Commit fb39c353 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen Committed by Kenneth Nielsen
Browse files

Updated Danish translation

parent 3f412689
# Danish translation of gnome-games.
# Copyright (C) 1998-2012 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1998-2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
# Anders Wegge Jakobsen <wegge@wegge.dk>, 1998.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998-2001
......@@ -7,7 +7,7 @@
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
# flemming christensen <fc@stromata.dk>, 2011.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08, 09, 10, 11, 12.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007-2014.
#
# RETMIG: en eller anden med forstand på kabaler skal have oversat
# navnene på spillene. Der er en kommentar til hver af dem der
......@@ -34,8 +34,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-17 18:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-16 23:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-19 22:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-18 22:58+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -44,18 +44,93 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:47
msgid "GNOME Sudoku"
msgstr "GNOME Sudoku"
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"GNOME Sudoku has a simple, unobstrusive interface with all the features that "
"make playing Sudoku fun. Games are automatically saved when you quit, and "
"you can always come back to any game that you've played."
msgstr ""
"GNOME Sudoku har en simpel, uforstyrrende grænseflade med alle de "
"funktioner, der gør Sudokuspillet sjovt. Spillene gemmes automatisk når du "
"afslutter, og du kan altid vende tilbage til et spil, du har spillet "
"tidligere."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Each game is assigned a difficulty similar to those given by newspapers and "
"websites. You can also see detailed information about how the computer "
"solved the puzzle."
msgstr ""
"Hvert spil tildeles en sværhedsgrad, der svarer til dem givet af aviser og "
"på websteder. Du kan finde yderligere oplysninger om hvordan computeren "
"løste spillet."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"If you like to play on paper, you can print games out. You can choose how "
"many games you want to print per page and what difficulty of games you want "
"to print: as a result, GNOME Sudoku can act a renewable Sudoku book for you."
msgstr ""
"Hvis du kan lide at spille på papir, kan du udskrive spil. Du kan vælge hvor "
"mange spil, du vil udskrive per side, og hvilken sværhedsgrad de skal være: "
"Dermed kan GNOME Sudoku fungere som din evige Sudokubog."
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
msgid "Sudoku"
msgstr "Sudoku"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:2
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:2
msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
msgstr "Afprøv dine logiske evner i dette talgitter-spil"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:3
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:3
msgid "game;board;tiles;japanese;"
msgstr "spil;bræt;brikker;felter;japansk;"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:1
msgid "The number of seconds between automatic saves"
msgstr "Antallet af sekunder mellem automatiske gemninger"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:2
msgid "Print games that have been played"
msgstr "Udskriv spil, der allerede er spillet"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:3
msgid "Mark printed games as played"
msgstr "Markér udskrevne spil som værende spillet"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:4
msgid "Width of application window in pixels"
msgstr "Bredden af programvinduet i billedpunkter"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:5
msgid "Height of application window in pixels"
msgstr "Højden af programvinduet i billedpunkter"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:6
msgid "Show hint highlights"
msgstr "Markér fif"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:7
msgid "Color of the grid border"
msgstr "Farve på skærmens kant"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:8
msgid "Show the application toolbar"
msgstr "Vis programmets værktøjslinje"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:9
msgid "Show hints"
msgstr "Vis fif"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:10
msgid "Number of puzzles to print on a page"
msgstr "Antal opgaver, der udskrives per side"
#: ../data/print_games.ui.h:1
msgid "Print Sudokus"
msgstr "Udskriv Sudokuer"
......@@ -126,7 +201,7 @@ msgstr "Fjern den valgte sporing"
msgid "Make the tracked changes permanent"
msgstr "Gør de sporede ændringer permanente"
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:750
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:751
msgid "H_ide"
msgstr "_Skjul"
......@@ -134,10 +209,6 @@ msgstr "_Skjul"
msgid "Hide the tracked values"
msgstr "Skjul værdier der spores"
#: ../src/lib/defaults.py:47
msgid "GNOME Sudoku"
msgstr "GNOME Sudoku"
#: ../src/lib/defaults.py:50
msgid ""
"The popular Japanese logic puzzle\n"
......@@ -149,20 +220,20 @@ msgstr ""
"GNOME Sudoku er en del af GNOME Games."
#: ../src/lib/defaults.py:53
msgid "GNOME Games web site"
msgstr "Hjemmeside for GNOME Games"
msgid "Website"
msgstr "Websted"
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:627
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/printing.py:186
msgid "Easy"
msgstr "Let"
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/printing.py:187
msgid "Medium"
msgstr "Mellem"
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/printing.py:188
msgid "Hard"
msgstr "Svær"
......@@ -253,220 +324,220 @@ msgstr "Ønsker du virkelig at gøre dette?"
msgid "Don't ask me this again."
msgstr "Spørg mig ikke om dette igen."
#: ../src/lib/main.py:195
#: ../src/lib/main.py:196
msgid "_Game"
msgstr "_Spil"
#: ../src/lib/main.py:196
#: ../src/lib/main.py:197
msgid "New game"
msgstr "Nyt spil"
#: ../src/lib/main.py:197
#: ../src/lib/main.py:198
msgid "_Reset"
msgstr "_Nulstil"
#: ../src/lib/main.py:199
#: ../src/lib/main.py:200
msgid "_Undo"
msgstr "_Fortryd"
#: ../src/lib/main.py:200
#: ../src/lib/main.py:201
msgid "Undo last action"
msgstr "Fortryd sidste handling"
#: ../src/lib/main.py:201
#: ../src/lib/main.py:202
msgid "_Redo"
msgstr "_Omgør"
#: ../src/lib/main.py:202
#: ../src/lib/main.py:203
msgid "Redo last action"
msgstr "Gør sidste handling om"
#: ../src/lib/main.py:203
#: ../src/lib/main.py:204
msgid "Puzzle _Statistics..."
msgstr "Opgave_statistik..."
#: ../src/lib/main.py:205
#: ../src/lib/main.py:206
msgid "_Print..."
msgstr "_Udskriv..."
#: ../src/lib/main.py:206
#: ../src/lib/main.py:207
msgid "Print _Multiple Sudokus..."
msgstr "Udskriv _flere sudokuer..."
#: ../src/lib/main.py:209
#: ../src/lib/main.py:210
msgid "_Settings"
msgstr "_Opsætning"
#: ../src/lib/main.py:211
#: ../src/lib/main.py:212
msgid "_Tools"
msgstr "Vær_ktøjer"
#: ../src/lib/main.py:212
#: ../src/lib/main.py:213
msgid "_Hint"
msgstr "F_if"
#: ../src/lib/main.py:213
#: ../src/lib/main.py:214
msgid "Show a square that is easy to fill."
msgstr "Vis et felt, som er nemt at fylde ud."
#: ../src/lib/main.py:214
#: ../src/lib/main.py:215
msgid "Clear _Top Notes"
msgstr "Ryd _topnoter"
#: ../src/lib/main.py:216
#: ../src/lib/main.py:217
msgid "Clear _Bottom Notes"
msgstr "Ryd _bundnoter"
#: ../src/lib/main.py:218
#: ../src/lib/main.py:219
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: ../src/lib/main.py:219
#: ../src/lib/main.py:220
msgid "_Contents"
msgstr "_Indhold"
#: ../src/lib/main.py:225
#: ../src/lib/main.py:226
msgid "Show _Possible Numbers"
msgstr "Vis _mulige tal"
#: ../src/lib/main.py:227
#: ../src/lib/main.py:228
msgid "Always show possible numbers in a square"
msgstr "Vis altid mulige numre i et felt"
#: ../src/lib/main.py:231
#: ../src/lib/main.py:232
msgid "Warn About _Unfillable Squares"
msgstr "Advar om _uudfyldelige felter"
#: ../src/lib/main.py:233
#: ../src/lib/main.py:234
msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
msgstr "Advar om felter der bliver gjort uudfyldelige ved et træk"
#: ../src/lib/main.py:235
#: ../src/lib/main.py:236
msgid "_Track Additions"
msgstr "_Spor tilføjelser"
#: ../src/lib/main.py:237
#: ../src/lib/main.py:238
msgid "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
msgstr "Markér nye tilføjelser med separat farve, så du kan holde styr på dem."
#: ../src/lib/main.py:239
#: ../src/lib/main.py:240
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Vis _Værktøjslinie"
#: ../src/lib/main.py:240
#: ../src/lib/main.py:241
msgid "_Highlighter"
msgstr "_Markør"
#: ../src/lib/main.py:241
#: ../src/lib/main.py:242
msgid "Highlight the current row, column and box"
msgstr "Markér den aktuelle række, kolonne og kasse"
#: ../src/lib/main.py:366
#: ../src/lib/main.py:367
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %d second"
msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds"
msgstr[0] "Du gennemførte spillet på %d sekund"
msgstr[1] "Du gennemførte spillet på %d sekunder"
#: ../src/lib/main.py:371 ../src/lib/main.py:379
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#, python-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minut"
msgstr[1] "%d minutter"
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#: ../src/lib/main.py:373 ../src/lib/main.py:381
#, python-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekund"
msgstr[1] "%d sekunder"
#: ../src/lib/main.py:373
#: ../src/lib/main.py:374
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Du gennemførte spillet på %(minute)s og %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:378
#: ../src/lib/main.py:379
#, python-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d time"
msgstr[1] "%d timer"
#: ../src/lib/main.py:381
#: ../src/lib/main.py:382
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Du gennemførte spillet på %(hour)s, %(minute)s og %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:383
#: ../src/lib/main.py:384
#, python-format
msgid "You got %(n)s hint."
msgid_plural "You got %(n)s hints."
msgstr[0] "Du fik %(n)s fif."
msgstr[1] "Du fik %(n)s fif."
#: ../src/lib/main.py:386
#: ../src/lib/main.py:387
#, python-format
msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
msgstr[0] "Du fik %(n)s umulighed påpeget."
msgstr[1] "Du fik %(n)s umuligheder påpeget."
#: ../src/lib/main.py:391
#: ../src/lib/main.py:392
msgid "You win!"
msgstr "Du vandt!"
#: ../src/lib/main.py:401
#: ../src/lib/main.py:402
msgid "Save this game before starting new one?"
msgstr "Gem dette spil før der startes et nyt?"
#: ../src/lib/main.py:402
#: ../src/lib/main.py:403
msgid "_Save game for later"
msgstr "_Gem spillet til senere"
#: ../src/lib/main.py:403
#: ../src/lib/main.py:404
msgid "_Abandon game"
msgstr "_Forlad spillet"
#: ../src/lib/main.py:421
#: ../src/lib/main.py:422
msgid "Save game before closing?"
msgstr "Gem spil før der afsluttes?"
#: ../src/lib/main.py:619
#: ../src/lib/main.py:620
msgid "Puzzle Information"
msgstr "Spilinformation"
#: ../src/lib/main.py:620
#: ../src/lib/main.py:621
msgid "There is no current puzzle."
msgstr "Der er ikke noget aktivt spil."
#: ../src/lib/main.py:625
#: ../src/lib/main.py:626
msgid "Calculated difficulty: "
msgstr "Beregnet sværhedsgrad: "
#: ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/main.py:631
msgid "Very Hard"
msgstr "Meget svær"
# Evt. udelukkelse
#: ../src/lib/main.py:635
#: ../src/lib/main.py:636
msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
msgstr "Antal træk der umiddelbart kan udfyldes ved udelukkelse: "
#: ../src/lib/main.py:638
#: ../src/lib/main.py:639
msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
msgstr "Antal træk der straks kan udfyldes ved fyldning: "
#: ../src/lib/main.py:641
#: ../src/lib/main.py:642
msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
msgstr "Mængden af gæt der kræves til løsning: "
#: ../src/lib/main.py:644 ../src/lib/main.py:645
#: ../src/lib/main.py:645 ../src/lib/main.py:646
msgid "Puzzle Statistics"
msgstr "Opgavestatistik"
#: ../src/lib/main.py:669
#: ../src/lib/main.py:670
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Anders Wegge Jakobsen\n"
......@@ -480,36 +551,36 @@ msgstr ""
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
#. FIXME: This should create a pop-up dialog
#: ../src/lib/main.py:679
#: ../src/lib/main.py:680
#, python-format
msgid "Unable to display help: %s"
msgstr "Kunne ikke vise hjælp: %s"
#: ../src/lib/main.py:735
#: ../src/lib/main.py:736
msgid "Untracked"
msgstr "Spores ikke"
#: ../src/lib/main.py:744
#: ../src/lib/main.py:745
msgid "_Remove"
msgstr "_Fjern"
#: ../src/lib/main.py:745
#: ../src/lib/main.py:746
msgid "Delete selected tracker."
msgstr "Slet den valgte sporing."
#: ../src/lib/main.py:751
#: ../src/lib/main.py:752
msgid "Hide current tracker entries."
msgstr "Skjul aktuelle sporingsposter."
#: ../src/lib/main.py:756
#: ../src/lib/main.py:757
msgid "A_pply"
msgstr "_Anvend"
#: ../src/lib/main.py:757
#: ../src/lib/main.py:758
msgid "Apply all tracked values and remove the tracker."
msgstr "Ryd alle sporede værdier og fjern sporingen."
#: ../src/lib/main.py:795
#: ../src/lib/main.py:796
#, python-format
msgid "Tracker %s"
msgstr "Spor %s"
......@@ -518,50 +589,53 @@ msgstr "Spor %s"
msgid "_Clear"
msgstr "_Ryd"
#: ../src/lib/saver.py:155
#: ../src/lib/saver.py:151
msgid "No Space"
msgstr "Ingen plads"
#: ../src/lib/saver.py:156
#: ../src/lib/saver.py:152
msgid "No space left on disk"
msgstr "Ingen diskplads tilbage"
#: ../src/lib/saver.py:158 ../src/lib/saver.py:165
#: ../src/lib/saver.py:154 ../src/lib/saver.py:161
#, python-format
msgid "Unable to create data folder %(path)s."
msgstr "Kan ikke oprette datamappen %(path)s."
#: ../src/lib/saver.py:159
#: ../src/lib/saver.py:155
msgid "There is no disk space left!"
msgstr "Der er ingen resterende disklads!"
#: ../src/lib/saver.py:163 ../src/lib/saver.py:164
#: ../src/lib/saver.py:159 ../src/lib/saver.py:160
msgid "Error creating directory"
msgstr "Fejl ved oprettelse af katalog"
#: ../src/lib/saver.py:166 ../src/lib/saver.py:191 ../src/lib/saver.py:215
#: ../src/lib/saver.py:233
#: ../src/lib/saver.py:162 ../src/lib/saver.py:187 ../src/lib/saver.py:211
#: ../src/lib/saver.py:229
#, python-format
msgid "Error %(errno)s: %(error)s"
msgstr "Fejl %(errno)s: %(error)s"
#: ../src/lib/saver.py:186 ../src/lib/saver.py:187
#: ../src/lib/saver.py:182 ../src/lib/saver.py:183
msgid "Unable to save game."
msgstr "Kan ikke gemme spillet."
#: ../src/lib/saver.py:189 ../src/lib/saver.py:214 ../src/lib/saver.py:232
#: ../src/lib/saver.py:185 ../src/lib/saver.py:210 ../src/lib/saver.py:228
#, python-format
msgid "Unable to save file %(filename)s."
msgstr "Kan ikke gemme filen %(filename)s."
#: ../src/lib/saver.py:211 ../src/lib/saver.py:212
#: ../src/lib/saver.py:207 ../src/lib/saver.py:208
msgid "Unable to mark game as finished."
msgstr "Kan ikke markere spillet som afsluttet."
#: ../src/lib/saver.py:229 ../src/lib/saver.py:230
#: ../src/lib/saver.py:225 ../src/lib/saver.py:226
msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
msgstr "Sudoku kan ikke markere spillet som afsluttet."
#~ msgid "GNOME Games web site"
#~ msgstr "Hjemmeside for GNOME Games"
#~ msgid "Chess"
#~ msgstr "Skak"
......@@ -3501,36 +3575,6 @@ msgstr "Sudoku kan ikke markere spillet som afsluttet."
#~ msgid "_Use random block colors"
#~ msgstr "_Benyt tilfældige blokfarver"
#~ msgid "Color of the grid border"
#~ msgstr "Farve på skærmens kant"
#~ msgid "Height of application window in pixels"
#~ msgstr "Højden af programvinduet i billedpunkter"
#~ msgid "Mark printed games as played"
#~ msgstr "Markér udskrevne spil som værende spillet"
#~ msgid "Number of puzzles to print on a page"
#~ msgstr "Antal opgaver, der udskrives per side"
#~ msgid "Print games that have been played"
#~ msgstr "Udskriv spil, der allerede er spillet"
#~ msgid "Show hint highlights"
#~ msgstr "Markér fif"
#~ msgid "Show hints"
#~ msgstr "Vis fif"
#~ msgid "Show the application toolbar"
#~ msgstr "Vis programmets værktøjslinje"
#~ msgid "The number of seconds between automatic saves"
#~ msgstr "Antallet af sekunder mellem automatiske gemninger"
#~ msgid "Width of application window in pixels"
#~ msgstr "Bredden af programvinduet i billedpunkter"
#~ msgid "Click a square, any square"
#~ msgstr "Klik på en firkant, enhver firkant"
......@@ -8156,17 +8200,6 @@ msgstr "Sudoku kan ikke markere spillet som afsluttet."
#~ "GGZ-spilzonehjælp kræver indstilling af en browser.\n"
#~ "Konfigurationsvinduet vil blive åbnet nu."
#~ msgid ""
#~ "Inline game help is not implemented yet. Help\n"
#~ "is on our website. If\n"
#~ "you would like to help head over to\n"
#~ "http://www.ggzgamingzone.org/"
#~ msgstr ""
#~ "Integreret spilhjælp er ikke implementeret endnu.\n"
#~ "Hjælp findes på vores hjemmeside. Hvis du vil\n"
#~ "hjælpe så kig forbi\n"
#~ "http://www.ggzgamingzone.org/"
#~ msgid "Client Version:14 %s"
#~ msgstr "Klientversion:^C14 %s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment