Commit 9a81732c authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent af589891
......@@ -3,11 +3,13 @@
# This file is distributed under the same license as the gnome-system-monitor package.
# scootergrisen, 2020.
#
# scootergrisen: tjek om entry/entries skal være indgang fremfor post
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor master\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-31 05:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-08 15:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-08 00:00+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -218,7 +220,7 @@ msgid ""
"lot of work, a higher percentage of both of these things will be used."
msgstr ""
"Alle de programmer som kører på din computer deler CPU-tid (processor) og "
"hukommelse. Hvis du kører mange programmer på samme tid eller hvis nogle "
"hukommelse. Hvis du kører mange programmer på samme tid, eller hvis nogle "
"programmer udfører en masse arbejde, så bruges en højere procentdel af begge "
"dele."
......@@ -231,10 +233,10 @@ msgid ""
"the CPU when they are doing computationally-intensive things like running "
"games."
msgstr ""
"Hvis CPU-forbruget er omkring 100 %, så betyder det at din computer prøver "
"Hvis CPU-forbruget er omkring 100 %, så betyder det, at din computer prøver "
"at udføre mere arbejde end den har kapacitet til. Det er typisk OK, men det "
"betyder at programmer kan blive lidt langsommere. Computere har tendens til "
"at bruge tæt på 100 % af CPU'en når der udføres ting med intensive "
"betyder, at programmer kan blive lidt langsommere. Computere har tendens til "
"at bruge tæt på 100 % af CPU'en når, der udføres ting med intensive "
"udregninger såsom spil."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -245,7 +247,7 @@ msgid ""
"identify-hog\">find out which program is using up so much CPU time</link>."
msgstr ""
"Hvis processoren kører på 100 % i lang tid, så kan det gøre din computer "
"irriterende langsom. Hvis det er tilfældet så <link xref=\"process-identify-"
"irriterende langsom. Hvis det er tilfældet, så <link xref=\"process-identify-"
"hog\">find ud af hvilket program som bruger så meget CPU-tid</link>."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -257,7 +259,7 @@ msgid ""
"are much slower than the system memory."
msgstr ""
"Hvis hukommelsesforbruget er tæt på 100 %, så kan det gøre tingene meget "
"langsommere. Det er fordi computeren så vil prøve og bruge din harddisk som "
"langsommere. Det er fordi computeren så vil prøve at bruge din harddisk som "
"et lager til midlertidig hukommelse kaldet <link xref=\"mem-swap"
"\">swaphukommelse</link>. Harddiske er langsommere end systemhukommelse."
......@@ -267,8 +269,8 @@ msgid ""
"You can try to free up some system memory by closing some programs. If "
"things get too slow, try restarting the computer."
msgstr ""
"Du kan prøve og frigøre noget systemhukommelse ved at lukke nogle "
"programmer. Hvis systemet bliver for langsomt, så prøv og genstarte "
"Du kan prøve at frigøre noget systemhukommelse ved at lukke nogle "
"programmer. Hvis systemet bliver for langsomt, så prøv at genstarte "
"computeren."
#. (itstool) path: note/p
......@@ -328,7 +330,7 @@ msgid ""
"processors; you don't need to do this yourself."
msgstr ""
"Computeren beslutter automatisk hvordan arbejdet bedst deles mellem "
"processorene — det behøver du ikke gøre selv."
"processorerne — det behøver du ikke gøre selv."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/fs-device.page:18
......@@ -490,7 +492,7 @@ msgid ""
"The File Systems tab lists which disks are attached to the computer, what "
"they are named, and how much disk space is available on them."
msgstr ""
"Filsystemer-faneblader viser hvilke diske som er tilsluttet til computer, "
"Filsystemer-fanebladet viser hvilke diske som er tilsluttet til computer, "
"deres navne, og hvor meget diskplads som er tilgængelig på dem."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -503,7 +505,7 @@ msgid ""
"file>."
msgstr ""
"<gui>Enhed</gui> viser det navn som styresystemet har tildelt til disken. Al "
"computerhardware som er tilsluttet til computeren gives et indslag i <file>/"
"computerhardware som er tilsluttet til computeren gives en post i <file>/"
"dev</file>-mappen som bruges til at identificere den. For harddiske er det "
"gerne noget i stil med <file>/dev/sda</file>."
......@@ -627,11 +629,11 @@ msgid ""
"devices and storing temporary files. The system manages these automatically, "
"so there is rarely any need for you to look at them yourself."
msgstr ""
"De fleste af posterne i listen er “virtuelle” filsystemer. De er ikke ægte "
"diske eller partitioner. De bruges i stedet af styresystemet som et praktisk "
"abstraktionslag til diverse ting såsom at håndtere hardwareenheder "
"og lagre midlertidige filer. Systemet håndterer dem automatisk, så det er "
"sjældent nødvendigt for dig at kigge på dem selv."
"De fleste poster i listen er “virtuelle” filsystemer. De er ikke virkelige "
"diske eller partitioner. Styresystemet bruger dem i stedet som et bekvemt "
"abstraktionslag til flere formål såsom håndtering af hardwareenheder "
"og lagring af midlertidige filer. Systemet håndterer dem automatisk, så der er "
"sjældent brug for, at du kigger på dem."
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:7
......@@ -779,7 +781,7 @@ msgid ""
"The color of each line is indicated by the pie graphs below. Click the pie "
"graph to change the color of the line graph."
msgstr ""
"Farven på hver linje indikeres af cirkeldiagrammet nedenfor. Klik på "
"Farven på hver linje angives af cirkeldiagrammet nedenfor. Klik på "
"cirkeldiagrammet for at ændre farven på linjegrafen."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -841,7 +843,7 @@ msgid ""
"appear at the top of the list."
msgstr ""
"Pilen i kolonneheaderen viser sorteringsretningen — klik igen for at vende "
"det om. Hvis pilen peger op, så vises de processer som bruger mest "
"det om. Hvis pilen peger opad, så vises de processer som bruger mest "
"hukommelse øverst i listen."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -969,12 +971,12 @@ msgstr "Læsning af hukommelsesområdet"
#: C/memory-map-use.page:63
#| msgid "Addresses are diplayed in hexadecimal (base 16)."
msgid "Addresses are displayed in hexadecimal (base 16)."
msgstr "Adresserne vises i heksadecimal (16 talsystem)."
msgstr "Adresserne vises i heksadecimal (16-talsystem)."
#. (itstool) path: item/p
#: C/memory-map-use.page:66
msgid "Sizes are displayed in <link xref=\"units\">IEC binary prefixes</link>."
msgstr "Størrelser vises med <link xref=\"units\">IEC-binære præfikser</link>."
msgstr "Størrelser vises med <link xref=\"units\">binære IEC-præfikser</link>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/memory-map-use.page:70
......@@ -1018,7 +1020,7 @@ msgid ""
"that is owned by the process whose name is displayed above the memory-map "
"table."
msgstr ""
"Placeringen af et delt bibliotek som på bruges af processen i øjeblikket. "
"Et delt biblioteks placering som i øjeblikket bruges af processen. "
"Hvis feltet er tomt, så beskriver hukommelsesinformationen i denne række "
"hukommelse som ejes af processen med det navn som vises over "
"hukommelsesområdetabellen."
......@@ -1070,7 +1072,7 @@ msgid ""
"The following flags describe the different types of memory-segment access "
"that the process can have:"
msgstr ""
"Følgende flag beskriver de forskellige typer adgang til hukommelsessegment "
"Følgende flag beskriver de forskellige typer adgang til hukommelsessegment, "
"som processen kan have:"
#. (itstool) path: item/title
......@@ -1142,8 +1144,7 @@ msgid ""
"The location of the address within the memory segment, measured from VM "
"Start."
msgstr ""
"Placeringen af adressen i hukommelsessegmentet, målt fra virtuel hukommelse "
"start."
"Adressens placering i hukommelsessegmentet, målt fra V. huk. start."
#. (itstool) path: td/p
#: C/memory-map-use.page:141
......@@ -1167,7 +1168,7 @@ msgid ""
"discarded when designated to be swapped out"
msgstr ""
"<em>ren</em> sider er endnu ikke blevet ændret mens de var i hukommelse og "
"kan forkastes når det er blevet besluttet at de skal byttes ud"
"kan forkastes, når det er blevet besluttet, at de skal byttes ud"
#. (itstool) path: item/p
#: C/memory-map-use.page:155
......@@ -1176,7 +1177,7 @@ msgid ""
"to disk when designated to be swapped out"
msgstr ""
"<em>snavset</em> sider er blevet ændret mens de var i hukommelse og skal "
"skrives til disk når det er blevet besluttet at de skal byttes ud"
"skrives til disk, når det er blevet besluttet, at de skal byttes ud"
#. (itstool) path: td/p
#: C/memory-map-use.page:160
......@@ -1292,7 +1293,7 @@ msgid ""
"are viewing or editing, or temporary or system files that the process needs "
"to work properly."
msgstr ""
"Processer har nogen gange brug for at holde filer åbne. Det kan være filer "
"Processer har nogle gange brug for at holde filer åbne. Det kan være filer, "
"som du viser eller redigerer, eller midlertidige eller systemfiler som "
"processen har brug for, for at virke korrekt."
......@@ -1345,7 +1346,7 @@ msgid ""
"process or processes responsible:"
msgstr ""
"Nogen gange fortæller en fejlmeddelelse dig at en enhed (såsom lydenheden "
"eller dvd rom'en) er optaget, eller at den fil du vil redigere er i brug. "
"eller dvd-rom'en) er optaget, eller at den fil du vil redigere er i brug. "
"Sådan finder du den eller de processer som er årsagen til det:"
#. (itstool) path: item/p
......@@ -1363,8 +1364,8 @@ msgid ""
"Enter a filename or part of a filename. This could be <file>/dev/snd</file> "
"for the sound device or <file>/media/cdrom</file> for the DVD ROM."
msgstr ""
"Indtast et filnavn eller del af et filnavn. Det skal være <file>/dev/snd</"
"file> til lydenheden eller <file>/media/cdrom</file> til dvd rom'en."
"Indtast et filnavn eller del af et filnavn. Det kunne være <file>/dev/snd</"
"file> til lydenheden eller <file>/media/cdrom</file> til dvd-rom'en."
#. (itstool) path: item/p
#: C/process-identify-file.page:45
......@@ -1388,7 +1389,7 @@ msgid ""
"Sort the list of processes by <gui>% CPU</gui> to see which application is "
"using up the computer's resources."
msgstr ""
"Sortér listen over processer efter <gui>% CPU</gui> for at se hvilke program "
"Sortér listen over processer efter <gui>% CPU</gui> for at se hvilke programmer, "
"der bruger computerens ressourcer."
#. (itstool) path: page/title
......@@ -1421,7 +1422,7 @@ msgid ""
"reverse it. The arrow should point up."
msgstr ""
"En pil i kolonneheaderen viser sorteringsretningen — klik igen for at vende "
"det om. Pilen skal pege op."
"den om. Pilen skal pege opad."
#. (itstool) path: page/p
#: C/process-identify-hog.page:52
......@@ -1478,7 +1479,7 @@ msgid ""
"<gui>Kill</gui> from the menu that appears."
msgstr ""
"Hvis processen ikke lukker efter få sekunder, så højreklik på den og vælg "
"<gui>Terminér</gui> fra menuen som kommer frem."
"<gui>Terminér</gui> fra menuen, som kommer frem."
#. (itstool) path: page/p
#: C/process-kill.page:27
......@@ -1553,7 +1554,7 @@ msgid ""
"Go to the <gui>Processes</gui> tab and click on the process you want to have "
"a different priority."
msgstr ""
"Gå til <gui>Processer</gui>-fanebladet og klik på den proces du vil give en "
"Gå til <gui>Processer</gui>-fanebladet og klik på den proces, du vil give en "
"anden prioritet."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -1645,7 +1646,7 @@ msgid ""
"The status of a process tells you whether it is currently doing something or "
"not. There are four statuses that a process can have:"
msgstr ""
"Statussen af en proces fortæller dig om den udfører noget i øjeblikket eller "
"Statussen af en proces fortæller dig, om den udfører noget i øjeblikket eller "
"ej. Der er fire statusser som en proces kan have:"
#. (itstool) path: item/title
......@@ -1739,7 +1740,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/p
#: C/process-status.page:62
msgid "The majority of processes will either be running or sleeping."
msgstr "De fleste processer vil enten være kører eller sover."
msgstr "De fleste processer enten kører eller sover."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/process-update-speed.page:22
......@@ -1775,8 +1776,8 @@ msgid ""
"Setting the <gui>Update interval</gui> to a lower value will cause "
"<gui>System Monitor</gui> itself to use more of the CPU."
msgstr ""
"Indstilles <gui>Opdateringsinterval</gui> til en lavere værdi vil få "
"<gui>Systemovervågning</gui> til at bruge mere af CPU'en."
"Indstilles <gui>Opdateringsinterval</gui> til en lavere værdi, vil "
"<gui>Systemovervågning</gui> bruge mere af CPU'en."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/solaris-mode.page:22
......@@ -1847,7 +1848,7 @@ msgid ""
"(multiples of 1024) from decimal sizes (multiples of 1000) commonly used, "
"for instance, in packaging of hard disks."
msgstr ""
"Statistik om hukommelse og diskplads vises med <em>IEC-binære præfikser</"
"Statistik om hukommelse og diskplads vises med <em>binære IEC-præfikser</"
"em>, KiB, MiB, GiB, TiB (for kibi, mebi, gibi og tebi). Det bruges til at "
"skelne mellem binær oplysning af størrelser som bruges i Systemovervågning "
"(multipla af 1024) og decimale størrelser (multipla af 1000) som bruges "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment