Commit ba047c86 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech help translation

parent fc092ed0
# Czech translation of gnome-sudoku help.
# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-games.
# This file is distributed under the same license as the gnome-sudoku help.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games master\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-09 22:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-11 09:29+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-01 08:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-07 07:25+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -174,16 +174,17 @@ msgstr ""
#: C/bug-filing.page:30
msgid ""
"Once you have an account, log in, and click on <gui>New issue</gui>. Before "
"reporting a bug, please read the <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
"page.cgi?id=bug-writing.html\">bug writing guidelines</link>, and please "
"<link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-sudoku/issues\">browse</"
"link> for the bug to see if it already exists."
"reporting a bug, please read the <link href=\"https://wiki.gnome.org/"
"Community/GettingInTouch/BugReportingGuidelines\">bug writing guidelines</"
"link>, and please <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-sudoku/"
"issues\">browse</link> for the bug to see if it already exists."
msgstr ""
"Když už účet máte, přihlaste se a klikněte na <gui>New issue</gui>. Před "
"nahlášením chyby si prosím přečtěte <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
"page.cgi?id=bug-writing.html\">přiručku k hlášení chyb</link> (odkaz je v "
"angličtině) a <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-sudoku/issues"
"\">podívejte</link> se prosím, jestli stejnou chybu nenahlásil už někdo jiný."
"nahlášením chyby si prosím přečtěte <link href=\"https://wiki.gnome.org/"
"Community/GettingInTouch/BugReportingGuidelines\">přiručku k hlášení chyb"
"</link> (odkaz je v angličtině) a <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/"
"gnome-sudoku/issues\">podívejte</link> se prosím, jestli stejnou chybu "
"nenahlásil už někdo jiný."
#. (itstool) path: page/p
#: C/bug-filing.page:34
......@@ -350,8 +351,8 @@ msgstr ""
"Můžete si zapnout zvýrazňování, aby se vám zvýraznili aktuální řádek, "
"sloupec a blok v různých barvách. Tím si usnadníte hledání, které hodnoty "
"nemohou být v aktuálním políčku. Když chcete režim zvýrazňování přepnout, "
"zmáčkněte tlačítko nabídky v pravém horním rohu okna a vyberte <gui>"
"Zvýrazňovat</gui>."
"zmáčkněte tlačítko nabídky v pravém horním rohu okna a vyberte "
"<gui>Zvýrazňovat</gui>."
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:7
......@@ -641,8 +642,8 @@ msgid ""
"Press the menu button in the top-right corner of the window and then select "
"<gui style=\"menuitem\">Print</gui>."
msgstr ""
"Zmáčkněte tlačítko nabídky v pravém horním rohu okna a vyberte <gui "
"style=\"menuitem\">Tisk</gui>."
"Zmáčkněte tlačítko nabídky v pravém horním rohu okna a vyberte <gui style="
"\"menuitem\">Tisk</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-blank-puzzles.page:31
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment