pl.po 40.5 KB
Newer Older
1
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2
# Aviary.pl
3
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 5
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
6
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
7 8 9 10 11
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2001-2002.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2005.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007-2009.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12 13
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014.
14 15
msgid ""
msgstr ""
16
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
17
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
18 19
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-03 13:42+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
20
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
21
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
22
"Language: pl\n"
23
"MIME-Version: 1.0\n"
24
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26 27
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
28 29
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
30

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
31
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
32
#: ../src/application.cpp:268 ../src/interface.cpp:363
33 34
msgid "System Monitor"
msgstr "Monitor systemu"
35

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
36
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:2 ../src/interface.cpp:364
38
msgid "View current processes and monitor system state"
39
msgstr "Wyświetlanie istniejących procesów i monitorowanie stanu systemu"
40

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
41
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
42 43 44
msgid ""
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
"Manager;"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
45
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
46 47
"Monitor;System;Proces;Procesor;CPU;Pamięć;Sieć;Historia;Użycie;Zużycie;"
"Wydajność;Zadanie;Zadania;Zadań;Menedżer;Menadżer;Manadżer;Manedżer;Manager;"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
48

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
49
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
50
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:324
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
51 52 53
msgid "GNOME System Monitor"
msgstr "Monitor systemu GNOME"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
54 55 56 57 58
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:3
msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
msgstr ""
"Monitor;System;Proces;CPU;Procesor;Pamięć;Sieć;Historia;Użycie;Zużycie;"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:2
msgid "View and manage system resources"
msgstr "Wyświetlanie i zarządzanie zasobami systemu"

#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"System Monitor is a process viewer and system monitor with an attractive, "
"easy-to-use interface."
msgstr ""
"Monitor systemu to przeglądarka procesów i monitor systemu posiadający "
"atrakcyjny, łatwy w użyciu interfejs."

#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"System Monitor can help you find out what applications are using the "
"processor or the memory of your computer, can manage the running "
"applications, force stop processes not responding, and change the state or "
"priority of existing processes."
msgstr ""
"Monitor systemu umożliwia wykrywanie, które programy używają procesora lub "
"pamięci komputera, zarządzanie uruchomionymi programami, wymuszanie "
"zatrzymania nieodpowiadających procesów i zmienianie stanu lub priorytetu "
"istniejących procesów."

#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"The resource graphs feature shows you a quick overview of what is going on "
"with your computer displaying recent network, memory and processor usage."
msgstr ""
"Wykresy wykorzystania sieci, pamięci i procesora dają szybki przegląd tego, "
"co dzieje się w komputerze."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
91 92 93 94 95
#: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:1
msgid "Kill process"
msgstr "Usunięcie procesu"

#: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:2
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
96 97
msgid "Privileges are required to control other users' processes"
msgstr "Wymagane są uprawnienia, aby kontrolować procesy innych użytkowników"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
98 99 100 101 102 103

#: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:3
msgid "Renice process"
msgstr "Zmiana priorytetu procesu"

#: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
104 105
msgid "Privileges are required to change the priority of processes"
msgstr "Wymagane są uprawnienia, aby zmieniać priorytety procesów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
106

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
107 108 109 110
#: ../data/interface.ui.h:2
msgid "End _Process"
msgstr "Za_kończ proces"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
111 112 113 114
#: ../data/interface.ui.h:3
msgid "Show process properties"
msgstr "Wyświetla właściwości procesu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
115
#: ../data/interface.ui.h:4 ../data/preferences.ui.h:9
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
msgid "Processes"
msgstr "Procesy"

#: ../data/interface.ui.h:5
msgid "CPU History"
msgstr "Historia procesora"

#: ../data/interface.ui.h:6
msgid "Memory and Swap History"
msgstr "Historia wykorzystania pamięci i przestrzeni wymiany"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
127
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
128
#: ../src/procproperties.cpp:92 ../src/proctable.cpp:337
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
129 130 131
msgid "Memory"
msgstr "Pamięć"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
132
#: ../data/interface.ui.h:8 ../src/interface.cpp:272
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
133 134 135 136 137 138 139
msgid "Swap"
msgstr "Przestrzeń wymiany"

#: ../data/interface.ui.h:9
msgid "Network History"
msgstr "Historia sieci"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
140
#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:300
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
141 142 143 144 145 146 147
msgid "Receiving"
msgstr "Odbieranie"

#: ../data/interface.ui.h:11
msgid "Total Received"
msgstr "Łącznie odebrane"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
148 149 150
#: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:315
msgid "Sending"
msgstr "Wysyłanie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
151 152 153 154 155

#: ../data/interface.ui.h:13
msgid "Total Sent"
msgstr "Łącznie wysłane"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
156
#: ../data/interface.ui.h:14 ../data/preferences.ui.h:13
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
157 158 159
msgid "Resources"
msgstr "Zasoby"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
160
#: ../data/interface.ui.h:15 ../data/preferences.ui.h:16
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
161 162 163 164
msgid "File Systems"
msgstr "Systemy plików"

#: ../data/lsof.ui.h:1
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
165
msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
166
msgid "Search for Open Files"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
167
msgstr "Wyszukiwanie otwartych plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
168 169

#: ../data/lsof.ui.h:2
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
170 171
msgid "Filter files by name"
msgstr "Filtrowanie plików według nazw"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
172 173

#: ../data/lsof.ui.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
174
msgid "Case insensitive"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
175 176
msgstr "Ignorowanie wielkości liter"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
#: ../data/menus.ui.h:1
msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
msgid "Search for Open Files"
msgstr "Wyszukaj otwarte pliki"

#: ../data/menus.ui.h:2
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"

#: ../data/menus.ui.h:3
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"

#: ../data/menus.ui.h:4
msgid "About"
msgstr "O programie"

#: ../data/menus.ui.h:5
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237
#: ../data/menus.ui.h:6
msgid "_Refresh"
msgstr "_Odśwież"

#: ../data/menus.ui.h:7
msgid "_Active Processes"
msgstr "_Aktywne procesy"

#: ../data/menus.ui.h:8
msgid "A_ll Processes"
msgstr "_Wszystkie procesy"

#: ../data/menus.ui.h:9
msgid "M_y Processes"
msgstr "_Moje procesy"

#: ../data/menus.ui.h:10
msgid "_Dependencies"
msgstr "_Zależności"

#: ../data/menus.ui.h:11
msgid "_Stop"
msgstr "_Zatrzymaj"

#: ../data/menus.ui.h:12
msgid "_Continue"
msgstr "Ko_ntynuuj"

#: ../data/menus.ui.h:13
msgid "_End"
msgstr "Za_kończ"

#: ../data/menus.ui.h:14
msgid "_Kill"
msgstr "_Usuń"

#: ../data/menus.ui.h:15
msgid "_Change Priority"
msgstr "_Zmień priorytet"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
238
#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:215
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
239 240 241
msgid "Very High"
msgstr "Bardzo wysoki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
242
#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:217
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
243 244 245
msgid "High"
msgstr "Wysoki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
246
#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:219
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
247 248 249
msgid "Normal"
msgstr "Zwykły"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
250
#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:221
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
251 252 253
msgid "Low"
msgstr "Niski"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
254
#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:223
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
msgid "Very Low"
msgstr "Bardzo niski"

#: ../data/menus.ui.h:21
msgid "Custom"
msgstr "Inny"

#: ../data/menus.ui.h:22
msgid "_Memory Maps"
msgstr "_Mapy pamięci"

#. Translators: this means 'Files that are open' (open is not a verb here)
#: ../data/menus.ui.h:24
msgid "Open _Files"
msgstr "O_twarte pliki"

#: ../data/menus.ui.h:25
msgid "_Properties"
msgstr "_Właściwości"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
275 276 277 278
#: ../data/openfiles.ui.h:1
msgid "Open Files"
msgstr "Otwarte pliki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
279 280 281 282 283 284 285 286
#: ../data/preferences.ui.h:1
msgid "System Monitor Preferences"
msgstr "Preferencje monitora systemu"

#: ../data/preferences.ui.h:2
msgid "Behavior"
msgstr "Zachowanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
287
#: ../data/preferences.ui.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
288 289 290
msgid "_Update interval in seconds:"
msgstr "Częstość _odświeżania w sekundach:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291
#: ../data/preferences.ui.h:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
292
msgid "Enable _smooth refresh"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
293
msgstr "Płynne _odświeżanie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
294

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
295
#: ../data/preferences.ui.h:5
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
296 297 298
msgid "Alert before ending or _killing processes"
msgstr "Ostrzeżenie przed _kończeniem lub usuwaniem procesów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299
#: ../data/preferences.ui.h:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
300 301 302
msgid "_Divide CPU usage by CPU count"
msgstr "_Dzielenie użycia procesora przez liczbę procesorów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
303
#: ../data/preferences.ui.h:7
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
304 305 306
msgid "Information Fields"
msgstr "Pola informacyjne"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
307
#: ../data/preferences.ui.h:8
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
308 309 310
msgid "Process i_nformation shown in list:"
msgstr "I_nformacje o procesie wyświetlane na liście:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
311
#: ../data/preferences.ui.h:10
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
312 313 314
msgid "Graphs"
msgstr "Wykresy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
315
#: ../data/preferences.ui.h:11
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
316 317
msgid "_Draw CPU chart as stacked area chart"
msgstr "_Warstwowy wykres procesorów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
318

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
319
#: ../data/preferences.ui.h:12
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
320 321 322
msgid "_Show network speed in bits"
msgstr "_Prędkość sieci w bitach"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323
#: ../data/preferences.ui.h:14
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
324
msgid "Show _all file systems"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
325 326
msgstr "Wyświetlanie w_szystkich systemów plików"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
327
#: ../data/preferences.ui.h:15
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328 329
msgid "File system i_nformation shown in list:"
msgstr "I_nformacje o systemie plików wyświetlane na liście:"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
330

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
331
#: ../data/renice.ui.h:1 ../src/procdialogs.cpp:123
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
332 333 334 335
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"

#: ../data/renice.ui.h:2
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
336 337 338
msgid "Change _Priority"
msgstr "Zmień p_riorytet"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
339
#: ../data/renice.ui.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
340 341 342
msgid "_Nice value:"
msgstr "Wartość _nice:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
343
#: ../data/renice.ui.h:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
344 345 346 347 348 349
msgid ""
"<small><i><b>Note:</b> The priority of a process is given by its nice value. "
"A lower nice value corresponds to a higher priority.</i></small>"
msgstr ""
"<small><i><b>Uwaga:</b> priorytet procesu jest określany przez wartość nice. "
"Niższa wartość nice odpowiada wyższemu priorytetowi.</i></small>"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
350

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
351
#: ../src/application.cpp:310
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
352 353 354 355
msgid "A simple process and system monitor."
msgstr "Prosty monitor systemu i procesów."

#: ../src/argv.cpp:21
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
356 357 358
msgid "Show the Processes tab"
msgstr "Wyświetla kartę procesów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
359
#: ../src/argv.cpp:26
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
360 361 362
msgid "Show the Resources tab"
msgstr "Wyświetla kartę zasobów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
363
#: ../src/argv.cpp:31
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
364 365 366
msgid "Show the File Systems tab"
msgstr "Wyświetla kartę systemów plików"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
367 368 369
#: ../src/argv.cpp:35
msgid "Show the application's version"
msgstr "Wyświetla wersję programu"
370

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
371
#: ../src/disks.cpp:369 ../src/memmaps.cpp:325
372 373
msgid "Device"
msgstr "Urządzenie"
374

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
375
#: ../src/disks.cpp:370
376 377
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
378

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
379
#: ../src/disks.cpp:371 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252
380
msgid "Type"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
381
msgstr "Typ"
382

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
383
#: ../src/disks.cpp:372
384
msgid "Total"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
385
msgstr "Łącznie"
386

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
387
#: ../src/disks.cpp:373
388 389
msgid "Free"
msgstr "Wolne"
390

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
391
#: ../src/disks.cpp:374
392 393 394
msgid "Available"
msgstr "Dostępne"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
395
#: ../src/disks.cpp:375
396 397 398
msgid "Used"
msgstr "Wykorzystane"

399
#. xgettext: ? stands for unknown
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400
#: ../src/e_date.c:156
401 402 403
msgid "?"
msgstr "?"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404
#: ../src/e_date.c:163
405
msgid "Today %l:%M %p"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
406
msgstr "Dzisiaj o %H∶%M"
407

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
408
#: ../src/e_date.c:172
409
msgid "Yesterday %l:%M %p"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
410
msgstr "Wczoraj o %H∶%M"
411

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
412
#: ../src/e_date.c:184
413
msgid "%a %l:%M %p"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
414
msgstr "%a %H∶%M"
415

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
416
#: ../src/e_date.c:192
417
msgid "%b %d %l:%M %p"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
418
msgstr "%d %b %H∶%M"
419

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
420
#: ../src/e_date.c:194
421
msgid "%b %d %Y"
422
msgstr "%d %b %Y"
423

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
424
#: ../src/gsm_color_button.c:141
425 426 427
msgid "Fraction"
msgstr "Ułamek"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
428
#. TRANSLATORS: description of the pie color picker's (mem, swap) filled percentage property
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
429
#: ../src/gsm_color_button.c:143
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
430
msgid "Percentage full for pie color pickers"
431 432
msgstr "Pełne procenty dla kołowego wybieraka kolorów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
433
#: ../src/gsm_color_button.c:150
434 435 436
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
437
#: ../src/gsm_color_button.c:151
438 439 440
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Tytuł okna dialogowego wyboru koloru"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
441
#: ../src/gsm_color_button.c:152 ../src/gsm_color_button.c:512
442
msgid "Pick a Color"
443
msgstr "Wybór koloru"
444

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
445
#: ../src/gsm_color_button.c:158
446 447 448
msgid "Current Color"
msgstr "Bieżący kolor"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
449
#: ../src/gsm_color_button.c:159
450 451 452
msgid "The selected color"
msgstr "Zaznaczony kolor"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
453
#: ../src/gsm_color_button.c:166
454
msgid "Type of color picker"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
455
msgstr "Typ wybierania kolorów"
456

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
457
#: ../src/gsm_color_button.c:434
458 459 460
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Otrzymano nieprawidłowe dane o kolorach\n"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
461
#: ../src/gsm_color_button.c:535
462
msgid "Click to set graph colors"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
463
msgstr "Kliknięcie umożliwia ustawienie kolorów wykresu"
464

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
465
#. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
466
#: ../src/interface.cpp:187
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
467 468 469 470
#, c-format
msgid "Pick a Color for '%s'"
msgstr "Wybór koloru dla \"%s\""

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
471
#: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:100
472
msgid "CPU"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
473
msgstr "Procesor"
474

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
475
#: ../src/interface.cpp:222
476
#, c-format
477
msgid "CPU%d"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
478
msgstr "%d procesor"
479

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
480 481 482 483 484 485 486 487
#: ../src/interface.cpp:374
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2001-2002\n"
"Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2005\n"
"Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007-2009\n"
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
"Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
488 489
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014"
490

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
491
#: ../src/load-graph.cpp:161
492
#, c-format
493 494 495 496 497 498
msgid "%u second"
msgid_plural "%u seconds"
msgstr[0] "%u sekunda"
msgstr[1] "%u sekundy"
msgstr[2] "%u sekund"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
499
#: ../src/load-graph.cpp:370
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
500 501 502
msgid "not available"
msgstr "niedostępne"

503
#. xgettext: 540MiB (53 %) of 1.0 GiB
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
504
#: ../src/load-graph.cpp:373
505
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
506 507
msgid "%s (%.1f%%) of %s"
msgstr "%s (%.1f%%) z %s"
508

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
509
#: ../src/lsof.cpp:109
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
510 511 512
msgid "Error"
msgstr "Błąd"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
513
#: ../src/lsof.cpp:110
514
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
515 516
msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym wyrażeniem regularnym języka Perl."
517

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534
#: ../src/lsof.cpp:128
#, c-format
msgid "%d open file"
msgid_plural "%d open files"
msgstr[0] "%d otwarty plik"
msgstr[1] "%d otwarte pliki"
msgstr[2] "%d otwartych plików"

#: ../src/lsof.cpp:130
#, c-format
msgid "%d matching open file"
msgid_plural "%d matching open files"
msgstr[0] "%d pasujący otwarty plik"
msgstr[1] "%d pasujące otwarte pliki"
msgstr[2] "%d pasujących otwartych plików"

#: ../src/lsof.cpp:246
535
msgid "Process"
536
msgstr "Proces"
537

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
538
#: ../src/lsof.cpp:258
539
msgid "PID"
540
msgstr "PID"
541

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
542
#: ../src/lsof.cpp:268 ../src/memmaps.cpp:303
543 544
msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"
545

546
#. xgettext: virtual memory start
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
547
#: ../src/memmaps.cpp:305
548 549
msgid "VM Start"
msgstr "Początek VM"
550

551
#. xgettext: virtual memory end
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
552
#: ../src/memmaps.cpp:307
553 554
msgid "VM End"
msgstr "Koniec VM"
555

556
#. xgettext: virtual memory syze
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
557
#: ../src/memmaps.cpp:309
558 559 560
msgid "VM Size"
msgstr "Rozmiar VM"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
561
#: ../src/memmaps.cpp:310
562 563 564
msgid "Flags"
msgstr "Znaczniki"

565
#. xgettext: virtual memory offset
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
566
#: ../src/memmaps.cpp:312
567
msgid "VM Offset"
568
msgstr "Przesunięcie VM"
569

570 571
#. xgettext: memory that has not been modified since
#. it has been allocated
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
572
#: ../src/memmaps.cpp:315
573 574 575 576 577
msgid "Private clean"
msgstr "Prywatna \"czysta\""

#. xgettext: memory that has been modified since it
#. has been allocated
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
578
#: ../src/memmaps.cpp:318
579 580 581 582 583
msgid "Private dirty"
msgstr "Prywatna \"brudna\""

#. xgettext: shared memory that has not been modified
#. since it has been allocated
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
584
#: ../src/memmaps.cpp:321
585 586 587 588 589
msgid "Shared clean"
msgstr "Współdzielona \"czysta\""

#. xgettext: shared memory that has been modified
#. since it has been allocated
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
590
#: ../src/memmaps.cpp:324
591 592 593
msgid "Shared dirty"
msgstr "Współdzielona \"brudna\""

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
594
#: ../src/memmaps.cpp:326
595 596
msgid "Inode"
msgstr "I-węzeł"
597

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
598
#: ../src/memmaps.cpp:436
599 600 601
msgid "Memory Maps"
msgstr "Mapy pamięci"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
602
#: ../src/memmaps.cpp:448
603
#, c-format
604 605
msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "_Mapy pamięci dla procesu \"%s\" (PID %u):"
606

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
607
#: ../src/openfiles.cpp:40
608 609 610
msgid "file"
msgstr "plik"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
611
#: ../src/openfiles.cpp:42
612 613
msgid "pipe"
msgstr "potok"
614

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
615
#: ../src/openfiles.cpp:44
616
msgid "IPv6 network connection"
617
msgstr "połączenie sieciowe IPv6"
618

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
619
#: ../src/openfiles.cpp:46
620
msgid "IPv4 network connection"
621
msgstr "połączenie sieciowe IPv4"
622

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
623
#: ../src/openfiles.cpp:48
624 625 626
msgid "local socket"
msgstr "lokalne gniazdo sieciowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
627
#: ../src/openfiles.cpp:50
628
msgid "unknown type"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
629
msgstr "nieznany typ"
630 631 632 633

#. Translators: "FD" here means "File Descriptor". Please use
#. a very short translation if possible, and at most
#. 2-3 characters for it to be able to fit in the UI.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
634
#: ../src/openfiles.cpp:251
635 636 637
msgid "FD"
msgstr "DP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
638
#: ../src/openfiles.cpp:253
639 640 641
msgid "Object"
msgstr "Obiekt"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
642
#: ../src/openfiles.cpp:336
643
#, c-format
644 645
msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "_Pliki otwarte przez proces \"%s\" (PID %u):"
646

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
647
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:1
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
648 649
msgid "Main window size and position in the form (width, height, xpos, ypos)"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
650 651
"Rozmiar i położenie głównego okna w formie (szerokość, wysokość, położenie "
"na osi X, położenie na osi Y)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
652

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
653
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:2
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
654 655 656
msgid "Main Window should open maximized"
msgstr "Główne okno powinno być otwierane zmaksymalizowane"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
657
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
658 659
msgid "Show process dependencies in tree form"
msgstr "Wyświetlanie zależności procesów w postaci drzewa"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
660

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
661
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
662 663
msgid "Solaris mode for CPU percentage"
msgstr "Tryb Solaris dla procentowego użycia procesora"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
664

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
665
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:5
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
666
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
667 668 669
"If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's CPU usage "
"is divided by the total number of CPUs. Otherwise, it operates in 'Irix "
"mode'."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
670
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
671 672
"Jeśli wartość wynosi \"true\", to monitor systemu działa w trybie Solaris, w "
"którym użycie procesora przez zadanie jest dzielone przez całkowitą liczbę "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
673
"procesorów. Domyślnie działa w trybie systemu Irix."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
674

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
675
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
676 677 678
msgid "Show CPU chart as stacked area chart"
msgstr "Wyświetlanie wykresu procesorów jako skumulowany wykres warstwowy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
679
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:7
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
680 681 682 683 684 685 686
msgid ""
"If TRUE, system-monitor shows the CPU chart as a stacked area chart instead "
"of a line chart."
msgstr ""
"Jeśli wartość wynosi \"true\", to monitor systemu wyświetla wykres "
"procesorów jako skumulowany wykres warstwowy zamiast wykresu liniowego."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
687
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:8
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
688 689 690
msgid "Enable/Disable smooth refresh"
msgstr "Włącza/wyłącza płynne odświeżanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
691
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:9
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
692 693 694
msgid "Show warning dialog when killing processes"
msgstr "Wyświetlanie okna z ostrzeżeniem przy usuwaniu procesów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
695
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:10
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
696 697
msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
msgstr "Czas w milisekundach pomiędzy aktualizacjami widoku procesów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
698

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
699
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:11
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
700 701
msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
msgstr "Czas z milisekundach pomiędzy aktualizacjami wykresów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
702

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
703
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:12
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
704 705 706
msgid "Whether information about all file systems should be displayed"
msgstr ""
"Określa, czy ma być wyświetlana informacja o wszystkich systemach plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
707

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
708
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:13
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
709 710 711 712 713 714 715 716
msgid ""
"Whether to display information about all file systems (including types like "
"'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted "
"file systems."
msgstr ""
"Określa, czy ma być wyświetlana informacja o wszystkich systemach plików, "
"włączając w to systemy takie jak \"autofs\" i \"procfs\". Może być to "
"przydatne do wyświetlenia listy aktualnie zamontowanych systemów plików."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
717

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
718
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:14
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
719 720
msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
msgstr "Czas w milisekundach pomiędzy aktualizacjami listy urządzeń"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
721

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
722
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:15
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
723 724
msgid "Determines which processes to show."
msgstr "Określa, które procesy wyświetlać."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
725

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
726
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:16
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
727
msgid "Saves the currently viewed tab"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
728
msgstr "Zapisuje obecnie wyświetlaną kartę"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
729

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
730
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:17
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
731 732
msgid "CPU colors"
msgstr "Kolory procesorów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
733

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
734
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:18
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
735 736
msgid "Each entry is in the format (CPU#, Hexadecimal color value)"
msgstr "Każdy wpis jest w formacie (CPU#, szesnastkowa wartość koloru)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
737

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
738
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:19
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
739 740
msgid "Default graph memory color"
msgstr "Domyślny kolor wykresu pamięci"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
741

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
742
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:20
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
743 744
msgid "Default graph swap color"
msgstr "Domyślny kolor wykresu przestrzeni wymiany"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
745

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
746
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:21
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
747 748
msgid "Default graph incoming network traffic color"
msgstr "Domyślny kolor wykresu przychodzącego ruchu sieciowego"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
749

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
750
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:22
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
751 752
msgid "Default graph outgoing network traffic color"
msgstr "Domyślny kolor wykresu wychodzącego ruchu sieciowego"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
753

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
754
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:23
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
755 756
msgid "Show network traffic in bits"
msgstr "Wyświetlanie ruchu sieciowego w bitach"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
757

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
758
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:24
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
759 760
msgid "Process view sort column"
msgstr "Kolumna sortowania widoku procesów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
761

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
762
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:25
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
763 764
msgid "Process view columns order"
msgstr "Porządek kolumn widoku procesów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
765

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
766
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:26
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
767 768
msgid "Process view sort order"
msgstr "Porządek sortowania widoku procesów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
769

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
770
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:27
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
771 772
msgid "Width of process 'Name' column"
msgstr "Szerokość kolumny nazwy procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
773

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
774
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:28
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
775 776
msgid "Show process 'Name' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny nazwy podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
777

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
778
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:29
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
779 780
msgid "Width of process 'User' column"
msgstr "Szerokość kolumny użytkownika procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
781

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
782
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:30
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
783 784
msgid "Show process 'User' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny użytkownika procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
785

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
786
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:31
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
787 788
msgid "Width of process 'Status' column"
msgstr "Szerokość kolumny stanu procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
789

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
790
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:32
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
791
msgid "Show process 'Status' column on startup"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
792 793
msgstr "Wyświetlanie kolumny stanu procesu podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
794
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:33
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
795 796
msgid "Width of process 'Virtual Memory' column"
msgstr "Szerokość kolumny pamięci wirtualnej procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
797

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
798
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:34
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
799 800
msgid "Show process 'Virtual Memory' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny pamięci wirtualnej procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
801

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
802
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:35
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
803 804
msgid "Width of process 'Resident Memory' column"
msgstr "Szerokość kolumny pamięci rezydentnej procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
805

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
806
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:36
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
807 808
msgid "Show process 'Resident Memory' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny pamięci rezydentnej procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
809

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
810
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:37
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
811 812
msgid "Width of process 'Writable Memory' column"
msgstr "Szerokość kolumny pamięci zapisywalnej procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
813

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
814
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:38
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
815 816
msgid "Show process 'Writable Memory' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny pamięci zapisywalnej procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
817

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
818
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:39
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
819 820
msgid "Width of process 'Shared Memory' column"
msgstr "Szerokość kolumny pamięci współdzielonej procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
821

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
822
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:40
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
823 824 825
msgid "Show process 'Shared Memory' column on startup"
msgstr ""
"Wyświetlanie kolumny pamięci współdzielonej procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
826

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
827
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:41
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
828 829
msgid "Width of process 'X Server Memory' column"
msgstr "Szerokość kolumny pamięci serwera X procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
830

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
831
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:42
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
832 833
msgid "Show process 'X Server Memory' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny pamięci serwera X procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
834

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
835
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:44
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
836 837
#, no-c-format
msgid "Width of process 'CPU %' column"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
838
msgstr "Szerokość kolumny % procesora"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
839

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
840
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:46
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
841 842 843
#, no-c-format
msgid "Show process 'CPU %' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny % procesora procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
844

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
845
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:47
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
846 847
msgid "Width of process 'CPU Time' column"
msgstr "Szerokość kolumny czasu procesora procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
848

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
849
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:48
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
850 851
msgid "Show process 'CPU Time' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny czasu procesora procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
852

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
853
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:49
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
854 855
msgid "Width of process 'Started' column"
msgstr "Szerokość kolumny czasu uruchomienia procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
856

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
857
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:50
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
858 859
msgid "Show process 'Started' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny czasu uruchomienia procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
860

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
861
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:51
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
862 863
msgid "Width of process 'Nice' column"
msgstr "Szerokość kolumny nice procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
864

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
865
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:52
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
866 867
msgid "Show process 'Nice' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny nice procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
868

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
869
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:53
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
870 871
msgid "Width of process 'PID' column"
msgstr "Szerokość kolumny PID procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
872

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
873
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:54
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
874 875
msgid "Show process 'PID' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny PID procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
876

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
877
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:55
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
878 879
msgid "Width of process 'SELinux Security Context' column"
msgstr "Szerokość kolumny kontekstu bezpieczeństwa SELinux procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
880

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
881
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:56
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
882 883 884 885
msgid "Show process 'SELinux Security Context' column on startup"
msgstr ""
"Wyświetlanie kolumny kontekstu bezpieczeństwa SELinux procesu podczas "
"uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
886

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
887
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:57
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
888 889
msgid "Width of process 'Command Line' column"
msgstr "Szerokość kolumny wiersza poleceń procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
890

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
891
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:58
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
892 893
msgid "Show process 'Command Line' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny wiersza poleceń procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
894

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
895
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:59
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
896 897
msgid "Width of process 'Memory' column"
msgstr "Szerokość kolumny pamięci procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
898

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
899
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:60
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
900 901 902
msgid "Show process 'Memory' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny pamięci procesu podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
903
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:61
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
904 905 906
msgid "Width of process 'Waiting Channel' column"
msgstr "Szerokość kolumny kanału oczekującego procesu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
907
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:62
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
908 909 910
msgid "Show process 'Waiting Channel' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny \"Kanał oczekujący\" procesu podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
911
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:63
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
912 913 914
msgid "Width of process 'Control Group' column"
msgstr "Szerokość kolumny grupy kontrolnej procesu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
915
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:64
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
916 917 918
msgid "Show process 'Control Group' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny grupy kontrolnej procesu podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
919
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:65
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
920 921 922
msgid "Width of process 'Unit' column"
msgstr "Szerokość kolumny nice procesu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
923
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:66
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
924 925 926
msgid "Show process 'Unit' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny jednostki procesu podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
927
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:67
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
928 929 930
msgid "Width of process 'Session' column"
msgstr "Szerokość kolumny sesji procesu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
931
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:68
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
932 933
msgid "Show process 'Session' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny sesji procesu podczas uruchomienia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
934

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
935
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:69
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
936 937 938
msgid "Width of process 'Seat' column"
msgstr "Szerokość kolumny stanowiska procesu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
939
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:70
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
940 941 942
msgid "Show process 'Seat' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny stanowiska procesu podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
943
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:71
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
944 945 946
msgid "Width of process 'Owner' column"
msgstr "Szerokość kolumny właściciela procesu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
947
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:72
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
948 949 950
msgid "Show process 'Owner' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny właściciela procesu podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
951
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:73
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
952 953 954
msgid "Width of process 'Priority' column"
msgstr "Szerokość kolumny priorytetu procesu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
955
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:74
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
956 957 958
msgid "Show process 'Priority' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny priorytetu procesu podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
959
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:75
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
960 961 962
msgid "Disk view sort column"
msgstr "Kolumna sortowania widoku dysków"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
963
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:76
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
964 965 966
msgid "Disk view sort order"
msgstr "Porządek sortowania widoku dysków"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
967
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:77
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
968 969 970
msgid "Disk view columns order"
msgstr "Porządek kolumn widoku dysków"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
971
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:78
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
972 973 974
msgid "Width of disk view 'Device' column"
msgstr "Szerokość kolumny urządzenia widoku dysku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
975
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:79
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
976 977 978
msgid "Show disk view 'Device' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny urządzenia widoku dysku podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
979
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:80
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
980 981 982
msgid "Width of disk view 'Directory' column"
msgstr "Szerokość kolumny katalogu widoku dysku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
983
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:81
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
984 985 986
msgid "Show disk view 'Directory' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny katalogu widoku dysku podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
987
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:82
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
988 989 990
msgid "Width of disk view 'Type' column"
msgstr "Szerokość kolumny typu widoku dysku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
991
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:83
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
992 993 994
msgid "Show disk view 'Type' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny typu widoku dysku podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
995
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:84
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
996 997 998
msgid "Width of disk view 'Total' column"
msgstr "Szerokość kolumny \"łącznie\" widoku dysku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
999
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:85
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1000 1001 1002
msgid "Show disk view 'Total' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny \"łącznie\" widoku dysku podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1003
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:86
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1004 1005 1006
msgid "Width of disk view 'Free' column"
msgstr "Szerokość kolumny \"wolne\" widoku dysku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1007
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:87
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1008 1009 1010
msgid "Show disk view 'Free' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny \"wolne\" widoku dysku podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1011
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:88
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1012 1013 1014
msgid "Width of disk view 'Available' column"
msgstr "Szerokość kolumny \"dostępne\" widoku dysku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1015
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:89
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1016 1017 1018
msgid "Show disk view 'Available' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny \"dostępne\" widoku dysku podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1019
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:90
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1020 1021 1022
msgid "Width of disk view 'Used' column"
msgstr "Szerokość kolumny \"używane\" widoku dysku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1023
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:91
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1024 1025 1026
msgid "Show disk view 'Used' column on startup"
msgstr "Wyświetlanie kolumny \"używane\" widoku dysku podczas uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1027
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:92
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1028 1029 1030
msgid "Memory map sort column"
msgstr "Kolumna sortowania mapy pamięci"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1031
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:93
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1032 1033 1034
msgid "Memory map sort order"
msgstr "Porządek sortowania mapy pamięci"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1035
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:94
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1036 1037 1038
msgid "Open files sort column"
msgstr "Kolumna sortowania otwartych plików"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1039
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:95
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1040 1041 1042
msgid "Open files sort order"
msgstr "Porządek sortowania otwartych plików"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1043
#: ../src/prefsdialog.cpp:170
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1044 1045 1046
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1047
#: ../src/procactions.cpp:75
1048
#, c-format
1049
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1050
"Cannot change the priority of process with PID %d to %d.\n"
1051
"%s"
1052
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1053
"Nie można zmienić priorytetu procesu z PID %d na %d.\n"
1054
"%s"
1055

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1056
#: ../src/procactions.cpp:153
1057
#, c-format
1058
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1059
"Cannot kill process with PID %d with signal %d.\n"
1060
"%s"
1061
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1062
"Nie można usunąć procesu z PID %d za pomocą sygnału %d.\n"
1063
"%s"
1064

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1065
#. xgettext: primary alert message for killing single process
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1066
#: ../src/procdialogs.cpp:75
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1067 1068 1069 1070 1071
#, c-format
msgid "Are you sure you want to kill the selected process “%s” (PID: %u)?"
msgstr "Na pewno usunąć zaznaczony proces \"%s\" (PID: %u)?"

#. xgettext: primary alert message for ending single process
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1072
#: ../src/procdialogs.cpp:80
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1073
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1074 1075 1076 1077
msgid "Are you sure you want to end the selected process “%s” (PID: %u)?"
msgstr "Na pewno zakończyć zaznaczony proces \"%s\" (PID: %u)?"

#. xgettext: primary alert message for killing multiple processes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1078
#: ../src/procdialogs.cpp:87
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086
#, c-format
msgid "Are you sure you want to kill the selected process?"
msgid_plural "Are you sure you want to kill the %d selected processes?"
msgstr[0] "Na pewno usunąć zaznaczony proces?"
msgstr[1] "Na pewno usunąć %d zaznaczone procesy?"
msgstr[2] "Na pewno usunąć %d zaznaczonych procesów?"

#. xgettext: primary alert message for ending multiple processes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1087
#: ../src/procdialogs.cpp:91
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1088 1089 1090 1091 1092 1093
#, c-format
msgid "Are you sure you want to end the selected process?"
msgid_plural "Are you sure you want to end the %d selected processes?"
msgstr[0] "Na pewno zakończyć zaznaczony proces?"
msgstr[1] "Na pewno zakończyć %d zaznaczone procesy?"
msgstr[2] "Na pewno zakończyć %d zaznaczonych procesów?"
1094

1095
#. xgettext: secondary alert message
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1096
#: ../src/procdialogs.cpp:98 ../src/procdialogs.cpp:104
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1097 1098
msgid ""
"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1099
"security risk. Only unresponsive processes should be killed."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1100 1101 1102 1103
msgstr ""
"Usuwając proces, można uszkodzić dane, przerwać pracującą sesję lub stworzyć "
"zagrożenie bezpieczeństwa. Powinno się usuwać tylko procesy, które przestały "
"odpowiadać."
1104

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1105
#: ../src/procdialogs.cpp:101
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1106 1107 1108 1109 1110
msgid "_Kill Process"
msgid_plural "_Kill Processes"
msgstr[0] "_Usuń proces"
msgstr[1] "_Usuń procesy"
msgstr[2] "_Usuń procesy"
1111

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1112
#: ../src/procdialogs.cpp:107
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1113 1114 1115 1116 1117
msgid "_End Process"
msgid_plural "_End Processes"
msgstr[0] "_Zakończ proces"
msgstr[1] "_Zakończ procesy"
msgstr[2] "_Zakończ procesy"
1118

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1119
#: ../src/procdialogs.cpp:188
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1120
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1121
msgid "Change Priority of Process “%s” (PID: %u)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1122
msgstr "Zmiana priorytetu procesu \"%s\" (PID: %u)"
1123

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1124
#: ../src/procdialogs.cpp:191
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131
#, c-format
msgid "Change Priority of the selected process"
msgid_plural "Change Priority of %d selected processes"
msgstr[0] "Zmiana priorytetu zaznaczonego procesu"
msgstr[1] "Zmiana priorytetu %d zaznaczonych procesów"
msgstr[2] "Zmiana priorytetu %d zaznaczonych procesów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1132
#: ../src/procdialogs.cpp:210
1133 1134 1135
msgid "Note:"
msgstr "Uwaga:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1136
#: ../src/procdialogs.cpp:211
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1137 1138 1139 1140 1141 1142
msgid ""
"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
"corresponds to a higher priority."
msgstr ""
"Priorytet procesu jest określany przez wartość nice. Niższa wartość nice "
"odpowiada wyższemu priorytetowi."
1143

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1144 1145
#: ../src/procproperties.cpp:55 ../src/procproperties.cpp:106
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/util.cpp:432
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1146 1147 1148
msgid "N/A"
msgstr "Nie dotyczy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1149
#: ../src/procproperties.cpp:89 ../src/proctable.cpp:322
1150 1151
msgid "Process Name"
msgstr "Nazwa procesu"
1152

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1153
#: ../src/procproperties.cpp:90 ../src/proctable.cpp:323
1154 1155
msgid "User"
msgstr "Użytkownik"
1156

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1157
#: ../src/procproperties.cpp:91 ../src/proctable.cpp:324
1158 1159
msgid "Status"
msgstr "Stan"
1160

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1161
#: ../src/procproperties.cpp:93 ../src/proctable.cpp:325
1162 1163 1164
msgid "Virtual Memory"
msgstr "Pamięć wirtualna"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1165
#: ../src/procproperties.cpp:94 ../src/proctable.cpp:326
1166 1167
msgid "Resident Memory"
msgstr "Pamięć rezydentna"
1168

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1169
#: ../src/procproperties.cpp:95 ../src/proctable.cpp:327
1170 1171 1172
msgid "Writable Memory"
msgstr "Pamięć zapisywalna"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1173
#: ../src/procproperties.cpp:96 ../src/proctable.cpp:328
1174
msgid "Shared Memory"
1175
msgstr "Pamięć współdzielona"
1176

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1177
#: ../src/procproperties.cpp:98 ../src/proctable.cpp:329
1178 1179 1180
msgid "X Server Memory"
msgstr "Pamięć X serwera"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1181
#: ../src/procproperties.cpp:101 ../src/proctable.cpp:331
1182
msgid "CPU Time"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1183
msgstr "Czas procesora"
1184

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1185
#: ../src/procproperties.cpp:101
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192
#, c-format
msgid "%lld second"
msgid_plural "%lld seconds"
msgstr[0] "%lld sekunda"
msgstr[1] "%lld sekundy"
msgstr[2] "%lld sekund"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1193
#: ../src/procproperties.cpp:102 ../src/proctable.cpp:332
1194 1195 1196
msgid "Started"
msgstr "Uruchomiono"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1197
#: ../src/procproperties.cpp:103 ../src/proctable.cpp:333
1198 1199 1200
msgid "Nice"
msgstr "Nice"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1201
#: ../src/procproperties.cpp:104 ../src/proctable.cpp:347
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1202 1203 1204
msgid "Priority"
msgstr "Priorytet"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1205
#: ../src/procproperties.cpp:105 ../src/proctable.cpp:334
1206
msgid "ID"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1207
msgstr "Identyfikator"