Commit a4e21b9c authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Administrator

Update Ukrainian translation

parent e7c92e32
......@@ -6,8 +6,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor master\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-28 16:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-28 19:58+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-18 07:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-18 11:02+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1 ? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Lokalize 20.07.70\n"
"X-Generator: Lokalize 20.11.70\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -27,27 +27,30 @@ msgstr "Юрій Чорноіван <yurchor@ukr.net>, 2020"
#: C/commandline.page:11 C/cpu-check.page:15 C/cpu-mem-normal.page:11
#: C/cpu-multicore.page:11 C/fs-device.page:13 C/fs-diskusage.page:13
#: C/fs-info.page:13 C/fs-showall.page:11 C/index.page:13 C/mem-check.page:12
#: C/mem-swap.page:12 C/memory-map-use.page:13 C/net-bits.page:11
#: C/process-explain.page:11 C/process-files.page:11
#: C/mem-swap.page:12 C/memory-map-use.page:13 C/memory-map-what.page:12
#: C/net-bits.page:11 C/process-explain.page:11 C/process-files.page:11
#: C/process-identify-file.page:11 C/process-identify-hog.page:11
#: C/process-kill.page:12 C/process-many.page:11
#: C/process-priority-change.page:14 C/process-status.page:14
#: C/process-update-speed.page:11 C/solaris-mode.page:11 C/units.page:11
#: C/process-priority-change.page:14 C/process-priority-what.page:11
#: C/process-status.page:14 C/process-update-speed.page:11
#: C/solaris-mode.page:11 C/units.page:11
msgid "Phil Bull"
msgstr "Філ Булл (Phil Bull)"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/commandline.page:13 C/mem-check.page:14 C/mem-swap.page:14
#: C/memory-map-use.page:15 C/net-bits.page:13 C/process-explain.page:13
#: C/process-identify-file.page:13 C/process-identify-hog.page:13
#: C/memory-map-use.page:15 C/memory-map-what.page:14 C/net-bits.page:13
#: C/process-explain.page:13 C/process-identify-file.page:13
#: C/process-identify-hog.page:13 C/process-priority-what.page:19
#: C/process-update-speed.page:13 C/solaris-mode.page:13 C/units.page:13
msgid "2011"
msgstr "2011"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/commandline.page:16 C/mem-check.page:18 C/mem-swap.page:18
#: C/memory-map-use.page:19 C/net-bits.page:17 C/process-explain.page:17
#: C/process-identify-file.page:17 C/process-identify-hog.page:17
#: C/memory-map-use.page:19 C/memory-map-what.page:18 C/net-bits.page:17
#: C/process-explain.page:17 C/process-identify-file.page:17
#: C/process-identify-hog.page:17 C/process-priority-what.page:17
#: C/process-update-speed.page:17 C/solaris-mode.page:17 C/units.page:17
msgid "Michael Hill"
msgstr "Майкл Гілл (Michael Hill)"
......@@ -751,8 +754,9 @@ msgstr "Ця робота розповсюджується за умов дот
#. (itstool) path: credit/years
#: C/mem-check.page:20 C/mem-swap.page:20 C/memory-map-use.page:21
#: C/net-bits.page:19 C/process-explain.page:19 C/process-identify-file.page:19
#: C/process-identify-hog.page:19 C/process-update-speed.page:19
#: C/memory-map-what.page:20 C/net-bits.page:19 C/process-explain.page:19
#: C/process-identify-file.page:19 C/process-identify-hog.page:19
#: C/process-priority-what.page:13 C/process-update-speed.page:19
#: C/solaris-mode.page:19 C/units.page:19
msgid "2011, 2014"
msgstr "2011, 2014"
......@@ -1004,7 +1008,6 @@ msgstr "Читання мапи пам'яті"
#. (itstool) path: item/p
#: C/memory-map-use.page:63
#| msgid "Addresses are diplayed in hexadecimal (base 16)."
msgid "Addresses are displayed in hexadecimal (base 16)."
msgstr ""
"Адреси показано у шістнадцятковому форматі (у форматі чисел з основою "
......@@ -1247,6 +1250,111 @@ msgstr ""
"inode — структура, яку файлова система використовує для зберігання файла. "
"Пов'язаний із ним номер є унікальним."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/memory-map-what.page:23
msgid "The memory map of a process can help diagnose certain memory issues."
msgstr ""
"Мапа пам'яті процесу може спростити визначення деяких проблем із розподілом "
"пам'яті."
#. (itstool) path: page/title
#: C/memory-map-what.page:27
msgid "What is a memory map?"
msgstr "Що таке мапа пам'яті?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/memory-map-what.page:40
msgid ""
"<gui>Virtual memory</gui> is a representation of the combined <gui>physical "
"memory</gui> and <link xref=\"mem-swap\">swap space</link> in a system. It "
"enables running processes to access <em>more</em> than the existing physical "
"memory by <gui>mapping</gui> locations in physical memory to files on disk."
msgstr ""
"<gui>Віртуальна пам'ять</gui> — відповідник поєднання <gui>фізичної пам'яті</"
"gui> та <link xref=\"mem-swap\">резервної пам'яті на диску</link> у системі. "
"Віртуальна пам'ять уможливлює для запущених процесів доступу до обсягів "
"пам'яті, які <em>перевищують</em> наявну фізичну пам'ять, шляхом "
"<gui>прив'язки</gui> областей у фізичній пам'яті до файлів на диску."
#. (itstool) path: page/p
#: C/memory-map-what.page:46
msgid ""
"When a program is launched, the system assigns it a unique process ID (PID) "
"and its <em>instructions</em> and <em>data</em> are loaded into memory in "
"<em>pages</em>. The page table of each process maps the correspondence "
"between its pages in virtual memory and their location in physical memory. "
"The <gui>memory map</gui> displays the total virtual memory use of the "
"process, and can be used to determine the memory cost of running a single or "
"multiple instances of the program, to ensure the use of the correct shared "
"libraries, to see the results of adjusting various performance tuning "
"parameters the program may have, or to diagnose issues such as memory leaks."
msgstr ""
"Після запуску програми система пов'язує із нею унікальний ідентифікатор "
"процесу (PID), а її <em>інструкції</em> та <em>дані</em> завантажуються до "
"<em>сторінок</em> пам'яті. Таблиця сторінок кожного процесу містить дані "
"щодо відповідності між сторінками у віртуальній пам'яті та їхнім "
"розташуванням у фізичний пам'яті. У <gui>мапі пам'яті</gui> буде показано "
"використання загальної віртуальної пам'яті процесом. Нею можна скористатися "
"для визначення вимог до пам'яті для окремого запущеного екземпляра програми "
"або декількох її екземплярів, для перевірки використання належних спільних "
"бібліотек, для перегляду результатів коригування різноманітних параметрів "
"коригування швидкодії та діагностування проблем, зокрема витоків пам'яті."
#. (itstool) path: page/p
#: C/memory-map-what.page:57
msgid ""
"If multiple copies of a program are running, the instructions (or <em>text</"
"em>) of the program only need to be loaded once into physical memory. Each "
"time a new instance of the program is launched (as a unique process with its "
"own virtual memory pages), its page table maps the location of the text in "
"virtual memory to those instructions in the original real memory location. "
"In addition, any dynamic shared libraries used by the process appear as "
"distinct in virtual memory, but are shared references to a single copy of "
"the library's text segment in real memory. When accounting for the total "
"memory use of a process, it is important to note that the cost of shared "
"libraries loaded into memory can be spread across all processes currently "
"using them."
msgstr ""
"Якщо запущено декілька копій програми, достатньо завантаження одного набору "
"інструкцій (або <em>тексту</em>) програми до фізичної пам'яті. Кожного разу, "
"коли запускається новий екземпляр програми (як унікальний процес із власними "
"сторінками віртуальної пам'яті), до його таблиці сторінок буде записано дані "
"щодо відповідності розташування тексту у віртуальній пам'яті до розташування "
"цих інструкцій у початковій реальній пам'яті. Крім того, усі динамічні "
"спільні бібліотеки, які використовує процес, буде показано як окремі у "
"віртуальній пам'яті, але як спільні посилання на єдиний текстовий сегмент "
"бібліотеки у справжній пам'яті. Якщо йдеться про обчислення загального "
"використання пам'яті процесом, важливо зауважити, що вартість завантаження "
"спільних бібліотек до пам'яті можна розподілити між усіма процесами, які на "
"певний момент часу використовують їх."
#. (itstool) path: page/p
#: C/memory-map-what.page:69
msgid ""
"When the system needs more pages of memory than are available, some of the "
"existing pages will be <em>paged out</em> or written to the <gui>swap space</"
"gui>. Text pages are flagged read-execute in memory and don't need to be "
"written to swap since they can be re-loaded from their original location on "
"disk. Data pages have read-write permissions, and if modified when in "
"memory, they are labeled <em>dirty</em>, and when designated for swapping, "
"must be paged out. When a page in swap space is required by a running "
"process, it needs to be swapped back in before use, perhaps causing another "
"page to be paged out."
msgstr ""
"Коли системі потрібно більше сторінок пам'яті, ніж є доступних, деякі з "
"наявних сторінок буде <em>виштовхнуто зі списку сторінок</em> або записано "
"до <gui>резервної пам'яті на диску</gui>. Текстові сторінки у пам'яті "
"позначено як так, що призначено для читання і виконання, вони не потребують "
"запису до резервної пам'яті на диску, оскільки їх можна перезавантажити з "
"початкового місця на диску. Доступ до сторінок даних відкрито для читання і "
"запису, і якщо до них внесено зміни під час зберігання в оперативній "
"пам'яті, їх буде позначено як <em>брудні</em>, і, коли їх буде визначено як "
"такі, що потребують запису до резервної пам'яті на диску, їх має бути "
"виштовхнуто зі списку сторінок. Коли сторінка, яка зберігається у резервній "
"пам'яті, знадобиться запущеному процесу, її доведеться повернути з резервної "
"пам'яті до оперативної, що, можливо, призведе до виштовхування якоїсь іншої "
"сторінки."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/net-bits.page:22
msgid "Choose the units to display your network speed."
......@@ -1684,6 +1792,45 @@ msgstr ""
"того, ви можете збільшити пріоритетність процесу, який є важливішим для вас "
"і який має працювати швидше."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/process-priority-what.page:22
msgid "The <em>nice</em> value of a process is used to adjust its priority."
msgstr ""
"Значення <em>nice</em> процесу використовується для коригування його"
" пріоритетності."
#. (itstool) path: page/title
#: C/process-priority-what.page:25
#| msgid "View the memory map of a process."
msgid "What is the <em>nice</em> value of a process?"
msgstr "Що означає значення пріоритетності (<em>nice</em>) процесу?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/process-priority-what.page:27
msgid ""
"The priority of a process determines the share of time the process is "
"alotted on a system's one or more processors (CPUs or cores). A <em>nice</"
"em> process, or one with a higher nice value, concedes priority to other "
"processes. Adjusting the nice value will increase or decrease the scheduling "
"priority."
msgstr ""
"Пріоритетність процесу визначає частку часу процесора, яку виділено процесу"
" на одному або декількох процесорах (центральних процесорах або ядрах)"
" процесу. «Щедрий» (<em>nice</em>) процес, або процес із високим значенням"
" nice, надає пріоритет іншим процесам. Коригування значення nice збільшує або"
" зменшує пріоритетність процесу при плануванні розподілу часу процесора."
#. (itstool) path: page/p
#: C/process-priority-what.page:32
msgid ""
"The lower the nice value, the higher the priority of the process. The nice "
"value ranges from -20 (low nice, higher priority) to 20 (lower priority). "
"The default value of nice is usually 0."
msgstr ""
"Чим меншим є значення nice, тим вищим є пріоритет процесу. Значення nice"
" лежить у діапазоні від -20 (низьке значення nice, найвища пріоритетність) до"
" 20 (найнижча пріоритетність). Типовим значенням nice, зазвичай, є 0."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/process-status.page:19
msgid "The status of a process can be running, sleeping, stopped, or zombie."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment