 @@ msgid "Search for Open Files"
msgstr "Wyszukiwanie otwartych plików"
#: ../data/lsof.ui.h:2
msgid "_Name contains:"
msgstr "_Nazwa zawiera:"
msgid "Filter files by name"
msgstr "Filtrowanie plików według nazw"
#: ../data/lsof.ui.h:3
msgid "_Find"
msgstr "_Znajdź"
#: ../data/lsof.ui.h:4
msgid "Case insensitive matching"
msgid "Case insensitive"
msgstr "Ignorowanie wielkości liter"
#: ../data/lsof.ui.h:5
msgid "C_lear"
msgstr "_Wyczyść"
#: ../data/lsof.ui.h:6
msgid "S_earch results:"
msgstr "Wy_niki wyszukiwania:"
#: ../data/lsof.ui.h:7 ../data/openfiles.ui.h:2 ../data/preferences.ui.h:3
#: ../src/memmaps.cpp:438 ../src/procproperties.cpp:216
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
#: ../data/menus.ui.h:1
msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
msgid "Search for Open Files"
......@@ -245,23 +235,23 @@ msgstr "_Usuń"
msgid "_Change Priority"
msgstr "_Zmień priorytet"
#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:214
#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:215
msgid "Very High"
msgstr "Bardzo wysoki"
#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:216
#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:217
msgid "High"
msgstr "Wysoki"
#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:218
#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:219
msgid "Normal"
msgstr "Zwykły"
#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:220
#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:221
msgid "Low"
msgstr "Niski"
#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:222
#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:223
msgid "Very Low"
msgstr "Bardzo niski"
......@@ -291,58 +281,54 @@ msgid "System Monitor Preferences"
msgstr "Preferencje monitora systemu"
#: ../data/preferences.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../data/preferences.ui.h:4
msgid "Behavior"
msgstr "Zachowanie"
#: ../data/preferences.ui.h:5
#: ../data/preferences.ui.h:3
msgid "_Update interval in seconds:"
msgstr "Częstość _odświeżania w sekundach:"
#: ../data/preferences.ui.h:6
#: ../data/preferences.ui.h:4
msgid "Enable _smooth refresh"
msgstr "Płynne _odświeżanie"
#: ../data/preferences.ui.h:7
#: ../data/preferences.ui.h:5
msgid "Alert before ending or _killing processes"
msgstr "Ostrzeżenie przed _kończeniem lub usuwaniem procesów"
#: ../data/preferences.ui.h:8
#: ../data/preferences.ui.h:6
msgid "_Divide CPU usage by CPU count"
msgstr "_Dzielenie użycia procesora przez liczbę procesorów"
#: ../data/preferences.ui.h:9
#: ../data/preferences.ui.h:7
msgid "Information Fields"
msgstr "Pola informacyjne"
#: ../data/preferences.ui.h:10
#: ../data/preferences.ui.h:8
msgid "Process i_nformation shown in list:"
msgstr "I_nformacje o procesie wyświetlane na liście:"
#: ../data/preferences.ui.h:12
#: ../data/preferences.ui.h:10
msgid "Graphs"
msgstr "Wykresy"
#: ../data/preferences.ui.h:13
#: ../data/preferences.ui.h:11
msgid "_Draw CPU chart as stacked area chart"
msgstr "_Warstwowy wykres procesorów"
#: ../data/preferences.ui.h:14
#: ../data/preferences.ui.h:12
msgid "_Show network speed in bits"
msgstr "_Prędkość sieci w bitach"
#: ../data/preferences.ui.h:16
#: ../data/preferences.ui.h:14
msgid "Show _all file systems"
msgstr "Wyświetlanie w_szystkich systemów plików"
#: ../data/preferences.ui.h:17
#: ../data/preferences.ui.h:15
msgid "File system i_nformation shown in list:"
msgstr "I_nformacje o systemie plików wyświetlane na liście:"
#: ../data/renice.ui.h:1 ../src/procdialogs.cpp:124
#: ../data/renice.ui.h:1 ../src/procdialogs.cpp:123
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -362,7 +348,7 @@ msgstr ""
"<small><i><b>Uwaga:</b> priorytet procesu jest określany przez wartość nice. "
"Niższa wartość nice odpowiada wyższemu priorytetowi.</i></small>"
#: ../src/application.cpp:275
#: ../src/application.cpp:310
msgid "A simple process and system monitor."
msgstr "Prosty monitor systemu i procesów."
......@@ -390,7 +376,7 @@ msgstr "Urządzenie"
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#: ../src/disks.cpp:371 ../src/gsm_color_button.c:166 ../src/openfiles.cpp:252
#: ../src/disks.cpp:371 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252
msgid "Type"
msgstr "Typ"
......@@ -435,58 +421,58 @@ msgstr "%d %b %H∶%M"
msgid "%b %d %Y"
msgstr "%d %b %Y"
#: ../src/gsm_color_button.c:142
#: ../src/gsm_color_button.c:141
msgid "Fraction"
msgstr "Ułamek"
#. TRANSLATORS: description of the pie color picker's (mem, swap) filled percentage property
#: ../src/gsm_color_button.c:144
#: ../src/gsm_color_button.c:143
msgid "Percentage full for pie color pickers"
msgstr "Pełne procenty dla kołowego wybieraka kolorów"
#: ../src/gsm_color_button.c:151
#: ../src/gsm_color_button.c:150
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
#: ../src/gsm_color_button.c:152
#: ../src/gsm_color_button.c:151
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Tytuł okna dialogowego wyboru koloru"
#: ../src/gsm_color_button.c:153 ../src/gsm_color_button.c:513
#: ../src/gsm_color_button.c:152 ../src/gsm_color_button.c:512
msgid "Pick a Color"
msgstr "Wybór koloru"
#: ../src/gsm_color_button.c:159
#: ../src/gsm_color_button.c:158
msgid "Current Color"
msgstr "Bieżący kolor"
#: ../src/gsm_color_button.c:160
#: ../src/gsm_color_button.c:159
msgid "The selected color"
msgstr "Zaznaczony kolor"
#: ../src/gsm_color_button.c:167
#: ../src/gsm_color_button.c:166
msgid "Type of color picker"
msgstr "Typ wybierania kolorów"
#: ../src/gsm_color_button.c:435
#: ../src/gsm_color_button.c:434
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Otrzymano nieprawidłowe dane o kolorach\n"
#: ../src/gsm_color_button.c:536
#: ../src/gsm_color_button.c:535
msgid "Click to set graph colors"
msgstr "Kliknięcie umożliwia ustawienie kolorów wykresu"
#. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
#: ../src/interface.cpp:188
#: ../src/interface.cpp:187
#, c-format
msgid "Pick a Color for '%s'"
msgstr "Wybór koloru dla \"%s\""
#: ../src/interface.cpp:221 ../src/procproperties.cpp:95
#: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:100
msgid "CPU"
msgstr "Procesor"
#: ../src/interface.cpp:223
#: ../src/interface.cpp:222
#, c-format
msgid "CPU%d"
msgstr "%d procesor"
......@@ -499,10 +485,10 @@ msgstr ""
"Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007-2009\n"
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
"Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014"
#: ../src/load-graph.cpp:160
#: ../src/load-graph.cpp:161
#, c-format
msgid "%u second"
msgid_plural "%u seconds"
......@@ -510,34 +496,50 @@ msgstr[0] "%u sekunda"
msgstr[1] "%u sekundy"
msgstr[2] "%u sekund"
#: ../src/load-graph.cpp:375
#: ../src/load-graph.cpp:370
msgid "not available"
msgstr "niedostępne"
#. xgettext: 540MiB (53 %) of 1.0 GiB
#: ../src/load-graph.cpp:378
#: ../src/load-graph.cpp:373
#, c-format
msgid "%s (%.1f%%) of %s"
msgstr "%s (%.1f%%) z %s"
#: ../src/lsof.cpp:123
#: ../src/lsof.cpp:109
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: ../src/lsof.cpp:124
#: ../src/lsof.cpp:110
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym wyrażeniem regularnym języka Perl."
#: ../src/lsof.cpp:270
#: ../src/lsof.cpp:128
#, c-format
msgid "%d open file"
msgid_plural "%d open files"
msgstr[0] "%d otwarty plik"
msgstr[1] "%d otwarte pliki"
msgstr[2] "%d otwartych plików"
#: ../src/lsof.cpp:130
#, c-format
msgid "%d matching open file"
msgid_plural "%d matching open files"
msgstr[0] "%d pasujący otwarty plik"
msgstr[1] "%d pasujące otwarte pliki"
msgstr[2] "%d pasujących otwartych plików"
#: ../src/lsof.cpp:246
msgid "Process"
msgstr "Proces"
#: ../src/lsof.cpp:282
#: ../src/lsof.cpp:258
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: ../src/lsof.cpp:292 ../src/memmaps.cpp:303
#: ../src/lsof.cpp:268 ../src/memmaps.cpp:303
msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"
......@@ -637,7 +639,7 @@ msgstr "DP"
msgid "Object"
msgstr "Obiekt"
#: ../src/openfiles.cpp:337
#: ../src/openfiles.cpp:336
#, c-format
msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "_Pliki otwarte przez proces \"%s\" (PID %u):"
......@@ -833,7 +835,7 @@ msgstr "Wyświetlanie kolumny pamięci serwera X procesu podczas uruchomienia"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:44
#, no-c-format
msgid "Width of process 'CPU %' column"
msgstr "Szerokość kolumny CPU %"
msgstr "Szerokość kolumny % procesora"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:46
#, no-c-format
......@@ -1038,11 +1040,11 @@ msgstr "Kolumna sortowania otwartych plików"
msgid "Open files sort order"
msgstr "Porządek sortowania otwartych plików"
#: ../src/prefsdialog.cpp:181
#: ../src/prefsdialog.cpp:170
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: ../src/procactions.cpp:76
#: ../src/procactions.cpp:75
#, c-format
msgid ""
"Cannot change the priority of process with PID %d to %d.\n"
......@@ -1051,7 +1053,7 @@ msgstr ""
"Nie można zmienić priorytetu procesu z PID %d na %d.\n"
"%s"
#: ../src/procactions.cpp:154
#: ../src/procactions.cpp:153
#, c-format
msgid ""
"Cannot kill process with PID %d with signal %d.\n"
......@@ -1061,19 +1063,19 @@ msgstr ""
"%s"
#. xgettext: primary alert message for killing single process
#: ../src/procdialogs.cpp:76
#: ../src/procdialogs.cpp:75
#, c-format
msgid "Are you sure you want to kill the selected process “%s” (PID: %u)?"
msgstr "Na pewno usunąć zaznaczony proces \"%s\" (PID: %u)?"
#. xgettext: primary alert message for ending single process
#: ../src/procdialogs.cpp:81
#: ../src/procdialogs.cpp:80
#, c-format
msgid "Are you sure you want to end the selected process “%s” (PID: %u)?"
msgstr "Na pewno zakończyć zaznaczony proces \"%s\" (PID: %u)?"
#. xgettext: primary alert message for killing multiple processes
#: ../src/procdialogs.cpp:88
#: ../src/procdialogs.cpp:87
#, c-format
msgid "Are you sure you want to kill the selected process?"
msgid_plural "Are you sure you want to kill the %d selected processes?"
......@@ -1082,7 +1084,7 @@ msgstr[1] "Na pewno usunąć %d zaznaczone procesy?"
msgstr[2] "Na pewno usunąć %d zaznaczonych procesów?"
#. xgettext: primary alert message for ending multiple processes
#: ../src/procdialogs.cpp:92
#: ../src/procdialogs.cpp:91
#, c-format
msgid "Are you sure you want to end the selected process?"
msgid_plural "Are you sure you want to end the %d selected processes?"
......@@ -1091,7 +1093,7 @@ msgstr[1] "Na pewno zakończyć %d zaznaczone procesy?"
msgstr[2] "Na pewno zakończyć %d zaznaczonych procesów?"
#. xgettext: secondary alert message
#: ../src/procdialogs.cpp:99 ../src/procdialogs.cpp:105
#: ../src/procdialogs.cpp:98 ../src/procdialogs.cpp:104
msgid ""
"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
"security risk. Only unresponsive processes should be killed."
......@@ -1100,26 +1102,26 @@ msgstr ""
"zagrożenie bezpieczeństwa. Powinno się usuwać tylko procesy, które przestały "
"odpowiadać."
#: ../src/procdialogs.cpp:102
#: ../src/procdialogs.cpp:101
msgid "_Kill Process"
msgid_plural "_Kill Processes"
msgstr[0] "_Usuń proces"
msgstr[1] "_Usuń procesy"
msgstr[2] "_Usuń procesy"
#: ../src/procdialogs.cpp:108
#: ../src/procdialogs.cpp:107
msgid "_End Process"
msgid_plural "_End Processes"
msgstr[0] "_Zakończ proces"
msgstr[1] "_Zakończ procesy"
msgstr[2] "_Zakończ procesy"
#: ../src/procdialogs.cpp:189
#: ../src/procdialogs.cpp:188
#, c-format
msgid "Change Priority of Process “%s” (PID: %u)"
msgstr "Zmiana priorytetu procesu \"%s\" (PID: %u)"
#: ../src/procdialogs.cpp:192
#: ../src/procdialogs.cpp:191
#, c-format
msgid "Change Priority of the selected process"
msgid_plural "Change Priority of %d selected processes"
......@@ -1127,11 +1129,11 @@ msgstr[0] "Zmiana priorytetu zaznaczonego procesu"
msgstr[1] "Zmiana priorytetu %d zaznaczonych procesów"
msgstr[2] "Zmiana priorytetu %d zaznaczonych procesów"
#: ../src/procdialogs.cpp:211
#: ../src/procdialogs.cpp:210
msgid "Note:"
msgstr "Uwaga:"
#: ../src/procdialogs.cpp:212
#: ../src/procdialogs.cpp:211
msgid ""
"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
"corresponds to a higher priority."
......@@ -1139,47 +1141,48 @@ msgstr ""
"Priorytet procesu jest określany przez wartość nice. Niższa wartość nice "
"odpowiada wyższemu priorytetowi."
#: ../src/procproperties.cpp:56 ../src/util.cpp:431
#: ../src/procproperties.cpp:55 ../src/procproperties.cpp:106
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/util.cpp:432
msgid "N/A"
msgstr "Nie dotyczy"
#: ../src/procproperties.cpp:84 ../src/proctable.cpp:321
#: ../src/procproperties.cpp:89 ../src/proctable.cpp:322
msgid "Process Name"
msgstr "Nazwa procesu"
#: ../src/procproperties.cpp:85 ../src/proctable.cpp:322
#: ../src/procproperties.cpp:90 ../src/proctable.cpp:323
msgid "User"
msgstr "Użytkownik"
#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/proctable.cpp:323
#: ../src/procproperties.cpp:91 ../src/proctable.cpp:324
msgid "Status"
msgstr "Stan"
#: ../src/procproperties.cpp:88 ../src/proctable.cpp:324
#: ../src/procproperties.cpp:93 ../src/proctable.cpp:325
msgid "Virtual Memory"
msgstr "Pamięć wirtualna"
#: ../src/procproperties.cpp:89 ../src/proctable.cpp:325
#: ../src/procproperties.cpp:94 ../src/proctable.cpp:326
msgid "Resident Memory"
msgstr "Pamięć rezydentna"
#: ../src/procproperties.cpp:90 ../src/proctable.cpp:326
#: ../src/procproperties.cpp:95 ../src/proctable.cpp:327
msgid "Writable Memory"
msgstr "Pamięć zapisywalna"
#: ../src/procproperties.cpp:91 ../src/proctable.cpp:327
#: ../src/procproperties.cpp:96 ../src/proctable.cpp:328
msgid "Shared Memory"
msgstr "Pamięć współdzielona"
#: ../src/procproperties.cpp:93 ../src/proctable.cpp:328
#: ../src/procproperties.cpp:98 ../src/proctable.cpp:329
msgid "X Server Memory"
msgstr "Pamięć X serwera"
#: ../src/procproperties.cpp:96 ../src/proctable.cpp:330
#: ../src/procproperties.cpp:101 ../src/proctable.cpp:331
msgid "CPU Time"
msgstr "Czas CPU"
msgstr "Czas procesora"
#: ../src/procproperties.cpp:96
#: ../src/procproperties.cpp:101
#, c-format
msgid "%lld second"
msgid_plural "%lld seconds"
......@@ -1187,68 +1190,64 @@ msgstr[0] "%lld sekunda"
msgstr[1] "%lld sekundy"
msgstr[2] "%lld sekund"
#: ../src/procproperties.cpp:97 ../src/proctable.cpp:331
#: ../src/procproperties.cpp:102 ../src/proctable.cpp:332
msgid "Started"
msgstr "Uruchomiono"
#: ../src/procproperties.cpp:98 ../src/proctable.cpp:332
#: ../src/procproperties.cpp:103 ../src/proctable.cpp:333
msgid "Nice"
msgstr "Nice"
#: ../src/procproperties.cpp:99 ../src/proctable.cpp:346
#: ../src/procproperties.cpp:104 ../src/proctable.cpp:347
msgid "Priority"
msgstr "Priorytet"
#: ../src/procproperties.cpp:100 ../src/proctable.cpp:333
#: ../src/procproperties.cpp:105 ../src/proctable.cpp:334
msgid "ID"
msgstr "Identyfikator"
#: ../src/procproperties.cpp:101 ../src/proctable.cpp:334
#: ../src/procproperties.cpp:106 ../src/proctable.cpp:335
msgid "Security Context"
msgstr "Kontekst bezpieczeństwa"
#: ../src/procproperties.cpp:102 ../src/proctable.cpp:335
#: ../src/procproperties.cpp:107 ../src/proctable.cpp:336
msgid "Command Line"
msgstr "Wiersz poleceń"
#. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
#: ../src/procproperties.cpp:103 ../src/proctable.cpp:338
#: ../src/procproperties.cpp:108 ../src/proctable.cpp:339
msgid "Waiting Channel"
msgstr "Kanał oczekujący"
#: ../src/procproperties.cpp:104 ../src/proctable.cpp:339
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/proctable.cpp:340
msgid "Control Group"
msgstr "Grupa kontrolna"
#: ../src/procproperties.cpp:214
msgid "Process Properties"
msgstr "Właściwości procesu"
#: ../src/procproperties.cpp:234
#: ../src/procproperties.cpp:221
#, c-format
msgid "Properties of process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "Właściwości procesu \"%s\" (PID %u):"
msgid "%s (PID %u)"
msgstr "%s (PID %u)"
#: ../src/proctable.cpp:329
#: ../src/proctable.cpp:330
#, no-c-format
msgid "% CPU"
msgstr "% CPU"
msgstr "% procesora"
#: ../src/proctable.cpp:340
#: ../src/proctable.cpp:341
msgid "Unit"
msgstr "Jednostka"
#: ../src/proctable.cpp:341
#: ../src/proctable.cpp:342
msgid "Session"
msgstr "Sesja"
#. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
#. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
#: ../src/proctable.cpp:344
#: ../src/proctable.cpp:345
msgid "Seat"
msgstr "Stanowisko"
#: ../src/proctable.cpp:345
#: ../src/proctable.cpp:346
msgid "Owner"
msgstr "Właściciel"
......@@ -1296,47 +1295,47 @@ msgstr "%u∶%02u∶%02u"
msgid "%u:%02u.%02u"
msgstr "%u∶%02u.%02u"
#: ../src/util.cpp:163
#: ../src/util.cpp:164
#, c-format
msgid "%.1f KiB"
msgstr "%.1f KB"
#: ../src/util.cpp:164
#: ../src/util.cpp:165
#, c-format
msgid "%.1f MiB"
msgstr "%.1f MB"
#: ../src/util.cpp:165
#: ../src/util.cpp:166
#, c-format
msgid "%.1f GiB"
msgstr "%.1f GB"
#: ../src/util.cpp:166
#: ../src/util.cpp:167
#, c-format
msgid "%.1f TiB"
msgstr "%.1f TiB"
#: ../src/util.cpp:167
#: ../src/util.cpp:168
#, c-format
msgid "%.3g kbit"
msgstr "%.3g kbit"
#: ../src/util.cpp:168
#: ../src/util.cpp:169
#, c-format
msgid "%.3g Mbit"
msgstr "%.3g Mbit"
#: ../src/util.cpp:169
#: ../src/util.cpp:170
#, c-format
msgid "%.3g Gbit"
msgstr "%.3g Gbit"
#: ../src/util.cpp:170
#: ../src/util.cpp:171
#, c-format
msgid "%.3g Tbit"
msgstr "%.3g Tbit"
#: ../src/util.cpp:185
#: ../src/util.cpp:186
#, c-format
msgid "%u bit"
msgid_plural "%u bits"
......@@ -1344,7 +1343,7 @@ msgstr[0] "%u bit"
msgstr[1] "%u bity"
msgstr[2] "%u bitów"
#: ../src/util.cpp:186
#: ../src/util.cpp:187
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
......@@ -1352,28 +1351,28 @@ msgstr[0] "%u bajt"
msgstr[1] "%u bajty"
msgstr[2] "%u bajtów"
#: ../src/util.cpp:229
#: ../src/util.cpp:230
msgid "Very High Priority"
msgstr "Bardzo wysoki priorytet"
#: ../src/util.cpp:231
#: ../src/util.cpp:232
msgid "High Priority"
msgstr "Wysoki priorytet"
#: ../src/util.cpp:233
#: ../src/util.cpp:234
msgid "Normal Priority"
msgstr "Zwykły priorytet"
#: ../src/util.cpp:235
#: ../src/util.cpp:236
msgid "Low Priority"
msgstr "Niski priorytet"
#: ../src/util.cpp:237
#: ../src/util.cpp:238
msgid "Very Low Priority"
msgstr "Bardzo niski priorytet"
#. xgettext: rate, 10MiB/s or 10Mbit/s
#: ../src/util.cpp:629
#: ../src/util.cpp:630
#, c-format
msgid "%s/s"
msgstr "%s/s"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment