Updated Serbian translation

parent 49d33417
# Serbian translation of gnome-games
# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003—2012.
# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003—2014.
# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
# Maintainer: Душан Марјановић <madafaka@bsd.org.yu>
# Reviewed on 2005-08-03 by: Игор Несторовић <igor@prevod.org>
# Translated by: Милош Поповић <gpopac@gmail.com>
# Translated on 2010-08-25 by: Бранко Кокановић <branko.kokanovic@gmail.com>
# Милош Поповић <gpopac@gmai, 2010.
# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2011, 2012, 2013.
# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 20112014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Гномове игре\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sudoku&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-18 14:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-05 10:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-22 08:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-22 10:25+0200\n"
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -24,18 +24,93 @@ msgstr ""
"n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:47
msgid "GNOME Sudoku"
msgstr "Гномов судоку"
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"GNOME Sudoku has a simple, unobstrusive interface with all the features that "
"make playing Sudoku fun. Games are automatically saved when you quit, and "
"you can always come back to any game that you've played."
msgstr ""
"Гномов судоку има једноставно, ненападно сучеље са свим функцијама које чине "
"забавним играње судокуа. Игре се самостално чувају када изађете, и увек "
"можете да наставите било коју игру коју сте раније играли."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Each game is assigned a difficulty similar to those given by newspapers and "
"websites. You can also see detailed information about how the computer "
"solved the puzzle."
msgstr ""
"Свакој игри је додељена тежина слично онима које дају новине и веб сајтови. "
"Можете такође видети опширне податке о томе како је рачунар решио слагалицу."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"If you like to play on paper, you can print games out. You can choose how "
"many games you want to print per page and what difficulty of games you want "
"to print: as a result, GNOME Sudoku can act a renewable Sudoku book for you."
msgstr ""
"Ако волите да играте на папиру, можете да отштампате игре. Можете изабрати "
"колико игра ћете штампати на једној страници и коју тежину игре желите да "
"играте. као резултат, Гномов судоку може деловати као обновљива књижица "
"судокуа."
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
msgid "Sudoku"
msgstr "Гном Судоку"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:2
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:2
msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
msgstr "Опробајте ваше логичке способности у овој слагалици мреже бројева"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:3
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:3
msgid "game;board;tiles;japanese;"
msgstr "игра;табла;плочице;јапански;судоку;"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:1
msgid "The number of seconds between automatic saves"
msgstr "Број секунди између самосталних чувања"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:2
msgid "Print games that have been played"
msgstr "Штампа игре које су одигране"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:3
msgid "Mark printed games as played"
msgstr "Означава штампане игре као одигране"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:4
msgid "Width of application window in pixels"
msgstr "Ширина прозора програма у тачкицама"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:5
msgid "Height of application window in pixels"
msgstr "Висина прозора програма у тачкицама"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:6
msgid "Show hint highlights"
msgstr "Приказује истицања потеза"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:7
msgid "Color of the grid border"
msgstr "Боја ивице мреже"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:8
msgid "Show the application toolbar"
msgstr "Показује траку лата програма"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:9
msgid "Show hints"
msgstr "Приказује савете"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:10
#| msgid "_Number of sudoku to print: "
msgid "Number of puzzles to print on a page"
msgstr "Број судока за штампање по страници"
#: ../data/print_games.ui.h:1
msgid "Print Sudokus"
msgstr "Одштампај судоке"
......@@ -105,7 +180,7 @@ msgstr "Уклања изабрани локатор"
msgid "Make the tracked changes permanent"
msgstr "Ставља да су праћене измене за стално"
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:750
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:751
msgid "H_ide"
msgstr "Сакр_иј"
......@@ -113,16 +188,7 @@ msgstr "Сакр_иј"
msgid "Hide the tracked values"
msgstr "Сакрива праћене вредности"
#: ../src/lib/defaults.py:47
msgid "GNOME Sudoku"
msgstr "Гном судоку"
#: ../src/lib/defaults.py:50
#| msgid ""
#| "GNOME Sudoku is a simple Sudoku generator and player. Sudoku is a "
#| "Japanese logic puzzle.\n"
#| "\n"
#| "GNOME Sudoku is a part of GNOME Games."
msgid ""
"The popular Japanese logic puzzle\n"
"\n"
......@@ -133,20 +199,20 @@ msgstr ""
"Гном судоку је део Гномових игара."
#: ../src/lib/defaults.py:53
msgid "GNOME Games web site"
msgstr "Веб сајт Гномових игара"
msgid "Website"
msgstr "Веб страница"
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:627
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/printing.py:186
msgid "Easy"
msgstr "Лако"
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/printing.py:187
msgid "Medium"
msgstr "Средње"
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/printing.py:188
msgid "Hard"
msgstr "Тешко"
......@@ -246,115 +312,115 @@ msgstr "Да ли заиста желите да урадите ово?"
msgid "Don't ask me this again."
msgstr "Не питај ме поново."
#: ../src/lib/main.py:195
#: ../src/lib/main.py:196
msgid "_Game"
msgstr "_Игра"
#: ../src/lib/main.py:196
#: ../src/lib/main.py:197
msgid "New game"
msgstr "Нова игра"
#: ../src/lib/main.py:197
#: ../src/lib/main.py:198
msgid "_Reset"
msgstr "_Поново покрени"
#: ../src/lib/main.py:199
#: ../src/lib/main.py:200
msgid "_Undo"
msgstr "_Опозови"
#: ../src/lib/main.py:200
#: ../src/lib/main.py:201
msgid "Undo last action"
msgstr "Опозови последњи потез"
#: ../src/lib/main.py:201
#: ../src/lib/main.py:202
msgid "_Redo"
msgstr "_Понови"
#: ../src/lib/main.py:202
#: ../src/lib/main.py:203
msgid "Redo last action"
msgstr "Понови последњи потез"
#: ../src/lib/main.py:203
#: ../src/lib/main.py:204
msgid "Puzzle _Statistics..."
msgstr "Статистике _слагалице..."
#: ../src/lib/main.py:205
#: ../src/lib/main.py:206
msgid "_Print..."
msgstr "_Штампај..."
#: ../src/lib/main.py:206
#: ../src/lib/main.py:207
msgid "Print _Multiple Sudokus..."
msgstr "Одштампај _више судока..."
#: ../src/lib/main.py:209
#: ../src/lib/main.py:210
msgid "_Settings"
msgstr "_Подешавања"
#: ../src/lib/main.py:211
#: ../src/lib/main.py:212
msgid "_Tools"
msgstr "_Алати"
#: ../src/lib/main.py:212
#: ../src/lib/main.py:213
msgid "_Hint"
msgstr "_Савет"
#: ../src/lib/main.py:213
#: ../src/lib/main.py:214
msgid "Show a square that is easy to fill."
msgstr "Приказује квадрат који је лак за попуњавање."
#: ../src/lib/main.py:214
#: ../src/lib/main.py:215
msgid "Clear _Top Notes"
msgstr "Очисти _горње белешке"
#: ../src/lib/main.py:216
#: ../src/lib/main.py:217
msgid "Clear _Bottom Notes"
msgstr "Очисти _доње белешке"
#: ../src/lib/main.py:218
#: ../src/lib/main.py:219
msgid "_Help"
msgstr "По_моћ"
#: ../src/lib/main.py:219
#: ../src/lib/main.py:220
msgid "_Contents"
msgstr "_Садржај"
#: ../src/lib/main.py:225
#: ../src/lib/main.py:226
msgid "Show _Possible Numbers"
msgstr "Прикажи _могуће бројеве"
#: ../src/lib/main.py:227
#: ../src/lib/main.py:228
msgid "Always show possible numbers in a square"
msgstr "Увек прикажи могуће бројеве у квадрату"
#: ../src/lib/main.py:231
#: ../src/lib/main.py:232
msgid "Warn About _Unfillable Squares"
msgstr "Упозори на _непопуњиве квадрате"
#: ../src/lib/main.py:233
#: ../src/lib/main.py:234
msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
msgstr "Упозори на квадрате који постају непопуњиви померањем"
#: ../src/lib/main.py:235
#: ../src/lib/main.py:236
msgid "_Track Additions"
msgstr "_Прати додавања"
#: ../src/lib/main.py:237
#: ../src/lib/main.py:238
msgid "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
msgstr "Означи ново додавање различитом бојом како би их лакше пратио."
#: ../src/lib/main.py:239
#: ../src/lib/main.py:240
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Прикажи траку _алата"
#: ../src/lib/main.py:240
#: ../src/lib/main.py:241
msgid "_Highlighter"
msgstr "_Истицање"
#: ../src/lib/main.py:241
#: ../src/lib/main.py:242
msgid "Highlight the current row, column and box"
msgstr "Истакни тренутни ред, колону и кутију"
#: ../src/lib/main.py:366
#: ../src/lib/main.py:367
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %d second"
msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds"
......@@ -363,7 +429,7 @@ msgstr[1] "Склопили сте слагалицу за %d секунде"
msgstr[2] "Склопили сте слагалицу за %d секунди"
msgstr[3] "Склопили сте слагалицу за %d секунду"
#: ../src/lib/main.py:371 ../src/lib/main.py:379
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#, python-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
......@@ -372,7 +438,7 @@ msgstr[1] "%d минута"
msgstr[2] "%d минута"
msgstr[3] "%d минут"
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#: ../src/lib/main.py:373 ../src/lib/main.py:381
#, python-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
......@@ -381,12 +447,12 @@ msgstr[1] "%d секунде"
msgstr[2] "%d секунди"
msgstr[3] "%d секунда"
#: ../src/lib/main.py:373
#: ../src/lib/main.py:374
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Склопили сте слагалицу за %(minute)s и %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:378
#: ../src/lib/main.py:379
#, python-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
......@@ -395,12 +461,12 @@ msgstr[1] "%d сата"
msgstr[2] "%d сати"
msgstr[3] "%d сат"
#: ../src/lib/main.py:381
#: ../src/lib/main.py:382
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Склопили сте слагалицу за %(hour)s, %(minute)s и %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:383
#: ../src/lib/main.py:384
#, python-format
msgid "You got %(n)s hint."
msgid_plural "You got %(n)s hints."
......@@ -410,7 +476,7 @@ msgstr[2] "Имали сте %(n)s савета."
msgstr[3] "Имали сте један савет."
# Не знам на шта се односи
#: ../src/lib/main.py:386
#: ../src/lib/main.py:387
#, python-format
msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
......@@ -419,59 +485,59 @@ msgstr[1] "Имате %(n)s истакнуте немогућности."
msgstr[2] "Имате %(n)s истакнутих немогућности."
msgstr[3] "Имате једну истакнуту немогућност."
#: ../src/lib/main.py:391
#: ../src/lib/main.py:392
msgid "You win!"
msgstr "Победили сте!"
#: ../src/lib/main.py:401
#: ../src/lib/main.py:402
msgid "Save this game before starting new one?"
msgstr "Да сачувам ову игру пре почетка нове?"
#: ../src/lib/main.py:402
#: ../src/lib/main.py:403
msgid "_Save game for later"
msgstr "_Сачувај игру за касније"
#: ../src/lib/main.py:403
#: ../src/lib/main.py:404
msgid "_Abandon game"
msgstr "_Напусти игру"
#: ../src/lib/main.py:421
#: ../src/lib/main.py:422
msgid "Save game before closing?"
msgstr "Да сачувам пре изласка?"
#: ../src/lib/main.py:619
#: ../src/lib/main.py:620
msgid "Puzzle Information"
msgstr "Подаци о слагалици"
#: ../src/lib/main.py:620
#: ../src/lib/main.py:621
msgid "There is no current puzzle."
msgstr "Тренутно нема слагалица."
#: ../src/lib/main.py:625
#: ../src/lib/main.py:626
msgid "Calculated difficulty: "
msgstr "Прорачуната тежина: "
#: ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/main.py:631
msgid "Very Hard"
msgstr "Веома тешко"
#: ../src/lib/main.py:635
#: ../src/lib/main.py:636
msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
msgstr "Број одмах попуњених потеза елиминацијом: "
#: ../src/lib/main.py:638
#: ../src/lib/main.py:639
msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
msgstr "Број одмах попуњених потеза попуњавањем: "
#: ../src/lib/main.py:641
#: ../src/lib/main.py:642
msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
msgstr "Количина покушаја-и-грешака потребних за решавање: "
#: ../src/lib/main.py:644 ../src/lib/main.py:645
#: ../src/lib/main.py:645 ../src/lib/main.py:646
msgid "Puzzle Statistics"
msgstr "Статистике за слагалицу"
#: ../src/lib/main.py:669
#: ../src/lib/main.py:670
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Душан Марјановић <madafaka@root.co.yu>\n"
......@@ -482,84 +548,87 @@ msgstr ""
"http://prevod.org — превод на српски језик"
#. FIXME: This should create a pop-up dialog
#: ../src/lib/main.py:679
#: ../src/lib/main.py:680
#, python-format
msgid "Unable to display help: %s"
msgstr "Не могу да прикажем помоћ: %s"
#: ../src/lib/main.py:735
#: ../src/lib/main.py:736
msgid "Untracked"
msgstr "Непраћено"
#: ../src/lib/main.py:744
#: ../src/lib/main.py:745
msgid "_Remove"
msgstr "_Уклони"
#: ../src/lib/main.py:745
#: ../src/lib/main.py:746
msgid "Delete selected tracker."
msgstr "Уклони означени локатор."
#: ../src/lib/main.py:751
#: ../src/lib/main.py:752
msgid "Hide current tracker entries."
msgstr "Сакриј тренутне уносе локатора."
#: ../src/lib/main.py:756
#: ../src/lib/main.py:757
msgid "A_pply"
msgstr "_Примени"
#: ../src/lib/main.py:757
#: ../src/lib/main.py:758
msgid "Apply all tracked values and remove the tracker."
msgstr "Примењује све праћене вредности и уклања локатор."
#: ../src/lib/main.py:795
#: ../src/lib/main.py:796
#, python-format
msgid "Tracker %s"
msgstr "Локатор %s"
#: ../src/lib/number_box.py:68
#: ../src/lib/number_box.py:82
msgid "_Clear"
msgstr "_Очисти"
#: ../src/lib/saver.py:155
#: ../src/lib/saver.py:151
msgid "No Space"
msgstr "Нема места"
#: ../src/lib/saver.py:156
#: ../src/lib/saver.py:152
msgid "No space left on disk"
msgstr "Није преостало више места на диску"
#: ../src/lib/saver.py:158 ../src/lib/saver.py:165
#: ../src/lib/saver.py:154 ../src/lib/saver.py:161
#, python-format
msgid "Unable to create data folder %(path)s."
msgstr "Не могу да направим фасциклу са подацима %(path)s."
#: ../src/lib/saver.py:159
#: ../src/lib/saver.py:155
msgid "There is no disk space left!"
msgstr "Нема више места на диску!"
#: ../src/lib/saver.py:163 ../src/lib/saver.py:164
#: ../src/lib/saver.py:159 ../src/lib/saver.py:160
msgid "Error creating directory"
msgstr "Грешка стварања директоријума"
#: ../src/lib/saver.py:166 ../src/lib/saver.py:191 ../src/lib/saver.py:215
#: ../src/lib/saver.py:233
#: ../src/lib/saver.py:162 ../src/lib/saver.py:187 ../src/lib/saver.py:211
#: ../src/lib/saver.py:229
#, python-format
msgid "Error %(errno)s: %(error)s"
msgstr "Грешка %(errno)s: %(error)s"
#: ../src/lib/saver.py:186 ../src/lib/saver.py:187
#: ../src/lib/saver.py:182 ../src/lib/saver.py:183
msgid "Unable to save game."
msgstr "Не могу да сачувам игру."
#: ../src/lib/saver.py:189 ../src/lib/saver.py:214 ../src/lib/saver.py:232
#: ../src/lib/saver.py:185 ../src/lib/saver.py:210 ../src/lib/saver.py:228
#, python-format
msgid "Unable to save file %(filename)s."
msgstr "Не могу да сачувам датотеку %(filename)s."
#: ../src/lib/saver.py:211 ../src/lib/saver.py:212
#: ../src/lib/saver.py:207 ../src/lib/saver.py:208
msgid "Unable to mark game as finished."
msgstr "Не могу да означим игру завршеном."
#: ../src/lib/saver.py:229 ../src/lib/saver.py:230
#: ../src/lib/saver.py:225 ../src/lib/saver.py:226
msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
msgstr "Судоку не може да заврши игру."
#~ msgid "GNOME Games web site"
#~ msgstr "Веб сајт Гномових игара"
# Serbian translation of gnome-games
# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003—2012.
# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003—2014.
# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
# Maintainer: Dušan Marjanović <madafaka@bsd.org.yu>
# Reviewed on 2005-08-03 by: Igor Nestorović <igor@prevod.org>
# Translated by: Miloš Popović <gpopac@gmail.com>
# Translated on 2010-08-25 by: Branko Kokanović <branko.kokanovic@gmail.com>
# Miloš Popović <gpopac@gmai, 2010.
# Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2011, 2012, 2013.
# Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 20112014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gnomove igre\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sudoku&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-18 14:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-05 10:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-22 08:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-22 10:25+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -24,18 +24,93 @@ msgstr ""
"n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:47
msgid "GNOME Sudoku"
msgstr "Gnomov sudoku"
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"GNOME Sudoku has a simple, unobstrusive interface with all the features that "
"make playing Sudoku fun. Games are automatically saved when you quit, and "
"you can always come back to any game that you've played."
msgstr ""
"Gnomov sudoku ima jednostavno, nenapadno sučelje sa svim funkcijama koje čine "
"zabavnim igranje sudokua. Igre se samostalno čuvaju kada izađete, i uvek "
"možete da nastavite bilo koju igru koju ste ranije igrali."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Each game is assigned a difficulty similar to those given by newspapers and "
"websites. You can also see detailed information about how the computer "
"solved the puzzle."
msgstr ""
"Svakoj igri je dodeljena težina slično onima koje daju novine i veb sajtovi. "
"Možete takođe videti opširne podatke o tome kako je računar rešio slagalicu."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"If you like to play on paper, you can print games out. You can choose how "
"many games you want to print per page and what difficulty of games you want "
"to print: as a result, GNOME Sudoku can act a renewable Sudoku book for you."
msgstr ""
"Ako volite da igrate na papiru, možete da otštampate igre. Možete izabrati "
"koliko igra ćete štampati na jednoj stranici i koju težinu igre želite da "
"igrate. kao rezultat, Gnomov sudoku može delovati kao obnovljiva knjižica "
"sudokua."
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
msgid "Sudoku"
msgstr "Gnom Sudoku"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:2
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:2
msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
msgstr "Oprobajte vaše logičke sposobnosti u ovoj slagalici mreže brojeva"
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:3
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:3
msgid "game;board;tiles;japanese;"
msgstr "igra;tabla;pločice;japanski;sudoku;"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:1
msgid "The number of seconds between automatic saves"
msgstr "Broj sekundi između samostalnih čuvanja"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:2
msgid "Print games that have been played"
msgstr "Štampa igre koje su odigrane"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:3
msgid "Mark printed games as played"
msgstr "Označava štampane igre kao odigrane"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:4
msgid "Width of application window in pixels"
msgstr "Širina prozora programa u tačkicama"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:5
msgid "Height of application window in pixels"
msgstr "Visina prozora programa u tačkicama"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:6
msgid "Show hint highlights"
msgstr "Prikazuje isticanja poteza"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:7
msgid "Color of the grid border"
msgstr "Boja ivice mreže"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:8
msgid "Show the application toolbar"
msgstr "Pokazuje traku lata programa"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:9
msgid "Show hints"
msgstr "Prikazuje savete"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:10
#| msgid "_Number of sudoku to print: "
msgid "Number of puzzles to print on a page"
msgstr "Broj sudoka za štampanje po stranici"
#: ../data/print_games.ui.h:1
msgid "Print Sudokus"
msgstr "Odštampaj sudoke"
......@@ -105,7 +180,7 @@ msgstr "Uklanja izabrani lokator"
msgid "Make the tracked changes permanent"
msgstr "Stavlja da su praćene izmene za stalno"
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:750